• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Polski Dzień Spirometrii w październiku

  29.08.2011. 00:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Spirometria to badanie określające pojemność płuc i przepływ powietrza przez drogi oddechowe. Jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego - astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Polski Dzień Spirometrii zostanie zorganizowany 14 października, w ramach światowych dni spirometrycznych. Akcję bezpłatnych badań na terenie z całego kraju zapowiada Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP Pacjentów.

  Jak wyjaśnia dr n. med. Katarzyna Wrotek, specjalistka chorób wewnętrznych i alergolog, spirometria polega na oddychaniu przez rurkę do aparatu. Najważniejsze w badaniu jest wydmuchiwanie i nabieranie powietrza w ściśle określony sposób. Ekspertka Federacji zaznacza, że badanie jest męczące i dla chorego, i dla personelu.

  "Po co się tak męczyć? Żeby dowiedzieć się, jak powietrze przepływa przez drogi oddechowe i jaka jest pojemność płuc. U alergików pojemność płuc jest najczęściej prawidłowa. Natomiast u chorych z napadami kaszlu lub duszności (trudności w oddychaniu) może się zmniejszyć przepływ powietrza w oskrzelach. Lekarz wówczas mówi o skurczu oskrzeli i proponuje leki w aerozolu" - tłumaczy dr Wrotek na łamach portalu Federacji ( http://www.astma-alergia-pochp.pl/ ). Dodaje, że spirometria nie wyklucza astmy alergicznej. Duża liczba chorych na astmę ma absolutnie prawidłową spirometrię, a musi przyjmować leki.

  Światowe obchody dnia spirometrii odbywają się raz na dwa lata. Jednak ze względu na priorytety obszaru zdrowotnego polskiej prezydencji, eksperci zdecydowali się na organizację ogólnopolskiej masowej spirometrii w tym roku. Placówki ochrony zdrowia i lekarze uczestniczą w akcji na zasadach dobrowolności. Obchody poprzedzone będą akcją spirometryczną w Sejmie. Listę ośrodków i lekarzy zaangażowanych w akcję publikuje Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP Pacjentów.

  "Słyszę wiele historii życia astmatyków, jako lekarz w trakcie badania odkrywam prawdziwe tragedie osób chorych na astmę, alergię i przewlekłe obturacyjne choroby płuc. Reprezentujemy ich interesy, bronimy praw i wolności, tworzymy warunki dla pełnego i aktywnego udziału osób chorych w życiu społecznym. Szkolimy pacjentów, tłumaczymy dlaczego chorują, jak można leczyć astmę i alergie, żeby te choroby nie przeszkadzały w życiu" - powiedział PAP dr Piotr Dąbrowiecki, prezes federacji.

  Dodał, że pomysł powołania do życia federacji towarzystw chorych pochodzi od nestora polskiej alergologii i pneumonologii prof. Wacława Droszcza - długoletniego prezesa Towarzystwa Pomocy Chorym na Astmę.

  Towarzystwa chorych z Warszawy, Krakowa, Lublina, Łodzi, Radomia i Gdańska są ogólnopolskim głosem chorych na astmę i POChP. Zbierają informacje o problemach dotykających chorych, próbują im zaradzić, dbają o dostęp Polaków do nowoczesnej terapii. Federacja opiniuje wnioski dla Agencji Oceny Technologii Medycznej. Jednym z jej celów jest inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących osób chorych na astmę i choroby alergiczne, przewlekłych obturacyjnych chorób płuc oraz uczestnictwo w tych pracach.

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pyłkowica (pollinosis) – inaczej astma pyłkowa, jest to sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek, któremu często towarzyszą napady astmy oskrzelowej oraz objawy ze strony innych narządów, takich jak skóra lub przewód pokarmowy. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) (ang. COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease, łac. Morbus obturativus pulmonum chronicum) – zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Ograniczenie to wynika z choroby małych dróg oddechowych i zniszczenia miąższu płucnego (rozedmy) o różnym nasileniu i jest najczęściej związane z nieprawidłową odpowiedzią zapalną ze strony układu oddechowego na szkodliwe pyły i substancje, z jakimi chory ma do czynienia w ciągu swojego życia. Najczęstszą przyczyną POChP jest narażenie na dym tytoniowy, ale inne czynniki, takie jak substancje drażniące z powietrza oraz stany wrodzone, na przykład niedobór alfa1-antytrypsyny, również mogą doprowadzić do rozwinięcia się choroby. W Stanach Zjednoczonych POChP jest czwartą pod względem częstości przyczyną zgonów. Objawy są niespecyficzne, dominuje duszność. Rozpoznanie stawia się na podstawie badania spirometrycznego. Leczenie ma charakter objawowy. POChP jest chorobą nieuleczalną, a wszelkie działania lekarskie mają na celu spowolnienie procesu chorobowego i poprawę komfortu życia pacjenta. Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) – przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, która prowadzi do nawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem. U podłoża tych napadów leży wydzielanie przez komórki układu oddechowego licznych mediatorów doprowadzających do rozlanego, zmiennego ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, które często ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób psychosomatycznych. Może być spowodowana przez przewlekły alergiczny nieżyt nosa (katar sienny), który wymaga leczenia.

  Spirale Curschmanna, wężownice Curschmanna – nitki śluzu barwy szarobiałej, długości 5–10 mm, obecne w plwocinie chorych z astmą oskrzelową. Podkrążone oczy (podkówki pod oczami, sińce pod oczami) – zaciemnienia wokół oczu, najczęściej spowodowane przez widoczne naczynie krwionośne. Mogą być spowodowane czynnikami genetycznymi, alergiami, astmą, anemią, zmęczeniem, problemami z wątrobą i wiekiem.

  Beta2-mimetyki, leki β-adrenergiczne – grupa leków działających agonistycznie w stosunku do receptorów β2 zlokalizowanych w ścianach dróg oddechowych. Są wykorzystywane w terapii astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych chorób przebiegających z obturacją w drogach oddechowych. Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii im. Waleriana Łukasińskiego – przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych.

  Pojemność płuc (właściwie pojemność całkowita płuc, ang. total lungs capacity – TLC) – objętość powietrza zawartego w płucach. Objętość płuc mierzy się za pomocą aparatu zwanego spirometrem w badaniu zwanym spirometrią, a zapis spirometrii nazywany jest spirogramem. Do pomiaru wszystkich składowych objętości płuc służy spirometr wyposażony w analizator gazowy, wypełniony 10% mieszanką helu. U dorosłego człowieka TLC wynosi ok. 5-6 l powietrza. Astma (łac. Asthma, polski termin to dychawica) – stan, w którym dominującym objawem jest ostra duszność powiązana ze świszczącym oddechem.

  Gottlieb Burckhardt (ur. 1836, zm. 1907) – szwajcarski lekarz psychiatra. Pionier psychochirurgii. W 1891 roku dokonał wycięcia części kory mózgowej u sześciu pacjentów chorych psychicznie. W 1882 roku został dyrektorem zakładu dla chorych umysłowo w Marin.

  Spirometria – rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem.

  Elvira Miriam Psorulla – współzałożycielka apostolatu chorych i katolickich stowarzyszeń: "Cichych Pracowników Krzyża" i "Centrum Ochotników Cierpienia"; inicjatorka i promotorka idei budowy Domu Uzdrowienia Chorych w Głogowie (Polska). Spirometria dynamiczna - odmiana spirometrii, w której rejestruje się przepływy w obrębie dróg oddechowych, jedynie w fazie natężonego (forsownego) wydechu.

  Dodano: 29.08.2011. 00:33  


  Najnowsze