• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Potencjalnie kluczowe znaczenie witamin w walce z malarią

  22.02.2012. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Brytyjscy i niemieccy naukowcy, pracujący pod kierunkiem Uniwersytetu w Southampton w Wlk. Brytanii, odkryli, że witaminy mogą pomóc w walce z malarią. Odkrycia zaprezentowane w czasopiśmie Structure mogą zachęcić do opracowania skuteczniejszych leków do walki z tą chorobą. Dotyka ona każdego roku ponad 250 mln osób, a zabija ponad 650.000. Badania uzyskały dofinansowanie w postaci grantu z Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.

  Witaminy są niezbędnymi substancjami odżywczymi, wymaganymi tylko w niewielkich ilościach. Niemniej brak nawet tych małych ilości prowadzi do niedoborów. Naukowcy są przekonani, że witaminy są wytwarzane przez rozmaite mikroorganizmy chorobotwórcze, a w podjęciu i stosowaniu nowych terapii kluczowe mogą okazać się ścieżki biosyntetyczne.

  Badania wykazały, że środki o działaniu antagonistycznym wobec kwasu foliowego, ukierunkowane na biosyntezę witaminy B9 pasożytów malarycznych, odgrywają zasadniczą rolę w leczeniu malarii. Zatem naukowcy obrali za nowy cel leków biosyntezę witaminy B6.

  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wczesne zdiagnozowanie i szybkie leczenie to dwa zasadnicze elementy do zapewnienia kontroli nad malarią. Wczesne i skuteczne leczenie choroby może skrócić czas jej trwania i zredukować zakres infekcji.

  Niemniej jednym z największych problemów, jeżeli chodzi o próby kontrolowania malarii, jest wysoki stopień oporności nabywany przez gatunki Plasmodium na obecnie stosowane metody leczenia. Malaria jest przenoszona przez ukąszenia zarażonych komarów. Zatem odkrycie nowych celów dla leków i chemioterapeutyków przeciwmalarycznych jest niezbędne.

  W toku badań naukowcy zidentyfikowali enzymy malaryczne odpowiedzialne za biosyntezę witaminy B6 o trójwymiarowych (3D) strukturach atomowych. Zespół podkreśla, że biosynteza witaminy B6 to niezwykle zorganizowany proces, który obejmuje kompleks enzymatyczny 24 podjednostek białek. Naukowcy zbadali poszczególne białka kompleksu za pomocą mikroskopu elektronowego.

  "Badania strukturalne wyjaśniają, jak te nieodzowne enzymy są aktywowane i pokazują wiązanie substratu biosyntezy witaminy B6, aby pogłębić wiedzę na temat chemii biosyntezy PLP" - stwierdza dr Ivo Tews, wykładowca biologii strukturalnej na Uniwersytecie w Southampton. "Kompleks enzymatyczny ma fascynujący tunel wewnętrzny do transferu reaktywnych półproduktów reakcji. W toku badań odkryta została również nieoczekiwana organizacja kompleksów enzymatycznych we włóknach. Nowe dane są punktem wyjścia do opracowania swoistych inhibitorów ukierunkowanych na czynne części enzymu lub zestaw białek w kompleksach funkcjonalnych."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Witaminy K - grupa związków chemicznych, będących pochodnymi 2-metylo-1,4-naftochinonu. Organizm człowieka potrzebuje około 2 mg witaminy K na dobę. W organizmie podlega ona procesowi regeneracji w wątrobie w cyklu witaminy K. Może być również produkowana przez bakterie znajdujące się w jelicie grubym. Dieta zrównoważona to taka, która jest złożona z białek, tłuszczów i węglowodanów. Dostarcza ona organizmowi niezbędnych substancji odżywczych, wykorzystywanych do wzrostu, produkcji energii oraz procesów naprawczych. Powinna ona zawierać niezbędne sole mineralne, witaminy, błonnik. Kwashiorkor – dotycząca najczęściej dzieci w ubogich krajach choroba powodowana tak niedoborem ilościowym, jak i jakościowym (białko, witaminy, pierwiastki śladowe) pożywienia. Niedobory żywieniowe zaburzają syntezę enzymów, niedostateczna podaż aminokwasów prowadzi do zmian funkcji, a potem również struktury narządów wewnętrznych, wtórnie - także do zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i układu odpornościowego, dochodzi do zakażeń, w tym na przykład rzadko spotykanego u osób prawidłowo żywionych raka wodnego.

  Biokatalizatory – wytwarzane w komórkach organizmów żywych katalizatory przemian biochemicznych (witaminy, enzymy i hormony), wpływające na ich przyspieszenie bądź zwolnienie, a także decydujące o rodzaju przemian, jakim może ulec substancja wyjściowa. Mają podstawowe znaczenie dla procesów życiowych. Antywitamina – zwyczajowa nazwa związku chemicznego, który wykazuje zdolność do blokowania wykorzystania danej witaminy przez ustrój.

  Witaminy – grupa organicznych związków chemicznych o różnorodnej budowie, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu żywego. Mogą być pochodzenia naturalnego lub otrzymywane syntetycznie. Dla człowieka witaminy są egzogenne (ludzki organizm ich nie syntezuje), w związku z czym muszą być dostarczane z pokarmem (najczęściej w postaci prowitamin). Przeciwne działanie do witamin wykazują antywitaminy. Awitaminoza – schorzenie polegające na całkowitym braku lub znaczącym niedoborze witaminy lub ich zestawu w organizmie. Powoduje różnorodne zakłócenia przemiany materii z objawami charakterystycznymi dla poszczególnych witamin.

  Suplement diety - uzupełnienie diety, dodatek zawierający niezbędne dla zdrowia składniki (zwłaszcza witaminy lub inne substancje egzogenne), których może brakować w codziennej diecie. Suplement oferowany jest najczęściej w postaci skoncentrowanej - jako tabletki, kapsułki, proszek lub płyn.. Zespół Imerslund-Gräsbecka (ang. Imerslund-Gräsbeck syndrome, IGS, selective vitamin B12 malabsorption with proteinuria) – rzadka choroba uwarunkowana genetycznie, spowodowana zmniejszonym wychwytem witaminy B12 w jelicie krętym przez receptory dla kompleksu czynnik wewnętrzny-witamina B12. Zwykle niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 towarzyszy białkomocz. Zespół Imerslund-Gräsbecka jest rzadką przyczyną niedokrwistości z niedoboru witaminy B12. Chorobę opisali jako pierwsi Emil Najman i Beata Brausil w 1952 roku, a kolejne opisy przedstawili Olga Imerslund w 1959 i Armas Ralph Gustaf Gräsbeck w 1960 roku.

  Dodano: 22.02.2012. 16:49  


  Najnowsze