• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezesi Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Kardiologicznego przyznali swoje nagrody

  17.12.2010. 00:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dr Agnieszka Drosdzol-Cop zdobyła tym roku Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, a prof. Łukasz Jan Szumowski Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Laureaci podczas ceremonii wręczenia nagród - która odbyła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie - otrzymali po 20 tysięcy złotych.

  Każda z nagród wręczana jest w drodze konkursu raz w roku lekarzowi, który - mimo młodego wieku - odniósł już znaczące sukcesy, nierzadko również na arenie międzynarodowej. Kapitułę nagród tworzą najwybitniejsze autorytety w dziedzinie kardiologii i ginekologii, w tym prezesi i wiceprezesi obu towarzystw, a także konsultanci krajowi i wojewódzcy tych specjalizacji.

  "Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, od 10 lat finansowana przez firmę Bayer, stała się najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w środowisku kardiologicznym. Dwie pierwsze osoby, wyróżnione tą nagrodą, są obecnie prezesami dużych europejskich towarzystw naukowych" - powiedział prof. Michał Tendera, przewodniczący kapituły Nagrody.

  "Także wszyscy pozostali laureaci są elitarnymi członkami polskiego środowiska kardiologicznego, reprezentując różne podspecjalności nauk klinicznych i podstawowych" - dodał.

  Laureatka Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dr n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop, jest adiunktem w Katedrze Zdrowia Kobiety Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2003 roku ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny, zaś trzy lata później obroniła tytuł doktora nauk medycznych.

  Uhonorowano ją za cykl prac poświęcony ginekologii dziecięcej i dziewczęcej oraz seksualności kobiet. Do jej zainteresowań należy również seksuologia kliniczna. Jest laureatką kilkunastu nagród uczelnianych i autorką wielu artykułów naukowych oraz innych publikacji.

  Nagrodzony przez prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Łukasz J. Szumowski jest kardiologiem i elektrofizjologiem, pracuje w Instytucie Kardiologii w Aninie, gdzie kieruje Pracownią Elektrofizjologii. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

  Zespół, którym kieruje dr Szumowski, wykonuje ponad 800 ablacji - zabieg kardiologiczny stosowany przy częstoskurczach - oraz kilkaset implantacji rocznie. Dr Szumowski pod kierunkiem prof. Franciszka Walczaka w 2004 r., wraz z zespołem, jako pierwszy w świecie wykonał ablację polimorficznego częstoskurczu komorowego u pacjentów po zawale serca oraz rok później częstoskurczu katecholaminergicznego. Wykonuje - jako jeden z nielicznych w świecie - ablacje u kobiet w ciąży.

  "Nagroda przyznana przez niezależną kapitułę w tajnym głosowaniu stanowi bardzo często wstęp do wielkiej kariery naukowej. Dotychczasowi laureaci publikują w najlepszych czasopismach medycznych świata, takich jak +Lancet+, +New England Journal of Medicine+, +Journal of Hypertension+, +Biology of Reproduction+, +Fertility and Sterility+. Należą do czołówki naukowej w swoich dziedzinach" - podsumowuje dr Beata Kozłowska-Boszko, dyrektor departamentu medycznego firmy Bayer.

  Prof. Krzysztof Narkiewicz, laureat nagrody kardiologicznej z lat poprzednich, został prezesem Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Prof. Piotr Ponikowski objął funkcję prezesa European Heart Failure Association of the ESC - największej organizacji europejskiej zajmującej się niewydolnością krążenia. Prof. Anetta Undas, wyróżniona w 2006 roku, otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów ze wybitne osiągnięcia naukowe.

  PAP - Nauka w Polsce

  ekr/ agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Choroby Serca i Naczyń – to kwartalnik o charakterze edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Narkiewicz. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Krzysztof Filipiak.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Kardiologia Polska (ang. Polish Heart Journal) – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof J. Filipiak. Zastępcą redaktora naczelnego jest Bronisław Bednarz.

  Włodzimierz Januszewicz (ur. 30 listopada 1927) – prof. dr hab. med., polski internista, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej w Warszawie, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Towarzystwa Internistów Polskich.

  Nadciśnienie Tętnicze – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Andrzej Tykarski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Danuta Czarnecka.

  Marta Bogdanowicz (ur. 1943), prof. dr hab. – psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji (1990), wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych.

  Dodano: 17.12.2010. 00:04  


  Najnowsze