• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polacy nie mają wiedzy na temat stanu swojego zdrowia

  11.01.2011. 07:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  80 proc. badanych w Narodowym Teście Zdrowia Polaków nie wie, jaki ma poziom cholesterolu we krwi, 70 proc. nie zna poziomu glukozy we krwi; natomiast 66 proc. uważa się za osoby zdrowe - wynika z danych zaprezentowanych w poniedziałek na konferencji w Warszawie.

  Z testu, w którym wzięli udział internauci, wynika także, że prawie 40 proc. badanych nie zna wysokości swego ciśnienia tętniczego. Z kolei prawidłową masę ciała ma jedynie 46 proc. uczestników testu, 24 proc. stale pali papierosy, a 44 proc. ankietowanych może mieć rodzinne predyspozycje do chorób przewlekłych - wynika z ankiety.

  "Świadomość ludzi dotycząca swojego stanu zdrowia i konieczności badań profilaktycznych jest niedostateczna" - ocenił wynik badań prof. Zbigniew Gaciong z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Gaciong podkreślił, że profilaktyka ma decydujące znaczenie w zapobieganiu chorobom układu krążenia i leczeniu chorób nowotworowych. "Wszystkie badania naukowe pokazują, że to, co najbardziej rzutuje na długość życia, na stan naszego zdrowia, na zdrowie publiczne, wydatki związane z leczeniem chorób, to styl życia" - powiedział.

  "Na zdrową starość pracuje się za młodu" - zaznaczył. "Trzeba pamiętać, że jest wiele chorób, które można wykryć na tak wczesnym etapie, by ograniczyć ich skutki" - zaznaczył. "Zgony w naszym kraju spowodowane rakiem szyjki macicy pojawiają się w zestawieniach epidemiologicznych, a w całej Europie Zachodniej jest ewenementem, by kobieta umierała z powodu raka szyjki macicy" - podkreślił.

  Za niepokojące Gaciong uznał, że 12 proc. respondentów odczuwa dolegliwości zdrowotne, ale nie korzysta z opieki zdrowotnej.

  Podkreślił, że badania profilaktyczne powinny być zlecane przez lekarzy rodzinnych. "Z kolei Narodowy Test Zdrowia Polaków może ukierunkować osoby, które nie chodzą do lekarza" - dodał.

  Dr Bartosz Symonides z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM zaznaczył, że skoro 40 proc. Polaków nie zna wysokości swojego ciśnienia tętniczego, to wiele osób może żyć z nierozpoznanym nadciśnieniem. "Nie jest tak, że nadciśnienie mają tylko osoby starsze" - podkreślił.

  Podwyższone stężenie cholesterolu we krwi zwiększa ryzyko udaru mózgu i choroby wieńcowej. Badanie cholesterolu powinno być przeprowadzane u dorosłych, zdrowych osób co 5 lat a częściej w przypadku występujących czynników ryzyka: chorób w najbliższej rodzinie, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nikotynizmu, otyłości.

  Dzięki badaniu stężenia glukozy we krwi można wykryć cukrzycę lub stan przedcukrzycowy. U połowy chorych cukrzyca przebiega bezobjawowo. U osób powyżej 45. roku życia zalecane jest rutynowe badanie co najmniej co trzy lata. Wcześniejsze badania glukozy powinny wykonywać osoby z nadwagą, otyłe, z nadciśnieniem tętniczym, z hipertrójglicerydemią, chorujące na choroby układu sercowo-naczyniowego, kobiety z zespołem policystycznych jajników lub które urodziły dziecko ważące ponad 4 kg, a także osoby, których bliscy chorują na cukrzycę.

  Ciśnienie tętnicze każda dorosła osoba powinna zmierzyć co najmniej raz w roku oraz przy każdej wizycie u lekarza. Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko udaru mózgu, choroby wieńcowej, niewydolności serca i nerek.

  Ankieta zamieszczona na stronie www.medonet.pl składa się z 20 pytań. Po jej wypełnieniu, program określa czynniki ryzyka chorób a także "wypisuje receptę", która zawiera konkretne zalecenia zdrowotne dla danej osoby. Program był przygotowany przez lekarzy specjalistów.

  Opracowano ponad 120 tys. kwestionariuszy wypełnionych od 25 października do 6 grudnia 2010 r. przez osoby powyżej 18. roku życia. Badani nie stanowili grupy reprezentatywnej. Dwie trzecie ankietowanych stanowiły kobiety; 51 proc. osoby w wieku 18-39 lat; 19 proc. osoby w wieku 40-49 lat; 27 proc. osoby w wieku 50-64 lata; respondenci w wieku podeszłym stanowili niewielki odsetek ankietowanych.

  Narodowy Test Zdrowia Polaków został przygotowany przez portal internetowy Onet.pl oraz Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Partnerem projektu jest Polpharma S.A. KNO

  PAP - Nauka w Polsce

  pz/ mow/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Hipertensjologia - dziedzina medycyny zajmująca się przebiegiem i leczeniem nadciśnienia tętniczego. Jako specjalność medyczna została wprowadzona w 2006 roku przez ministra zdrowia na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest dostępna dla lekarzy posiadających drugi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych albo pediatrii. Czas trwania specjalizacji wynosi 2 lata.

  Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, PTNT – stowarzyszenie medyczne zajmujące się problemami dotyczącymi patofizjologii, rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego, a także upowszechnianiem wiedzy na ten temat i przeprowadzaniem szkoleń.

  Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO) – postać nadciśnienia tętniczego, w którym nie uzyskuje się docelowych wartości ciśnienia tętniczego krwi, pomimo jednoczesnego stosowania 3 leków hipotensyjnych z różnych grup, stosowanych w optymalnych dawkach, przy czym diuretyki powinny być jedną ze stosownych grup leków. Jako nadciśnienie tętnicze oporne klasyfikuje się też często trudności z obniżeniem ciśnienia skurczowego poniżej 160 mm Hg u pacjentów w podeszłym wieku.

  Nadciśnienie Tętnicze – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Andrzej Tykarski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Danuta Czarnecka.

  Choroba nadciśnieniowaChoroba nadciśnieniowa to stan stale podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze), które wywołuje szereg reakcji i zmian chorobowych w całym układzie krwionośnym, a także w różnych organach, zwłaszcza w mózgu, nerkach i narządzie wzroku. W chorobie nadciśnieniowej ciśnienie tętnicze utrzymuje się powyżej 140/90 mm Hg i więcej.

  Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ang. European Society of Hypertension, ESH) – europejska organizacja medyczna zajmująca się problemami dotyczącymi nadciśnienia tętniczego.

  Efekt białego fartucha – reakcja pacjenta w obecności personelu medycznego związana z nagłym wzrostem ciśnienia krwi. Obserwowana w przypadkach nadciśnienia tętniczego, w okresie ciąży, w cukrzycy II typu.

  Dodano: 11.01.2011. 07:04  


  Najnowsze