• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiązanie między białkiem krzepnięcia krwi a rakiem

  15.02.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Przełomowe badania przeprowadzone w Niemczech pokazują, że zestresowane komórki zwiększają wytwarzanie trombiny, ważnego czynnika krzepnięcia. Badania, których wyniki zostały zaprezentowane w czasopiśmie Molecular Cell, rzucają nowe światło na sposób w jaki komórki nowotworowe mogą wykorzystywać ten proces. Informacje te mogą przydać się naukowcom do opracowania nowych sposobów leczenia rozmaitych chorób.

  Kiedyś stres był oznaką nieuchronnego zagrożenia, które mogło doprowadzić do utraty krwi. Nasz organizm nauczył się radzić sobie ze stresem poprzez gromadzenie czynników krzepnięcia krwi - twierdzą eksperci. Naukowcy z Jednostki Partnerskiej ds. Medycyny Molekularnej (MMPU), partnerstwa zawiązanego w 2002 r. między Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) a Centrum Medycznym Uniwersytetu w Heidelbergu w Niemczech, twierdzą, że ich odkrycia nie tylko pomogą lekarzom w walce z nowotworami, ale również z posocznicą, która wiąże się z obecnością patogenów w krwioobiegu (zatrucie krwi). To prowadzi do podwyższonej krzepliwości, która zdaniem ekspertów jest jedną z najważniejszych przyczyn zgonów.

  Osoby cierpiące na nowotwór są bardziej zagrożone powstawaniem skrzepów. Po raz pierwszy opisał to francuski lekarz Armand Trousseau w XIX w. Lekarze ustalili ostatnio, że osoby z aktywowaną koagulacją krwi są zagrożone wyższym ryzykiem zapadnięcia na nowotwory niż te, które jej nie mają. Wyniki ostatnich badań ujawniają również, że antykoagulanty mogą zwalczać nowotwory i zapobiegać im. Niemniej nikt nie odkrył powiązania między rozwojem nowotworu a skrzeplinami. W tym miejscu do akcji wkraczają niemieccy naukowcy.

  "Po raz pierwszy zyskaliśmy coś konkretnego, co może tłumaczyć te enigmatyczne relacje między podwyższoną aktywnością prokoagulacyjną a pojawianiem się nowotworów" - wyjaśnia Sven Danckwardt z MMPU.

  Ilość trombiny wytwarzana przez komórki jest określana przez dwa rodzaje białek: białka przyspieszające i białka spowalniające wytwarzanie. Naukowcy twierdzą, że działanie obydwu rodzajów białek polega na wiązaniu się z mechanizmem komórkowym, który syntetyzuje trombinę. W normalnych przypadkach trombina jest utrzymywana na niskim poziomie przez białka spowalniające jej wytwarzanie.

  W ramach tych badań odkryto, że inne białko - p38 MAPK (kinaza aktywowana mitogenami) - wkracza do akcji, kiedy komórki znajdują się pod wpływem stresu z powodu zapalenia. Białko p38 MAPK dodaje chemiczny znacznik do białek spowalniających wytwarzanie. Skutek? Białka spowalniające wytwarzanie mają trudności z wiązaniem się z mechanizmem syntetyzującym trombinę. To umożliwia przejęcie kontroli przez białka przyspieszające wytwarzanie.

  Zespół twierdzi, że zapalenie wywoływane przez nowotwór może doprowadzać do podwyższonego poziomu trombiny i fakt, że jest ona czynnikiem krzepnięcia krwi, może wyjaśniać powód wyższego zagrożenia skrzeplinami u osób cierpiących na schorzenia onkologiczne. Ten nowy mechanizm regulacji genetycznej może mieć również zastosowanie w przypadku innych genów - zdaniem zespołu.

  "Wiedza o tym, które dokładnie molekuły są zaangażowane i jak działają ma znaczenie dla metody leczenia, zwłaszcza że leki hamujące białko p38 MAPK na potrzeby leczenia innych schorzeń już są testowane w ramach badań klinicznych" - zauważa Matthias Hentze, zastępca dyrektora EMBL i dyrektor MMPU. "Leki te mogą okazać się dobrymi kandydatami w potencjalnych metodach leczenia nowotworów i posocznicy."

  Badając próbki wątroby myszy dotkniętych posocznicą, zespół z Heidelbergu odkrył, że białko p38 MAPK wpływa na wytwarzane trombiny w czasie posocznicy. Prócz oddziaływania jako czynnik krzepnięcia krwi, trombina przyczynia się do powstawania nowych naczyń krwionośnych i potrafi rozłożyć macierz zewnątrzkomórkową, która utrzymuje komórki razem.

  Zespół twierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo, iż komórki nowotworowe zwiększają wytwarzanie trombiny, aby pomóc nowotworowi w rozprzestrzenianiu się poprzez ułatwienie mu atakowania zdrowej tkanki i tworzenie naczyń krwionośnych, odżywiających nowe komórki nowotworowe. To może być powód, dla którego osoby z podwyższoną krzepliwością krwi są bardziej narażone na zapadnięcie na nowotwór.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Fibryna (włóknik) – białko proste, białko fibrylarne (o długich, nitkowatych cząsteczkach tworzących włókna), wytrącające się z osocza krwi podczas procesu krzepnięcia krwi. Tworzy rusztowanie skrzepu krwi. Powstaje z fibrynogenu w wyniku działania trombiny.

  Fibryna (włóknik) – białko proste, białko fibrylarne (o długich, nitkowatych cząsteczkach tworzących włókna), wytrącające się z osocza krwi podczas procesu krzepnięcia krwi. Tworzy rusztowanie skrzepu krwi. Powstaje z fibrynogenu w wyniku działania trombiny.

  Krzepnięcie krwi – naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych. Istotą krzepnięcia krwi jest przejście rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w sieć przestrzenną skrzepu (fibryny) pod wpływem trombiny. Krzepnięcie krwi jest jednym z mechanizmów obronnych organizmu w wypadku przerwania ciągłości tkanek.

  Krzepnięcie krwi – naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych. Istotą krzepnięcia krwi jest przejście rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w sieć przestrzenną skrzepu (fibryny) pod wpływem trombiny. Krzepnięcie krwi jest jednym z mechanizmów obronnych organizmu w wypadku przerwania ciągłości tkanek.

  Krzepnięcie krwi – naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych. Istotą krzepnięcia krwi jest przejście rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w sieć przestrzenną skrzepu (fibryny) pod wpływem trombiny. Krzepnięcie krwi jest jednym z mechanizmów obronnych organizmu w wypadku przerwania ciągłości tkanek.

  Krzepnięcie krwi – naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych. Istotą krzepnięcia krwi jest przejście rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w sieć przestrzenną skrzepu (fibryny) pod wpływem trombiny. Krzepnięcie krwi jest jednym z mechanizmów obronnych organizmu w wypadku przerwania ciągłości tkanek.

  Krzepnięcie krwi – naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych. Istotą krzepnięcia krwi jest przejście rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w sieć przestrzenną skrzepu (fibryny) pod wpływem trombiny. Krzepnięcie krwi jest jednym z mechanizmów obronnych organizmu w wypadku przerwania ciągłości tkanek.

  Dodano: 15.02.2011. 17:37  


  Najnowsze