• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezydencja: konieczny europejski system profilaktyki chorób zakaźnych

  22.09.2011. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Konieczne jest opracowanie wspólnego systemu profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób zakaźnych - podkreślali przedstawiciele polskiej prezydencji podczas międzynarodowej konferencji, która w środę rozpoczęła się w Warszawie.

   


  Dwudniowa konferencja "Prewencja i kontrola astmy i alergii u dzieci z punktu widzenia zdrowia publicznego: pilna potrzeba zniesienia różnic" odbywa się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i organizowana jest w ramach polskiej prezydencji.

  Wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk przypominał, że walka i zapobieganie astmie i alergii są jednym priorytetów polskiej prezydencji. "Choroby te dotykają 10-30 proc. populacji. Konieczna jest edukacja i promowanie odpowiednich nawyków zdrowotnych" - mówił Włodarczyk.

  Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia Jean Bousquet podkreślał, że jedno na troje dzieci choruje na alergię lub astmę. "Polska jest pierwszym krajem, który dostrzegł ten problem i angażuje się w jego rozwiązanie" - dodał ekspert. Jak mówił, leczenie astmy i alergii u dzieci jest bardzo kosztowne, gdyż chorują one przez całe życie, dlatego niezwykle ważne jest zapobieganie.

  Prof. Bolesław Samoliński zwracał uwagę, że nasz kraj dobrze radzi sobie z leczeniem astmy i alergii, ale konieczna jest profilaktyka tych chorób, na co szczególny nacisk kładzie polska prezydencja.

  Z danych prezentowanych podczas konferencji wynika, że choroby przewlekłe dróg oddechowych dotyczą ponad miliarda osób na świecie; 600 mln osób choruje na zapalenia alergiczne błony śluzowej nosa. W Europie 130 mln osób ma alergię górnych dróg oddechowych, a 30 mln astmę.

  Eksperci przewidują, że ciągu najbliższych lat populacja chorych na alergię zrówna się z populacją zdrowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Uczulenia i astma trwają do końca życie chorego.

  Badania wykazują, że nieżyt nosa występujący we wczesnym okresie życia ośmiokrotnie zwiększa ryzyko astmy. Z kolei astma dwunastokrotnie zwiększa ryzyko przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Na przebieg tych chorób istotny wpływ mają: palenie tytoniu, zanieczyszczenie środowiska czy nadużywanie alkoholu.

  Polska prezydencja chce, by filarem zdrowia publicznego w nowych krajach członkowskich UE stało się opracowanie i wdrożenie wspólnego systemu profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób zakaźnych jako głównych przyczyn zgonów w Europie (86 proc.). 

  PAP - Nauka w Polsce

  pro/ itm/ bk/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pyłkowica (pollinosis) – inaczej astma pyłkowa, jest to sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek, któremu często towarzyszą napady astmy oskrzelowej oraz objawy ze strony innych narządów, takich jak skóra lub przewód pokarmowy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja charytatywna, której podstawowym celem zgodnie ze statutem jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. Beta2-mimetyki, leki β-adrenergiczne – grupa leków działających agonistycznie w stosunku do receptorów β2 zlokalizowanych w ścianach dróg oddechowych. Są wykorzystywane w terapii astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz innych chorób przebiegających z obturacją w drogach oddechowych.

  Nutrigenomika - dział nauki zajmujący się badaniem wpływu składników żywności na regulację ekspresji genów, które mogą warunkować m.in. występowanie stanu zdrowia lub choroby . Jednym z celów nutrigenomiki jest opracowanie indywidualnej diety zmniejszającej ryzyko wystąpienia choroby i poprawiającej stan zdrowia poszczególnych osób i społeczeństw . Termin nutrigenomika często jest mylony z terminem nutrigenetyka. Katar sienny – alergiczny nieżyt nosa lub alergiczne sezonowe zapalenie błony śluzowej nosa (ang. Seasonal Allergic Rhinitis – SAR). Wskutek reakcji organizmu na alergen (głównie pyłki roślin) immunoglobuliny dróg oddechowych powodują uwalnianie przez mastocyty i bazofile histaminy drażniącej błonę śluzową nosa. Odnośnie do kataru siennego używa się też pojęcia pyłkowica (pollinosis), które obejmuje sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek wraz z dolegliwościami towarzyszącymi, jak napady astmy oskrzelowej, alergiczne reakcje skóry lub przewodu pokarmowego.

  Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) – przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, która prowadzi do nawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem. U podłoża tych napadów leży wydzielanie przez komórki układu oddechowego licznych mediatorów doprowadzających do rozlanego, zmiennego ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, które często ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób psychosomatycznych. Może być spowodowana przez przewlekły alergiczny nieżyt nosa (katar sienny), który wymaga leczenia. Kalendarz szczepień to zbiór zaleceń specjalistów chorób zakaźnych. Jest ustalany przez Główny Inspektorat Sanitarny, a zatwierdzany przez Ministerstwo Zdrowia. Publikowany jako Program Szczepień Ochronnych, zawiera następujące pozycje:

  Chlamydophila pneumoniae (dawniej Chlamydia pneumoniae) – bakteria przenoszona drogą kropelkową, powodująca m.in. zapalenia płuc (rzadko u dzieci poniżej 5 r. życia). Poważnym następstwem tej infekcji jest uszkodzenie nabłonka rzęskowego w oskrzelach i alergiczne przestrojenie organizmu sprzyjające rozwojowi dychawicy oskrzelowej, nawracających katarów nosa, przewlekłego zapalenia gardzieli i zapalenia zatok. Dodatkowe objawy to bóle stawów i nierzadko zapalenie stawów. Może uszkadzać śródbłonek naczyń i tworzy się blaszka miażdżycowa. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia. Inspekcja gromadzi również m.in. dane epidemiologiczne dotyczące niektórych chorób oraz wydaje decyzje w zakresie chorób zawodowych.

  Dodano: 22.09.2011. 00:25  


  Najnowsze