• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Picie na umór powszechniejsze w Europie Północnej

  09.11.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowe badania europejskie wskazują, że powiązanie między spożywaniem alkoholu a uszczerbkiem na zdrowiu jest ściślejsze w krajach bałtyckich i Szwecji niż we Włoszech. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie Alcoholism: Clinical & Experimental Research sugerują, że północna część Europy donosi na ogół o ściślejszym powiązaniu między alkoholem a uszczerbkiem na zdrowiu ze względu silniejsze skłonności do sporadycznego opilstwa, które eksperci nazywają piciem na umór

  Wyniki wcześniejszych badań wykazały związek dawka-reakcja między alkoholem a problemami zdrowotnymi, np. marskością wątroby. W toku ostatnich prac odkryto również powiązanie między wzmożonym spożywaniem alkoholu a większą liczbą problemów typu przemoc interpersonalna. Niemniej stopień ryzyka może ulegać zmianie pod wpływem rozmaitych czynników, takich jak schemat picia alkoholu, atrybuty społecznych kontekstów picia i zachowanie w stanie upojenia. Ostatnie badania wskazują, że kształt funkcji ryzyka może być uzależniony od szerszego kontekstu kulturowego spożywania alkoholu.

  "Wcześniejsze badania przeprowadzone w krajach Europy Zachodniej wykazały, że siła relacji między alkoholem a uszczerbkiem na zdrowiu wydaje się zależeć od kulturowego kontekstu picia alkoholu" - mówi Jonas Landberg, naukowiec z Ośrodka Badań Społecznych nad Alkoholem i Narkotykami przy Uniwersytecie w Sztokholmie i autor raportu z badań.

  "Na przykład kraje Europy Północnej, gdzie picie, aż do stanu upojenia alkoholowego jest powszechniejsze, borykają się zazwyczaj z większą liczbą problemów związanych z alkoholem i odnotowują wyższą śmiertelność na litr spożytego alkoholu niż kraje Europy Południowej, gdzie spożywanie alkoholu jest bardziej prozaiczne i wpisane w codzienne życie. Na potrzeby tych badań porównałem wyniki z trzech krajów bałtyckich - Estonii, Łotwy i Litwy - z dwoma krajami reprezentującymi dwa odrębne typy ideałów europejskiej kultury spożywania alkoholu: Szwecją, uznawaną za podobną do krajów bałtyckich pod względem kultury spożywania alkoholu i Włochami, które uznaje się za wyraźnie odmienne."

  Wypowiadając się na temat badań, profesor Thor Norström z Uniwersytetu w Sztokholmie stwierdził: "Istnieją znacznie większe różnice w kulturze spożywania alkoholu i schematach picia w Europie niż we wszystkich stanach USA". Ze względu na te różnice, naukowcy z Europy mogą widzieć potrzebę analizowania różnic w kulturach spożywania alkoholu i sposobu, w jaki rzutują one na uszczerbek na zdrowiu.

  Wykorzystując dane skompilowane z 2 badań przekrojowych populacji, obejmujących około 1.000 osób w każdym z 5 krajów (Estonia, Litwa, Łotwa, Szwecja i Włochy), dr Landberg przeanalizował ryzyko pojawienia się problemów związanych z alkoholem w odniesieniu do samodzielnie zgłaszanych ilości spożywanego alkoholu w każdym z 5 krajów.

  "Moje odkrycia wskazują, że większość osób, które zwiększyły spożycie jest zagrożona wystąpieniem pewnych problemów związanych z alkoholem - zauważa dr Landberg - aczkolwiek osoby mieszkające w krajach, gdzie okazje do spożywania alkoholu często prowadzą do upojenia, na przykład w Szwecji i krajach bałtyckich, częściej doświadczają problemów związanych z alkoholem, kiedy zwiększają spożycie alkoholu w porównaniu do osób mieszkających we Włoszech, gdzie picie alkoholu głównie wiąże się z posiłkami i rzadziej prowadzi do upojenia."

  Wiele czynników wpływa na te różnice. Zdaniem dr Landberga główny determinant jest prawdopodobnie powiązany z różnicami kulturowymi w schematach picia alkoholu. Ludzie zamieszkujący północną część Europy zwykle piją w sposób, który zwiększa ich zagrożenie problemami powiązanymi z alkoholem w porównaniu do mieszkańców Europy Południowej.

  "Aczkolwiek wyniki mogą również odzwierciedlać różnice kulturowe w postrzeganiu przez ludzi alkoholu i uszczerbku na zdrowiu" - zauważa. "Na przykład w kraju takim jak Szwecja, gdzie picie alkoholu jest uważane za problematyczne, alkohol jest często obwiniany za problemy osoby pijącej, a z drugiej strony ludzie mogą być mniej skłonni do upatrywania problemów w alkoholu w kraju takim jak Włochy, gdzie alkohol nie jest postrzegany jako problematyczny, tylko raczej jako część codziennego życia."

  Profesor Norström wskazuje, że powiązanie między alkoholem a uszczerbkiem na zdrowiu jest zwykle ściślejsze w Europie Północnej ze względu na upijanie się na umór.

  "Wedle mojej wiedzy to pierwsze badania na poziomie indywidualnych osób, oceniające zagrożenie wystąpieniem problemów powiązanych z alkoholem w odniesieniu do spożywanej ilości w krajach bałtyckich oraz bezpośrednio porównujące uzyskane wyniki z badaniami z krajów Europy Zachodniej" - podkreśla dr Landberg.

  "Moje odkrycia wnoszą przede wszystkim to, że kraje bałtyckie można zestawić z krajami Europy Północnej, jeżeli chodzi o kwestię oczekiwanych negatywnych konsekwencji spożywania alkoholu. Można to postrzegać w kontekście gradientu 'europejskiej północy do południa' pod względem siły zależności ryzyka, które jest największe w północnej części Europy, np. w Szwecji i Finlandii, stopniowo malejąc wraz z przesuwaniem się na południe, np. do Francji czy Włoch."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Użycie alkoholu – w polskim prawie stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: Standardowa dawka alkoholu, standardowa porcja alkoholu, standardowa jednostka alkoholu (SJA) – 10 g (lub 12,5 ml) czystego alkoholu etylowego (etanolu). Głód alkoholowy – stan organizmu charakteryzujący się zarówno wzmożoną jak i trudną do odparcia chęcią wypicia alkoholu. Z głodem alkoholowym wiąże się narastające napięcie, niepokój, rozdrażnienie. Nie ma określonych czynników, które wywołują głód alkoholowy. Może on wystąpić zarówno w miejscach, sytuacjach czy okolicznościach kojarzonych z alkoholem, jak również po wypiciu niewielkiej ilości alkoholu. Jest jednym z głównych czynników wywołujących nawrót choroby alkoholowej.

  Botellón - zwyczaj spożywania alkoholu w miejscach publicznych, takich jak parki, skwery i plaże. Zwyczaj ten ma swoje korzenie w Hiszpanii. Nazwa Botellón pochodzi od hiszpańskiego słowa la botella (butelka) i oznacza dużą butelkę. W Botellón uczestniczą zazwyczaj młodzi ludzie, którzy spotykają się aby porozmawiać, spożywać alkohol i posłuchać muzyki. Na południu Hiszpanii szczególnie charakterystyczne jest, że takie - w dużej mierze - spontaniczne spotkania łączą pokolenia młodszych i dużo starszych, a nawet całych rodzin. Alkohol kupowany jest w supermarketach ze względu na niskie koszty. Podobnie z napojami i lodem do drinków i wina, który jest tam dostępny w supermarketach i specjalnych sklepach. Zwyczaj spożywania alkoholu w miejscach publicznych ma także zwolenników w innych krajach, jednak nie wszędzie prawo pozwala na taki proceder. Mors – sok surowy z owoców lub rozcieńczony sok z owoców uprzednio zagęszczony i utrwalony alkoholem etylowym rolniczym, o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 16% obj. i nie większej niż 20% obj., stanowiący półprodukt do wyrobu napojów spirytusowych (definicja według ustawy).

  Areometr Trallesa – areometr, zwany alkoholomierzem, który podaje zawartość alkoholu w stopniach Trallesa (°Tr), czyli procentach objętościowych (cm³/100 cm³). W alkoholu absolutnym o gęstości d20/4=0,7895 g/cm areometr pokazuje 100 °Tr, w wodzie 0 °Tr. Określenie procentowej zawartości alkoholu jest też możliwe przy pomocy areometru uniwersalnego (wyskalowanego w jednostkach gęstości), niemniej wymaga wykonania dodatkowych obliczeń lub skorzystania z tabel ujmujących zależność gęstości w funkcji zawartości alkoholu. Alkoholizm, choroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, toksykomania alkoholowa – zaburzenie polegające na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu.

  Tester trzeźwości – urządzenie służące do określania ilościowej zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,co pozwala określić zawartość alkoholu we krwi. Zostało wynalezione przez Rolla N. Hargera, lekarza z Indianapolis. Popularna nazwa potoczna to alkomat. Zawartość alkoholu we krwi – ilość alkoholu etylowego we krwi, określana najczęściej w promilach (1 promil oznacza 100 mg alkoholu w 1 dl (decylitrze) krwi).

  Biokominek – forma kominka opalanego płynnym lub żelowym paliwem na bazie alkoholu. Paliwo na bazie alkoholu (przeważnie etylowego) spala się nie wytwarzając dymu, ani zapachu. W odróżnieniu od tradycyjnego kominka, w biokominku po wypaleniu miarki płynu lub żelu w palenisku nie pozostaje popiół. Główną cechą biokominków, wynikającą ze stosowania bezdymnego paliwa na bazie alkoholu jest to, że nie wymagają one instalacji kominowej. Ciepło powstałe w procesie spalania nie wydostaje się przez komin, lecz pozostaje w pomieszczeniu. Brak instalacji kominowej to również cecha umożliwiająca łatwe przemieszczanie biokominka.

  Tabu pokarmowe – istniejący w określonych grupach społecznych lub kulturowych świadomy zakaz spożywania pokarmu pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, który jest jadalny z punktu widzenia fizjologii trawienia. Nie jest znane tabu pokarmowe, które byłoby akceptowane we wszystkich kulturach. Najpowszechniejszym jest zakaz kanibalizmu. W wielu przypadkach tabu nie jest utrwalone pisemnie, posiada mimo to moc zakazu wiążącego określoną grupę. Ponieważ używki, jak np. alkohol, nie są zaliczane do żywności, naukowcy nie traktują zakazu picia alkoholu w islamie jako tabu pokarmowego. Również ograniczone czasowo unikanie spożywania pewnych potraw, np. w ramach postu, nie jest traktowane jako tabu pokarmowe.

  Nalewki – alkoholowe wyciągi z owoców, korzeni, kwiatów lub ziół (bądź mieszaniny składników), zazwyczaj o 40-45 procentowej zawartości alkoholu. Sporządzane są w procesie maceracji, czyli przez zalanie składników alkoholem. Mogą być słodzone syropem.

  Dodano: 09.11.2011. 16:37  


  Najnowsze