• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Porozumienie UM i Caritas w sprawie wolontariatu

  14.10.2010. 20:48
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Porozumienie o wolontariacie pracowniczym podpisali 12 października w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi rektor uczelni prof. Paweł Górski i ks. Jacek Ambroszczyk z łódzkiej Caritas. Zdaniem Górskiego, umowa jest dla uczelni "dobrą okazją do czynienia dobra".  Strony porozumienia chcą m.in. propagować ideę wolontariatu pracowniczego oraz wspierać działaniami wolontarystycznymi Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas.

  "Wolontariat jest po to, żebyśmy kształtowali swoje charaktery. To nie może być traktowane jak dziecinna zabawa" - powiedział Górski.

  Wyjaśnił, że program wolontariatu pracowniczego ma zachęcać obecnych i emerytowanych pracowników uczelni oraz studentów do wspierania swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami przedsięwzięć mających na celu m.in. szerzenie idei hospicyjnej w społeczności lokalnej.

  Górski dodał, że każda społeczna działalność wymaga pewnego "zinstytucjonalizowania", gdyż poprawia to skuteczność podejmowanych działań. Jego zdaniem podpisana we wtorek umowa ułatwi studentom i pracownikom uczelni "czynienie dobra wokół siebie w sposób stały i systematyczny".

  Dzięki porozumieniu studenci Uniwersytetu Medycznego będą mogli też wykonywać praktyki zawodowe w ramach wolontariatu w Zespole Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas.

  Ambroszczyk podkreślił, że porozumienie jest dla Caritas wyjątkowo istotne, gdyż uczelnia "kształci studentów w zakresie służby zdrowia, co jest powiązane z naszą działalnością hospicyjną".

  Po podpisaniu umowy przed rektoratem Uniwersytetu Medycznego sygnatariusze porozumienia i zaproszeni goście posadzili cebule żółtych narcyzów w ramach kampanii "Pola nadziei".

  "To znak solidarności z nieuleczalnie chorymi oraz ich rodzinami" - wyjaśnił Ambroszczyk.

  Do kampanii "Pola Nadziei" Uniwersytet Medyczny w Łodzi przystąpił w 2009 r. Wówczas przed gmachem uczelnianej biblioteki głównej zasadzono 500 cebul narcyzów.

  "Pola Nadziei" to coroczna kampania edukacyjno-promocyjna na rzecz opieki paliatywnej i hospicyjnej nad ciężko chorymi i ich rodzinami. Program został stworzony przez Fundację Marie Curie Cancer Care im. Marii Curie-Skłodowskiej w Edynburgu. Jego zadaniem jest szerzenie idei hospicyjnej w społecznościach lokalnych. Inicjatorem programu w Polsce od 1995 roku jest Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. W Łodzi organizatorem akcji jest od 2009 roku Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej Caritas i Biuro Wolontariatu Caritas Archidiecezji Łódzkiej. DUK

  PAP - Nauka w Polsce

  abr/ jbr/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fundacja Hospicyjna – organizacja pożytku publicznego, działająca od 2004 roku pod auspicjami Krajowego Duszpasterza Hospicjów przy Konferencji Episkopatu Polski (od 2004 roku jest nim ks. dr Piotr Krakowiak SAC). Głównym celem działalności Fundacji Hospicyjnej jest pomoc hospicjom i ośrodkom opieki paliatywnej oraz promowanie idei opieki hospicyjnej. Siedziba Fundacji znajduje się w Gdańsku. Fundacja Hospicyjna wspiera rozwój ruchu hospicyjnego w Polsce organizując akcje charytatywne i edukacyjne na poziomie ogólnopolskim (na rzecz ponad stu hospicjów współpracujących z Fundacją Hospicyjną) i regionalnym (na rzecz Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku). Fundacja "Świat na Tak" działa od 1998 roku na rzecz młodzieży. Celem działania Fundacji jest wszechstronna pomoc młodzieży oraz promocja wolontariatu. Fundacja została zarejestrowana w grudniu 1998 roku, ale pierwsze zadanie - Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" - było realizowane już 5 lat wcześniej.W 2001 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Fundacją a Minister Edukacji Narodowej o promocji wolontariatu, podejmowaniu wspólnych działań wspierających programy wychowawcze upowszechniających altruizm oraz służące rozwojowi młodzieży i właściwego przygotowania jej do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie oraz promowania programu doskonalenia nauczycieli do rozwijania wolontariatu. SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów – szpital wybudowany w 1937 w Łodzi, którego działalność i tradycje są związane z działalnością wojskowej służby zdrowia, obecnie stanowiąc bazę dydaktyczną m.in. dla nauki studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i szkolenia lekarzy wojskowych w ramach Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.

  Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom – coroczna ogólnopolska akcja charytatywna organizowana przez katolicką Caritas, ewangelicką Diakonię i prawosławną Eleos. Zbiera pieniądze na rzecz dzieci m.in. poprzez rozprowadzanie wigilijnych świec i zachęcaniu do wysyłania specjalnych wiadomości SMS. Misja Nadziei - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Misja Nadziei" - jest ekumeniczną organizacją charytatywną promującą i rozwijającą rodzinną opiekę zastępczą w Polsce. Głównym zadaniem, celem organizacji jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na trudny los osieroconych i osamotnionych dzieci oraz podejmowanie partnerskich inicjatyw mających na celu niesienie konkretnej pomocy tym dzieciom poprzez darowanie im bezpiecznego miejsca i przyjaźni w rodzinach. Misja Nadziei jest członkiem Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej z siedzibą w Warszawie, oraz Aliansu Ewangelicznego. Organizacja została założona w 1997 roku, przez lidera ruchu społecznego na rzecz rodzinnej opieki zastępczej - Andrzeja Olszewskiego.

  Zespół Pieśni i Tańca "Łany" - reprezentacyjna grupa folklorystyczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, działająca od 1974 roku. "Łany" skupiają wokół siebie studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego, jak również innych poznańskich uczelni. Głównym celem zespołu jest promowanie polskiego folkloru oraz polskich tańców narodowych. Życie Uczelni: biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej – pismo wydawane przez Politechnikę Łódzką od października 1984 roku, opisujące wszystkie wydarzenia mające miejsce na uczelni. Redaktorem naczelnym pisma od 1990 roku jest dr inż. Ewa Chojnacka. Biuletyn zawiera stałe działy, są to: wydarzenia, uczelnia w liczbach, nauka, kształcenie, konferencje i sympozja, opinie, rozmaitości, studenci, wspomnienia, wystawy, sport.

  Caritas – katolicka organizacja charytatywna działająca zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu Polski. Caritas Catholica powstała w 1926 roku. Świetlica środowiskowa – ośrodek użyteczności publicznej, najczęściej działający na zasadzie wolontariatu, wspierający lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających trudną sytuację materialną.

  Zielona Akcja - akcja wolontariatu studenckiego zapoczątkowana w 2001 roku na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Polegała na organizowaniu przez studentów uczelni wyższych wakacyjnych zajęć z dziećmi z obszarów wiejskich. W pierwszym roku wzięło w niej udział okołu 30 studentów pracujących w trzech miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Górna i Mystków. W kolejnych latach liczba studentów i miejscowości objętych akcją stopniowo się powiększała. W roku 2003 było to około 260 studentów z kilkunastu uczelni i ponad 40 miejscowości w całej Polsce.

  Muzeum Uniwersytetu Medycznego – dawne Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia (w skrócie MuzeUM Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia lub MuzeUM, inna nazwa – Muzeum Historii Medycyny UM) – muzeum w Łodzi poświęcone historii medycyny i Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia oraz polskiego szkolnictwa wojskowo-medycznego. Funkcjonuje przy Zakładzie Historii Nauk i Medycyny Wojskowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

  Regionalne Centrum Wolontariatu w Łodzi - łódzka organizacja pozarządowa, która rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku. W ubiegłym roku obchodziła swoje dziesięciolecie istnienia. Dwór Hoschów – pałac dawnych właścicieli dóbr grybowskich (1828-1918), wznoszący się w pd.-wsch. części Rynku w Grybowie. Powstał zapewne w drugiej połowie lat 30. XIX w. Obecnie zakład opieki społecznej „Caritas”-u.

  Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (IPiRM UR) – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 2010 roku z podziału Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa na dwa mniejsze instytuty. W jej skład wchodzą 2 katedry, w ramach których znajduje się 6 zakładów i 6 pracowni naukowych. Prowadził działalność dydaktyczną i badawczą związaną z koncepcją, modelami i teoriami w pielęgniarstwie, kształceniem w naukach opiekuńczych, komunikowaniem interpersonalnym w pielęgniarstwie, optymalizacją opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem zdrowym i chorym, zachowaniami zdrowotnymi dzieci i ich efektami, epidemiologią zachorowań na nowotwory złośliwe. Instytut kształcił studentów na dwóch kierunkach zaliczanych do nauk medycznych: położnictwo oraz ratownictwo medyczne. W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 489 studentów w trybie dziennym (363) oraz trybie zaocznym (126), a także kilku doktorantów, odbywających swoje studia w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego.

  Dodano: 14.10.2010. 20:48  


  Najnowsze