• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raport: na Mazowszu mniejsze zagrożenie nowotworami

  06.02.2012. 19:47
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Mieszkańcy woj. mazowieckiego nieco rzadziej chorują na nowotwory złośliwe niż reszta mieszkańców naszego kraju. Ci, którzy chorują na raka mają natomiast większe szanse wyleczenia - wynika z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Nowotworów. 

  Na Mazowszu nowotwory co roku wykrywane są u 13,7 tys. osób. Najczęściej występują rak piersi u kobiet, płuca, jelita grubego i gruczołu krokowego u mężczyzn, ale poza nowotworami piersi oraz gruczołu krokowego pozostałe występują rzadziej w porównaniu do innych regionów kraju - wynika z danych przedstawionych przez dr Joannę Didkowską z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie.

  W 2009 r. na raka płuca, najczęściej występujący nowotwór, w woj. mazowieckim zachorowało prawie 1699 mężczyzn oraz 809 kobiet. Rak piersi wykryto u 2271 kobiet, a rak gruczołu krokowego u 1284 mężczyzn. Trzecią najczęściej występującą chorobą nowotworową jest rak jelita grubego. W 2009 r. wykryto go u 989 mężczyzn i 879 kobiet.

  Na dalszych miejscach są rak trzonu macicy u kobiet (767 przypadków), nerki (557), pęcherza moczowego u mężczyzn (513), a także szyjki macicy (440) i jajnika (419).

  ,,Mieszkańcy Mazowsza, którzy zachorowali na raka, częściej uzyskują tzw. pięcioletnie przeżycia niemal we wszystkich rodzajach nowotworów złośliwych" - twierdzi Urszula Wojciechowska z Krajowego Rejestru Nowotworów. Po pięciu latach nadal żyje 37,4 proc. mężczyzn oraz 54,2 proc. kobiet woj. mazowieckiego. W całym kraju pięcioletnie przeżycia uzyskuje się u 32,9 proc. Polaków i 51,2 proc. Polek.

  Według dr Wojciechowskiej, wynika to z tego, że w poszczególnych regionach kraju są duże różnice we wczesnym wykrywaniu raka i skuteczności jego leczenia. Najgorzej jest w woj. lubuskim, gdzie po pięciu latach od wykrycia nowotworu złośliwego żyje wciąż jedynie 26,2 proc. mężczyzn i 47,3 proc. kobiet.

  Mieszkańcy Mazowsza gorzej wypadają jedynie w leczeniu raka płuca. W tej chorobie pięcioletnie przeżycia uzyskuje się jedynie u 9,3 proc,. mężczyzn oraz 13,2 proc. kobiet. Znacznie lepsze efekty osiągane są w woj. zachodniopomorskim, gdzie po 5 latach żyje z rakiem płuca ponad 14,5 proc. mężczyzn. W regionie dolnośląskim pięcioletnie przeżycia uzyskuje się nawet u 21,8 proc. kobiet.

  W pozostałych rodzajach nowotworów wyniki leczenia w woj. mazowieckim są wyraźnie lepsze. Dłuższe przeżycia niż w innych regionach uzyskuje się w leczeniu raka jelita grubego, raka piersi u kobiet, gruczołu krokowego u mężczyzn i raka nerki.

  PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński

  zbw/ krf/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka. Nowotwory przerzutowe ośrodkowego układu nerwowego – najliczniejsza grupa nowotworów tej lokalizacji. U dorosłych chorych najczęściej przerzutującymi do mózgowia i rdzenia nowotworami są, kolejno, rak płuc, rak sutka, rak jelita grubego i układu moczowego, czerniak, rak gruczołu krokowego, rak trzustki, rak trzonu macicy, białaczki i chłoniaki. U dzieci częstsze są przerzuty mięsaków i nowotworów germinalnych. Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca.

  Rak gruczołu krokowego (prostaty) – choroba nowotworowa gruczołu krokowego, występująca u 11% mężczyzn z rozpoznanym nowotworem i będąca przyczyną 9% zgonów z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn. Nowotwory złośliwe krtani – to najczęstsze nowotwory złośliwe w obrębie głowy i szyi. Po raku płuca są to najliczniejsze nowotwory dróg oddechowych. W Polsce stanowią siódmy pod względem częstości występowania rodzaj nowotworów u mężczyzn (4% wszystkich nowotworów). Współczynnik zachorowań wynosi dla mężczyzn 12,1/100000 a dla kobiet 1,6/100000. Zachorowalność kobiet w stosunku do mężczyzn wynosi w Polsce w zależności od regionu od 1:9 do 1:5 i ma tendencję wzrostową. Szczyt zachorowalności na nowotwory złośliwe krtani przypada na 6 i 7 dekadę życia. Umieralność na nowotwory krtani w Polsce rosła systematycznie od lat powojennych do lat 90. XX wieku. Na początku XXI wieku zaobserwowano powolny spadek zachorowalności i umieralności.

  Movember (zbitka angielskich słów moustache (wąsy) i November (listopad)) – coroczna, trwająca miesiąc akcja, uczestnictwo w której polega na zapuszczeniu wąsów w listopadzie. Jej celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka prostaty i innych rodzajów raka dotykająch mężczyzn („zmienić oblicze męskiego zdrowia”). Strona główna wydarzenia to Movember.com. Spirogerman (spirogermanium, S 99 A, SPG, Spiro-32) – syntetyczny, organiczny związek germanu hamujący syntezę DNA, RNA i białek, mający więc potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Zakończone zostały badania kliniczne II fazy dotyczące zastosowania związku w chemioterapii nowotworów narządów płciowych kobiet, glejaków, zaawansowanego raka gruczołowego sutka, raka płuc innego niż drobnokomórkowy, przerzutów raka płuc, przerzutów czerniaka złośliwego, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, przerzutowych nowotworów przewodu pokarmowego, chłoniaków i przerzutów albo wznowy raka żołądka. Jak dotąd, nie rozpoczęto żadnego badania klinicznego III fazy. Innymi możliwymi zastosowaniami spirogermanium są leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby Chagasa. Lek wywołuje odwracalne objawy neurotoksyczne i pneumotoksyczne i podawany jest dożylnie.

  Rak odbytu – nowotwór złośliwy wywodzący się z odbytu, najczęściej typu raka płaskonabłonkowego. Jest jednostką o odmiennym przebiegu i leczeniu niż rak jelita grubego. Mammografia – radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega na wykonaniu serii zdjęć gruczołu przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie raka piersi oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie.

  Rak języka (łac.carcinoma linguae) - najczęściej występujący złośliwy nowotwór w jamie ustnej. Rak języka jest zwykle nowotworem pierwotnym tego narządu (ognisko pierwotne rozwija się w języku), rzadko wtórnym, jako przerzut raka gruczołu tarczowego czy raka nerki.

  Rak sromu – nowotwór złośliwy sromu, pierwotny lub przerzutowy. Jest rzadką chorobą nowotworową stanowiącą 3–5% nowotworów ginekologicznych. Występuje najczęściej u kobiet w starszym wieku. Pierwotnego raka sromu poprzedza wystąpienie nieinwazyjnego stanu przedrakowego określanego jako neoplazja wewnątrznabłonkowa sromu (ang. vulvar intraepithelial neoplasia, VIN).

  Dodano: 06.02.2012. 19:47  


  Najnowsze