• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pszczoły pomogą leczyć demencję?

  07.04.2011. 21:59
  opublikowane przez: Szymon Pitek

  Na taki trop naprowadzają norweskie badania, w trakcie których udało się cofnąć proces starzenia się mózgu pszczoły. Nadzieję wspiera fakt, iż neurony tych owadów są zadziwiająco podobne do ludzkich.

  Demencja to jedna z najbardziej dolegliwych przypadłości wieku starczego. Jak dotąd nie udało się ustalić jednej, bezpośredniej przyczyny otępienia - prawdopodobnie jest ona objawem szeregu czynników. Ze względu na swoją dużą powszechność, trudność we właściwym diagnozowaniu i słabe rozpoznanie stanowi wymagające pole badań.

  Do odkrycia doprowadziły testy sprawdzające pamięć i umiejętności uczenia się u starszych pszczół. Eksperyment polegał na skojarzeniu przez owada konkretnego zapachu z nagrodą oraz utrwaleniu tej zależności.
  Bez zdziwienia przyjęto wynik, iż lepiej uczące się pszczoły szybko pojmują związek zapach - nagroda. Potwierdzono również wpływ wieku na uszkodzenia układu nerwowego, a więc wspomniane zdolności - analogicznie jak u starszych ludzi: upływ czasu przekłada się na częściej występujący brak zrozumienia związku przyczynowo-skutkowego lub szybkie zapominanie go.


  Mózg i sposób działania neuronów pszczoły nie różnią się tak bardzo od ludzkiego " właśnie
  to czyni z tych owadów tak ciekawy obiekt badań (fot: Bente Smedal)


  Zmieniając strukturę społeczną w ulu udało się jednak dojść do ciekawych wniosków. Standardowo, to starsze pszczoły zajmują się pozyskiwaniem pożywienia poza ulem, podczas gdy młodsze opiekują się larwami. Gdy te dwie grupy wiekowe wymieniono zadaniami, połowa spośród starszych owadów znacznie zwiększyła swoje umiejętności uczenia się oraz zapamiętywania.
  Jak pokazują badania socjologiczne, stymulacja społeczna w przypadku starszych ludzi może odnosić podobny, dobroczynny skutek.

  Kluczowe znaczenie dla tego zjawiska mają prawdopodobnie białka zawarte w mózgu. Po przeanalizowaniu neuronów pszczół, które wykazały poprawę i tych, których możliwości się nie zmieniły, wykryto znaczącą różnicę stężeń ośmiu różnych białek - odpowiedzialnych za wzrost, naprawę i utrzymywanie poszczególnych elementów układu nerwowego (część z tych protein występuje również u ludzi).
  Pszczoły, które zwiększyły zdolność do uczenia się wykazały dwa razy wyższy poziom dwóch spośród tych białek, zatem można przypuszczać, że efekt był bezpośrednim wynikiem działania polipeptydów.

  Ścisłe wskazanie tak dużej plastyczności mózgu u tak prostego organizmu, daje duże nadzieje na istnienie podobnych procesów u pozostałych zwierząt, w tym człowieka. A od tego już tylko krok, by opracować terapię pozwalającą zachować sprawność umysłową, bez względu na upływ lat.

  Żródło: Research Council of Norway

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Oddziaływanie pestycydów na pszczołyOddziaływanie pestycydów na pszczoły różni się w zależności od substancji. Niektóre rodzaje pestycydów rozpylane są bezpośrednio na rośliny i mogą prowadzić do śmierci pszczół i innych owadów, które siadają na odsłoniętych partiach roślin. Pestycydy systemiczne, działające na poszczególne układy roślin, są bardziej trwałe i mogą utrzymywać się w liściach, nektarze, pyłku, owocach i innych częściach roślin, powodując śmierć owadów mających z nimi kontakt, w tym pszczół .

  Polietyzm - podział pracy wśród członów kolonii owadów społecznych, jak np. pszczoły miodnej. Rozróżnia się dwa rodzaje polietyzmu:

  Nekroforeza (dosłownie: przenoszenie zmarłego) – u owadów społecznych, zwłaszcza mrówkowatych i pszczołowatych, wynoszenie martwych członków kolonii poza obręb gniazda. Wywoływane jest zanikiem działania związków chemicznych obecnych u żywych osobników. Zmniejsza ryzyko zarażenia kolonii.

  Kłąb – otaczające matkę skupisko pszczół, w którym robotnice siedzą ciasno, trzymając się jedna drugiej i tylko nieznacznie zmieniają położenie względem siebie. Najbardziej ściśnięte są pszczoły w zewnętrznej części kłębu, w środku zaś tworzą biegnące w różnych kierunkach łańcuszki, ułożone luźniej. Zwarta otoczka sprawia, że ciepło produkowane przez pszczoły w części centralnej ulatnia się nieznacznie, dzięki czemu temperatura w kłębie jest w znacznym stopniu niezależna od temperatury otoczenia.

  Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (ang. Colony Collapse Disorder, skrót CCD) − zespół chorobowy występujący masowo w koloniach pszczoły miodnej (Apis mellifera), objawiający się gwałtownym i masowym ubytkiem pszczół lotnych poza ulem, a w konsekwencji ginięciem większości chorych rodzin. Od roku 2003 napływały informacje z Europy i Ameryki o poważnych stratach wśród rodzin pszczelich. Jesienią 2006 nazwa Colony Collapse Disorder (CCD) została użyta po raz pierwszy w USA dla opisu masowego ginięcia pszczół. Zjawisko masowego ginięcia pszczół powoduje ogromne straty ekonomiczne w produkcji roślin oleistych, owoców i warzyw. Jego etiologia nie została wyjaśniona, ale wiąże się z nią wiele różnorodnych czynników. Zespół masowego ginięcia pszczół jest jedną z przyczyn globalnego trendu, który nazwano spadkiem liczby owadów zapylających.

  Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (ang. Colony Collapse Disorder, skrót CCD) − zespół chorobowy występujący masowo w koloniach pszczoły miodnej (Apis mellifera), objawiający się gwałtownym i masowym ubytkiem pszczół lotnych poza ulem, a w konsekwencji ginięciem większości chorych rodzin. Od roku 2003 napływały informacje z Europy i Ameryki o poważnych stratach wśród rodzin pszczelich. Jesienią 2006 nazwa Colony Collapse Disorder (CCD) została użyta po raz pierwszy w USA dla opisu masowego ginięcia pszczół. Zjawisko masowego ginięcia pszczół powoduje ogromne straty ekonomiczne w produkcji roślin oleistych, owoców i warzyw. Jego etiologia nie została wyjaśniona, ale wiąże się z nią wiele różnorodnych czynników. Zespół masowego ginięcia pszczół jest jedną z przyczyn globalnego trendu, który nazwano spadkiem liczby owadów zapylających.

  Reintegracja społeczna - działalność mająca odbudowywać oraz umacniać u osób objętych takimi działaniami, umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, życia i pobytu.

  Dodano: 07.04.2011. 21:59  


  Najnowsze