• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polscy i holenderscy specjaliści o nowych trendach w badaniach nad nowotworami

  03.09.2010. 00:06
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowe trendy w badaniach molekularnych nad chorobami nowotworowymi to temat warsztatów naukowych, które odbędą się w dniach  4-8 września w miejscowościach Józefów na Roztoczu oraz Krywe w Bieszczadach. Warsztaty "Nowe trendy w badaniach nad nowotworami. Lublin - Utrecht 2010" organizują Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, Klinika Chirurgii Onkologicznej, Katedra i Zakład Patomorfologii UM w Lublinie.

  Spotkanie ma na celu integrację środowiska naukowego Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Utrechcie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  ,,Początki współpracy między Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a naukowcami z Holandii sięgają lat 90. ubiegłego wieku, kiedy to w 1994 roku prof. Polkowski uzyskał trzyletnie stypendium z European Postgraduate Gastro-Surgical School (EPGS) i realizował je na Academic Medical Center Amsterdam (Uniwersytet w Amsterdamie) - informuje dr Robert Sitarz, koordynator warsztatów.

  Współpracę kontynuował dr Sitarz, który w 2009 roku uzyskał tytuł Doctor of Medicine Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Utrechcie. W 2008 roku podpisano oficjalną umowę o współpracy pomiędzy UM w Lublinie a University Medical Center w Utrechcie. Obecnie obie uczelnie prowadzą wspólne projekty badawcze.

  ,,W 2009 roku podczas wizyty przedstawicieli UM w Lublinie w University Medical Center Utrecht, prorektor ds. nauki prof. Ryszard Maciejewski zaprosił pracowników naukowych wraz z doktorantami do przyjazdu do Polski celem nawiązania bliższych kontaktów naukowych - kontynuuje dr Sitarz. - Efektem tamtego zaproszenia są dzisiejsze warsztaty. Ufamy, że nawiązanie bliższych, bardziej bezpośrednich kontaktów środowiska naukowego Uniwersytetu Medycznego z Lublina ze środowiskiem naukowym University Medical Center Utrecht przyniesie wymierne korzyści naukowe dla obu stron."

  Organizatorzy warsztatów podkreślają, że walka z chorobami nowotworowymi to wyzwanie XXI wieku. ,,Polska ze względu na wysoką zapadalność na choroby nowotworowe potrzebuje szczególnego podejścia do tego problemu, nie tylko na polu klinicznym, ale również na polu naukowym" - czytamy w zapowiedzi warsztatów.

  ,,Ostatnie dwadzieścia lat to okres niebywałego rozwoju wiedzy o biologii nowotworów, przede wszystkim z zakresu ich molekularnego podłoża - przekonuje dr Sitarz. - Badania nad molekularną patogenezą nowotworów pozwalają znaleźć odpowiedzi, których wcześniej nie było."

  ,,Środowisko naukowe uważa, że większość chorób nowotworowych bierze się z mutacji naszego materiału genetycznego. Można już zidentyfikować populację osób o podwyższonym ryzyku choroby nowotworowej. Wierzymy, że w przyszłości będzie możliwe indywidualne rozpatrywanie każdego nowotworu, dokładne opisanie zmian powstałych w komórce rakowej i leczenie na poziomie molekularnym, dopasowane do danego nowotworu" - kontynuuje dr Sitarz.

  We wrześniu, w ramach kilkudniowych warsztatów, zostaną zaprezentowane wyniki prac badawczych obu uczelni, wspieranych finansowo przez międzynarodowe instytucje, m.in. The International Union Against Cancer (Szwajcaria), The European Molecular Biology Organization (Niemcy).

  ,,Pozyskanie środków finansowych z tych organizacji jest wielkim wyróżnieniem i świadczy o znaczeniu prowadzonych badań - mówi dr Sitarz. - Wierzymy, że nasze badania przyczynią się do optymalizacji leczenia, jak również do rozwoju nowych metod terapii nowotworów."

  Warsztaty składają się z dwu części. Pierwsza odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie na Roztoczu. Na uczestników czekają tu wykłady, prezentacje i dyskusje przybliżające badania prowadzone na obu uczelniach. Będzie mowa m.in. o procesie powstawania nowotworu w różnych odcinkach przewodu pokarmowego, roli komórek macierzystych w zespołach polipowatości, aspektach immunologicznych  raka jelita grubego, blokowaniu receptorów w raku żołądka, śródoperacyjnej radioterapii w przerzutach raka jelita grubego,  roli mikroRNA w procesie nowotworowym czy biomarkerach raka przełyku.

  Część druga odbędzie się w schronisku młodzieżowym w Krywem. Uczestnicy będą tu dyskutować o realizacji wspólnych projektów badawczych, wymianie osobowej i aplikowaniu o granty badawcze.

  Patronat honorowy nad imprezą sprawuje prof. Andrzej Książek, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

  PAP - Nauka w Polsce, Małgorzata Nowak

  bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Andrzej Wróbel (ur. 24 września 1952 r. w Bodzechowie w Kieleckiem) – doktor nauk farmaceutycznych, wykładowca akademicki Akademii Medycznej/Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kieruje Zakładem Historii Nauk Medycznych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - chronologiczna lista doktorów honoris causa Akademii Medycznej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie .

  Andrzej Skwarcz (ur. 13.08.1930 w Lublinie, zm. 25.03.2005) - profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ortopeda, traumatolog, specjalista rehabilitacji medycznej, twórca i kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Lublinie w latach 1986 - 2000. Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Ulica Witolda Chodźki w Lublinie - ulica w północnej części części Lublina, nazwana imieniem Witolda Chodźki. Rozpoczyna się skrzyżowaniem z ulicami Obywatelską i Kazimierza Jaczewskiego, a kończy odcinkiem bez wylotu nieopodal hipermarketu Real na Czechowie. Ulicy posiada po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Przy ulicy znajdują się budynki Uniwersytetu Medycznego, akademiki Uniwersytetu Medycznego, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali oraz wspomniany wcześniej hipermarket "Real". Andrzej Książek (ur. 30 sierpnia 1945 w Krasnymstawie) – polski lekarz, nefrolog, profesor nauk medycznych, rektor Akademii Medycznej w Lublinie i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (2005–2012).

  Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – jeden z 11 wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W strukturze organizacyjnej wyodrębnione są dwa Instytuty, w skład których wchodzi 15 zakładów naukowych. Zgromadzenie Wszystkich Istot – forma warsztatów (praktyk grupowych) zapoczątkowana przez Joannę Macy i Johna Seeda, które powstały przez połączenie elementów autorskich warsztatów Joanny Macy pod nazwą „Rozpacz i umocnienie” z założeniami filozofii głębokiej ekologii Arne Næssa. Warsztaty te mają na celu budzenie bliższych związków z przyrodą, rozbudzanie świadomości ekologicznej, zakładają że ignorancja czy obojętność ludzi na niszczenie Ziemi nie jest spowodowane brakiem informacji a brakiem zdolności przeżywania tych informacji, strachem przed uczuciem rozpaczy, które one mogą wywołać. Warsztaty odwołują się do zasad głębokiej ekologii, rytuałów pochodzących z różnych kultur oraz współczesnej psychologii.

  Kuc feliński – polska populacja rasowa koni w typie kuca wierzchowego wyhodowanego w Lublinie przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dawniej Akademia Rolnicza w Lublinie). Nazwa rasy pochodzi od miejsca wyhodowania pierwszych przedstawicieli rasy – Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Felin.

  Test Tumor M2-PK stosuje się w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka jelita grubego. Jest to wiarygodny test enzymatyczny wykrywający obecność izoenzymu M2 kinazy pirogronianowej, który bierze udział w procesie metabolizmu komórek rakowych. Test kałowy Tumor M2-PK wykrywa zmiany w jelitach, w tym stany przed nowotworowe takie jak polipy (powyżej 1 cm) i gruczolaki oraz raka jelita grubego, również we wczesnym stadium. Tumor M2-PK ma wysoką czułość. Pobieranie materiału do badania jest bezbolesne i nieinwazyjne. W przeciwieństwie do testu na krew utajoną wykrywa również niekrwawiące polipy i guzy. Test Tumor M2-PK można przeprowadzić w każdej chwili, gdyż nie wymaga specjalnego przygotowania ani diety. Materiałem pobieranym do badania jest kał. Test wykonywany jest w warunkach laboratoryjnych przez wykwalifikowany personel medyczny.

  Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.

  Wydział Transportu Politechniki Śląskiej zatrudnia 73 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 5 z tytułem naukowym profesora oraz 14 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: optymalizacja sieci transportowych, logistyka w transporcie, technika mikroprocesorowa i badania symulacyjne w transporcie, modelowanie matematyczne procesów spalania w silniku, zastosowanie paliw alternatywnych, zużycie elementów maszyn transportowych, wspomaganie komputerowego projektowania zespołów maszyn transportowych, wibroakustyczna diagnostyka maszyn i pojazdów, dynamika zawieszeń pojazdów, zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu i optymalizacji zestawów kołowych oraz układu koło - szyna, telematyka i bezpieczeństwo transportu. Corocznie pracownicy wydziału wykonują około 90 prac naukowo-badawczych, w tym grantów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Transportu i Komisję Europejską, prac wdrożeniowych i usługowych oraz uczestniczą w opracowywaniu koncepcji nowych rozwiązań komunikacyjnych w regionie. Wydział organizuje 11 cyklicznych konferencji o zasięgu międzynarodowym. Szereg prac naukowych zrealizowanych przez pracowników wydziału zostało wyróżnionych i nagrodzonych przez Prezesa Rady Ministrów RP, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz koncerny przemysłowe takie jak Fiat i ABB. Wydział współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi m.in. : VŠB - Technical University of Ostrava, Glasgow Caledonian University, Manchester Metropolitan University, Chalmers University of Technology, Państwowy Uniwersytet Transportu w Sankt Petersburgu, Ruhr-Universität Bochum, Kauno Technologijos Universitetas, Politechnika Lwowska, Wschodnioukraiński Uniwersytet Narodowy, China University of Mining and Technology. Rozwijana jest również współpraca z wieloma krajowymi uczelniami i instytutami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi, przede wszystkim z terenu województwa śląskiego. Ponadto Wydział współpracuje z wieloma firmami i koncernami przemysłowymi krajowymi i zagranicznymi m.in. Fiat Auto Poland, Opel, Alstom, Bombardier, Lucchini, Siemens.

  Miasteczko akademickie w Lublinie – baza budynków uczelni oraz kompleks domów studenckich UMCS w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego. Mieczysław Stelmasiak (ur. 8 kwietnia 1909 w Płouszowicach, zm. 20 czerwca 1982 w Lublinie) – polski lekarz, anatom, profesor UMCS oraz rektor i profesor AM w Lublinie. Kierował Katedrą Anatomii Prawidłowej Człowieka na Wydziale Lekarskim UMCS-u, przez cały czas swej czynnej pracy w Uniwersytecie (24 X 1944—31 XII 1949) i Akademii Medycznej (1 I 1950—30 IX 1979) , najpierw jako zastępca prof., a następnie jako docent (X 1948), prof. nadzwyczajny (18 VII 1949) i zwyczajny (6 IV 1957).

  Dodano: 03.09.2010. 00:06  


  Najnowsze