• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiązanie między sygnaturą molekularną a chorobą Alzheimera

  26.01.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Finlandii odkryli, że biochemiczna sygnatura może potencjalnie posłużyć do przewidywania postępu choroby Alzheimera. Badania zostały dofinansowane z projektu PREDICTAD (Od danych pacjenta po zindywidualizowaną opiekę zdrowotną w chorobie Alzheimera), który otrzymał niemal 2,9 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR). Wyniki sugerują, że zaburzenie neurologiczne, o którym mowa, jest poprzedzane sygnaturą molekularną wskazującą na niedotlenienie narządów i tkanek oraz na upregulację szlaku pentozofosforanowego. Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie Translational Psychiatry mogą pomóc w opracowaniu metod wczesnego wykrywania choroby.

  Naukowcy, pracujący pod kierunkiem profesora Mateja Oresica z Centrum Badań Technicznych VTT, twierdzą, że można poddać próbkę serum prostemu testowi biochemicznemu miesiące a nawet lata przed pojawieniem się pierwszych objawów choroby Alzheimera, aby przeanalizować ten wskaźnik. Tego typu test w kontekście medycznym pomaga lekarzom w neurokognitywnej analizie i może również służyć do identyfikacji pacjentów o podwyższonym ryzyku zapadnięcia na tę chorobę, którzy potrzebują dalszej, kompleksowej obserwacji.

  Systemy opieki zdrowotnej krajów zachodnich podejmują wiele działań, aby pokonać chorobę Alzheimera, która stanowi coraz większy problem dla milionów pacjentów, u których zdiagnozowano tę chorobę. Eksperci twierdzą, że rok rocznie pojawia się coraz więcej nowych przypadków wraz ze starzeniem się populacji.

  Należy zauważyć, że choroba Alzheimera rozwija się stopniowo, wraz ze stadium przedklinicznym, które może rozciągać się na wiele dekad. Eksperci twierdzą, że stadium poprzedzające demencję, nazywane również "łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych" (MCI) charakteryzuje się subtelnymi objawami, które mogą potencjalnie wpłynąć na złożone zajęcia dnia codziennego. Uważa się, że MCI stanowi fazę przejściową miedzy normalnym starzeniem się a chorobą Alzheimera. Zdaniem naukowców, istnieje wyższe zagrożenie zapadnięciem na chorobę Alzheimera w przypadku obecności MCI. Niemniej ten heterogeniczny stan ma wiele następstw, w tym powrót normalnych funkcji poznawczych.

  Analiza zmian i procesów molekularnych definiujących pacjentów z MCI zagrożonych zapadnięciem na chorobę Alzheimera znajdowała się pośród priorytetów badawczych. Naukowcy wykorzystali metabolomikę, wysokowydajną metodę wykrywania małych metabolitów, aby wygenerować profile metabolitów serum powiązanych z postępem choroby Alzheimera. Zidentyfikowali, u których pacjentów ze stwierdzonym MCI, jako punktem odniesienia, rozwinęła się choroba Alzheimera. Określili również z maksymalną dokładnością sygnaturę molekularną, która umożliwia identyfikację takich pacjentów w początkowej fazie.

  Chociaż obecnie nie ma terapii profilaktycznej chroniącej przed chorobą Alzheimera, wczesne wykrycie ma istotne znaczenie zarówno dla opóźnienia jej początku - dzięki leczeniu farmakologicznemu i/lub zmianom w trybie życia pacjenta - jak i dla oceny skuteczności potencjalnych czynników terapeutycznych w chorobie Alzheimera.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gaetano Perusini (ur. 1879 w Udine, zm. 8 grudnia 1915 w Cormons) – włoski lekarz neurolog, uczeń i współpracownik Aloisa Alzheimera. Autor jednego z pierwszych opisów choroby, nazwanej później chorobą Alzheimera. [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów". Ciałka Hirano (ang. Hirano bodies) – cytoplazmatyczne, eozynofilne, pałeczkowate struktury spotykane wewnątrz komórek nerwowych w chorobach neurodegeneracyjnych, m. in. w chorobie Alzheimera i niektórych postaciach choroby Creutzfeldta-Jakoba. Zbudowane są z aktyny i białek z nią związanych. Lokalizują się głównie wewnątrz neuronów formacji hipokampalnej.

  Starzenie się – zmniejszenie zdolności do odpowiedzi na stres środowiskowy, które pojawia się w organizmach wraz z upływem czasu, naturalne i nieodwracalne nagromadzenie się uszkodzeń wewnątrzkomórkowych, przerastające zdolności organizmu do samonaprawy. Starzenie się powoduje utratę równowagi wewnętrznej organizmu, co zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Prowadzi do upośledzenia funkcjonowania komórek, tkanek, narządów i układów, zwiększa podatność na choroby (np. choroby krążenia, Alzheimera, nowotwory), wreszcie prowadzi do śmierci. Memantyna – organiczny związek chemiczny, antagonista receptora NMDA, stosowany jako lek prokognitywny. Znajduje zastosowanie w leczeniu otępienia w przebiegu choroby Alzheimera.

  Apraksja - upośledzenie precyzyjnych, celowych ruchów przy braku niedowładu, objawów móżdżkowych i zaburzeń czucia. Zaburzenia apraktyczne są często wynikiem udarów, guzów, spotyka się je również w chorobie Alzheimera. Stereognozja – termin neurologiczny określający zdolność do rozpoznawania przedmiotów wyłącznie za pomocą dotyku. Stwierdzono, że u ludzi chorych na chorobę Alzheimera stereognozja znacznie pogarsza się, w przeciwieństwie do innych typów demencji, gdzie to zjawisko nie jest obserwowane. Upośledzenie stereognozji, jednakże bez uchwytnych zaburzeń czucia powierzchownego nazywane jest stereoagnozją. Świadczy o uszkodzeniu kory płata ciemieniowego. Stereoanastezja to z kolei niemożność rozpoznania rozmiarów oraz kształtów przedmiotu za pomocą dotyku.

  Rywastygmina (nazwy handlowe: Exelon, Nimvastid, Prometax i Rivastigmine Teva) – organiczny związek chemiczny z grupy karbaminianów, jest inhibitorem acetylocholinoesterazy (AChE) i butyrylocholinoesterazy. Stosowany jest do leczenia otępienia związanego z chorobą Alzheimera. Irrenschloss – siedziba miejskiego zakładu dla umysłowo chorych i epileptyków (Anstalt für Irre und Epileptische) we Frankfurcie nad Menem, założonego przez Heinricha Hoffmana, dyrektora instytucji w latach 1851–1888. Irrenschloss znajdował się na obrzeżach miasta, obecnie w dzielnicy Frankfurt-Westend. Następcą Hoffmana był Emil Sioli; w tym czasie pracujący tam profesor Alois Alzheimer opisał chorobę, znaną dziś od jego imienia jako choroba Alzheimera.

  Blaszki amyloidowe (blaszki starcze, ang. senile plaques) – zmiany strukturalne obserwowane w wielu chorobach neurodegeneracyjnych, m.in. w chorobie Alzheimera. Składają się z amyloidu, dystroficznych neurytów oraz komórek astrogleju i mikrogleju.

  Takryna (łac. Tacrini hydrochloridum) – organiczny związek chemiczny, inhibitor acetylocholinoesterazy wykorzystywany w leczeniu choroby Alzheimera.

  Hydralazyna (łac. Hydralazinum) – lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, dzięki czemu wykazuje działanie hipotensyjne (obniża ciśnienie tętnicze krwi). Ostatnie badania wykazały jej neuroprotekcyjne działanie, ponieważ chroni przed niszczącym działaniem akroleiny wydzielanej przez uszkodzone neurony (po udarze mózgu, w chorobie Alzheimera, Parkinsona).

  Dodano: 26.01.2012. 16:26  


  Najnowsze