• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt Demeter czyli badanie mechanizmów powstawania depresji

  29.12.2009. 18:12
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Badanie mechanizmów powstawania depresji, poszukiwanie jej objawów i opracowanie nowych leków to zadania, które czekają naukowców z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IF PAN). Badania będą prowadzone w ramach projektu "Demeter" - "Depresja-metabolizm-terapia".

  Projekt został dofinansowany kwotą ponad 40 milionów złotych, w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania naukowe służące budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  Jak powiedział PAP, prof. Andrzej Pilc, kierownik Zakładu Neurobiologii IF PAN, w Polsce około 10 proc. społeczeństwa cierpi okresowo z powodu depresji. Koszty leczenia tego zaburzenia wynoszą około 20 miliardów złotych rocznie. "Gdyby udało się nieco obniżyć liczbę zachorowań, to zysk byłby bardzo duży" - zauważył prof. Pilc.

  Wśród czynników wyzwalających depresję są m.in. pora roku (jesień, wiosna), ciężkie przeżycia, a nawet grypa i inne choroby wirusowe.

  "Jednak w zasadzie mechanizmy powstawania depresji pozostają niewyjaśnione, dlatego konieczne jest ich poszukiwanie" - mówił prof. Pilc. Właśnie określenie tych mechanizmów będzie jednym z elementów projektu "Demeter".

  "Z drugiej strony będziemy się starali badać nowe +markery+ stanu depresji. W tej chwili takie wskaźniki w zasadzie nie istnieją" - tłumaczył rozmówca PAP. Obecnie depresja jest rozpoznawana głównie przy pomocy wywiadu i kwestionariuszy, choć używa się także tomografii, EEG czy badań hormonalnych.

  Prof. Pilc wspomniał, że choć depresja dotyczy głównie sfery psyche, to towarzyszą jej również zmiany somatyczne. "Chcielibyśmy, by diagnozując chorobę można było powiedzieć: ten pacjent ma depresję, bo np. poziom hormonów w jego krwi jest inny, niż u ludzi zdrowych. Właśnie takich znaczników stanu depresji będziemy szukali" - tłumaczył naukowiec. "Postaramy się znaleźć czynniki somatyczne, które towarzyszą zmianom psychicznym i dają się z nimi skorelować" - dodał.

  W poszukiwaniu +markerów+ stanów endogennej depresji naukowcy najpierw przeprowadzą badania na zwierzętach, a później - dzięki współpracy z klinikami psychiatrycznymi - na pacjentach.

  Jak zapewnił prof. Pilc, krakowscy naukowcy w oparciu o tezy, które sformułują, zamierzają również opracować nowe związki chemiczne, które będą w przyszłości używane do leczenia depresji. "Proces poszukiwania leku trwa minimum 10 lat. Dlatego projekt +Demeter+ będzie dopiero początkiem długiego procesu, który będzie kontynuowany w kolejnych grantach i badaniach" - wyjaśnił prof. Pilc.

  Zaznaczył, że badania kliniczne na lekach są również bardzo kosztowne bo pochłaniają dziesiątki, a nawet setki milionów dolarów. "W związku z tym, nie wiadomo czy niewielkie instytucje naukowe w Polsce będzie stać na wdrożenie takich programów badawczych" - zaznaczył naukowiec.

  Sam projekt "Demeter" będzie trwał cztery lata. Rozpocznie się z początkiem 2010 roku, a zakończy na początku 2014 roku. "Wtedy będziemy mieli pierwsze dane, zwłaszcza na temat możliwości znajdowania markerów stanów depresyjnych" - powiedział naukowiec.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dystymia (depresja nerwicowa, depresyjne zaburzenie osobowości, przewlekła depresja z lękiem) – typ depresji charakteryzujący się przewlekłym (trwającym kilka lat lub dłużej) obniżeniem nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Szacuje się, że około 2-5% populacji ogólnej wykazuje objawy dystymiczne. Depresja maskowana – szczególna forma depresji atypowych, polegająca na tym, że depresja jako objaw podstawowy jest mało nasilona i trudna do wykrycia, a na pierwszy plan obrazu klinicznego wysuwają się objawy somatyczne lub zaburzenia zachowania. Skala depresji Becka (ang. Beck Depression Inventory, BDI) – skala stosowana w diagnostyce depresji, autorstwa Aarona Becka.

  Geriatryczna Skala Depresji – jedno z najczęściej używanych przesiewowych narzędzi do samooceny depresji w wieku podeszłym. Depresja anaklityczna - termin wprowadzony w 1940 przez R.A. Spitza na oznaczenie zaburzeń obserwowanych u części noworodków i niemowląt, które to zaburzenia mają wiązać się z izolacją od matki (np. w związku z pobytem dziecka w szpitalu, lub umieszczeniem w domu dziecka). Obraz depresji anaklitycznej obejmuje:

  Atelophobia (z greckiego: ατελής, atelès, "niedoskonałe, niepełne" oraz φόβος, phóbos, "strach") - lęk przed niedoskonałością. W niektórych przypadkach może być to bardzo poważna przyczyna depresji. Lej depresji - obszar obniżonego statycznego zwierciadła wód gruntowych w stosunku do jego naturalnego poziomu wokół miejsca ich poboru. Przyczyną powstawania leja depresji jest wypompowywanie wody dla celów gospodarczych lub bytowych, a także podczas działalności kopalń odkrywkowych i podziemnych. Efektem tego jest zachwianie stosunków wodnych danego obszaru, przesuszenie gruntów, trudności z zaopatrzeniem w wodę na terenach wiejskich (np. wysychanie studni) itp. W Polsce leje depresji występują na obszarach dużych miast i okręgów przemysłowych, przykładowo w rejonie Gdańska ma on ok. 300 km, w rejonie Lublina ok. 250 km.

  Rów Balsas, Depresja Balsas (hiszp. Depresión del Balsas) - szeroki region leżący poniżej poziomu morza pomiędzy Kordylierą Wulkaniczną a pasmem górskim Sierra Madre Płd. w Meksyku. W swym najniższym punkcie depresja ta osiąga głębokość 300-500 m. Z depresji Balsas źródło bierze rzeka o tej samej nazwie. Florę tego obszaru stanowią głównie krzewiaste zarośla oraz karłowate drzewa, jak również kaktusy Nawrót choroby - ponowne wystąpienie objawów choroby po okresie poprawy. W medycynie znanych jest szereg takich chorób, które po pierwszym w życiu przechorowaniu ustępują, aczkolwiek czynnik etiologiczny pozostaje w ustroju (np. genom wirusa, czy domniemany, nieodgadniony czynnik psychozy i wiele innych). Nawrót choroby nie zawsze oznacza, że jest ona nieuleczalna. Pojęcie to dotyczy między innymi depresji, chorób nowotworowych, stwardnienia rozsianego, uzależnień, na przykład alkoholizmu czy narkomanii, .

  Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – święto obchodzone 23 lutego po ustanowieniu przez Ministerstwo Zdrowia od 2001 roku (lub od 2002 ustanowione przez Ministra Zdrowia Mariusza Łapińskiego, według niektórych źródeł). Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Organizowane są akcje informacyjne m.in. przez Fundację ITAKA.

  Triada depresyjna – pojęcie wywodzące się z modelu poznawczego depresji, zwana także triadą poznawczą. Jest to pojęcie ukute przez Aarona Becka i oznacza występowanie negatywnych myśli w trzech obszarach:

  Sabcha Tah (fr. Sebkha Tah) – depresja, najniższy punkt Maroka o wysokości 55 m p.p.m. Znajduje się w południowej części kraju przy granicy z Saharą Zachodnią. W obszarze depresji położone jest miasto Tarfaja. Nördlinger Ries – kolista depresja w zachodniej części Bawarii, Niemcy. Miasto Nördlingen jest położone ok. 6 km na południowy zachód od punktu centralnego tej depresji. Jest to krater uderzeniowy powstały 14,3 – 14,5 miliona lat temu (w miocenie).

  US Securities and Exchange Commission (SEC) – amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd. Jest niezależną agencją państwową. Jej obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem federalnego prawa obrotu papierami wartościowymi oraz regulowanie i kontrolowanie rynku papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Została powołana w 1934 roku w następstwie załamania na giełdzie w 1929 roku i trwającej wielkiej depresji. W skład komisji wchodzi pięciu członków wyznaczanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych , za zgodą senatu USA.

  Dodano: 29.12.2009. 18:12  


  Najnowsze