• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powiew świeżości w dziedzinie kontroli spożycia tytoniu

  07.01.2011. 18:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy zakazy palenia przynoszą skutki? Nowe badania na temat zachowań związanych z paleniem oraz europejskich środków kontroli spożycia tytoniu nie pozostawiają wątpliwości, że takie działania są skuteczne. Zespół naukowców pod kierownictwem Jednostki ds. Kontroli Palenia Katalońskiego Instytutu Onkologii (ICO) w Barcelonie w Hiszpanii doszedł do wniosku, że ściślejsze kontrole prowadzą do mniejszego spożycia tytoniu i redukują narażenie na bierny kontakt z dymem. Odkrycia zespołu zostały opublikowane na łamach czasopisma PLoS ONE.

  Zakazy palenia i inne restrykcje to jednakże tylko część opisanych zagadnień. Badacze przyjrzeli się szeregowi wpływowych polityk na rzecz kontroli spożycia tytoniu. Obejmują one działania takie jak: ostre podwyżki cen, zakaz reklamy lub promocji, informowanie konsumentów oraz ostrzeżenia zdrowotne i programy wspierające palaczy pragnących rozstać się z nałogiem.

  Skala oceny kontroli związanych z tytoniem (Tobacco Control Scale, TCS) to narzędzie opracowane w 2006 roku, które mierzy i monitoruje stopień wdrożenia podobnych polityk kontrolnych w państwach europejskich. Wysoki wynik na skali oznacza nasilone wysiłki z poszczególnymi dobrze wyważonymi politykami, by zwiększyć skuteczność działań. “Wykazano, że podwyżka ceny tytoniu to najskuteczniejszy środek kontroli palenia (30 punktów na 100 w skali TCS) w porównaniu z innymi działaniami, takimi jak leczenie wspomagające zerwanie z nałogiem (10 punktów na skali TCS)” - wyjaśnia kierownik ICO, dr Esteve Fernandez Mu¤oz, który był także współautorem tego badania.

  W celu przeanalizowania skuteczności takich działań w 27 państwach członkowskich UE badacze z ICO połączyli siły ze swoimi kolegami z Barcelony, Dublina (Irlandia) oraz Mediolanu (Włochy). Wspólnie skonfrontowali oceny TCS z wynikami badania Eurobarometru na temat spożycia tytoniu oraz sondażu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach ciągłego programu badania opinii publicznej w UE.

  Kluczowe wnioski z ankiety Eurobarometru stanowiącej podstawę badania uwzględniały następujące konkluzje: 3 na 10 Europejczyków (31,5%) w wieku od 15 lat wzwyż to palacze, a 13,6% osób niepalących twierdzi, że jest regularnie narażona na bierne palenie w domu. Porównanie tych danych do ocen TCS jasno wykazało, że palenie jest nieco rzadszym zjawiskiem w krajach z wyższymi wynikami TCS (takich jak Irlandia, Malta, Szwecja oraz Wielka Brytania) i jest bardziej rozpowszechnione w krajach z niskim wynikiem TCS. Podobna tendencja dotyczy także zgłaszanego przez samych badanych poziomu narażenia na bierne palenie.

  Dr Fernandez Mu¤oz podsumował to następująco: “Kraje z najwyższymi wynikami na skali TCS stosują aktywne polityki kontroli, które pozwalają zredukować spożycie tytoniu i liczbę ludności narażonej na kontakt z dymem tytoniowym, zarówno w domu, jak i w miejscu pracy.”

  Te odkrycia wspierają nowe hiszpańskie ustawodawstwo, które od stycznia 2011 r. wprowadziło bardziej restrykcyjne zakazy dotyczące palenia w miejscach publicznych. Zaostrzenie przepisów prawdopodobnie pomoże także wielu palącym Hiszpanom wytrwać przy swoich postanowieniach noworocznych. Dr Fernandez Mu¤oz twierdzi, że nowe prawo “to przykład bardzo donośnych postępów w dziedzinie kontroli palenia i oznacza zniesienie tzw. “hiszpańskiego modelu” rzekomej tolerancji dla tego zjawiska”.

  Władze Hiszpanii, która i tak uzyskała wysoki ogólny wynik na skali TCS, chciałyby zmniejszyć zapadalność na choroby krążenia i na raka dzięki wprowadzeniu bardziej restrykcyjnego podejścia. Obecnie ocenia się, że co roku od 1200 do 3200 osób umiera w Hiszpanii z powodu raka płuc i zawałów serca, które stanowią bezpośredni wynik biernego palenia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.

  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.

  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.

  Paul Cameron (ur. 9 listopada 1939 w Pittsburghu) − amerykański psycholog zajmujący się głównie kwestiami związanymi z homoseksualizmem, a także wpływem biernego palenia na zdrowie.

  Ruch antynikotynowy w III Rzeszy – zbiór działań administracyjno-propagandowych przeprowadzonych przez władze III Rzeszy w latach 30. i wczesnych 40. XX w., których celem było ograniczenie palenia tytoniu przez ludność tego kraju.

  Palarnia – według definicji Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej: "wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia tytoniu zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał na zewnątrz".

  Szkolne schronisko młodzieżowe (SSM) – rodzaj schroniska turystycznego. Jest to placówka oświatowo–wychowawcza funkcjonująca w oparciu o ustawę o systemie oświaty i z tego względu na jej terenie obowiązuje ustawowy zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

  Dodano: 07.01.2011. 18:26  


  Najnowsze