• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Perspektywy na nową metodę leczenia choroby Huntingtona

  23.06.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Ważna informacja dla osób cierpiących na chorobę Huntingtona: naukowcy z Wlk. Brytanii i USA odkryli nową metodę leczenia tej choroby neurozwyrodnieniowej, która wpływa na koordynację mięśni i prowadzi do ograniczenia zdolności poznawczych, demencji i ostatecznie śmierci. Naukowcy, prowadzący prace w ramach dwóch odrębnych badań, twierdzą, że ich odkrycia mogą pomóc w spowalnianiu postępów choroby Huntingtona, jak również chorób Parkinsona i Alzheimera. Wyniki badań zaprezentowano w czasopiśmie Current Biology.

  Eksperci twierdzą, że choroba Huntingtona jest dziedzicznym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Komórki mózgowe ulegają stopniowej degeneracji, która powoduje ostatecznie niezdolność do poruszania się, mówienia, a nawet logicznego myślenia. Około 1 osoba na 10.000 cierpi na tę wyniszczającą chorobę.

  W toku pierwszych badań, prowadzonych pod kierunkiem Uniwersytetu w Leicester w Wlk. Brytanii, naukowcy powstrzymali rozwój neurozwyrodnienia powiązanego z chorobą Huntingtona poprzez oddziaływanie na konkretny enzym - 3-monooksygenazę kynureniny (KMO) - u muszek owocówek. Dr Flaviano Giorgini i profesor Charalambos Kyriacou wraz z zespołem bezpośrednio manipulowali metabolitami w ścieżce komórkowej KMO za pomocą leków, aby wpływać na objawy pojawiające się u muszek.

  "Prace te przynoszą pierwsze dowody genetyczne i farmakologiczne na to, że hamowanie konkretnego enzymu - KMO - ma działanie ochronne w modelu zwierzęcym choroby, a my odkryliśmy również, że oddziaływanie na inne punkty w tej ścieżce komórkowej może złagodzić objawy choroby Huntingtona u muszek owocówek" - mówi naczelny autor raportu z badań, dr Giorgini z Uniwersytetu w Leicester.

  "Ten przełom ma istotne znaczenie, bowiem obecnie nie ma leku powstrzymującego chorobę Huntingtona lub opóźniającego jej wystąpienie. Jesteśmy ogromnie podekscytowani tymi wynikami badań, gdyż mamy nadzieję, że będą one miały bezpośrednie znaczenie dla osób cierpiących na chorobę Huntingtona. Nasze prace, w połączeniu z badaniami opisanymi w towarzyszącej publikacji w czasopiśmie Cell, dostarczają istotnego potwierdzenia, że hamowanie KMO jest potencjalną strategią terapeutyczną dla tych pacjentów. Zważywszy na fakt, że dostępnych jest wiele inhibitorów KMO i kolejne są opracowywane, istnieje nadzieja, że tego typu związki chemiczne będzie można ostatecznie przetestować w badaniach klinicznych na potrzeby tego i innych schorzeń neurozwyrodnieniowych."

  Naukowcy zaangażowani w badania planują kontynuować prace, stawiając sobie za cel opracowanie interwencji medycznej do stosowania w przypadku choroby Huntingtona i innych chorób neurozwyrodnieniowych.

  Wypowiadając się na temat wyników badań, prezes Stowarzyszenia Choroby Huntingtona Cath Stanley stwierdził: "To ekscytujące badania, które przynoszą nadzieję wielu osobom dotkniętym chorobą Huntingtona."

  Dr Giorgini współpracował również z profesorem Robertem Schwarczem z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Maryland i dr Paulem Muchowskim z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco w USA, pogłębiając wiedzę na temat potencjalnej roli KMO w leczeniu chorób Huntingtona i Alzheimera.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  George Huntington (ur. 9 kwietnia 1850 w East Hampton, zm. 3 marca 1916 w Cairo) – amerykański lekarz. Jako pierwszy opisał chorobę, nazwaną na jego cześć pląsawicą Huntingtona. Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP. Choroby zwyrodnieniowe (choroby degeneracyjne) – choroby powstające w wyniku uszkodzenia strukturalnego tkanek lub narządów.

  Badanie przesiewowe (skriningowe, skrining, z ang. screening) – w medycynie rodzaj strategicznego badania, które przeprowadza się wśród osób nie posiadających objawów choroby, w celu jej wykrycia i wczesnego leczenia, dla zapobieżenia poważnym następstwom choroby w przyszłości. Aktion T4, E-Aktion (niem.) – nazwa programu realizowanego w III Rzeszy w latach 1939–1944 polegającego na fizycznej eliminacji (zabijaniu) ludzi niedorozwiniętych umysłowo, przewlekle chorych psychicznie i neurologicznie (schizofrenia, niektóre postacie padaczki, otępienie, pląsawica Huntingtona, stany po zapaleniu mózgowia, ludzie niepoczytalni, chorzy przebywający w zakładach opiekuńczych ponad 5 lat) oraz z niektórymi wrodzonymi zaburzeniami rozwojowymi (niem. "Vernichtung von lebensunwertem Leben" – "likwidacja życia niewartego życia"). Szacuje się, że w okresie szczytowym tego programu, tj. w latach 1940–1941, zabito w jego ramach 70 273 chorych i niepełnosprawnych, w tym także pensjonariuszy szpitali psychiatrycznych na terenach okupowanych.

  Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami. Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci.

  Ichtioftirioza (Ichthyophthiriasis), ospa rybia – zaraźliwa, niebezpieczna i jedna z najczęstszych chorób słodkowodnych ryb akwariowych, wywoływana przez kulorzęska (Ichthyophthirius multifiliis). Niekiedy choroba ta bywa nazywana chorobą "białych punkcików" lub chorobą "grysikową". Choroby układowe - grupa chorób dotykających kilka rodzajów tkanek i narządów lub zajmująca całe ciało. Wiele chorób w swoich końcowych stadiach dotyka różnych narządów (np. niewydolność wielonarządowa), ale tylko choroby, w których dochodzi do zajęcia licznych organów we wczesnym etapie są uważane za choroby układowe.

  Nawrót choroby - ponowne wystąpienie objawów choroby po okresie poprawy. W medycynie znanych jest szereg takich chorób, które po pierwszym w życiu przechorowaniu ustępują, aczkolwiek czynnik etiologiczny pozostaje w ustroju (np. genom wirusa, czy domniemany, nieodgadniony czynnik psychozy i wiele innych). Nawrót choroby nie zawsze oznacza, że jest ona nieuleczalna. Pojęcie to dotyczy między innymi depresji, chorób nowotworowych, stwardnienia rozsianego, uzależnień, na przykład alkoholizmu czy narkomanii, .

  Dodano: 23.06.2011. 16:37  


  Najnowsze