• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pokazowa operacja kręgosłupa w Zielonej Górze

  31.05.2010. 04:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przeprowadzona w piątek w zielonogórskim szpitalu wojewódzkim operacja kręgosłupa to przykład najnowocześniejszej, małoinwazyjnej techniki zabiegowej, z której korzysta się w Polsce nadal zbyt rzadko - mówili specjaliści podczas VI Forum Chirurgów Kręgosłupa.  Operację przeprowadzono u 48-letniego pacjenta ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego, które powodowały bardzo silne bóle. Dzięki wykorzystaniu systemu neuronawigacji przy użyciu elektronicznych znaczników, zainstalowanych na ciele pacjenta, oraz wyposażonych w znaczniki narzędzi, operujący dr Paweł Jarmużek mógł zespolić chore kręgi z niezbędną precyzją poprzez niewielkie nacięcie, poszerzone małą, wyposażoną w źródło światła tulejką.

  W każdej chwili możliwa była ocena sytuacji na obrazie z zainstalowanego na sali operacyjnej tomografu komputerowego.

  Przebieg operacji, wraz komentarzem na żywo, transmitowano w wysokiej rozdzielczości do oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów centrum konferencyjnego w Gronowie, gdzie odbywał się zjazd chirurgów. Jego uczestnicy mogli zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi od specjalisty obecnego na sali operacyjnej zielonogórskiego Szpitala Wojewódzkiego.

  Problemy z kręgosłupem zdarzają się w jakimś okresie życia u niemal 90 procent populacji. U co setnej osoby są one tak poważne, że niezbędna staje się operacja. Mało inwazyjne metody operacyjne pozwalają uzyskać takie rezultaty jak przy klasycznych operacjach, ale przy mniejszym uszkodzeniu tkanek i utracie krwi, rzadziej pojawiają się też komplikacje związane ze zrostami. Pacjent wychodzi ze szpitala i wraca do aktywnego życia cztery razy szybciej, niż przy klasycznych metodach.

  "Ostatnie lata przyniosły nowe koncepcje i ogromne udoskonalenie technik stosowanych w ortopedii i neurochirurgii - mówił Jarmużek, ordynator wojewódzkiego ośrodka neurochirurgii i neurotraumatologii w Zielonej Górze. - Dzięki temu można pomóc pacjentom, którzy wcześniej nie mieli szans na powrót do zdrowia. Duża w tym zasługa nowoczesnych technik obrazowania - rezonans magnetyczny stał się powszechnie dostępny, pojawiły się nawet urządzenia tego rodzaju do badań śródoperacyjnych. Z kolei dzięki komputerowemu przetwarzaniu obrazów oraz znacznikom na pacjencie i narzędziach można podczas operacji dokładnie ocenić sytuację, co zapobiega powikłaniom".

  Uszkodzone krążki międzykręgowe można zastąpić sztucznymi stawami z polietylenu o wysokiej gęstości, co odciąża sąsiednie połączenia miedzy kręgami. Żywotność takiego sztucznego stawu jest szacowana na dziesiątki lat.

  W przypadku osób starszych, u których z powodu osteoporozy doszło do złamań kręgów, pomocny jest polimerowy cement, precyzyjnie podawany pod wysokim ciśnieniem. Pozwala zespolić i wzmocnić uszkodzony trzon kręgu. Jeśli sąsiednie kręgi trzeba zespolić, stosuje się zębate "klatki", wypełniane tkanką kostną.

  "Koszty niepełnosprawności, związanej z chorobami kręgosłupa, są znacznie większe niż koszty leczenia nowymi metodami. Niestety, wydatki na operacje, rehabilitację i renty wciąż są oceniane w oderwaniu od siebie - mówił prof. Wojciech Kloc, ordynator oddziału neurochirurgii w Pomorskim Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. - W Polsce przeprowadza się za mało operacji kręgosłupa, co utrudnia chirurgom doskonalenie umiejętności. Im dłużej pacjent czeka na zabieg, tym większe są wydatki i tym głębsze stają się patologiczne zmiany".

  PAP - Nauka w Polsce, Paweł Wernicki

  kap/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Kwestionariusz Oswestry (ang. Oswestry Disability Index - ODI) pozwala na ocenę niepełnosprawności, która spowodowana jest dolegliwościami bólowymi kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego. Podczas wypełniania kwestionariusz chory odpowiada na pytania dotyczące: nasilenia bólu, samodzielności, podnoszenia przedmiotów, chodzenia, siedzenia, stania, spania, życia towarzyskiego, aktywności seksualnej oraz podróżowania. Odpowiedzi na pytania pozwalają sklasyfikować jak bardzo ograniczone jest funkcjonowanie chorego podczas wykonywania poszczególnych czynności. Odpowiedzi są klasyfikowane od 0 do 5. Zbiorczy wynik przedstawia się w skali punktowej 0-50 lub w skali procentowej 0-100% określający stopień niepełnosprawności u badanego chorego. Spondyloartropatie (SpA)-zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa. To choroby, w których dochodzi do zapalenia stawów kręgosłupa i tkanek okołokręgosłupowych, stawów obwodowych, przyczepów ścięgnistych oraz zmian zapalnych w wielu innych układach i narządach. Gosławice – osiedle Konina położone w północnej części miasta, około 10 km. na północ od centrum Konina. Położona nad brzegiem Jeziora Gosławskiego.

  Krążki międzykręgowe (łac. disci intervertebrales), inaczej tarcza międzykręgowa, potocznie dysk - struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym. Pierścień włóknisty tworzą przebiegające naprzemiennie skośne włókna kolagenowe i elastynowe. Pierścień ten jest znacznie grubszy w części przedniej, cieńszy zaś w tylnej, gdzie najczęściej ulega uszkodzeniom (dyskopatia, lumbago). Wraz z dwoma sąsiednimi kręgami tworzy segment ruchowy kręgosłupa. Właściwie uwodnione jądro miażdżyste zapewnia segmentowi ruchowemu elastyczność i umożliwia przenoszenie znacznych obciążeń. Pierścień włóknisty natomiast zapobiega jego przemieszczeniom. Deska ortopedyczna - specjalny rodzaj noszy ułatwiających stabilizację poszkodowanego i jego transport w trudnych warunkach. Jest wykorzystywana w zdarzeniach, w których poszkodowany mógł doznac obrażeń ciała, a w szczególności kręgosłupa. Deska ortopedyczna umożliwia zabezpieczenie poszkodowanego na czas transportu do szpitala. Wyposażona jest w pasy zabezpieczające, oraz stabilizator głowy, który chroni szyjny odcinek kręgosłupa. Stanowi ona podstawowe wyposażenie zespołów ratownictwa medycznego.

  Maska krtaniowa (ang. laryngeal mask airway, LMA) – przyrząd używany w medycynie służący do udrażniania dróg oddechowych. Stanowi alternatywę dla intubacji (dzięki prostszemu sposobowi zakładania) oraz Combitube (mniejsze ryzyko powikłań). Poprzez brak konieczności odginania głowy przy zakładaniu może być traktowana jako metoda z wyboru przy udrażnianiu dróg oddechowych u osób z urazami kręgosłupa szyjnego. Maska krtaniowa stanowi przyrząd wielokrotnego użytku (nawet do 40 razy), można ją dezynfekować. Kręgosłup (łac. Columna vertebralis) – część układu kostnego, stanowiąca jego główną oś i podporę. Kręgosłup u zwierząt nieposiadających ogona, w tym człowieka, zbudowany jest z 33-34 kręgów, rozciągających się od głowy do kości ogonowej.

  Gosławice – nieczynny już przystanek kolejowy i ładownia kolei normalnotorowej w Koninie, w dzielnicy Gosławice. Położony był przy czynnej dla ruchu osobowego w latach 1974–1995 linii nr 388 do Kazimierza Biskupiego. Lordoza (z gr. lordos zgięty) – łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę brzuszną. U człowieka fizjologiczna lordoza występuje w odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa. W niektórych schorzeniach np. w porażeniach mięśni i zniekształceniach kręgów, zwichnięciach stawów biodrowych dochodzi do nadmiernego wygięcia kręgosłupa ku przodowi zwanego hiperlordozą. Może ona spowodować znaczne dolegliwości bólowe. W jej leczeniu stosuje się gorsety usztywniające, czasem też konieczne jest leczenie operacyjne. Zaawansowana lordoza jest patologią.

  Rękoczyn Esmarcha (ang. Esmarch maneuver, Triple Airway manoeuvre) – manewr wykonywany w celu udrożnienia górnych dróg oddechowych. Znajduje zastosowanie u pacjentów bez zębów, z krótką lub grubą szyją lub zmianami usztywniającymi odcinek szyjny kręgosłupa. Istotą rękoczynu Esmarcha jest odgięcie głowy do tyłu i przemieszczenie żuchwy do przodu w ten sposób, by zęby dolne (o ile pacjent je posiada) znalazły się przed zębami górnymi. Następnie żuchwa jest przyciskana w tej pozycji do szczęki, przy utrzymanej pozycji odgięcia głowy. W przypadku podejrzenia uszkodzeń odcinka szyjnego kręgosłupa niekiedy stosuje się zmodyfikowany rękoczyn Esmarcha polegający wyłącznie na wysunięciu żuchwy.

  Kołnierz ortopedyczny - orteza służąca do unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa. W razie podejrzenia urazu, stosowany jest jako podstawowy środek w celu zapobieżenia dalszym urazom kręgosłupa szyjnego i rdzenia kręgowego. Zbudowany jest zwykle z zewnętrznej skorupy polietylenowej, nadającej kształt, oraz wyściółki piankowej, zapewniającej komfort pacjentowi. Czasem posiada otwór tracheostomijny, służący także do sprawdzania tętna. Może być jedno- lub dwuczęściowy.

  Nóż gamma (ang. gamma knife) – urządzenie medyczne wykorzystywane w radiochirurgii, odmianie radioterapii stereotaktycznej – trójwymiarowej radioterapii, wykorzystującej wysokie wartości dawki (powyżej 10 Gy) w pojedynczej frakcji napromieniania, o bardzo wysokiej precyzji (z dokładnością powyżej 0,5mm). Operacja nożem gamma jest metodą konkurencyjną dla klasycznej neurochirurgii, stosowaną w najmniej inwazyjnym leczeniu guzów mózgu, w szczególności gdy przy użyciu tradycyjnej neurochirurgii usunięcie guza jest utrudnione. Nóż gamma jest również stosowany w celu uniknięcia powikłań chirurgicznych, a także u pacjentów, u których stan zdrowia wyklucza wykonanie klasycznej operacji. Kifoza (łac. z gr. kyphosis; gr. kyphos – garb) – łukowate wygięcie kręgosłupa w stronę grzbietową. Kifoza w postaci patologicznej potocznie nazywana jest garbem. U człowieka fizjologiczna kifoza występuje w odcinku piersiowym i krzyżowym kręgosłupa. Dzięki nim kręgosłup może wytrzymywać duże obciążenia. Umożliwiają one również utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.

  Krioablacja - nieinwazyjny zabieg chirurgiczny, który polega na wprowadzeniu w ciało pacjenta specjalnej elektrody w postaci cewnika. Końcówka cewnika jest precyzyjnie sterowana, a jej ruchy są śledzone przez lekarza na monitorze. Końcówka cewnika wybiórczo zamraża i niszczy niewielkie ogniska komórek odpowiedzialnych za dane schorzenie przy czym nie narusza sąsiadujących zdrowych tkanek. Sposób osiągnięcia niskiej temperatury jest podobny jak w osiąganiu jej w sprzęcie chłodniczym używanym w domu. Przez cewnik przepływa pod ciśnieniem mieszanina gazów, która ulega rozprężeniu w końcu cewnika wywołując temperaturę rzędu minus 70 °C. Zabieg ten jest uznawany za bezpieczniejszy w przeciwieństwie do nieodwracalnej w skutkach termoablacji. Przy użyciu krioablacji lekarz, zanim definitywnie zmrozi wybraną tkankę może ją schłodzić aby wpierw uzyskać stan hibernacji w celu sprawdzenia czy przynosi to pożądany skutek. Po kilku sekundach zahibernowana tkanka ulega bez szkody rozmrożeniu. Operacja krioablacji w Polsce została przeprowadzona po raz pierwszy w Klinice Kardiochirurgii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy u pacjenta cierpiącego na ciężką arytmię serca.

  Dodano: 31.05.2010. 04:18  


  Najnowsze