• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powstał Śląski Klaster Transplantologii Szpiku

  30.06.2011. 18:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Powiększenie rejestru dawców szpiku oraz unowocześnienie metod leczenia - znalazły się w punktach podpisanej w środę umowy o powołaniu Śląskiego Klastra Transplantologii Szpiku. Koordynatorem projektu będzie Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej.Inicjatorem Śląskiego Klastra Transplantologii jest wojewódzki konsultant w dziedzinie hematologii.

  Jak powiedziała kierownik Kliniki Hematologii i Transplantologii Szpiku Szpitala Klinicznego im. Mielęckiego w Katowicach prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, "w Niemczech na 80 mln mieszkańców są 4 mln potencjalnych dawców, w Polsce, na cały kraj - zaledwie 170 tys., nawet w Armenii jest ich pięć razy więcej".

  Umowę o współpracy podpisali także - Agencja Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej (ARR), jako koordynator projektu, Śląski Urząd Marszałkowski, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz 9 szpitali m.in. z Sosnowca, Bytomia, Rybnika i Częstochowy, które od lat współpracują z katowicką kliniką.

  Celem śląskiej inicjatywy będzie wspólne pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, ponieważ samodzielne jednostki nie są w stanie ubiegać się o udział w dużych europejskich projektach.

  "Zinstytucjonalizowanie przedsięwzięcia poprzez podpisanie klastra o współpracy nic nie kosztuje, pomaga w stworzeniu struktury, dzięki której określenie wspólnych potrzeb, stanie się prostsze" - tłumaczył prezes bielskiej ARR Stanisław Ginda. Dodał, że ARR będzie decydowała m. in. na co wydać pieniądze, za które będzie można wyposażyć szpitale w nowoczesne urządzenia do badań.

  "Na początek piszemy projekt do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, żeby pozyskać fundusze na wspólne działania, następnie będziemy chcieli umieścić nasz klaster w sieci klastrów europejskich, co spowoduje, że zyskamy powiązania z podobnie działającymi instytucjami" - tłumaczył Ginda. Zdaniem dyrektora ARR nie chodzi tu wyłącznie o pozyskanie ich doświadczeń, bardziej o wejście do programu CIP (Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji), czyli do bezpośredniego dofinansowywania w UE. Komercjalizacja medycyny jest jednym z priorytetów CIP.

  Szpitale, które weszły w skład klastra, mają doświadczenie we współpracy z katowicką kliniką. "Kiedy kupimy im sprzęt, to inni także będą mogli z niego korzystać. Tak działa obecnie cała Europa. Dzięki klastrowi zyskujemy lepszą indentyfikację w Europie, zwłaszcza, że w najbliższym czasie zajdzie potrzeba zidentyfikowania projektu regionalnego, a my jako województwo śląskie możemy transplantację szpiku zaproponować jako jeden z priorytetów" - powiedział Ginda.

  Przedstawiciele jednostek, które podpisały umowę o współpracy, będą prowadzić także kampanię edukacyjną na rzecz pozyskania dawców. "Od wielu lat zajmujemy się badaniem potencjalnych dawców, ale również doborem dawca-biorca w przypadku transplantologii narządów, teraz istotą sprawy będzie dotrzeć do jak największej grupy ludzi. Możemy dać innym przykład, tłumacząc np. że wystarczy tylko 10 ml krwi, żeby wykonać badanie" - powiedział dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Stanisław Dyląg.

  "Będziemy wspólnie dbać o to, żeby było jak najwięcej potencjalnych dawców do przeszczepów, bo w porównaniu z innymi krajami jesteśmy daleko w tyle. Dzieli nas przepaść" - mówiła prof. Kyrcz-Krzemień. Akcja edukacyjna będzie prowadzona nie tylko poprzez centrum kwiodawstwa, które ma w regionie 10 punktów, również w szpitalach.

  Marszałek województwa Adam Matusiewicz powiedział, że dzięki klastrowi będą chcieli dotrzeć z informacjami do mieszkańców całego województwa.

  Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Śląskiego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Mielęckiego w Katowicach (Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach) zajęła trzecie miejsce pod względem liczby wykonanych przeszczepów - po ośrodkach w Marsylii i Heidelbergu - wynika z opublikowanego kilka miesięcy temu Raportu Specjalnego, Europejskiej Grupy ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT). W 2009 roku w katowickiej klinice wykonano ok. 200 przeszczepów.

   

  PAP - Nauka w Polsce

  ktp/ bno/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biuro Współpracy z Gospodarką - jednostka administracji centralnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstała w listopadzie 2011 roku w celu rozwoju współpracy Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym a także wsparcia procesów transferu i komercjalizacji technologii. Obecnie nadzoruje prace związane z przygotowaniem do powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego w ramach programu SPIN-TECH prowadzonego przez NCBiR. Fundacja DKMS – Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska - fundacja założona 28 listopada 2008, zajmująca się przeszczepami szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych. Nazwa pochodzi od zarejestrowanej w Niemczech Deutsche Knochenmarkspenderdatei - Niemieckiej Bazy Dawców Szpiku, która jest jej fundatorem i instytucją wspierającą, tzw. firma matka Centrum Obsługi Inwestora (COI) – sieć 16 jednostek, znajdująca się głównie w strukturach Urzędów Marszałkowskich oraz Agencji Rozwoju Regionalnego, powstała w latach 2004-2005 w ścisłej współpracy Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych z marszałkami województw. COI zostały utworzone w celu wsparcia przyciągania Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych do poszczególnych regionów. Usługi COI związane z obsługą inwestorów są nieodpłatne.

  IV Liceum Uniwersyteckie Uniwersytetu Śląskiego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach – publiczne liceum uniwersyteckie prowadzone przez Urząd Miasta Katowice przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Stanisław Zając (ur. 1 stycznia 1939 w Chrobrzu w rodzinie robotniczo-chłopskiej) – polski chirurg, naukowiec. W latach 1960–1968 wolontariusz, asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM w Warszawie; 1964-1968 kierownik Punktu Krwiodawstwa w PSK Nr 1 AM w Warszawie; 1964-1968 wolontariusz w I Klinice Chirurgicznej AM w Warszawie; 1968-1975 starszy asystent w I Klinice Chirurgicznej AM w Warszawie; 1975-1993 adiunkt, docent Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantologii Instytutu Chirurgii AM w Warszawie (1986-1987 p.o. kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantologii AM w Warszawie); 1993-1999 profesor nadzwyczajny w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantologii AM w Warszawie; 1999-2005 profesor zwyczajny w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej AM w Warszawie przy ul. Banacha 1A.

  Paweł Eugeniusz Buszman (ur. 23 stycznia 1961 w Rudzie Śląskiej) – profesor doktor habilitowany nauk medycznych, polski kardiolog, konsultant medyczny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Andrzej Bochenek (ur. 21 czerwca 1949 w Zabrzu) - profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych; polski kardiochirurg; kierownik I Kliniki Kardiochirurgii GCM Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, współzałożyciel sieci klinik American Heart of Poland.

  Centrum Scenografii Polskiej to oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach mieszczący się w budynku Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek przy placu Sejmu Śląskiego. Założone w 1991 jest ziszczeniem marzeń Zenobiusza Strzeleckiego, scenografa i teoretyka scenografii, który apelował o miejsce gromadzące ślady dokonań polskich scenografów. Jedyna w Polsce placówka zajmującą się gromadzeniem i ekspozycją eksponatów związanych ze scenografią teatralną. W Centrum urządzane są tylko czasowe wystawy tematyczne w dziedzinach powiązanych z teatrem i sztukami scenicznymi. Fundacja Przeciwko Leukemii powstała w maju 2000 roku organizacja non-profit zajmująca się pozyskiwaniem potencjalnych dawców szpiku, propagowaniem wiedzy na temat nowotworów układu krwiotwórczego oraz opieką nad ludźmi chorymi na "białaczki" oraz ich rodzinami.

  Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach − zakład opieki zdrowotnej w katowickiej dzielnicy Środmieście, mieszczący się przy ul. Francuskiej, szpital Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) – wspólna biblioteka główna dla dwóch katowickich uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Śląskiego, co czyni z niej jedyną tego rodzaju instytucję w Polsce. CINiBA jest tzw. biblioteką hybrydową umożliwiającą m.in. gromadzenie i udostępnianie równolegle wszystkich typów dokumentów, niezależnie od nośnika na jakim się znajdują. W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej zgromadzonych zostanie około 1,8 mln woluminów. Bibioteka została otwarta 12.10.2012. Kierownikiem projektu CINiBA jest obecny dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Dariusz Pawelec. CINiBA, obok typowej funkcji biblioteki akademickiej wypełniającej zadania spoczywające obecnie na bibliotekach uniwersyteckich Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pełnić ma także rolę miejsca dla wystaw, spotkań kulturalnych, konferencji naukowych i relaksu, dostępnego dla ogółu mieszkańców regionu.

  Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA) — to według definicji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) przepływy finansowe kierowane do lub na rzecz określonej grupy krajów i instytucji wielostronnych przez instytucje państw-dawców, w tym instytucje państwowe i samorządowe. Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach – Dom współpracy polsko-francuskiej (D.M.SE.K.) zajmujący się wspieraniem i doradztwem dla firm francuskich, zainteresowanych rynkiem regionu Śląska oraz współpracą z funkcjonującymi tam przedsiębiorstwami. Działalność została zainaugurowana 9 września 1998 roku przez Prezydenta miasta Katowice oraz Mera miasta Saint-Étienne, 5 lat po podpisaniu umowy bliźniaczej między Saint-Étienne (departament Loara) a Katowicami (Śląsk). Dom miasta Saint-Etienne mieści się przy ulicy Różyckiego 14c w Katowicach.

  Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (do 2003 roku Wydział Techniki) – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach, w ramach których prowadzona jest edukacja na następujących kierunkach: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jednostka organizacyjna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach położona przy ul. Henryka Jordana w Katowicach i sąsiadująca przez ul. Wita Stwosza z Archikatedrą Chrystusa Króla. Wydział powstał w listopadzie 2000 r. „Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Tadeusz Sławek w marcu 1999 roku podpisał porozumienie z abp. Metropolitą Katowickim dr. Damianem Zimoniem. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, dekretem z dnia 9 sierpnia 2000 roku, na mocy władzy powierzonej przez papieża Jana Pawła II, erygowała kanonicznie Kościelny Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego”. Prace nad projektem siedziby Wydziału rozpoczęto pod koniec 1999 r. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 2002 roku. Ważną datą w działaniach budowlanych jest 17 kwietnia 2003 r., kiedy abp Damian Zimoń wraz z Rektorem UŚ prof. Januszem Janeczkiem i licznie zgromadzonymi gośćmi, wmurował kamień węgielny. Od 27 maja 2002 r. Wydział Teologiczny ma prawo do nadawania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. W 2009 wydział otrzymał również prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego.

  Prezydent Wodzisławia Śląskiego został wprowadzony po reformie administracyjnej z 1 czerwca 1975 r. XX w. nadano określenie prezydent miasta, które jest w używane do dziś ze względu że miasto osiągnęło liczbę 100 tys. mieszkańców . Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego jest organem wykonawczym, wybieranym na 4-letnią kadencję w wyborach bezpośrednich. Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji.

  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii został utworzony w 1968 roku wraz z powołaniem do życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Powstał z połączenia odpowiednich wydziałów Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, z 31 lipca 1968 r., Wydział kontynuował kierunki kształcenia i działalność naukową scalonych jednostek. Jego historię tworzyły takie postacie, jak: prof. Marek Kuczma, matematyk, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych; prof. Andrzej Pawlikowski, fizyk, twórca katowickiej fizyki teoretycznej; prof. August Chełkowski, fizyk i polityk, twórca szkół naukowych na Śląsku: fizyki molekularnej i fizyki ciała stałego, jego działalność naukowa znalazła uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą. Plan dla Europejskich Państw Współpracujących (ang. Plan for European Cooperating State, PECS) − specjalny status europejskiego państwa współpracującego, które ma przygotować się do członkostwa w ESA - przedsiębiorstwa z tych państw mogą brać udział w programach kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Umożliwia to - obok istniejącej już współpracy naukowej - także kooperację firm państwa z PECS z europejskim przemysłem kosmicznym.

  Dodano: 30.06.2011. 18:04  


  Najnowsze