• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Podsumowanie projektów finansowanych ze środków UE w Światowym Dniu Choroby Alzheimera

  22.09.2011. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Co roku 21 września ma miejsce Światowy Dzień Choroby Alzheimera, którego celem jest włączenie kwestii badań nad tą chorobą do priorytetów politycznych.

  Pierwszy Światowy Dzień Choroby Alzheimera odbył się w 1994 r. w celu uczczenia 10. rocznicy powstania organizacji charytatywnej Alzheimer's Disease International. Obchody od razu stały się okazją dla walczących z chorobą Alzheimera organizacji z całego świata do informowania o swoich działaniach oraz o skutkach demencji dla chorych i ich życia zawodowego, a także całego systemu opieki zdrowotnej.

  Są także okazją do podsumowania badań finansowanych przez Komisję Europejską w ramach siódmego programu ramowego (7PR). Badania w zakresie chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego w ramach 7PR były daleko bardziej posunięte niż te w poprzednich programach ramowych. Od 2007 r. na badania związane z chorobą Alzheimera przeznaczono ponad 100 mln euro. To zwiększone zainteresowanie wynika z dostrzeżenia faktu, że problem starzejących się społeczeństw jest jednym z największych wyzwań stojących przed Europą.

  Większość z 60 mln euro dotacji w sumie przeznaczonych na walkę z chorobą Alzheimera w 7PR zostało wykorzystanych w ramach tematu "Zdrowie". Projekty te skupiają się przede wszystkim na lepszym poznaniu patofizjologii choroby Alzheimera i tworzeniu nowych celów diagnostycznych i terapeutycznych. Jednym z takich projektów jest LUPAS ("Luminescencyjne polimery w obrazowaniu in vivo znaczników amyloidu"), który uzyskał 4 978 094 euro dofinansowania. Projekt ma na celu wypełnienie luki między diagnostyką a leczeniem choroby Alzheimera i chorób prionowych.

  Zespół LUPAS, składający się z naukowców z Francji, Izraela, Niemiec, Szwecji, Szwajcarii i Norwegii, dowodzi, że tworząc nowe środki i metody diagnostyki obrazowej płytek amyloidowych, można poprawić jakość diagnostyki oraz usprawnić kontrolę i śledzenie postępów choroby.

  Jednak zgodnie z interdyscyplinarnym podejściem do unijnego finansowania badań, choroba Alzheimera była także przedmiotem projektów w innych tematach 7PR, takich jak "Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne" czy "Technologie informacyjne i komunikacyjne".

  Badania nad chorobą Alzheimera są także prowadzone w ramach inicjatywy w zakresie wspólnego programowania w zwalczaniu chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego (JPND), finansowanej przez UE w ramach projektu JUMPAHEAD ("Działanie koordynacyjne wspierające realizację inicjatywy w zakresie wspólnego programowania w zwalczaniu chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności choroby Alzheimera").

  JPND był pierwszą z ustanowionych inicjatyw w zakresie wspólnego planowania (JPI), obejmującą 23 kraje. Aktualnie ogłoszono zaproszenie do składania wniosków w zakresie chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego oraz optymalizacji biomarkerów i harmonizacji ich stosowania w różnych ośrodkach badawczych. Na ten konkretny nabór przeznaczono około 14 mln euro.

  Badania chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego są także elementem Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI JU), partnerstwa publiczno-prywatnego między Komisją Europejską i przemysłem farmaceutycznym reprezentowanym przez Europejską Federacją Branży i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Działania IMI JU obejmują wspieranie poszukiwań nowych narzędzi umożliwiających zwiększenie skuteczności leków przeciw chorobie Alzheimera.

  Zachęcamy do zapoznania się z lokalnymi wydarzeniami z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gaetano Perusini (ur. 1879 w Udine, zm. 8 grudnia 1915 w Cormons) – włoski lekarz neurolog, uczeń i współpracownik Aloisa Alzheimera. Autor jednego z pierwszych opisów choroby, nazwanej później chorobą Alzheimera. Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci. Memantyna – organiczny związek chemiczny, antagonista receptora NMDA, stosowany jako lek prokognitywny. Znajduje zastosowanie w leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera.

  Ciałka Hirano (ang. Hirano bodies) – cytoplazmatyczne, eozynofilne, pałeczkowate struktury spotykane wewnątrz komórek nerwowych w chorobach neurodegeneracyjnych, m. in. w chorobie Alzheimera i niektórych postaciach choroby Creutzfeldta-Jakoba. Zbudowane są z aktyny i białek z nią związanych. Lokalizują się głównie wewnątrz neuronów formacji hipokampalnej. Blaszki amyloidowe (blaszki starcze, ang. senile plaques) – zmiany strukturalne obserwowane w wielu chorobach neurodegeneracyjnych, m.in. w chorobie Alzheimera. Składają się z amyloidu, dystroficznych neurytów oraz komórek astrogleju i mikrogleju.

  Takryna (łac. Tacrini hydrochloridum) – organiczny związek chemiczny, inhibitor acetylocholinoesterazy wykorzystywany w leczeniu choroby Alzheimera. [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów".

  Hydralazyna (łac. Hydralazinum) – lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, dzięki czemu wykazuje działanie hipotensyjne (obniża ciśnienie tętnicze krwi). Ostatnie badania wykazały jej neuroprotekcyjne działanie, ponieważ chroni przed niszczącym działaniem akroleiny wydzielanej przez uszkodzone neurony (po udarze mózgu, w chorobie Alzheimera, Parkinsona). Rywastygmina (nazwy handlowe: Exelon, Nimvastid, Prometax i Rivastigmine Teva) – organiczny związek chemiczny z grupy karbaminianów, jest inhibitorem acetylocholinoesterazy (AChE) i butyrylocholinoesterazy. Stosowany jest do leczenia otępienia związanego z chorobą Alzheimera.

  Stereognozja – termin neurologiczny określający zdolność do rozpoznawania przedmiotów wyłącznie za pomocą dotyku. Stwierdzono, że u ludzi chorych na chorobę Alzheimera stereognozja znacznie pogarsza się, w przeciwieństwie do innych typów demencji, gdzie to zjawisko nie jest obserwowane. Upośledzenie stereognozji, jednakże bez uchwytnych zaburzeń czucia powierzchownego nazywane jest stereoagnozją. Świadczy o uszkodzeniu kory płata ciemieniowego. Stereoanastezja to z kolei niemożność rozpoznania rozmiarów oraz kształtów przedmiotu za pomocą dotyku.

  Apraksja - upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia. Zaburzenia apraktyczne są często wynikiem udarów, guzów, spotyka się je również w chorobie Alzheimera.

  Fred Gage - amerykański profesor od 1995 pracujący w laboratoriach genetyki Salk Institute w Kalifornii. Jego działalność koncentruje się wokół wykształconego ośrodkowego układu nerwowego ssaków i jego nadspodziewanej plastyczności i możliwości adaptacji przez całe życie. W efekcie dawałoby to możliwość zastępowania uszkodzonej tkanki nerwowej (udar, uszkodzenia rdzenia, choroba Alzheimera). Alois Alzheimer (ur. 14 czerwca 1864 w Marktbreit, zm. 19 grudnia 1915 we Wrocławiu) – niemiecki lekarz psychiatra i neuropatolog, profesor psychiatrii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako pierwszy opisał objawy choroby zwanej dziś chorobą Alzheimera.

  Choroby zwierząt, podobnie jak choroby ludzi, mogą mieć różną etiologię, od zakaźnych, wirusowych począwszy, a na zwyrodnieniowych czy autoagresyjnych skończywszy. Większość chorób zwierzęcych jest ściśle przypisana do jakiegoś taksonu, istnieją jednak również takie, które łatwo przenoszą się między grupami zwierząt. Zdarza się, że niektóre z tych chorób atakują człowieka, zwane są wówczas zoonozami. Pierre Schaeffer (ur. 14 sierpnia 1910 w Nancy, zm. 19 sierpnia 1995 w Aix-en-Provence) - francuski kompozytor, twórca muzyki konkretnej. Zmarł z powodu choroby Alzheimera.

  Choroby neurologiczne to wszystkie schorzenia związane z nieprawidłowym organicznym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego. Diagnostyką i leczeniem takich chorób zajmują się lekarze neurolodzy.

  Dodano: 22.09.2011. 18:17  


  Najnowsze