• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. dr hab. Tomasz Guzik - laureat polskiego Nobla

  03.11.2010. 00:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prof. dr hab. Tomasz Guzik z Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie to jeden z trojga laureatów tegorocznej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. To najpoważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce przyznano mu za wykazanie istotnego znaczenia układu odporności w patogenezie nadciśnienia tętniczego.

  Prof. Guzik urodził się w 1974 r. w Krakowie. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i alergologii. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół biologii naczyniowej, nadciśnienia tętniczego oraz immunologii klinicznej.

  Laureat jest absolwentem Wydziału Lekarskiego CM UJ. Studia podyplomowe z medycyny molekularnej ukończył na Uniwersytecie Oxfordzkim. W roku 2000 zdobył tytuł doktora (praca doktorska na UJ pod kierunkiem prof. Juliusza Pryjmy), a 4 lata później habilitował się. Staż podoktorki odbył w Anglii. W 2009 r. otrzymał tytuł profesora.

  Od 2005 roku profesor ściśle współpracuje z zespołem naukowców w Emory University School of Medicine w Atlancie w USA, prowadząc badania nad patomechanizmami nadciśnienia tętniczego. Jest kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Medycyny Wsi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje także z Wydziałem Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pełni funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, jest członkiem honorowym Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członkiem zarządu grupy roboczej ds. miażdżycy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), a także wielu międzynarodowych towarzystw naukowych.

  Prof. Guzik jest laureatem wielu nagród, zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. nagród the Wellcome Trust (Londyn, 2000 r. i 2010 r.), stypendium FNP START (2000 r., 2001 r.), Nagrody Ministra Zdrowia (2004 r.), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2005 r.), Nagrody Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO 2008 r.) i programu FNP WELCOME (2009) oraz nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. T. Browicza (2010 r.).

  Tegoroczną Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych naukowiec otrzymał za osiągnięcia dotyczące roli limfocytów T w powstawaniu nadciśnienia tętniczego krwi, związanego z dysfunkcją śródbłonka naczyniowego.

  "Określenie mechanizmów immunologicznych, które prowadzą do nadciśnienia tętniczego, było możliwe dzięki połączeniu w badaniach zespołu kierowanego przez prof. Guzika pozornie rozbieżnych obszarów: problematyki chorób wewnętrznych i alergologii z biologią naczyniową, zagadnieniami nadciśnienia tętniczego oraz immunologii klinicznej" - piszą w uzasadnieniu werdyktu przedstawiciele FNP.

  Jak dodają, w 2007 roku to właśnie prof. Guzik - jako pierwszy badacz na świecie - opisał związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy aktywacją limfocytów T a nadciśnieniem tętniczym i towarzyszącą mu dysfunkcją naczyniową. Odkrycie to zostało potwierdzone niezależnie przez kilka grup badawczych i zapoczątkowało rozwój nowego obszaru w badaniach nad nadciśnieniem.

  "Badania te mogą stanowić punkt wyjścia do poszukiwania całkowicie nowych strategii leczenia nadciśnienia tętniczego, które występuje u ok. 30 proc. ludzi, a jego przyczyna i mechanizm pozostają nieznane u 95 proc. z nich" - podkreślają eksperci. "Osiągnięcia prof. Guzika z ostatnich kilku lat są pionierskie i na tym polu bezprecedensowe w skali międzynarodowej" - dodają.

  Sam badacz ma nadzieję, że w przyszłości w oparciu o jego prace powstaną nowe metody terapeutyczne dla osób z nadciśnieniem tętniczym. Jednak, jak podkreśla, od odkrycia mechanizmu molekularnego od wprowadzenia na rynek nowego leku droga jest bardzo długa.

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nadciśnienie Tętnicze – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Andrzej Tykarski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Danuta Czarnecka. Choroby Serca i Naczyń – to kwartalnik o charakterze edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Narkiewicz. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Krzysztof Filipiak. Andrzej Januszewicz (ur. 19 kwietnia 1957) – prof. dr hab. med., polski internista, specjalista w zakresie hipertensjologii, od 2000 kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Członek Polskiej Akademii Nauk, były prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

  Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, PTNT – stowarzyszenie medyczne zajmujące się problemami dotyczącymi patofizjologii, rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego, a także upowszechnianiem wiedzy na ten temat i przeprowadzaniem szkoleń. Hipertensjologia - dziedzina medycyny zajmująca się przebiegiem i leczeniem nadciśnienia tętniczego. Jako specjalność medyczna została wprowadzona w 2006 roku przez ministra zdrowia na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest dostępna dla lekarzy posiadających drugi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych albo pediatrii. Czas trwania specjalizacji wynosi 2 lata.

  Włodzimierz Januszewicz (ur. 30 listopada 1927) – prof. dr hab. med., polski internista, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nadciśnienia Tętniczego Akademii Medycznej w Warszawie, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, doctor honoris causa Śląskiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Towarzystwa Internistów Polskich. Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ang. European Society of Hypertension, ESH) – europejska organizacja medyczna zajmująca się problemami dotyczącymi nadciśnienia tętniczego.

  Nadciśnienie naczyniowonerkowe (NNN, ang. renovascular hypertension) – nadciśnienie tętnicze spowodowane przez niedokrwienie nerki i nadmierną aktywację układu RAA. Jest najczęstszą postacią nadciśnienia tętniczego wtórnego o potencjalnie odwracalnej przyczynie, odpowiadając za około 1-2% wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO) – postać nadciśnienia tętniczego, w którym nie uzyskuje się docelowych wartości ciśnienia tętniczego krwi, pomimo jednoczesnego stosowania 3 leków hipotensyjnych z różnych grup, stosowanych w optymalnych dawkach, przy czym diuretyki powinny być jedną ze stosownych grup leków. Jako nadciśnienie tętnicze oporne klasyfikuje się też często trudności z obniżeniem ciśnienia skurczowego poniżej 160 mm Hg u pacjentów w podeszłym wieku.

  Teresa Adamek-Guzik (ur. 11 września 1939 w Sułkowicach, zm. 29 kwietnia 2008 w Krakowie) – prof. dr hab. med., specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, od 1993 roku kierowniczka Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która znajduje się w Szpitalu im. J. Dietla w Krakowie.

  Efekt białego fartucha – reakcja pacjenta w obecności personelu medycznego związana z nagłym wzrostem ciśnienia krwi. Obserwowana w przypadkach nadciśnienia tętniczego, w okresie ciąży, w cukrzycy II typu.

  Choroba nadciśnieniowa: Choroba nadciśnieniowa to stan stale podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze), które wywołuje szereg reakcji i zmian chorobowych w całym układzie krwionośnym, a także w różnych organach, zwłaszcza w mózgu, nerkach i narządzie wzroku. W chorobie nadciśnieniowej ciśnienie tętnicze utrzymuje się powyżej 140/90 mm Hg i więcej. Lerkanidypina: Lerkanidypina (C 08 CA) – antagonista wapnia z grupy dihydropirydyny, stosowany głównie w terapii nadciśnienia tętniczego. W badaniach lerkanidypina wykazała wysoką skuteczność w obniżaniu ciśnienia tętniczego i neutralność metaboliczną, dzięki czemu charakteryzuje się ona mniejszą ilością działań ubocznych (obrzęki kończyn dolnych, bóle głowy, uderzenia gorąca) w porównaniu do innych leków z tej grupy terapeutycznej (amlodypina, lacydypina).

  Kaptopryl – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, stosowany w nadciśnieniu tętniczym, zastoinowej niewydolności krążenia, po zawale mięśnia sercowego, niekiedy w zespole Barttera, także w diagnostyce naczyniowonerkowego nadciśnienia tętniczego.

  Dodano: 03.11.2010. 00:25  


  Najnowsze