• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prof. Szczylik: akademickie ośrodki kliniczne to jeden ze sposobów finansowania terapii onkologicznych

  11.05.2011. 00:05
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Z dostępem polskich pacjentów do innowacyjnych terapii nie jest dobrze. Jedynym źródłem finansowania leczenia onkologicznego jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Tymczasem to ośrodki kliniczne powinny mieć niezależne pieniądze na prowadzenie badań akademickich. Brakuje nam źródła alternatywnego finansowania badań klinicznych niezależnych od firm farmaceutycznych - uważa prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik. O to, czy innowacyjne terapie raka nerki są dostępne dla polskich pacjentów, serwis Nauka w Polsce zapytał współorganizatora IV Europejskiego Sympozjum Kidney Cancer Association, które zakończyło się 7 maja w Warszawie.

  "Na swój sposób rozumiem decyzje NFZ o odmowie finansowania niestandardowych terapii. Niesłusznie obciąża się tym NFZ, który nie ma wpisanego w swój statut prowadzenia badań klinicznych. To jest jedno z zadań ośrodków akademickich, które w ten sposób powinny się odróżniać od innych regionalnych ośrodków onkologicznych" - powiedział PAP prof. Szczylik, kierownik Kliniki Onkologii Centralnego Szpitala Klinicznego MON.

  Onkolog zadeklarował wolę spotkania się z dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Barbarą Misińską, aby wspólnie zracjonalizować sytuację i poszukiwać innych źródeł finansowania.

  "Nie tędy droga, żeby cały czas narzekać na NFZ. Akademie medyczne, ośrodki akademickie - one powinny statutowo prowadzić badania w oparciu o fundusze państwowe. Uważam, że właśnie tego typu inicjatywy powinny być finansowane przez ministerstwo zdrowia albo Narodowy Program Walki z Rakiem. Należy też inaczej zorganizować system ubezpieczeń zdrowotnych" - uważa prof. Szczylik.

  Zapytany o opinię na temat rozpoczętej w kwietniu pod hasłem "Liczymy się z naszym zdrowiem" kampanii na rzecz reorganizacji systemu ubezpieczeń zdrowotnych (więcej na ten temat w serwisie Nauka w Polsce tutaj) profesor stwierdził, że warto rozważyć w Polsce odejście od istniejącego obecnie układu monopolistycznego.

  "Problemem są nie tylko drogie leki, ale i brak konkurencji i niezróżnicowanie oferty ubezpieczeniowej. Istnieje przecież hierarchizacja ubezpieczenia, można wykupić podstawowe, można też bardziej rozbudowane. Ja jestem za tym, żeby skorzystać z modelu holenderskiego, czyli wielu niezależnych funduszy, które mają bardzo rozbudowaną ofertę. Jest między nimi konkurencja, ale są też oparte o strukturę regionalną" - ocenił prof. Szczylik.

  Dodał, że nigdzie na świecie nie ma idealnego systemu opieki zdrowotnej. Medycyna robi się coraz droższa, rehabilitacji wymagają dziesiątki tysięcy ofiar wypadków samochodowych, w setkach tysięcy liczy się ofiary nieleczonego nadciśnienia tętniczego, coraz dłużej żyjemy, coraz kosztowniejsza jest diagnostyka, rosną koszty długotrwałej opieki nad już chorymi ludźmi. Koszty tego leczenia będą stale rosły, dlatego, zdaniem eksperta, warto odbyć na ten temat publiczną dyskusję w Polsce.

  PAP - Nauka w Polsce, Karolina Olszewska

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Refinansowanie – jest to operacja pieniężna, polegająca na wykorzystaniu zewnętrznych funduszy pieniężnych w celu zastąpienia środków pierwotnie wydatkowanych na jakiś cel. W rezultacie te pierwotnie wydatkowane środki pieniężne mogą być znowu użyte do finansowania takich samych jak poprzednio czy też odmiennych działań. W gospodarce rynkowej największą skalę i znaczenie mają operacje refinansowania przeprowadzane wewnątrz systemu bankowego.

  Narodowy Rachunek Zdrowia – system prezentacji danych na temat ekonomicznej strony systemu ochrony zdrowia. Jest to stosunkowo nowe narzędzie porównywania wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny, zapewniający porównywalność w skali międzynarodowej. Prace nad wdrożeniem metodologii rachunków zdrowia w Polsce zostały podjęte przez zespół ekspertów pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w 2001 roku, a od 2004 są prowadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym w ścisłej współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia: tj. Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów.

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Zasada dodatkowości (ang. additionality) – jedna z zasad regulujących działanie unijnych funduszy strukturalnych. Zgodnie z jej treścią, środki pieniężne przekazywane przez Komisję Europejską z funduszy strukturalnych są wyłącznie dodatkiem do środków zgromadzonych i przeznaczonych na dany projekt przez władze państwowe, regionalne lub lokalne kraju członkowskiego. Tak więc, jeśli jeden z krajów członkowskich postanawia wybudować przykładowo oczyszczalnię ścieków, ubiegając się o dotację z odpowiedniego Funduszu strukturalnego (w tym wypadku jest to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), musi najpierw wykazać, iż dotacja ta będzie jedynie uzupełnieniem brakującej części środków finansowania inwestycji. Zatem środki unijne nie mogą w całości zastępować środków państwowych.

  Jednorodne Grupy Pacjentów [JGP] (tłumaczenie angielskiego terminu DRG - diagnosis related groups) – sposób rozliczania usług zdrowotnych przez płatnika (w Polsce Narodowy Fundusz Zdrowia).

  Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty badań klinicznych stworzona w celu zapewnienia właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja Bioetyczna sprawdza m.in.: zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści i ryzyka, poprawność protokołu badania klinicznego. Badania klinicznego nie można rozpocząć bez zgody komisji bioetycznej.

  Dodano: 11.05.2011. 00:05  


  Najnowsze