• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Powstrzymać Listerię

  25.09.2009. 08:15
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Podczas infekcji bakterie szczepu Listeria monocytogenes rozprzestrzeniają się między komórkami zmieniając napięcie błony komórkowej - informują naukowcy z USA na łamach pisma "Nature Cell Biology". Odkrycie powinno pomóc w lepszym zrozumieniu rozwoju różnego pochodzenia chorób zapalnych żołądka i jelit.

  Listeria monocytogenes to bakteria należąca do pałeczek Gram-dodatnich. Jest wysoce zakaźna, wywołuje listeriozę - chorobę prowadzącą u zdrowych osób do rozwoju stanu zapalnego przewodu pokarmowego, a u ciężarnych, noworodków i osób z obniżoną odpornością do poważnych infekcji (zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, ostrej niewydolności oddechowej, a także do poronień i zaburzeń rozwoju płodu u kobiet w ciąży).

  Podczas infekcji Listeria namnaża się w komórkach zakażonego organizmu. Dotychczas nie było jasne, czy bakterie te mogą się rozprzestrzeniać i zakażać kolejne komórki.

  Keith Ireton wraz z kolegami z University of Central Florida wykazał, że Listeria produkuje specjalne substancje, które zmniejszają napięcie błony zakażonych komórek organizmu gospodarza, co pozwala bakteriom na łatwe przedostanie się przez błonę komórkową i łatwe zakażanie sąsiednich komórek.

  Zdaniem autorów pracy, bardzo możliwe jest że ten sam mechanizm jest wykorzystywany przez inne organizmy chorobotwórcze. KDO PAP - Nauka w Polsce

  Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Listeria monocytogenes – gatunek względnie beztlenowej, wewnątrzkomórkowo żyjącej bakterii, która jest czynnikiem etiologicznym listeriozy. Jest jednym z najbardziej zjadliwych patogenów przenoszonych przez żywność (20 do 30 procent infekcji kończy się śmiercią), na przykład w Stanach Zjednoczonych jest ona odpowiedzialna za około 2500 zachorowań i 500 zgonów rocznie (9,7 przypadków zachorowań na milion mieszkańców), powodując tym samym większą śmiertelność niż salmonella czy Clostridium botulinum. Dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokok (Neisseria meningitidis) - Gram-ujemna bakteria wywołująca meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Czasami zapalenie opon mózgowych może przebiegać wraz z sepsą, maskując jej objawy. Występuje tylko u ludzi i nie ma zwierzęcego rezerwuaru bakterii. Tylko ten rodzaj zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych przebiega epidemicznie. Zgorzel gazowa – zakażenie wywołane w większości przez bakterię Clostridium perfringens jak również Clostridium novyi, Clostridium septicum, Clostridium heamoliticum, Clostridium sordelli, która rośnie i rozwija się bardzo szybko w środowisku ubogim w tlen. Zwykle infekcji tej towarzyszą inne bakterie. Szczególnie podatne na zakażenie są tkanki o ubogim ukrwieniu. Bakteria atakuje i niszczy komórki organizmu w obszarze infekcji, która szerzy się błyskawicznie. W procesie tym bakterie uwalniają do tkanek gaz, który jest wyczuwalny palpacyjnie i widoczny w badaniu RTG. Ponadto bakterie uwalniają toksyny (włącznie z toksyną alfa), które uszkadzają narządy takie jak serce i nerki prowadząc do śmierci. W leczeniu oprócz antybiotykoterapii i opracowania chirurgicznego stosuje się hiperbarię tlenową.

  Staphylococcus epidermidis - to gatunek bakterii Gram-dodatnich, należący do rodzaju gronkowców, wywołujący zakażenia oportunistyczne. Jest zaliczany do grupy gronkowców koagulazo ujemnych (CoNS). Nie wywołuje infekcji u ludzi zdrowych, jednak dla osób z ciałem obcym może być bardzo niebezpieczny. Agranulocytoza (gr. a – nie, łac. granulum – ziarnko, gr. kýtos – komórka) - ostry stan związany z ciężkim, zagrażającym życiu spadkiem liczby neutrofili we krwi, które są podstawowymi obronnymi komórkami organizmu. Ich brak stwarza ryzyko rozwoju poważnych infekcji mogących doprowadzić do posocznicy i śmierci.

  Enterowirusy – rodzaj wirusów (+)ssRNA wywołujących choroby u ssaków, w tym także u ludzi. Enterowirusy są najczęstszym czynnikiem sprawczym aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, którego przebieg może być zagrażający życiu u noworodków i osób z immunosupresją. Rhizobium - grupa bakterii współżyjących z roślinami motylkowymi. Powodują one powstanie brodawek na korzeniach tych roślin. Do komórek korzenia bakterie dostają się przez specjalną strukturę - nić infekcyjną. Po infekcji dzielą się intensywnie, pobudzając komórki gospodarza do szybkiego wzrostu, który prowadzi do powstania brodawek. Różowe zabarwienie brodawek świadczy o procesie wiązania azotu. Największa intensywność wiązania występuje przed kwitnieniem. Bakteria wiążąca N2 przetwarza go w NH3 lub aminokwas glutaminę i w tej postaci przekazuje komórkom roślinnym. Roślina dostarcza bakterii związki węgla i zapewnia warunki rozwoju. Część zasymilowanego przez bakterie azotu zasila glebę, i z tej przyczyny rośliny motylkowate są ważnym elementem w płodozmianie, uprawia się także jako zielony nawóz.

  Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (łac. meningitis cerebrospinalis purulenta) – choroba wywoływana przez wirusy lub bakterie, rzadziej przez pierwotniaki, pasożyty i niektóre leki, obejmująca opony mózgowo-rdzeniowe. Haemophilus influenzae – Gram-ujemna pałeczka przenoszona drogą kropelkową, wywołująca głównie zakażenia układu oddechowego i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

  Propionibacterium acnes – Gram dodatnia, nieprzetrwalnikująca, nieurzęsiona bakteria beztlenowa o kształcie pałeczki. Kolonie cechują się dużym polimorfizmem. Stanowi florę fizjologiczną skóry, układu pokarmowego, oddechowego oraz dróg moczowo-płciowych; u pacjentów z osłabioną odpornością może spowodować zapalenie wsierdzia oraz opon mózgowo-rdzeniowych.

  Bakteriofag, fag – wirus atakujący bakterie. Przeważnie dany bakteriofag zdolny jest do infekcji tylko jednego gatunku (a czasem tylko szczepu) bakterii. Mogą przybierać kształty złożone (buławkowate), pałeczkowate lub wielościenne.

  Angiomatosis bacillaris (ang. bacillary angiomatosis) – zakażenie oportunistyczne rozwijające się u osób z obniżoną odpornością. Czynnikiem etiologicznym może być jeden z dwóch gatunków gram-ujemnych bakterii z rodzaju Bartonella - B. hanselae lub B. quintana. Choroba często opisywana jest u osób zakażonych HIV.

  Dodano: 25.09.2009. 08:15  


  Najnowsze