• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pionierskie doświadczenia mechanicznego wspomagania serca

  31.12.2009. 11:28
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Najdłuższy w Polsce okres mechanicznego wspomagania serca u jednego pacjenta oraz zastosowanie jednej z najnowocześniejszych na świecie pomp wirowych - całkowicie wszczepianej do klatki piersiowej - to doświadczenia ostatnich miesięcy lekarzy Śląskiego Centrum Chorób Serca (ŚCCS) oraz inżynierów Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii (FRK) w Zabrzu.

  O losach szesnastoletniego Pawła, który 358 dni oczekiwał w zabrzańskim ośrodku na przeszczep serca z wszczepionymi komorami mechanicznego wspomagania opracowanego przez specjalistów FRK systemu POLCAS RELIGA oraz o pozyskanych w ostatnich tygodniach najnowocześniejszych rozwiązań amerykańskich, opowiedział dr Jerzy Pacholewicz z ŚCCS.

  Jak mówił, chorzy z niewydolnością krążenia trafiają do szpitala bardzo często, to ok. 60 proc. wszystkich przypadków przyjęć na oddziały kardiologiczne. Mechaniczne wspomaganie krążenia służy jednak tylko pewnej grupie chorych, tam gdzie leczenie medyczne okazuje się niewystarczające - pomaga albo w ustabilizowaniu krążenia i regeneracji serca, albo - w razie konieczności, - wspomaga je do czasu przeszczepu.

  Opracowany przez specjalistów FRK system POLCAS, którego nazwa w tym roku została uzupełniona imieniem założyciela Fundacji prof. Zbigniewa Religi, składa się z wszczepianych w klatkę piersiową poliuretanowych komór oraz zewnętrznej jednostki napędu pneumatycznego, w postaci ok. metrowej wysokości szafki na kółkach.

  Taka budowa skutkuje m.in. tym, że osoby wspomagane przez ten system nie mogą opuszczać szpitala. Doświadczył tego m.in. szesnastoletni Paweł z Gorzowa, u którego wrodzona wada w listopadzie ub. roku doprowadziła do zatrzymania akcji serca, a po reanimacji spowodowała konieczność wszczepienia mechanicznego wspomagania na czas oczekiwania na konieczny przeszczep.

  Nastolatek, dzięki systemowi POLCAS, mógł bezpiecznie oczekiwać na przeszczep, choć tylko w szpitalu, aż 358 dni. W oczekiwaniu na nowe serce m.in. kilkanaście razy wymieniano mu komory pneumatyczne z powodu tworzących się skrzeplin.

  "Kiedy zaczynaliśmy 15 lat temu, udawało się chorego wspomagać kilka, kilkanaście dni. Dzisiaj polskie komory są stosowane w kilku ośrodkach w kraju, wszczepiane na okres kilku do kilkunastu miesięcy z 80-90 proc. skutecznym przeprowadzeniem chorego do celu" - mówił współkonstruktor komór inż. Roman Kustosz z FRK.

  Aby jednak przyspieszyć dostęp polskich pacjentów i specjalistów do najnowocześniejszych na świecie rozwiązań mechanicznego wspomagania, FRK wydzieliła ze środków przeznaczonych na rozwój polskiego sztucznego serca 2,6 mln zł na zakup czterech pomp wirowych amerykańskiej firmy Heartware dla ŚCCS i Instytutu Kardiologii w Warszawie.

  Pompa taka - wielkości zbliżonej do baterii R20 - jest całkowicie wszczepiana do klatki piersiowej, z której wychodzi tylko kabel łączący ją z ważącym ok. 1,3 kilograma przenośnym urządzeniem zasilającym i sterującym. Pompa ma wydajność od 6-10 litrów krwi na minutę, więc może całkowicie przejąć funkcję komory serca.

  O nowoczesności zastosowanych w niej rozwiązań świadczy m.in. to, że wirnik tej pompy nie jest w żaden sposób łożyskowany, a zawieszony w polu magnetycznym. Zestaw umożliwia pacjentowi zasilanie i ładowanie zewnętrznych baterii pompy tak z sieci, jak i gniazdka zapalniczki samochodowej. Korzystający z niej chory nie musi więc przebywać w szpitalu.

  Dyrektor FRK Jan Sarna wskazuje, iż pompy Heartware kupiono za środki programu polskiego sztucznego serca, w ramach którego w ciągu półtora roku powinny powstać prototypy podobnych pomp odśrodkowych wirowych. Amerykańskie pompy pozwolą zabrzańskim lekarzom m.in. sformułować swoje oczekiwania wobec polskich rozwiązań.

  "Kilka miesięcy temu lekarze pojechali po raz pierwszy zobaczyć te pompy w Oslo. Parę tygodni temu zostali wyszkoleni w Wiedniu, za parę dni zostało dokonane szkolenie w Zabrzu, na trzeci dzień była pierwsza implantacja w Warszawie, dwa dni potem w Zabrzu. To tempo niespotykane, a to, co się stało - to coś fenomenalnego" - mówi dr Sarna.

  Specjaliści FRK pracują też nad polską komorą mechanicznego wspomagania dla dzieci, które m.in. mają stosunkowo duże szanse na możliwość regeneracji - dzięki wspomaganiu - własnego uszkodzonego serca. Niedawno lekarze z Krakowa wszczepili wartą 30 tys. euro niemiecką sztuczną komorę 13-miesięcznej dziewczynce. Polska komora pediatryczna, podobnie jak system POLCAS, również ma być m.in. tańsza od porównywalnych zagranicznych.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Urządzenie wspomagające czynność komór serca (ang. ventricular assist device, VAD) – automatyczna pompa wspomagająca pracę komory serca. Stosowana jako środek doraźny u chorych z niewydolnością serca, oczekujących na przeszczepienie lub u osób, u których przeszczepienie jest niemożliwe. VAD nie zastępuje komory serca, lecz wspomaga jego pracę. Urządzenie może być montowane wewnątrz lub na zewnątrz ciała pacjenta. Może wspomagać prawą bądź lewą komorę serca. Napędzane elektrycznie (z baterii zewnętrznej) lub pneumatycznie. Koniuszek serca (łac. apex cordis) - Należy do lewej komory serca. Podczas skurczu komór opiera się o przednią ścianę klatki piersiowej i uderza w nią w V przestrzeni międzyżebrowej, ok. 1,5 cm w prawo od linii środkowoobojczykowej lewej. Terapia resynchronizująca (ang. Cardiac Resynchronization Therapy, CRT) - metoda leczenia zaawansowanej niewydolności serca, polegająca na wprowadzeniu do serca elektrod w celu prowadzenia kardiostymulacji obu komór serca. W wybranych przypadkach możliwe jest też prowadzenie kardiostymulacji wyłącznie lewej komory serca.

  Echo serca płodu jest rodzajem badania echokardiograficznego wykonywanego kobietom ciężarnym. Badanie obejmuje ocenę anatomii klatki piersiowej i serca płodu oraz jego funkcjonowania. Podczas tego badania można zdiagnozować nieprawidłowości budowy (wady serca) oraz zaburzenia rytmu i funkcji serca. Informacje uzyskane w czasie badania płodu mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o dalszym przebiegu ciąży oraz miejscu i czasie porodu. Dzieci z rozpoznanymi wadami serca powinny się rodzić w wysokospecjalistycznych ośrodkach posiadających odpowiednie doświadczenie i warunki do opieki. Diastole (rozkurcz serca) – faza w cyklu pracy serca, w której główne pompujące jamy (komory) będąc w stanie rozkurczu napełniają się krwią napływającą z górnych jam serca (przedsionków).

  Uderzenie koniuszkowe – termin medyczny, określający występowanie pulsowania w okolicy przedsercowej w trakcie badania palpacyjnego (dotykiem) tej okolicy. Powstaje wskutek uderzenia części lewej komory o ścianę klatki piersiowej, powstałe w trakcie jej skurczu, podczas którego dochodzi do obniżenia podstawy serca oraz rotacji i przesunięciu koniuszka serca. Operacja Norwooda to operacja serca, która po raz pierwszy została pomyślnie przeprowadzona przez Norwooda i jego współpracowników. Operację tę stosuje się w przypadku leczenia zespołu niedorozwoju lewej części serca, atrezji zastawki dwudzielnej lub innych wad serca o typie pojedynczej komory.

  Niewydolność lewokomorowa to niezdolność serca do zapewnienia wydolnego krążenia. Nazwa według podziału klinicznego odnosi się do lewej komory serca. Mechanizm niewydolności lewokomorowej polega na niedostatecznym odbieraniu krwi z płuc i pompowaniu jej do aorty. Niewydolność jednej komory często doprowadza do niewydolności drugiej. Głównym objawem ostrej niewydolności lewej komory jest obrzęk płuc. Do innych objawów należą: duszność (szybki oddech, pozycja siedząca, zasinienie ust i opuszków palców), kaszel (możliwe odksztuszanie pienistej wydzieliny podbarwionej krwią), tachypnoë (szybki oddech), skóra zimna, oblana potem. Cewa sercowa – najwcześniejsze stadium w rozwoju zarodkowym serca. Tworzą ją, zgodnie z kierunkiem przepływu krwi, zatoka żylna, pierwotny przedsionek serca, pierwotna komora serca, opuszka serca i pień tętniczy. Powstaje głównie z mezodermy trzewnej.

  Kardiomiopatia restrykcyjna, kardiomiopatia ograniczająca – najrzadszy typ kardiomiopatii, w którym utrudnione jest rozciąganie włókien mięśnia sercowego oraz napełnianie krwią. Rytm serca i jego kurczliwość mogą być w normie, ale sztywne ściany jam serca (przedsionki i komory) uniemożliwiają właściwe napełnianie. Z tego powodu przepływ krwi jest zmniejszony i mniejsza objętość krwi napełnia komory. Z czasem u pacjentów z kardiomiopatią ograniczającą postępuje niewydolność serca.

  Frakcja wyrzutu (ang. ejection fraction, Ef) – stosunek objętości wyrzutowej serca (SV) do objętości końcoworozkurczowej komory serca (EDV). Można wyróżnić frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF) i frakcję wyrzutową prawej komory (RVEF); jednak częściej stosuje się parametr jakim jest frakcja wyrzutowa lewej komory, i sam skrót EF zazwyczaj odnosi się do lewego serca.

  Dodano: 31.12.2009. 11:28  


  Najnowsze