• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Onkolodzy: Chorzy na raka częściej domagają nowoczesnego leczenia

  10.03.2011. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W 2010 r. na leczenie nowotworów przeznaczono w Polsce 4 mld zł, więcej niż w latach poprzednich. Potrzeby onkologii są jednak znacznie większe - przekonywali w środę specjaliści na konferencji ,,Onkologia w Polsce 2011 - kiedy zaczniemy wygrywać z nowotworami"?

  Głównym powodem dyskusji były trudności z dostępem do tzw. chemioterapii niestandardowej oraz programów terapeutycznych, w których wykorzystuje się kosztowne leki najnowszej generacji.

  ,,Chorzy mają pretensje do lekarzy, że nie otrzymują najnowszych leków, dostępnych już w wielu krajach, i zarzucają nam, że pójdą z tego powodu +do piachu+, co czasami wcale nie jest przesadzone" - powiedział prof. Wiesław Jędrzejczak, krajowy konsultant w hematologii, szef Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytety Medycznego.

  Jego zdaniem, dobrym tego przykładem jest hematologia. W leczeniu białaczek i chłoniaków uzyskuje się coraz lepsze efekty leczenia m.in. dzięki zastosowaniu leków nowej generacji. Przedłużają one życie nawet o kilka lat, a nie tylko o kilka miesięcy, jak w przypadku innych chorób nowotworowych. Nic dziwnego, że chorzy robią wszystko, żeby mieć do nich dostęp. A nie zawsze jest to możliwe z powodu licznych ograniczeń administracyjnych w stosowaniu najnowszej terapii.

  Prof. Jędrzejczak podkreślił, że to lekarz - polegając na przyjętych na świecie standardy leczenia - powinien decydować o tym kogo i czym należy leczyć, a nie odgórne ustalenia administracyjne. Przykładem jest hematologia zajmująca się leczeniem wielu tzw. chorób rzadkich lub ultrarzadkich, na które cierpi niewielka grupa chorych. Każdy z nich może wymagają innej terapii, wykraczającej poza przyjęte administracyjnie schematy leczenia.

  ,,Niektórzy chorzy mają wskazania do leczenia, ale nie otrzymują zgody na leczenia, nawet wtedy, gdy terapia jest opiniowana przez konsultanta wojewódzkiego" - powiedział prof. Tadeusz Pieńkowski, szef Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Warszawie. Wiele zależy od tego, w jakim regionie chory się leczy.

  Jego zdaniem, mało przekonujący jest argument, że ograniczenia w leczeniu wynikają z tego, że najnowsze leki są kosztowne. ,,Nikt nie określił u ilu chorych można byłoby je zastosować. A gdyby wiadomo było jakie są potrzeby, można byłoby dokonać centralnych zakupów leków, co znacznie obniżyłoby ceny preparatów" - stwierdził prof. Pieńkowski.

  ,,Jest jednak inaczej, bo mamy wyznaczone schematy leczenia, nie zawsze zgodne z aktualną wiedzą medyczną, decydujące o tym kiedy i jaki lek możemy podać. To doprowadza do sytuacji, w których rozliczenie leczenia jest ważniejsze niż sama terapia" - powiedział prof. Pieńkowski.

  Nie wszyscy specjaliści zgodzili się, że najnowszymi lekami trzeba leczyć jak największą grupę chorych. ,,Pacjenci widzą w nich ratunek i nie można się im dziwić, ale trzeba przyznać, że na ogół są to jedynie terapie paliatywne, choć to też jest ważne" - mówił prof. Jacek Jassem, konsultant wojewódzki ds. radioterapii onkologicznej, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Jego zdaniem, trzeba przede wszystkim uczciwie dzielić środki przeznaczone na chemioterapię niestandardową. ,,Nie może być tak, że dostęp do niej uzyskują chorzy, którzy są bardziej uparci i przebojowi. Taki system jest kunktatorski" - powiedział prof. Jassem.

  Według dr Wojciecha Matusewicza, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych, przynajmniej część leków nowej generacji jest mało skutecznych, w dodatku o niepotwierdzonym bezpieczeństwie stosowania.

  Przypomniał, że na konferencji w Barcelonie w 2010 r. zarekomendowano, że warto refundować leki, które przedłużają życie najlepiej o 9 miesięcy lub przynajmniej o 3 miesiące i jednocześnie poprawiają jakość życia chorego. Przy czym taka skuteczność terapii musi być potwierdzania wiarygodnymi badania klinicznymi.

  W Polsce przyjmuje się, że tzw. efektywność kosztowa w ciągu roku nie powinna przekraczać trzykrotnej wartości PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, czyli 54 tys. dolarów. ,,A ten próg przekracza wiele leków onkologicznych" - powiedział dr Matusewicz.

  PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński

  tot/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Pozarejestracyjne stosowanie leków(ang. off-label use) – praktyka przepisywania pacjentom leków na schorzenia inne niż przewidziane w procesie autoryzacji rynkowej. Sytuacja dotyczy często leków stosowanych w psychiatrii, onkologii i pediatrii. Przykładem zastosowania tej praktyki jest m. in zapisywanie leków z grupy SSRI (stosowanych głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych) w celu leczenia przedwczesnego wytrysku. Pozarejestracyjne stosowanie leków ma istotne implikacje ekonomiczne, etyczne i prawne.

  Terapia fotodynamiczna (PDT) – forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek. PDT wykazuje również zdolność do zabijania komórek mikroorganizmów, w tym bakterii, grzybów i wirusów. PDT jest powszechnie stosowana w leczeniu trądziku. Jest ona stosowana klinicznie do leczenia wielu schorzeń, w tym związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej i nowotworów złośliwych. Jest uznanawana jako strategia leczenia, która jest zarówno mało inwazyjna jak i minimalnie toksyczna.

  Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii - procedura z zakresu onkologii i chirurgii onkologicznej, służąca do leczenia zmian nowotworowych, stanowi połączenie metod chemioterapii i hipertermii terapeutycznej. Stanowi element leczenia wieloetapowego, stosowana jest w trakcie zabiegu chirurgicznego.

  Teleradioterapia – jedna z technik leczenia w radioterapii za pomocą promieniowania jonizującego, w metodzie tej źródło promieniowania umieszczone jest w pewnej odległości od tkanek. Polega na napromienianiu wiązkami zewnętrznymi określonej objętości tkanek, obejmującej guz nowotworowy z adekwatnym marginesem tkanek oraz, w razie potrzeby, regionalne węzły chłonne. Objętość napromieniania powinna być określona jak najbardziej precyzyjnie, tak aby możliwe było podanie jednorazowej dużej dawki przy maksymalnej ochronie tkanek prawidłowych, zwłaszcza tzw. narządów krytycznych. Służy temu proces planowania leczenia przy użyciu TK lub MRI. Stosowana jest w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości.

  Hipertermia ogólnoustrojowa – zwana również hipertermią całego ciała (ang. Whole Body Hyperthermia - WBH) jako metoda wspomagająca leczenie onkologiczne oparta jest na naturalnych reakcjach żywego organizmu na wysoką temperaturę. Mechanizmy te, które naturalnie wykształciły się do walki z poważnymi schorzeniami, mogą być z powodzeniem wykorzystywane do leczenia oraz niesienia ulgi w terapii chorób przewlekłych i złośliwych. Hipertermia ogólnoustrojowa całego ciała oznacza temperaturę ciała, która jest wyższa od normalnej. Wysoka temperatura ciała jest często spowodowana chorobami, takimi jak gorączka lub udar cieplny. Jednak kontrolowane wywołanie hipertermii ogólnoustrojowej w warunkach medycznych, jest skutecznie stosowane jako terapia w leczeniu różnych schorzeń, przede wszystkim zmian nowotworowych.

  Radioterapia, dawniej curieterapia – metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego. Stosowana w onkologii do leczenia chorób nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości.

  Brachyterapia (curieterapia) nazywana też terapią kontaktową jest jedną z technik leczenia w radioterapii. Metoda ta polega na bezpośrednim napromienianiu zmian chorobowych przez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego sąsiedztwie. Podstawowym zastosowaniem brachyterapii jest leczenie zmian nowotworowych, ale jest ona wykorzystywana także w terapii takich chorób jak toczeń czy keloid.

  Dodano: 10.03.2011. 00:19  


  Najnowsze