• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Psy tropiące wykrywają raka płuc? Wyniki badań pokazują, że to możliwe!

  08.09.2011. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Czy zapach może zostać wykorzystany do wykrywania nowotworów? Nowe badania przeprowadzone w Niemczech, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie The European Respiratory Journal, pokazują że psy tropiące mogą pomóc lekarzom we wczesnym i niezawodnym wykrywaniu nowotworów płuc u pacjentów. To pierwsze badania na świecie, w ramach których dokonano takiego odkrycia.

  Nowotwory płuc zajmują drugie miejsce w Europie pod względem częstotliwości zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. To najczęstsza przyczyna zgonu z powodu nowotworów na skalę światową, a badania pokazują, że ponad 340.000 osób umiera co roku na nowotwory płuc. Eksperci podkreślają, że wczesne wykrycie choroby nie jest łatwe, gdyż nowotwory płuc nie są ściśle powiązane z jakimiś objawami. Istniejące metody wykrywania nowotworów płuc nie są niezawodne. Zasadniczo badania skupiały się na wykorzystywaniu próbek wydychanego przez chorych powietrza do przyszłych badań przesiewowych.

  Naukowcy ze szpitala Schillerhoehe w Niemczech twierdzą, że obecne metody polegają na identyfikacji lotnych związków organicznych (LZO), które wiążą się z obecnością nowotworów. Chociaż opracowano już rozmaite technologie, metod tych nie można jeszcze stosować w praktyce klinicznej, ponieważ chorzy nie mogą ani jeść ani palić przed badaniem. Analiza próbek jest również czasochłonnym procesem o wysokim ryzyku interferencji. Z tych powodów naukowcy nie byli w stanie dotychczas zidentyfikować LZO charakterystycznych dla nowotworów płuc.

  W toku ostatnich badań eksperci sprawdzili, czy LZO w powietrzu wydychanym przez chorego mogą zostać zidentyfikowane przez psy tropiące. Zespół wykorzystał psy, które przeszły specjalistyczne szkolenie w tym zakresie, aby ocenić próbki pobrane od uczestników, wśród których znaleźli się chorzy na nowotwory, osoby cierpiące na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (COPD) i zdrowi wolontariusze.

  Czy psy potrafią w niezawodny sposób zidentyfikować chorych na nowotwory? W kilku przeprowadzonych testach psom udało się zidentyfikować 71 próbek z nowotworem płuc ze 100 możliwych. Psy wykryły również 372 próbki bez nowotworów płuc spośród 400 możliwych. Zespół twierdzi, że psy potrafią również wykrywać nowotwory płuc niezależnie od COPD i dymu tytoniowego. Należy zauważyć, że naukowcy sprawdzili również, czy wyniki były uzyskiwane w obecności dymu tytoniowego. Odkrycia potwierdziły również zdaniem naukowców obecność stałego markera nowotworów płuc, który jest niezależny od COPD i wykrywalny także w obecności dymu tytoniowego, leków i zapachu żywności.

  Wypowiadając się na temat wyników, naczelny autor Thorsten Walles z Schillerhoehe powiedział: "W powietrzu wydychanym przez chorych na nowotwory płuc znajdują się prawdopodobnie inne związki chemiczne w porównaniu do zwykłych próbek, a wyostrzony węch psów jest w stanie wykryć tę różnicę we wczesnym stadium choroby. Nasze wyniki potwierdzają obecność stałego markera nowotworów płuc. To ogromny krok naprzód w diagnostyce nowotworów płuc, niemniej nadal musimy precyzyjnie zidentyfikować związki chemiczne obecne w powietrzu wydychanym przez pacjentów. Szkoda, że psy nie są w stanie podać danych na temat biochemii zapachu nowotworów!"

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rak jądra – najczęstszy nowotwór złośliwy z grupy guzów litych w grupie młodych mężczyzn (pomiędzy 20 a 35 rokiem życia). Potoczne określenie "rak jądra" obejmuje całą grupę nowotworów, które można podzielić na nowotwory zarodkowe i niezarodkowe. Przeważającą większość guzów jądra (95-99%) stanowią nowotwory zarodkowe. Biorąc pod uwagę cechy kliniczne, można je podzielić na nasieniaki i nienasieniaki. Wszystkie nowotwory zarodkowe (z wyjątkiem dojrzałego potworniaka) cechują się dużą złośliwością histologiczną i agresywnym przebiegiem klinicznym. Są to jednocześnie jedne z niewielu nowotworów "litych" które można wyleczyć nawet w zaawansowanym stadium (z przerzutami odległymi). Szansę na wyleczenie pacjenci z guzami zarodkowymi zawdzięczają dużej wrażliwości tych nowotworów na chemioterapię i radioterapię. Nowotwory kości mogą być pierwotne i przerzutowe, nowotwory pierwotne dzielą się na łagodne i złośliwe. Pierwotne nowotwory kości są rzadkie, stanowią zaledwie około 1% wszystkich nowotworów człowieka; mogą się różnicować w kierunku tkanki kostnej (nowotwory kościotwórcze) bądź tkanki chrzęstnej (nowotwory chrzęstotwórcze), albo nie należeć do żadnej z tych grup, jak mięsak Ewinga. Najczęstszymi zmianami nowotworowymi kości są przerzuty. Nowotwory gruczołów ślinowych - grupa nowotworów wywodzących się z komórek wchodzących w skład gruczołów ślinowych. Stanowią ok. 1% nowotworów człowieka.

  Nowotwory złośliwe krtani – to najczęstsze nowotwory złośliwe w obrębie głowy i szyi. Po raku płuca są to najliczniejsze nowotwory dróg oddechowych. W Polsce stanowią siódmy pod względem częstości występowania rodzaj nowotworów u mężczyzn (4% wszystkich nowotworów). Współczynnik zachorowań wynosi dla mężczyzn 12,1/100000 a dla kobiet 1,6/100000. Zachorowalność kobiet w stosunku do mężczyzn wynosi w Polsce w zależności od regionu od 1:9 do 1:5 i ma tendencję wzrostową. Szczyt zachorowalności na nowotwory złośliwe krtani przypada na 6 i 7 dekadę życia. Umieralność na nowotwory krtani w Polsce rosła systematycznie od lat powojennych do lat 90. XX wieku. Na początku XXI wieku zaobserwowano powolny spadek zachorowalności i umieralności. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego są grupą nowotworów rozwijających się w tkankach mózgowia i rdzenia kręgowego. Mogą to być nowotwory pierwotne i przerzutowe, nowotwory pierwotne dzielą się na łagodne i złośliwe. Inaczej niż w innych lokalizacjach, nowotwory łagodne ośrodkowego układu nerwowego również nierzadko wiążą się z poważnym rokowaniem, ponieważ mogą wywierać objawy uciskowe.

  Nowotwory głowy i szyi (ang. head and neck cancer) – jest grupa chorób nowotworowych, którą ze względu na zbliżoną etiopatogenezę, patomorfologię i podobny przebieg kliniczny ujmuje się w jedną grupę. Guzy wywodzące się z górnej części układu oddechowego i pokarmowego - są to nowotwory jamy ustnej, języka, gardła, krtani, ślinianek, jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha, tarczycy. Do tej grupy zalicza się również chłoniaki i mięsaki. Histopatologiczne większość (90%) nowotworów głowy i szyi to rak płaskonabłonkowy wywodzący się z błony śluzowej. Nowotwory często zajmują węzły chłonne, których powiększenie często jest pierwszym objawem choroby. Większość nowotworów cechuje względnie małe ryzyko przerzutów odległych (przerzutem odległym nie jest obecność nowotworu w lokalnym węźle). Systemowe leczenie nowotworów - wspólne określenie stosowane wobec metod ogólnoustrojowej terapii nowotworów złośliwych, obejmujące chemioterapię, hormonoterapię oraz metody biologiczne. Terapia systemowa wykorzystywana jest w przypadku nowotworów rozsianych, ale obarczona jest bardzo dużym ryzykiem objawów niepożądanych, często jest także bardzo kosztowna.

  Dodano: 08.09.2011. 16:26  


  Najnowsze