• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt poświęcony prionom ocenia ryzyko związane ze spożyciem dziczyzny

  28.11.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy projekt z udziałem podmiotów europejskich, badający ryzyko przenoszenia przewlekłej choroby wyniszczającej (CWD - Chronic Wasting Disease) na ludzi, otrzyma 3,5 mln euro od The Alberta Prion Research Institute (APRI) w Kanadzie. Na poziomie europejskim badanie, obejmujące testy na naczelnych oraz na modelach alternatywnych, będzie koordynowane przez Niemieckie Centrum Badań nad Naczelnymi (DPZ) w Getyndze.

  Podobnie jak BSE i choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD), przewlekła choroba wyniszczająca jest gąbczastą encefalopatią przenośną (TSE), która atakuje zwierzynę płową, w tym łosie europejskie, azjatyckie i amerykańskie. Wywołują ją białkopodobne cząsteczki zakaźne (priony), które stanowią materiał zakaźny składający się wyłącznie z białka. W Ameryce Północnej zarażeniu uległo już do 15 procent tych zwierząt.

  Dziczyzna zajmuje ważne miejsce w gospodarce Kanady. Dlatego też konsumenci wybierający kanadyjską dziczyznę mogą być narażeni na zarażenie się przewlekłą chorobą wyniszczającą, o ile ludzie są na nią podatni.

  W ramach projektu o nazwie "Comprehensive risk assessment of Chronic Wasting Disease transmission of humans using non-human primates" (Możliwość przeniesienia na człowieka przewlekłej choroby wyniszczającej - wszechstronna ocena ryzyka z wykorzystaniem zwierząt z rzędu naczelnych) badacze w pierwszej kolejności będą wydobywać priony, a następnie badać ich wpływ na naczelne, w których znalazły się one po połknięciu lub w inny sposób.

  - Jest to istotne badanie, ponieważ istnieją różne ścieżki zakażenia - albo poprzez spożycie zarażonego mięsa dziczyzny, albo na drodze kontaktu z materiałem zakaźnym podczas uboju - dr Michael Schwibbe z DPZ powiedział w rozmowie z CORDIS Wiadomości. Co więcej, choroba może się przenosić na inne zwierzęta, które są częścią łańcucha żywieniowego człowieka, np. na owce.

  Generalna koordynacja projektu będzie zadaniem Lethbridge Laboratory przy Uniwersytecie w Calgary (Kanada). Obok DPZ w projekcie uczestniczą amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH) w Hamilton, niemiecki Instytut im. Roberta Kocha, Politechnika w Monachium, wydział neuropatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Getyndze oraz Francuska Komisja Energii Atomowej (CEA).

  Dr Schwibbe jest przekonany, że Uniwersytet w Calgary wybrał odpowiednich partnerów, zwłaszcza jeśli chodzi o Niemieckie Centrum Badań nad Naczelnymi: "DPZ to jedyny instytut, który zgromadził doświadczenie w tym obszarze. Było oczywiste, że zostaniemy wybrani".

  Rzeczywiście, DPZ bierze udział w podobnych projektach badawczych finansowanych przez Unię Europejską, np. w badaniu analizującym przenoszenie BSE poprzez pożywienie i produkty z krwi. Podobnie jak w opisywanym nowym badaniu, którego rozpoczęcie planowane jest na 2008 r., w projekcie tym DPZ bada - testując na gatunkach naczelnych infekcyjne dawki w zakażonej krwi - zaraźliwość gąbczastych encefalopatii przenośnych, a konkretnie BSE bydła, w odniesieniu do ludzi.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przewlekła choroba wyniszczająca (ang. chronic wasting disease, CWD) – choroba z grupy zakaźnych gąbczastych encefalopatii (transmisible spongiform encephalopathy, TSE), dotycząca zwierzyny płowej. Jak dotąd przypadki CWD opisano u mulaka, jelenia wirginijskiego, łosi i wapiti. CDC nie potwierdziła do tej pory przypadków domniemanego przeniesienia choroby na ludzi. Historia badań nad przewlekłą obturacyjną chorobą płuc – przewlekła obturacyjna choroba płuc jest poważnym problemem medycznych. Jest to choroba przewlekła i nieuleczalna. Szacuje się, że ponad 10% osób w wieku >40 lat jest dotkniętych tą chorobą. Jest ona związana głównie z paleniem tytoniu, ale inne czynniki, w tym również genetyczne, biorą w udział w patogenezie. Poniżej przedstawiono zarys badań, które na przestrzeni lat doprowadziły do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów POChP. [email protected] jest projektem internetowym zorganizowanym przez Stanford University w Stanach Zjednoczonych. Projekt ma na celu badanie procesów zwijania białek, koncentruje się na badaniu sposobu w jaki cząsteczka białka składa się w przestrzeni. Jest to o tyle ważne, że od tego kształtu zależą funkcje, jakie może ona pełnić w organizmie. Na skutek nieprawidłowego złożenia się cząstki, mogą powstawać białka wywołujące choroby takie jak: CJD, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, czy też słynne BSE, czyli "choroba szalonych krów".

  Historia badań nad prionami i pasażowalnymi encefalopatiami gąbczastymi: Pojęcie prionu wprowadził do medycyny Stanley B. Prusiner w 1982 roku. Odkrycie Prusinera poprzedziły dziesięciolecia badań nad chorobami w których patogenezie postuluje się udział prionów, z których nękająca owce choroba kłusowa znana była już w pierwszej połowie XVII wieku. W latach 20. XX wieku niemieccy neuropatolodzy Alfons Jakob i Hans Gerhard Creutzfeldt przedstawili pierwsze opisy choroby, nazwanej później od ich nazwisk chorobą Creutzfeldta-Jakoba. W 1957 roku Daniel Carleton Gajdusek odkrył w Papui Nowej Gwinei chorobę zwaną kuru. Dopiero w ostatnich trzydziestu latach udało się połączyć wiedzę o wszystkich tych chorobach, a epidemia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w latach 80. i 90. była jednym z czynników które wpłynęły na postęp w badaniach nad zakaźnymi encefalopatiami gąbczastymi. Poniżej przedstawiono chronologiczny układ odkryć dotyczących natury prionu i związanych z prionami chorób zwierząt i ludzi. Choroba Creutzfeldta-Jakoba (dawniej: zespół Nevina-Jonesa, stwardnienie kurczowe, stwardnienie rzekome; łac. pseudosclerosis spastica, encephalopathia subacuta progressiva, ang. Creutzfeldt-Jakob disease, CJD) – choroba neurologiczna z grupy pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE), której czynnikiem patogennym są najprawdopodobniej priony. Podobnie jak inne choroby z tej grupy ma charakter neurozwyrodnieniowy i cechuje ją odkładanie w ośrodkowym układzie nerwowym i niektórych innych tkankach nieprawidłowej izoformy białka prionu, PrP. CJD występuje w czterech postaciach różniących się przede wszystkim etiologią: sporadycznej (sCJD), rodzinnej (fCJD), jatrogennej (jCJD) i tzw. wariantu choroby (vCJD).

  Światowy Dzień POChP, właśc. Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (ang. World COPD Day, World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day) – międzynarodowe święto, obchodzone corocznie w 2. lub 3. środę listopada, poświęcone tematyce przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), w ramach programu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi (ang. The National Heart, Lung, and Blood Institute, NHLBI). Przewlekła choroba płuc (ang. Chronic Lung Disease, CLD) – ciężka, jatrogenna choroba płuc, wywołana długotrwałą sztuczną wentylacją i wysokimi stężeniami tlenu, stwierdzana głównie u wcześniaków.

  Promienica, aktynomikoza (łac. Actinomycosis) – przewlekła choroba zakaźna ludzi i zwierząt (głównie bydła). U zwierząt jest wywołana przez promieniowce Actinomyces bovis, u człowieka drobnoustrojem chorobotwórczym jest gatunek Actinomyces israeli. Choroby zakaźne, choroby infekcyjne – grupa chorób roślin i zwierząt (w tym ludzi), będących następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania sił odpornościowych organizmu (lub w odwrotnej kolejności) lub obecności w organizmie bioaktywnych toksyn (jadów) drobnoustrojów.

  Przewlekła zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna (ang.chronic inflammatory demyelinating poliradiculoneuropathy) – przewlekła choroba autoimmunologiczna powodująca demielinizację pni nerwowych, korzeni i splotów nerwowych.

  BSE (ang. Bovine Spongiform Encephalopathy), czyli gąbczasta encefalopatia bydła (popularnie nazywana chorobą szalonych krów), dość często mylnie nazywana chorobą wściekłych krów – choroba zakaźna wywoływana przez białkowe czynniki zakaźne, tzw. priony. Priony jako czynniki zakaźne, zostały zidentyfikowane i odkryte w 1981 roku przez Stanleya Prusinera.

  Dodano: 28.11.2011. 17:37  


  Najnowsze