• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Opracowano nowe polskie normy ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży

  25.10.2010. 21:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Specjaliści z Centrum Zdrowia Dziecka opracowali nowe tzw. siatki centylowe zawierające aktualne normy ciśnienia tętniczego dla polskich dzieci. Siatki powstały w ramach projektu "OLAF - Opracowanie norm ciśnienia tętniczego i młodzieży w Polsce".  Siatki centylowe - tłumaczyli w poniedziałek w Warszawie uczestniczący w projekcie lekarze - to wykresy, które na podstawie np. wieku dziecka i jego ciśnienia umożliwiają szybkie wskazanie, czy dane dziecko jest narażone na wystąpienie nadciśnienia tętniczego.

  "Siatki centylowe umożliwiają wskazanie tej grupy, która wyróżnia się od przeciętnej wartości ciśnienia dla danego wieku, wysokości czy masy ciała. Ci pacjenci, którzy wyróżniają się w kierunku stanu przednadciśnieniowego czy nadciśnienia muszą być objęci specjalnym postępowaniem" - powiedziała prof. Maria Małgorzata Zajączkowska z Kliniki Nefrologii Dziecięcej UM w Lublinie.

  Wyjaśniła, że konsekwencją braku siatek były trudności interpretacyjne dokonywanego pomiaru ciśnienia. "To z kolei pociągało niechęć do wykonywania pomiarów, bo cóż z pomiaru jeśli nie można go właściwie zinterpretować" - zaznaczyła prof. Zajączkowska.

  Dlatego jej zdaniem opracowanie norm przyniesie korzyści zarówno pacjentom - bo będzie można rozpoznać u nich nadciśnienie we właściwym czasie, jak i pediatrom. "W zasadzie już od dzisiaj możemy wykorzystywać wyniki w praktyce" - dodał kierownik projektu OLAF prof. Mirosław Litwin.

  Jak zaznaczyła prof. Zajączkowska, na aktualne "siatki centylowe" pomiaru ciśnienia czekano od lat. "W tak szybko zmieniającym się świecie wszystkie normy m.in. ciśnienia tętniczego powinny być modyfikowane co 10 lat" - wyjaśnił prof. Litwin. Dzięki badaniom wykonanym w ramach projektu "OLAF" polscy specjaliści nie będą już musieli stosować norm opracowanych kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych.

  Dlaczego tak ważne są aktualne normy ciśnienia tętniczego u dzieci? Jak podkreślił prof. Litwin, czasami początki nadciśnienia zdarzają się w wieku dziecięcym i dlatego pomiar ciśnienia tętniczego powinien być podstawowym elementem badania lekarskiego. "Ciśnienie powinno być zmierzone u każdego dziecka powyżej 3. roku życia" - powiedział. "Choroba nadciśnieniowa zaczyna się bardzo wcześnie, ale nie od razu objawia się np. niewydolnością krążenia czy udarem mózgu" - dodał ekspert.

  Jak poinformował, nadciśnienie tętnicze występuje u około 2 proc. populacji do 18. roku życia. W pewnych grupach wiekowych - u nastolatków - wzrasta do 10 proc. i osiąga 30 proc. u 30-latków.

  "Już u 40 proc. dzieci z nadciśnieniem występuje () uszkodzenie tętnic. Gdybyśmy wcześniej rozpoznali nadciśnienie i wcześniej rozpoczęli leczenie, to takiego uszkodzenia by nie było" - oceniła prof. Zajączkowska.

  Projekt OLAF prowadził Zakład Zdrowia Publicznego Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" we współpracy z pediatrycznymi ośrodkami klinicznymi w kraju oraz za granicą. "Po raz pierwszy wykonano tego typu badania w 416 szkołach na terenie całego kraju z udziałem ponad 17 tys. uczniów w wieku od 6 do 18 lat. Było to bardzo duże przedsięwzięcie" - podkreślił dr Zbigniew Kułaga z Zakładu Zdrowia Publicznego Centrum Zdrowia Dziecka.

  "OLAF" to największy tego typu projekt badawczy w Polsce, sfinansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Honorowy patronat nad jego realizacją sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  Siatki centylowe są dostępne na stronie www.czd.pl/olaf

  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska


  agt/ mow/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nadciśnienie Tętnicze – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Andrzej Tykarski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Danuta Czarnecka. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, PTNT – stowarzyszenie medyczne zajmujące się problemami dotyczącymi patofizjologii, rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego, a także upowszechnianiem wiedzy na ten temat i przeprowadzaniem szkoleń. Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO) – postać nadciśnienia tętniczego, w którym nie uzyskuje się docelowych wartości ciśnienia tętniczego krwi, pomimo jednoczesnego stosowania 3 leków hipotensyjnych z różnych grup, stosowanych w optymalnych dawkach, przy czym diuretyki powinny być jedną ze stosownych grup leków. Jako nadciśnienie tętnicze oporne klasyfikuje się też często trudności z obniżeniem ciśnienia skurczowego poniżej 160 mm Hg u pacjentów w podeszłym wieku.

  Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ang. European Society of Hypertension, ESH) – europejska organizacja medyczna zajmująca się problemami dotyczącymi nadciśnienia tętniczego. Hipertensjologia - dziedzina medycyny zajmująca się przebiegiem i leczeniem nadciśnienia tętniczego. Jako specjalność medyczna została wprowadzona w 2006 roku przez ministra zdrowia na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest dostępna dla lekarzy posiadających drugi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych albo pediatrii. Czas trwania specjalizacji wynosi 2 lata.

  Andrzej Januszewicz (ur. 19 kwietnia 1957) – prof. dr hab. med., polski internista, specjalista w zakresie hipertensjologii, od 2000 kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Członek Polskiej Akademii Nauk, były prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie naczyniowonerkowe (NNN, ang. renovascular hypertension) – nadciśnienie tętnicze spowodowane przez niedokrwienie nerki i nadmierną aktywację układu RAA. Jest najczęstszą postacią nadciśnienia tętniczego wtórnego o potencjalnie odwracalnej przyczynie, odpowiadając za około 1-2% wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego.

  Choroby Serca i Naczyń – to kwartalnik o charakterze edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Narkiewicz. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Krzysztof Filipiak. Choroba nadciśnieniowa: Choroba nadciśnieniowa to stan stale podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze), które wywołuje szereg reakcji i zmian chorobowych w całym układzie krwionośnym, a także w różnych organach, zwłaszcza w mózgu, nerkach i narządzie wzroku. W chorobie nadciśnieniowej ciśnienie tętnicze utrzymuje się powyżej 140/90 mm Hg i więcej.

  Efekt białego fartucha – reakcja pacjenta w obecności personelu medycznego związana z nagłym wzrostem ciśnienia krwi. Obserwowana w przypadkach nadciśnienia tętniczego, w okresie ciąży, w cukrzycy II typu.

  Nadciśnienie złośliwe (łac. hypertonia maligna, ang. malignant hypertension) – ciężka postać nadciśnienia tętniczego przebiegająca z wysokimi wartościami ciśnienia (zazwyczaj 120-140 mmHg rozkurczowego), uszkodzeniem małych naczyń w siatkówce i ostrą, szybko postępującą niewydolnością nerek i serca, a także innych narządów.

  Lerkanidypina: Lerkanidypina (C 08 CA) – antagonista wapnia z grupy dihydropirydyny, stosowany głównie w terapii nadciśnienia tętniczego. W badaniach lerkanidypina wykazała wysoką skuteczność w obniżaniu ciśnienia tętniczego i neutralność metaboliczną, dzięki czemu charakteryzuje się ona mniejszą ilością działań ubocznych (obrzęki kończyn dolnych, bóle głowy, uderzenia gorąca) w porównaniu do innych leków z tej grupy terapeutycznej (amlodypina, lacydypina). Tarcza zastoinowa (łac. oedema papillae nervi optici) - obrzęk tarczy nerwu wzrokowego w wyniku wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego (termin zarezerwowany wyłącznie dla zmian na dnie oka powstałych w wyniku wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego), występuje np. w guzach mózgu, zapaleniach opon mózgowych, niekiedy w niektórych okresach nadciśnienia tętniczego.

  Dodano: 25.10.2010. 21:04  


  Najnowsze