• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Po wyłączeniu genu p21 wszystko może odrosnąć

  19.03.2010. 17:11
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Myszy, u których nie jest aktywny gen p21 potrafią regenerować uszkodzone narządy - zarówno palce, jak i serce - informuje pismo "Proceedings of the National Academy of Sciences".

  Wiele zwierząt potrafi odtworzyć utracone części ciała - dotyczy to na przykład stułbi, gąbek, wypławków czy salamander. Nasza krajowa jaszczurka zwinka odtwarza ogon tak dobrze, że wykształciła zdolność do jego odrzucania w razie zagrożenia.

  Jednak zdolności regeneracyjne człowieka są skromne - uważa się, że tylko dzieci do drugiego roku życia potrafią odtworzyć utracone koniuszki palców.

  W roku 1996 naukowcy z zespołu kierowanego przez prof. Ellen Heber-Katz (Wistar Institute) przypadkowo zaobserwowali, że myszy ze szczepu MRL trudno oznakować - zrobione w ich uszach dziurki zamiast pozostać na całe życie, szybko zarastały bez śladu.

  Dalsze badania zaowocowały odkryciem zdolności do regeneracji także innych tkanek - w roku 2001 okazało się, że myszy MRL potrafią odtwarzać uszkodzony mięsień sercowy.

  Teraz naukowcy odkryli mechanizm regeneracji - myszy zawdzięczają tę zdolność zablokowaniu genu p21. Inny szczep myszy, u którego sztucznie zablokowano działanie genu p21 również potrafi goić chrząstki uszu bez powstawania blizn.

  Możliwe, że podobny efekt da się uzyskać u człowieka, czasowo blokując działanie genu p21 - co pozwoliłoby odtwarzać niemal wszystkie tkanki, lecząc na przykład oparzenia skóry czy zawały serca.

  Wbrew wcześniejszym obawom, brak aktywności genu p21 nie wydaje się sprzyjać powstawaniu nowotworów, ponieważ towarzyszy temu większa wydajność działania mechanizmu apoptozy - komórki z bardzo zmienionym DNA ulegają zniszczeniu.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Efekt zielonej brody (ang. green-beard effect) – koncepcja wprowadzona w teorii samolubnego genu (ang. selfish gene theory). Postulowany gen może rozpowszechnić się w populacji jeśli nośnicy tego genu zachowują się altruistycznie w stosunku do innych nosicieli tegoż genu. Pułapka na myszy (inaczej łapka na myszy) – urządzenie służące do łapania lub zabijania małych gryzoni, w szczególności myszy. Większe urządzania tego typu są także stosowane do łapania szczurów. Pierwsza sprężynowa pułapka na myszy została opatentowana w Stanach Zjednoczonych w roku 1897 przez Williama Hookera. Sekwencja regulatorowa genu (ang. gene regulatory sequence) – fragment DNA, który reguluje ekspresję genu. Do sekwencji regulatorowej przyłączają się białka regulujące transkrypcję, takie jak: czynniki transkrypcyjne i remodelatory, oraz polimeraza RNA. Kombinacja tych sekwencji, wraz z kombinacją czynników białkowych dostępnych w jądrze komórkowym i ich aktywności, sprawia, że poziom ekspresji genu jest regulowany w zależności od typu, stanu metabolicznego komórki i bodźców zewnętrznych.

  Recesywność - w genetyce, brak możliwości stwierdzenia poprzez obserwację obecności jednego z pary genów (alleli) występujących u danego osobnika z powodu znacznego wpływu lub dominacji genu (allelu) działającego przeciwnie. Oba allele dotyczą tej samej dziedziczonej cechy, lecz chociaż gen warunkujący cechę recesywną jest obecny w genotypie, to cecha ta nie ujawnia się w fenotypie organizmu. Termin "recesywny" stosowany jest zarówno w odniesieniu do organizmu mającego oba allele, którego efekt może być maskowany przez inny allel tego samego genu. Rezyliencja (łac. resilience) – to umiejętność lub proces dostosowywania się do zmieniających się warunków, adaptacja w stosunku do otoczenia, uodpornianie się, plastyczność umysłu, zdolnością do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił i odporność na działanie szkodliwych czynników. Zdolność do regeneracji po urazach psychicznych.

  SteelSeries jest duńskim producentem peryferii komputerowych, m.in. myszy, klawiatur, słuchawek i podkładek pod myszy. SteelSeries jest sponsorem e-sportu. Myszy i ludzie (ang. Of Mice and Men) – filmowa adaptacja powieści amerykańskiego pisarza Johna Steinbecka, Myszy i ludzie. Dramat przedstawiający historię przyjaźni łączącej wędrownych robotników rolnych. Film zrealizowany z psychologicznym wyczuciem przenikliwości i tragizmu.

  Kardiognoza - (z gr. "καρδιά" – serce, "γνῶσις" - "poznanie, wiedza") to - zgodnie z wiarą katolicką - "udzielana przez Boga wybranym przez Niego osobom nadnaturalna, a więc pozawerbalna, zdolność poznawania cudzych stanów wewnętrznych (sumienia, myśli, motywacji itp.), a więc również skutków działania na człowieka różnych duchów, w tym także demonów. Zdolność ta może dotyczyć ściśle określonych osób, np. krewnych, a nawet swojego spowiednika. Dar kardiognozy może obejmować także wszystkich, z którymi się obdarowany komunikuje." Chondroblasty, komórki chrząstkotwórcze – komórki wytwarzające substancję międzykomórkową tkanki chrzęstnej, czynne w okresie budowy i regeneracji chrząstki, potem przekształcające się w chondrocyty. Zachowują zdolność do podziału.

  Geny R, geny odporności – grupa genów obecnych w genomie roślin odpowiedzialnych za przekazywanie dziedzicznej odporności na patogeny. Każdy z genów R zapewnia roślinom całkowitą odporność na konkretny patotyp patogenu. Produkt genu R wchodzi w reakcję pośrednią lub bezpośrednią z produktem genu awirulencji (gen avr) obecnego w genomie organizmu atakującego rośliny. Ten mechanizm obronny określany jest jako odporność "gen na gen". Efektem reakcji między produktem genu R a produktem genu avr jest reakcja nadwrażliwości, obumarcie zainfekowanego fragmentu tkanek i uniemożliwienie patogenowi dalszego rozprzestrzeniania.

  Pseudogen – niedziałająca kopia genu, na przykład zawierająca błędy w obszarze kodującym co sprawia, że zawartej w nim informacji genetycznej nie można odczytać. Pseudogeny powstają na drodze duplikacji genu i uszkodzenia dodatkowej kopii, lub na drodze retropozycji, czyli odwrotnej transkrypcji mRNA danego genu i integracji do genomu. Retropseudogeny nie posiadają sekwencji regulatorowych.

  Interferencja RNA (RNAi, z ang. RNA interference) – zjawisko wyciszania albo wyłączenia ekspresji genu przez dwuniciowy RNA (dsRNA, z ang. double stranded RNA) o budowie i sekwencji zbliżonej do sekwencji DNA wyłączanego genu. Wyłączenie może się odbywać na trzech poziomach: a) degradacja mRNA; b) blokowanie translacji mRNA; c) prawdopodobnie również przez indukcję epigenetycznego wyciszenia genu. Regeneracja – odtwarzanie przez rośliny i zwierzęta utraconych lub uszkodzonych części ciała, narządów, tkanek lub komórek. Powiązana jest z faktem, że prawie każda komórka organizmu zawiera prawie jednakowy materiał genetyczny, może więc teoretycznie dać początek każdej części ciała. W rzeczywistości regeneracja możliwa jest tylko u organizmów o mało wyspecjalizowanej budowie, np. u gąbek. U tych organizmów cały organizm może zostać odtworzony z fragmentu złożonego z kilku zaledwie komórek. Stawonogi mają zdolność do regeneracji odnóży. U kręgowców regeneracja zachodzi tylko wyjątkowo, np. jaszczurki po autotomii mają zdolność regeneracji ogona.

  Adipocytokininy – aktywne biologiczne substancje, wytwarzane i wydzielane przez białe komórki tkanki tłuszczowej. Mają one zdolność aktywnego wpływania na adipocyty poprzez działanie autokrynne, parakrynne oraz endokrynne na tkanki i narządy.

  Dodano: 19.03.2010. 17:11  


  Najnowsze