• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Potrzebne nowe narzędzia, by zdjąć brzemię malarii z Afryki

  12.08.2010. 18:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Wlk. Brytanii wykazali, że dostępne obecnie narzędzia do walki z malarią mogłyby radykalnie zmniejszyć brzemię malarii złośliwej w rejonach Afryki, jeżeli zostałby wdrożony kompleksowy program zrównoważonej interwencji. Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie Public Library of Science (PLoS) Medicine, stanowią dorobek projektu TRANSMALARIABLOC (Blokowanie przenoszenia malarii za pomocą szczepień, leków i odpornych komarów - ocena skuteczności i celów), dofinansowanego na kwotę 3 mln EUR z tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR).

  W minionej dekadzie podejmowano spore wysiłki, aby ograniczyć przenoszenie malarii w Afryce. Jednak trudno jest dokładnie ocenić, na ile skuteczne są konkretne interwencje. Choć kilka krajów poinformowało o spadku przenoszenia malarii, ta śmiertelna choroba nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego.

  Według wyników badań, połowa świata jest zagrożona zarażeniem się malarią, która każdego roku pochłania życie niemal 1 miliona osób w subsaharyjskiej Afryce. Zarodziec sierpowy (Plasmodium falciparum), jeden z gatunków Plasmodium wywołujący malarię u ludzi, jest przenoszony przez komary Anopheles, które zwykle kąsają (i wstrzykują śmiercionośne pasożyty) nocą.

  Dzięki zastosowaniu zaawansowanego modelu symulacji naukowcy byli w stanie wykazać, że powszechne korzystanie z trwałych, nasączonych insektycydem moskitier oraz dostępność terapii kombinowanej artemisininem (ACT) pozwoliłyby osiągnąć próg pasożytów na poziomie 1% w rejonach o niskim lub umiarkowanym poziomie przenoszenia malarii, w których komary raczej pozostają wewnątrz budynków.

  Model symulacji oparty na indywidualnych przypadkach objął trzy gatunki komarów i prewalencję P. falciparum (malarii złośliwej) w 34 rejonach w całej Afryce, gdzie intensywność przenoszenia choroby jest różna. Naukowcy przeanalizowali skuteczność przejścia na ACT, wprowadzenia moskitier odstraszających insekty, zapewnienia stałej dostępności na rynku moskitier nasączonych insektycydami, regularnych oprysków rezydualnych wewnątrz budynków, sezonowości, masowych badań przesiewowych i leczenia w rejonach o niskim, umiarkowanym oraz wysokim poziomie przenoszenia choroby. Sprawdzili również potencjalny wpływ przyszłej szczepionki.

  Odkrycia pokazują, że rejony o niskim i umiarkowanym poziomie przenoszenia choroby mogłyby odnieść znaczne korzyści z intensyfikacji interwencji, ale w rejonach o wysokim poziomie przenoszenia choroby, w których komary kąsają głównie na wolnym powietrzu, pilnie potrzebne są nowe narzędzia. Autorzy twierdzą, że zważywszy na obecny zestaw narzędzi, nierealnym jest oczekiwać spadku prewalencji pasożytów poniżej 1% w niektórych rejonach o wysokim poziomie przenoszenia choroby. Nowe interwencje powinny zostać ukierunkowane na komary żyjące na wolnym powietrzu, zwłaszcza Anopheles arabiensis.

  Proces przenoszenia malarii jest bardzo złożony, stąd pozostaje nadal wiele niewiadomych. Autorzy ostrzegają, że nowy model to jedynie uproszczenie, którego nie można traktować jako ostatecznej prognozy.

  "Nasz model jest z konieczności uproszczeniem znacznie bardziej złożonej dynamiki leżącej u podstaw przenoszenia malarii i kontrolowania jej, zatem wyniki liczbowe należy interpretować bardziej jako intuicyjny wgląd w potencjalne scenariusze, a nie pełną prognozę tego, co może się stać w danym rejonie" - czytamy w raporcie z badań.

  Naukowcy pracujący nad projektem TRANSMALARIABLOC oceniają narzędzia korzystające z najnowszej wiedzy w zakresie biologii pasożytów i komarów. Projekt ma stworzyć nowe środowisko dla innowacyjnych badań naukowych nad przenoszeniem malarii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowy Dzień Malarii (ang. World Malaria Day, fr. Journée mondiale du paludisme) – święto ustanowione przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA, WHO) w maju 2007 roku, upamiętniające globalną walkę z malarią. Obchodzone corocznie od 2008 roku w dniu 25 kwietnia. Jego celem jest wzrost świadomości społecznej dotyczącej malarii oraz redukcja skutków i skali choroby. Zarodziec sierpowy (Plasmodium falciparum) – pierwotniak należący do rodzaju Plasmodium, który jest jednym z 4 głównych gatunków, wywołujących malarię u ludzi. Jest przenoszony poprzez ślinę komara widliszka, kiedy pobiera on krew. Występuje głównie w Czarnej Afryce. George Henry Falkiner Nuttall (ur. 5 lipca 1862 w San Francisco – zm. 16 grudnia 1937) - brytyjski bakteriolog, który prowadził badania nad pasożytami i chorobami przenoszonymi przez owady. Jego wkład naukowy obejmował także zagadnienia immunologiczne, a także życie w warunkach aseptycznych, chemiczny skład krwi, choroby przenoszone przez stawonogi (szczególnie kleszcze). Badał rozmieszczenie w Wielkiej Brytanii komarów z rodzaju Anopheles w powiązaniu z występowaniem malarii. Wraz z Williamem Welchem ustalił, że Clostridium perfringens jest drobnoustrojem odpowiedzialnym za występowanie zgorzeli gazowej. W swoich badaniach wykazał znaczenie bakterii jelitowych w procesie trawienia oraz badał bakteriobójcze działanie składników krwi.

  Zarodziec owalny (Plasmodium ovale) – pierwotniak należący do rodzaju Plasmodium, jeden z kilku gatunków, które wywołują malarię u ludzi. Plasmodium ovale wywołuje malarię trzeciaczkę. Jest mniej groźny od Plasmodium falciparum. Halofantryna (łac. Halofantrinum) – organiczny związek chemiczny, chemioterapeutyk stosowany w zwalczaniu malarii. Nie jest zalecany w profilaktyce choroby.

  MalariaControl.net jest aplikacją korzystającą z przetwarzania rozproszonego w celu stochastycznego modelowania epidemiologii i historii malarii. Jest częścią ogólniejszego projektu [email protected] Chlorochina (łac. Chloroquinum) – lek pierwotniakobójczy, znosi ostry atak malarii, pełzaka czerwonki i lamblii jelitowej; działa także przeciwzapalnie.

  Atowakwon (atovaquone, atavaquone) – lek przeciwmalaryczny należący do grupy naftalenów. Atowakwon jest analogiem ubichinonu wykazującym aktywność przeciw grzybom Pneumocystis jiroveci, zarodźcom malarii i Toxoplasma gondii. Meflochina — organiczny związek chemiczny, przyjmowany doustnie środek przeciwko malarii, stosowany w celach profilaktycznych lub leczniczych. Meflochina dostępna jest w sprzedaży w postaci leku pod nazwą Lariam. Może wywoływać wiele niepożądanych skutków ubocznych, takich jak zawroty głowy, utrata równowagi, a u pewnej liczby osób także bezsenność, halucynacje i depresję.

  Narząd Jacobsona, narząd przylemieszowy (łac. organum vomeronasale) nazywany również narządem lub organem lemieszowym, lemieszowo-nosowym, lub womero-nasalnym, w skrócie oznaczany VNO (od ang. vomeronasal organ) – występujący u wielu zwierząt, chemoreceptywny, parzysty narząd zmysłu wykrywający szereg substancji chemicznych. Zawiera receptory feromonów z rodzin V1R, V2R i V3R, które mają duże znaczenie w komunikacji zwierząt, ale jego funkcjonalność w zakresie przenoszenia bodźców ze związków infochemicznych wśród ludzi nie została potwierdzona.

  All-Purpose Lightweight Individual Carrying Equipment (ALICE) – system przenoszenia oporządzenia osobistego Sił Zbrojnych USA. W użytku od roku 1973 do dziś (od 2004 tylko w czasie szkolenia). Następca systemów M1956 i M1967.

  Zarodziec (Plasmodium) - rodzaj jednokomórkowego pierwotniaka pasożytniczego. Przedstawiciele rodzaju Plasmodium wywołują malarię u gadów, ptaków i ssaków (w tym ludzi). Wszystkie gatunki są przenoszone przez komary. Ettore Marchiafava (ur. 3 lipca 1847 w Rzymie, zm. 22 października 1935 w Rzymie) – włoski lekarz i zoolog, badacz malarii.

  Dodano: 12.08.2010. 18:12  


  Najnowsze