• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Magdalena Fikus - nad jeziorem o przyszłości terapii genowych

  01.07.2011. 12:25
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Otwarty wykład prof. dr hab. Magdaleny Fikus pt. "Terapie genowe. Czy będą możliwe?" zainauguruje 2 lipca Letnie Spotkania z Nauką nad jeziorem Wdzydze w Czarlinie-Skoczkowie, organizowane wspólnie przez Instytut Budownictwa Wodnego (IBW) PAN w Gdańsku wspólnie z Instytutem Oceanologii (IO) PAN w Sopocie.

  Jakie trudności wiążą się z opracowaniem terapii genowych? Co spowodowało, że etap prób prowadzonych z udziałem pacjentów został zahamowany? Dlaczego na razie nie jest możliwe wprowadzenie metod genetycznych do standardów leczenia? Czy długo będziemy musieli na to czekać i czy w ogóle się doczekamy? - próbę odpowiedzi na te pytania podejmie prof. Fikus.

   

  "Pierwsze sukcesy inżynierii genetycznej napełniły nadzieją lekarzy, którzy mieli świadomość niemożliwości wyleczenia chorób genetycznych klasycznymi metodami" - tłumaczy w zapowiedzi wykładu uczona i popularyzatorka nauki.

  Zaznacza przy tym, że od razu przewidywano trudności. Wymienia tu m.in. konieczność dokładnej diagnozy genetycznej określonego schorzenia z decyzją, czy w ogóle zaangażowany gen/y podlegać może naprawie, konieczność wyodrębnienia "leczniczego " genu, opracowanie sposobów wprowadzenia takich genów pacjentowi - lista wymogów jest bardzo długa.

  "Po pierwszej udanej próbie w 1990 r. wprowadzenia człowiekowi genu markerowego nastąpił etap nieśmiałych różnych prób somatycznej terapii genowej, który uległ zahamowaniu przy pierwszych groźnych niepowodzeniach z konkretnymi pacjentami; najbardziej nagłośniony był przypadek Jesse Gelsingera" - przypomina prof. Magdalena Fikus.

  Jak wyjaśnia, najtrudniejszym etapem do pokonania jest wybór i zastosowanie wektora wprowadzającego leczniczy gen. Uczeni szukają niekonwencjonalnych pomysłów genetycznych, a moment opracowania standardowej wygodnej dla pacjenta terapii odsuwa się w przyszłość.

  Znana ze świetnego kontaktu ze słuchaczami popularyzatorka więcej szczegółów zdradzi podczas wykładu nad jeziorem Wdzydze. Będzie tu można nie tylko wysłuchać wystąpienia ekspertki w dziedzinie genetyki i biotechnologii, ale również zadać dodatkowe pytania, a nawet porozmawiać po wykładzie przy herbacie.

  "Letnie Spotkania z Nauką" organizowane są w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki i hołdują zasadzie, że nawet o trudnych sprawach można mówić prostym językiem. Pozwalają poszerzyć wiedzę i nawiązać bezpośredni kontakt z wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej. Na bezpłatne wykłady znakomitych uczonych - popularyzatorów zaprasza Instytut Budownictwa Wodnego (IBW) PAN w Gdańsku wspólnie z Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie.

  Spotkania zaplanowano od 2 lipca do 27 sierpnia w każdą sobotę o godzinie 20.00 w Ośrodku Pracy Twórczej IBW PAN w Czarlinie-Skoczkowie. Wstęp wolny.

  ***

  Prof. dr hab. Magdalena Fikus jest emerytowanym pracownikiem naukowym Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Wykładała także w UMCS i na uczelniach warszawskich. Ostatnio prowadziła cykl wykładów "DNA - kod życia" w ramach Międzyuczelnianych Studiów Humanistycznych MISH.

  Jest współtwórczynią pierwszego polskiego Festiwalu Nauki w Warszawie, członkinią Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Przewodniczy Radzie Upowszechniania Nauki PAN. Popularyzuje naukę w mediach, od wielu lat współpracuje z serwisem Nauka w Polsce PAP, m.in. jako pierwsza laureatka i juror konkursu "Popularyzator Nauki".

  Za swoją działalność popularyzatorską otrzymała m.in. nagrodę "Problemów" i "Kuriera Polskiego, nagrodę im. Hugona Steinhausa, nagrodę im. Bronisława Filipowicza, nagrodę Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Nagrodę Prezesa PAN, Nagrodę Rektora UW, Nagrodę Miasta Stołecznego Warszawa i tytuł "Fenomen Roku", przyznany przez tygodnik "Przekrój".

  PAP - Nauka w Polsce

  kol/ agt/


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa - nagroda naukowa przyznawana corocznie od 1995 przez Polską Fundację Upowszechniania Nauki i Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za upowszechnianie i popularyzację nauki. Celem nagrody jest nagradzanie najlepszych popularyzatorów nauki a także przekonanie społeczeństwa, że nauka jest ważna i potrzebna a jej zagadnienia mogą być w sposób przystępny i fascynujący przedstawiane osobom niemającym profesjonalnego przygotowania. Historia nauki – dziedzina wiedzy opisująca tworzenie się i rozwój wyspecjalizowanych nauk szczegółowych badających przebieg procesów przyrodniczych i społecznych. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina uniwersytecka, trudna w uprawianiu na skutek konieczności łączenia dwu rodzajów kompetencji - orientacji w danej dziedzinie naukowej i umiejętności historyka. Trudność w opisie historii rozwoju nauki zaczyna się w momencie określenia jej przedmiotu. Nie istnieje bowiem nauka w ogóle, ale wyspecjalizowane dziedziny wiedzy, które wyodrębniły się z ogólnego tła religijno-filozoficznego, w różnym czasie, w różnych kręgach cywilizacyjnych, w różnych celach i wykształciły różnorodne, niesprowadzalne do wspólnego mianownika metody. Problem demarkacji – problem w filozofii i metodologii nauki dotyczący kryteriów rozróżniania nauki od innych dziedzin działalności ludzkiej, przede wszystkim pseudonauki, wierzeń religijnych, metafizyki. Problem ten wynika z trudności odpowiedzi na pytania: czym jest nauka, jaka jest jej istota czy specyfika?

  Magdalena Maria Fikus (ur. 13 maja 1936 w Krakowie) – polska biolog, specjalizująca się w biochemii, biochemii kwasów nukleinowych, biofizyce komórki, inżynierii genetycznej. Propagatorka i popularyzatorka nauki w Polsce. Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa Copernicus (Copernicus Award) - nagroda naukowa przyznawana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft osobom, które mogą wykazać się wybitnym dorobkiem naukowym, wynikającym ze współpracy polsko-niemieckiej.

  Socjologia nauki (socjologia wiedzy naukowej) to jeden z działów szczegółowych socjologii. Jak ujął przedmiot zainteresowań tej nauki szczegółowej Paweł Rybicki : „Socjologia nauki nie ujmuje nauki w znaczeniu wytworów i systemów wiedzy, nie docieka bezpośrednio ich zawartości. Socjologia zajmuje się ludźmi uprawiającymi naukę, ich działalnością, stosunkami społecznymi, jakie zawiązują się między ludźmi nauki w ramach ich działalności, wreszcie powiązaniem tych ludzi i ich ugrupowań z szerszą społecznością.” Filozofia nauki – dział filozofii zajmujący się badaniem filozoficznych podstaw nauki oraz jej metod, starający się odpowiedzieć na pytanie, jakie poglądy można uznać za naukowe, a jakie nie i dlaczego.

  Nauka a nieświadomość: Tytuł monografii profesor Aliny Motyckiej (Instytut Filozofii i Socjologii Nauki PAN w Warszawie), Nauka a nieświadomość. Filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia, Wrocław 1998 Nagroda na rzecz Nauki Polskiej – polska nagroda naukowa przyznawana od marca 1992 przez Radę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w następujących dziedzinach:

  Karolina Targosz (ur. 22 września 1938 w Krakowie) - historyk, historyk nauki. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego - mgr historii (1961), mgr historii sztuki (1962), dr nauk humanistycznych w zakresie historii kultury (1965), od 1962 pracownik naukowy w Zakładzie, obecnym Instytucie Historii Nauki PAN – dr habilitowany z zakresu historii nauki, prof. nadzwyczajny (1988), prof. PAN (1997), długoletni członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN i Komisji Historii Nauki PAU.

  Warszawski Festiwal Nauki – coroczna impreza odbywająca się w przedostatnim tygodniu września w Warszawie, mająca za cel popularyzację nauki w społeczeństwie. Początkowo czas trwania Festiwalu obejmował jeden weekend, edycja która odbyła się w 2011 roku trwała 10 dni (od 16 do 25 września). FN jest współzałożycielem i członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Spotkań z Nauką EUSCEA.

  Nauki matematyczno-przyrodnicze to grupa nauk, do której zalicza się nauki przyrodnicze (lub w węższym zakresie definiowania silnie zmatematyzowane ich elementy) oraz matematykę i nauki w stosunku do niej pokrewne. Nauka ścisła - nauka, w której ściśle i dokładnie opisuje oraz modeluje się zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych. Do opracowywania danych doświadczalnych stosowana jest statystyka. Nauki ścisłe to nauki matematyczne i nauki przyrodnicze.

  Nauki formalne, także: nauki aprioryczne, nauki dedukcyjne – w klasyfikacji nauk grupa nauk wyróżniona ze względu ma kryterium przedmiotowe. przeciwstawiająca się naukom realnym (nazywanym też empirycznymi).

  Dodano: 01.07.2011. 12:25  


  Najnowsze