• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proste badanie krwi może uratować życie

  07.10.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Naukowcy, których badania finansowane są ze środków unijnych, wykazali, że na podstawie prostego badania krwi można przewidzieć, którzy pacjenci są najbardziej zagrożeni śmiercią i powinni zostać w szpitalu w celu przeprowadzenia dalszych badań i leczenia. Naukowcy mają nadzieję, że badanie będzie w przyszłości rutynowo przeprowadzane we wszystkich szpitalach.

  Opublikowane w czasopiśmie Tropical Diseases and International Health odkrycia stanowią dorobek projektu TREATBEST (Ustalanie markera skuteczności leczenia gruźlicy), który uzyskał dofinansowanie z Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. W Gwinei Bissau, Afryka Zachodnia, nad projektem pracowało duńskie przedsiębiorstwo z branży biotechnologicznej ViroGates oraz partnerzy Bandim Health Project. Projekt miał na celi zbadanie sposobów monitorowania skuteczności leczenia gruźlicy (TB).

  Badanie krwi suPARnostic zostało opracowane przez ViroGates. Służy do mierzenia poziomu białka zwanego suPAR (rozpuszczalny receptor aktywatora plazminogenu typu urokinazy), który można sprawdzić we krwi, surowicy, osoczu i moczu. Wyniki wcześniejszych badań sugerowały, że osoby z wysokim poziomem białka suPAR są bardziej zagrożone śmiercią niż te z niższym poziomem tego białka.

  W ramach prac Bandim Health Project zbadano 1.600 osób cierpiących na objawy podobne do TB. W nieco ponad 1.000 przypadków wynik testu na TB był negatywny i po sprawdzeniu poziomu białka suPAR badanych odesłano do domu. Trzy miesiące później pracownicy służby zdrowia odwiedzili tych pacjentów w domu, aby sprawdzić w jakim są stanie. W tym okresie zmarło 51 pacjentów.

  Analiza danych wykazała, że wskaźnik umieralności osób z najwyższym poziomem białka suPAR wyniósł 16%. Wskaźnik umieralności pozostałych pacjentów wyniósł zaledwie 1%.

  "Jednym z największych wyzwań w leczeniu chorych o ostrym przebiegu choroby jest identyfikacja tych, u których rozwija się stan zagrażający życiu" - powiedział Torben Mogensen, dyrektor medyczny kopenhaskiego szpitala uniwersyteckiego Hvidovre w Danii. "Po ich zidentyfikowaniu można podjąć odpowiednie leczenie i ewentualnie powstrzymać negatywny proces."

  "Te nowe dane potwierdzają wcześniejsze, obiecujące obserwacje prowadzone w naszym szpitalu, więc chcemy teraz dokładniej zanalizować ten test, włączając go do rutynowego badania krwi pacjentów o ostrym przebiegu choroby w szpitalu Hvidovre."

  Koledzy dr Mogensena w Gwinei Bissau w podobnie entuzjastyczny sposób postrzegają nowy test. "Wskazaliśmy proste narzędzie - test suPARnostic - identyfikujące chore osoby, które pomimo negatywnej diagnozy pod kątem TB są zagrożone wysokim ryzykiem śmierci" - zauważa Paulo Rabna z Krajowego Biura ds. AIDS w Gwinei Bissau.

  "Obecnie naszym celem jest wprowadzenie tego testu do rutynowych badań przesiewowych chorych, którzy zgłaszają się do leczenia szpitalnego. Chorzy z wysokim [wynikiem] testu suPARnostic będą przechodzić teraz przyspieszone badania diagnostyczne i kliniczne, po których podjęte zostanie odpowiednie leczenie, aby zredukować wysokie ryzyko zgonu."

  Betina Macho, prezes ViroGates, dodaje: "Najnowsze wyniki badań naukowych pokazują, jak proste badanie krwi może uratować życie, w tym przypadku pacjenta, który jest wypisywany ze szpitala z nierozpoznaną chorobą. Spodziewamy się, że test suPARnostic zostanie ostatecznie wprowadzony we wszystkich szpitalach jako czynność rutynowa, aby zwiększyć szanse wielu pacjentów."

  W Gwinei Bissau odnotowuje się wyjątkowo wysoki wskaźnik TB, około 470 przypadków na 100.000 osób dorosłych. Na skalę globalną, jedna trzecia populacji świata jest zakażona TB, a rok rocznie odnotowuje się ponad 8 milionów nowych przypadków, głównie w krajach rozwijających się. Obok pracy nad testami klinicznymi, aby ocenić skuteczność leczenia TB, projekt TREATBEST kładzie duży nacisk na edukację i budowanie potencjału w Gwinei Bissau. Pomoże to miejscowym lekarzom i technikom laboratoryjnym we wprowadzeniu standardów gromadzenia i analizowania danych i próbek.

  rdo: CORDIS

  informacji: Projekt TREATBEST: http://www.treatbest.com/index.htm ViroGates: http://www.virogates.com suPARnostic: http://www.suparnostic.com Teksty pokrewne: 29861, 30887, 31285 Kategoria: Wyniki projektów
  Źródło danych: Partner projektu TREATBEST (ViroGates)
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu TREATBEST (ViroGates)
  Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Opieka zdrowotna/służby zdrowia ; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe RCN: 31325   W góre . O tym serwisie . Serwisy CORDIS . Helpdesk . © . Ważne informacje prawne

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Standaryzacja – ujednolicony sposób posługiwania się testem. Ma on zminimalizować zależność wyników testu od wpływów czynników ubocznych, takich jak zachowanie się osoby przeprowadzającej badanie oraz warunki, w których to badanie jest przeprowadzane, tak by na wynik w teście nie składał się wpływ warunków badania. Kiła wrodzona – zakażenie krętkiem Treponema pallidum może nastąpić w każdym okresie ciąży, ale zmiany charakterystyczne dla kiły wrodzonej obserwuje się w przypadku zakażenia po 4 miesiącu ciąży, gdy zaczyna rozwijać się układ odpornościowy płodu. Wynika z tego, że patogeneza kiły wrodzonej zależna jest bardziej od odpowiedzi immunologicznej gospodarza niż od bezpośredniego szkodliwego wpływu T. pallidum. Ryzyko zakażenia płodu przez matkę chorą na kiłę wczesną wynosi 75–95% i zmniejsza się do około 35% jeżeli choroba trwa ponad 2 lata. Niewielkie ryzyko infekcji płodu dotyczy matek chorych na kiłę późną i utajoną. Natomiast zastosowanie odpowiedniego leczenia u matek przed 16 tygodniem ciąży powinno zapobiec zakażeniu płodu. Brak leczenia kiły u ciężarnej w 40% przypadków doprowadzi do śmierci płodu (częściej dochodzi do urodzeń martwych niż poronień), wcześniactwa, śmierci w okresie okołonoworodkowym lub rozwinięcia się objawów kiły wrodzonej. Przeprowadzone badania retrospektywne ujawniły, że u matek chorujących na kiłę ponad 2 lata 21% ciąż zakończyło się poronieniem lub urodzeniem martwego noworodka, 13% urodzeniem dziecka, która zmarło w pierwszych 2 miesiącach życia, 43% urodzeniem noworodka z cechami kiły wrodzonej a 23% urodzeniem zdrowego dziecka. Jak z powyższych danych wynika, najczęściej spotykaną sytuacją jest noworodek bez klinicznych cech choroby, ale z dodatnimi testami w kierunku kiły. W chwili obecnej uważa się, że wykonywanie testów w kierunku kiły we wczesnej ciąży jest uzasadnione ekonomicznie i zalecane wśród rutynowych badań w przebiegu ciąży. W grupach wysokiego ryzyka badania przesiewowe powinny być powtórzone także w III trymestrze ciąży jak i przy porodzie. Estádio 24 de Setembro – to wielofunkcyjny stadion w Bissau w Gwinei Bissau. Obecnie jest używany głównie do meczów piłki nożnej. Swoje mecze rozgrywają na nim reprezentacja Gwinei Bissau w piłce nożnej oraz drużyny piłkarskie Sporting Clube de Bissau i Sport Bissau e Benfica. Stadion może pomieścić 20 000 widzów.

  Badanie biochemiczne krwi – badanie obejmujące analizę składników osocza. Dostarcza wielu cennych informacji i wskazówek ułatwiających postawienie właściwej diagnozy. Badanie osocza pokazuje poziom enzymów, hormonów, białek, elektrolitów i pierwiastków śladowych w naszym organizmie. Wyniki obrazują stan kliniczny konkretnych narządów. Gemtuzumab ozogamicyny — lek cytostatyczny, obecnie wycofany z rynku, stosowany dawniej w leczeniu ostrej białaczki szpikowej u pacjentów z dodatnimi wynikami badań w kierunku receptorów CD33, u których wystąpił nawrót choroby po wcześniejszym kursie leczenia oraz którzy nie kwalifikowali się do innych typów intensywnej chemioterapii. W dniu 18 października 2000 został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy do leczenia ostrej białaczki szpikowej.

  Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji). Lista chorążych reprezentacji Gwinei-Bissau na igrzyskach olimpijskich – lista zawodników i zawodniczek reprezentacji Gwinei Bissau, którzy podczas ceremonii otwarcia nowożytnych igrzysk olimpijskich nieśli flagę Gwinei Bissau.

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej. Rui Duarte de Barros – polityk z Gwinei Bissau, pełniący obowiązki premiera Gwinei Bissau od 16 maja 2012, jako kolejna osoba po zamachu stanu z 12 kwietnia 2012.

  Monitor badań klinicznych (ang. Clinical Research Associate, CRA) – pracownik firmy sponsorującej badanie kliniczne lub jego przedstawiciel np. firma CRO (Contract Research Organization), którego głównym zadaniem jest monitorowanie badania. Monitor badań klinicznych jest odpowiedzialny za ocenę zgodności prowadzonego badania klinicznego z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, zapewnienie przestrzegania protokołu badania, czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów uczestniczących w badaniu w tym prawidłowe raportowanie ciężkich zdarzeń niepożądanych, wyjazdy monitorujące do ośrodków badawczych, weryfikowanie danych wpisanych do Karty Obserwacji Klinicznej z historią choroby pacjenów, kontrolę gospodarki badanym produktem, raportowaniem po każdej wizycie monitorującej faktycznego stanu badania w poszczególnych ośrodkach badawczych, rejestrację badania w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych i Komisji Bioetycznej oraz rutynowymi kontaktami z zespołem badawczym każdego ośrodka uczestniczącego w badaniu. Jakość uzyskiwanych danych przez ośrodki badawcze jest na bieżąco kontrolowana przez Monitora Badań Klinicznych, jest to pierwsza osoba weryfikująca wiarygodność danych.

  Eksperyment kliniczny (kliniczne badanie interwencyjne, właściwe określenie: kliniczne badanie eksperymentalne) – badanie naukowe, którego zasadniczym celem jest określenie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego (leku), wyrobu medycznego lub innej technologii medycznej (zabiegu, testu diagnostycznego).

  Badanie słuchu – jest to ocena reakcji organizmu powstałej w wyniku stymulacji dźwiękowej. Badania słuchu dzielą się na badania subiektywne i badania obiektywne. Subiektywne badania słuchu, w przeciwieństwie do badań obiektywnych, wymagają aktywnej współpracy osoby badanej (od osoby badanej wymaga się świadomej informacji zwrotnej np. czy dźwięk jest słyszalny). Badania słuchu można podzielić również na badania progowe oraz nadprogowe. Celem badań progowych jest określenie najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku, w badaniach nadprogowych oceniana jest percepcja dźwięku powyżej progu słyszenia.

  Dodano: 07.10.2009. 15:12  


  Najnowsze