• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rak zniszczony ultradźwiękami

  29.11.2009. 14:09
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Podczas pionierskiego zabiegu przepowadzonego u anonimowego pacjenta z rakiem odbytu udało się zniszczyć część guza za pomocą ultradźwięków - informuje serwis "BBC News/Health".

  Zespół radiologów, chirurgów i onkologów z Hammersmith Hospital w Londynie wykorzystał ultradźwięki o dużym natężeniu, aby podgrzać do temperatury 70 stopni Celsjusza i zabić komórki nowotworowe.

  Technika HIFU (skupiona wiązka fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu) stosowana dotychczas w leczeniu raka prostaty, pozwala na szybsze i dokładniejsze niż przy konwencjonalnych metodach celowanie. Ma być stosowana w zaawansowanych stadiach choroby.

  W odróżnieniu od radioterapii, zabiegi HIFU mogą być powtarzane wielokrotnie bez większej szkody dla otaczających tkanek. Nie trzeba też wykonywać cięć, jak przy operacji chirurgicznej. Brytyjscy specjaliści chcą przeprowadzić podobne zabiegi u 50 innych osób, by ustalić najlepszy sposób leczenia.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Fonochemia, sonochemia – dział chemii fizycznej obejmujący całokształt zagadnień dotyczących zastosowania ultradźwięków (i ewentualnie krótszych fal głosowych) w chemii. Fonochemia opisuje reakcje chemiczne inicjowane, katalizowane lub modyfikowane ultradźwiękami i efekty mechaniczne działania tych fal na środowisko. Nauka ta obejmuje również niezwykle ważne dla badań struktury zagadnienie zależności niektórych właściwości ultradźwięków od fizykochemicznych własności środowiska. Defektoskopia ultradźwiękowa - jedna z nieniszczących metod badania materiałów. Pozwala wykrywać niejednorodności materiału (np. pęknięcia). Metoda ta polega na emisji ultradźwięków i rejestracji ich po przejściu przez badaną substancję. Zapewnia ona bezpieczną eksploatację urządzeń przemysłowych. Badania wykonywane tą metodą powinny być wykonywane zgodnie z normami dotyczącymi badań ultradźwiękowych: PN-EN 583, PN-EN ISO 11666, PN-EN ISO 23279, PN-EN ISO 17640, PN-EN 10228, PN-EN 12680. Sterylizacja ultradźwiękami - to metoda sterylizacji za pomocą fal ultradźwiękowych o częstotliwości powyżej 20 kHz.

  Zastosowanie ultradźwięków w medycynie – metody diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystujące ultradźwięki mają szerokie zastosowanie w medycynie. Metody te upowszechniły się od początku lat 70. XX wieku. Łaźnia ultradźwiękowa – urządzenie kształtem przypominające wanienkę, za pomocą którego generowane są ultradźwięki. Ultradźwiękowa łaźnia jest niezbędna dla oszczędnego czyszczenia delikatnych części, takich jak sita analityczne, precyzyjne mikrosita, filtry, części szklane i sprzęt laboratoryjny. Jest również niezbędna do przyspieszenia reakcji chemicznych i do dyspergowania zawiesin.

  Datowanie ultradźwiękowe kości - w archeologii metoda datowania bezwzględnego, stosowana od lat sześćdziesiątych XX wieku. Cechą charakterystyczną tej metody jest to, że nie niszczy ona próbek. Można ją stosować przy datowaniu kości. Datowanie polega na analizie szybkości rozchodzenia się fal. Im ultradźwięki rozchodzą się wolniej tym kości są starsze, ponieważ bardziej zaawansowany jest proces ich mineralizacji. Echokardiografia (ultrasonokardiografia – UKG, echo serca) – nieinwazyjna technika diagnostyki obrazowej, oparta na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5–10 MHz.

  Grubościomierz ultradźwiękowy (ang. ultrasonic thickness gauge) – zegarowy lub elektroniczny przyrząd pomiarowy służący do nieniszczącego badania grubości materiałów za pomocą fal ultradźwiękowych. Ultradźwięki – fale dźwiękowe, których częstotliwość jest zbyt wysoka, aby usłyszał je człowiek. Za górną granicę słyszalnych częstotliwości, jednocześnie dolną granicę ultradźwięków, uważa się częstotliwość 20 kHz, choć dla wielu osób granica ta jest znacznie niższa. Za umowną, górną, granicę ultradźwięków przyjmuje się częstotliwość 1 GHz. Zaczyna się od niej zakres hiperdźwięków Niektóre zwierzęta mogą emitować i słyszeć ultradźwięki, np. pies, szczur, delfin, wieloryb, chomik czy nietoperz.

  Przepływomierz ultradźwiękowy – rodzaj przepływomierza, który do pomiaru prędkości przepływu płynu wykorzystuje ultradźwięki.

  USG dopplerowskie – jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia. Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany częstotliwości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek. Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową można wykreślić kierunek i prędkość przepływu krwi.

  Betonoskop – rodzaj urządzenia, które służy do określania właściwości betonu przez pomiar prędkości rozchodzenia się w nim fali ultradźwiękowej. Podczas badań wykorzystuje się ultradźwięki o częstotliwościach np. 24 kHz, 37 kHz, 54 kHz (jako typowych), oraz 82 kHz i 150 kHz.

  Dodano: 29.11.2009. 14:09  


  Najnowsze