• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ogólnopolska kampania Ciekawość to pierwszy stopień do... zdrowia

  21.10.2010. 12:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przebadanie jak największej liczby Polaków pod kątem wczesnego wykrycia zmian nowotworowych oraz uświadomienie społeczeństwu, jak ważne jest regularne wykonywanie kontrolnych badań USG - takie są dwa główne cele rozpoczętej właśnie Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno-Diagnostycznej po hasłem "Ciekawość to pierwszy stopień do... zdrowia".

  Organizatorami akcji są: Polska Unia Onkologii, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne oraz Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, a jej patronem marszałek województwa mazowieckiego.

  Według przytoczonych przez organizatorów statystyk, co roku w Polsce diagnozuje się 1800 przypadków raka tarczycy, prawie 4 tys. nowotworów nerki i 6 tys. nowotworów układu chłonnego. Niestety - podkreślają eksperci - większość z nich jest wykrywana w bardzo zaawansowanych stadiach, gdy szansa na wyleczenie jest dużo mniejsza.

  "Dlatego tak ważna jest świadomość korzyści, jakie daje uważna obserwacja swego ciała i korzystanie z dobrodziejstw nowoczesnej diagnostyki - mówi prof. Wiesław Jakubowski, prezes Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU). - Badanie USG jako nieinwazyjna, całkowicie bezbolesna i precyzyjna metoda kontrolowania stanu naszego organizmu, powinno stać się nawykiem każdego świadomego człowieka".

  Kampanię zainaugurowano 16 października w najmniejszym polskim mieście - Wyśmierzycach. Specjaliści przebadali tam 100 pierwszych osób, które przekroczyły 40. rok życia. Wykonano im bezpłatne USG jamy brzusznej i tarczycy oraz wytłumaczono, że poddanie się takiej procedurze raz w roku daje pewność, że nic złego nie dzieje się w naszym ciele, a w razie wykrycia zmian znacznie zwiększa szansę na przeżycie i upraszcza procedurę medyczną.

  "Akcja ma na celu propagację badań USG zarówno w diagnostyce, jak i profilaktyce. Ogromnie ważny jest także jej aspekt edukacyjny, bo wiedza naszych rodaków w tym zakresie ciągle +kuleje+" - podkreśla prof. Jakubowski. "Winę za to ponoszą wieloletnie zaniedbania - dodaje. - Edukacja w tym zakresie powinna się zaczynać się bowiem już w szkole podstawowej. W Szwecji, gdzie ma to miejsce, przeszło 95 proc. populacji kobiet regularnie poddaje się badaniom piersi. U nas jest to zaledwie 30 proc., a w niektórych województwach nawet poniżej 15 proc. Przekłada się to oczywiście na wykrywalność nowotworów i ich wyleczalność".

  Profesor zaznacza jednak, że z roku na rok sytuacja się poprawia. "Świadomość społeczeństwa jest coraz większa, programy i kampanie diagnostyczne przynoszą efekty, także wyczulenie środowiska lekarskiego jest coraz większe - mówi prezes PTU. - Aczkolwiek do ideału, czyli sytuacji, w której wykrywamy przynajmniej 60 proc. nowotworów w okresie przedklinicznym, dużo nam jeszcze brakuje".

  Rozpoczęta w Wyśmierzycach akcja będzie kontynuowana przez dwa lata na terenie całego kraju. Organizatorzy planują prowadzić ją przede wszystkim wśród mieszkańców mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do specjalistycznej aparatury jest utrudniony. "Pierwszy etap nie bez przyczyny odbył się właśnie w Wyśmierzycach. Chcieliśmy, aby najmniejsze miasto w Polsce miało możliwość dostępu do badań na równi z największymi miastami" - tłumaczą organizatorzy.

  Zgadza się z tym burmistrz Wyśmierzyc Władysław Jasiński, który mówi: "W małych miasteczkach społeczność nie jest zamożna. A wiemy, jak drogie są badania. Części tych ludzi w ogóle nie byłby stać na to, żeby wykonać je sobie na własną rękę. Poza tym niezwykle ważny jest aspekt edukacyjny kampanii. Lekarze, zwłaszcza na wsiach, kojarzą się ludziom z wyrokiem; chodzi się do nich tylko w ostateczności. Warto to zmienić".

  Oprócz specjalistów-diagnostów do dyspozycji pacjentów na miejscu pozostawał psycholog. "U wielu osób konfrontacja z chorobą śmiertelną bywa paraliżująca. Psychoonkolog pomaga im więc poukładać wszystkie nowe informacje tak, aby mogły wyjść z gabinetu +w jednym kawałku+. Pokazuje, jak przeżywać to, co się z nimi dzieje i jak nie wypaść z normalnego trybu życia" - wyjaśnia psycholog Aneta Bratnicka-Michalska z Wyżej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalistka podkreśla jednak, że strach przed rakiem jest rzeczą jak najbardziej naturalną i nie wolno się przed nim bronić.

  "Pamiętajmy, że zdrowie nie jest nam dane raz na zawsze. Badania kontrolne powinniśmy więc wykonywać przynajmniej tak skrupulatnie, jak przeglądy okresowe samochodu" - dodaje na zakończenie prof. Jakubowski.

  Partnerami akcji są: Novartis Oncology, Toshiba, TMS, GE Healthcare.

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nowotwory tarczycy – grupa nowotworów wywodzących się z komórek gruczołu tarczowego. Zdecydowana większość (około 90%) nowotworów tarczycy to zmiany łagodne, gruczolaki. Raki tarczycy są nowotworami rzadkimi. Wyróżnia się cztery główne typy raków gruczołu tarczowego: brodawkowaty, pęcherzykowy, rdzeniasty i anaplastyczny. Raki pęcherzykowy i brodawkowy są najczęstszymi rakami tarczycy: rosną wolno, mają tendencję do nawrotów, lepiej rokują u pacjentów poniżej 45. roku życia. Rak rdzeniasty ma dobre rokowanie jeśli ogranicza się do gruczołu tarczowego, a jeśli pojawią się przerzuty poza gruczołem tarczowym, to rokowanie jest gorsze. Rak anaplastyczny jest szybko rosnącym nowotworem, źle reagującym na leczenie. Żigolak – męska prostytutka bądź mężczyzna do towarzystwa, który jest opłacany (wspierany finansowo w zakresie odbiegającym od przyjętych norm społecznych) przez kobietę, przede wszystkim starszą, w zamian za kontynuowanie znajomości. Często mieszka w mieszkaniu kobiety i jest obecny na jej każde skinienie. Oczekuje się od niego zapewnienia towarzystwa, znajomości dobrych manier, umiejętności społecznych, zabawiania kobiety dowcipem, prowadzenia rozmów towarzyskich na różne tematy. Nierzadko wymaga się również znajomości tańców towarzyskich oraz dotrzymywania towarzystwa kobiecie także w tym zakresie. Otrzymuje on nierzadko wiele prezentów o różnym charakterze, takich samochód czy drogie ubrania. Są one prezentowane przez kobietę także celem podkreślenia pozycji społecznej - zarówno jej samej, jak i partnera, którego wspiera finansowo. Relacja między żigolakiem a kobietą może, aczkolwiek nie musi, obejmować usługi seksualne. Nierzadko taki mężczyzna jest jedynie "utrzymankiem", dotrzymującym towarzystwa kobiecie. Badania etnograficzne (grec. etno ← èthnes ‘lud, naród, warstwa społeczna’ + grec. gráphe ‘piszę’) – obserwacja zachowań danego społeczeństwa bądź grupy w jej środowisku naturalnym, rutynowym (praca, dom, szkoła itp.), sposobu życia i kultury; etnografia-opis życia ludzi. Analiza życia społecznego dążąca do detalicznego i szczegółowego opisu rzeczywistości społecznej.W orbicie zainteresowań badań etnograficznych mniejsze znaczenie ma wyjaśnianie. Badania powinny odbywać się przez ciągły czas- możliwie jak najdłuższy aby zatopić się w życie codzienne. Pamiętać należy, że nie należy skupiać się na jednostce. Inne nazwy to „antropologia społeczna” lub „metody terenowe” Do dziś etnografia zajmuje się poszerzaniem wiedzy na tematu ludowości oraz jej rozpowszechniania. Etnograf musi stać się refleksyjny na tyle na ile potrafi.

  Stop pneumokokom – akcja zachęcająca do szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom. Główne hasło kampanii to: Masz prawo wiedzieć, masz prawo pytać. Akcja była finansowana przez firmę Wyeth, producenta jedynej dostępnej w Polsce szczepionki dla dzieci do drugiego roku życia. Patronatem kampanii było między innymi Centrum Zdrowia Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka zarzucił akcji, że ta kreuje się na kampanię społeczną, pomimo że jest to przedsięwzięcie komercyjne. Jedna z reklam (przedstawiająca umierające dziecko) została wycofana, ponieważ łamała polskie prawo - zachęcała do kupienia leku, który jest wyłącznie na receptę. Ponadto reklama miała na celu wywołanie strachu u odbiorcy. Społeczeństwo pierwotne (ang. primitive society) - termin stosowany w odniesieniu zarówno do najdawniejszych społeczeństw, jak i do społeczeństw o prostej technologii, istniejących współcześnie. Jako narzędzie opisu społeczeństw przeszłości jest ono oceniane negatywnie, gdyż żadne z nich nie jest pozostałością wcześniejszego stadium ewolucyjnego, każde ma swą własną historię i drogę rozwoju. Ponadto improwizacja na podstawie materiałów pozostałych z przeszłości nie jest rzeczą łatwą i wymaga wielkiej przenikliwości.

  Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna. Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

  Dzień Solidarności Społecznej – ogólnopolska inicjatywa społeczna. Ideą DSS jest mobilizowanie społeczeństwa do przemyśleń i pozytywnej reakcji na problem, który w danym roku jest tematem przewodnim obchodów DSS. Antropologia ekonomiczna – subdyscyplina antropologii społecznej i kulturowej,która zajmuje się badaniem tradycyjnych systemów ekonomicznych społeczności plemiennych i chłopskich oraz systemów współczesnych. Podstawą jest zwrócenie uwagi na fakt, że ekonomia jest znaczącą częścią kultury i społeczeństwa, a działania ekonomiczne mogą być zrozumiałe tylko w związku z powyższymi aspektami. Ekonomia nie jest wyizolowanym elementem życia społecznego, a celem antropologii ekonomicznej jest zbadanie na ile jest wytworem społecznym i kulturowym oraz poznanie determinantów zjawisk ekonomicznych, które odrzuca klasyczna ekonomia.

  Akademickie Stowarzyszenie Onkologiczne jest organizacją społeczną, której głównym celem działania jest poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych w Polsce.

  Edukacja środowiskowa - jest formą pracy socjalnej nastawioną na rozwój i aktywizację społeczności lokalnych. To ogół wpływów na jednostki i grupy ludzkie, sprzyjających takiemu ich rozwojowi i wykorzystywaniu własnych możliwości, aby w maksymalnym stopniu stały się twórczymi i świadomymi członkami wspólnoty społecznej, narodowej, kulturowej i globalnej. Edukacja środowiskowa jest sposobem na (samo)kształtowanie podmiotowości osób, grup i środowisk. Wykracza też poza granicę pasywnego odbioru określonych treści, by poprzez udział ludzi w praktyce społecznej kształtować postawy zaangażowane, a tą drogą – społeczeństwo aktywne i kreatywne.

  Mów prawdę (biał. Гавары праўду) – kampania społeczna na Białorusi, rozpoczęta 25 lutego 2010 roku. Jej inicjatorem i przewodniczącym jest poeta Uładzimir Niaklajeu. Deklarowanym celem kampanii jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o realnym stanie białoruskiego państwa i społeczeństwa. Kampania była bazą dla kandydowania Uładzimira Niaklajewa w wyborach prezydenckich w 2010 roku i jest kontynuowana po wyborach. Aktywiści kampanii (w tym Niaklajeu) wielokrotnie byli prześladowani i aresztowani przez władze białoruskie. Lista najwyższych budynków w Stambule: Stambuł jest największym miastem w Turcji, lecz nie jest jej stolicą. Miasto to posiada najbardziej kosmopolityczne centrum spośród wszystkich tureckich miast, i jedno ze znaczniejszych w Europie. Jednak Wysokie budynki zaczeły powstawać tutaj dopiero od początku lat 90. Jedynie jeden budynek przed rokiem 1990 osiągnął 100 metrów wysokości. Obecnie tylko 2 przekraczają 200. metrów. Zaaprobowano już dużo innych projektów, które mają tu powstać. Wśród nich kompleks Dubai Towers Istanbul, gdzie ma stać najwyższy w kraju 300-metrowy wieżowiec. Ze stojących obecnie budynków większość przeznaczona jest jako biurowce, jednak niektóre jak na przykład Sisli Plaza, jest budynkiem mieszkalnym.

  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności. Dobra społecznie pożądane to takie, co do których panuje powszechne przekonanie, że przynoszą korzyści całemu społeczeństwu i każdemu obywatelowi. Uważa się, że każdy winien mieć dostęp do takich dóbr i najczęściej ich zapewnienie jest konstytucyjnym zadaniem państwa.

  Dodano: 21.10.2010. 12:33  


  Najnowsze