• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Raport o stanie zaleca przyspieszenie, by udostępnić opiekę wszystkim zakażonym HIV/AIDS

  30.09.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Nowy raport, opublikowany 28 września, wskazuje, że pojawiły się zachęcające pierwsze sukcesy na długiej drodze do zapewnienia powszechnego dostępu do opieki nad chorymi na HIV/AIDS (ludzki wirus niedoboru odporności/zespół nabytego niedoboru odporności). Niemniej raport wzywa również międzynarodową społeczność do zintensyfikowania wysiłków zmierzających do osiągnięcia tego celu. To czwarty doroczny raport śledzący postępy na rok 2010 w dążeniu do osiągnięcia celu, którym jest zapewnienie powszechnego dostępu do profilaktyki HIV oraz leczenia i opieki, opublikowany wspólnie przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) i Wspólny Program Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (UNAIDS).

  Według raportu dane ze 144 krajów o niskim i średnim poziomie dochodów wskazują na szereg istotnych sukcesów w roku 2009. Aż osiem krajów, w tym Kambodża, Kuba i Ruanda, poinformowało o zapewnieniu powszechnego dostępu do leczenia przeciwretrowirusowego (ART) dla dorosłych. W 15 krajach, np. w Botswanie, Gujanie i Afryce Południowej, opieka i leki wymagane do profilaktyki odmatczynego zakażenia HIV są obecnie dostępne dla ponad 80% potrzebujących kobiet zakażonych HIV. W sumie 14 krajów, jak np. Brazylia, Namibia czy Ukraina, było w stanie zapewnić leczenie HIV ponad 80% dzieci zakażonych HIV. W najpoważniej dotkniętemu regionowi na świecie - wschodniej i południowej Afryce - udało się rozszerzyć opiekę z 32% na 41% w ciągu jednego roku.

  "Kraje we wszystkich częściach świata pokazują, że powszechny dostęp do opieki nad osobami zakażonymi HIV/AIDS jest osiągalny" - zauważa dr Hiroki Nakatani, Asystent Dyrektora Generalnego WHO ds. HIV/AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych. "Niemniej na skalę globalną, jest on nadal ograniczony. Zatem musimy połączyć siły, aby w nadchodzących latach stał się rzeczywistością na całym świecie."

  Dr Paul De Lay, Wicedyrektor Wykonawczy programu UNAIDS, zgadza się, dodając: "Jesteśmy na dobrej drodze, pokazaliśmy co się sprawdza i teraz potrzebujemy więcej takich działań. Niemniej brakuje nam 10 mld USD [około 7,3 mld EUR]. W czasie konferencji dotyczącej uzupełnienia Global Fund, która odbędzie się w przyszłym tygodniu w Nowym Jorku, kraje będą mieć szansę rozwiązania tego problemu - dokonania inteligentnej inwestycji i zabezpieczenia przyszłej odpowiedzi na AIDS."

  Rzeczywiście raport podkreśla główne wyzwania. Pośród nich wymienia ograniczone zasoby finansowe i ludzkie oraz wąskie gardła systemów opieki zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie zarządzania nabywaniem i dostawami leków oraz diagnostyki HIV. Co więcej działania profilaktyczne, które mają dotrzeć do grup szczególnie narażonych, takich jak osoby świadczące usługi seksualne czy zażywające narkotyki, są na ogół określane jako "ograniczone". Inne obawy koncentrują się na bezpieczeństwie krwi i produktów krwiopochodnych, które zostały na przykład objęte jakościowymi badaniami przesiewowymi średnio w zaledwie 48% krwi oddanej w krajach o niskim poziomie dochodów. Co niepokojące sondaże przeprowadzone w 10 krajach ujawniły, że ponad 60% rezydentów zakażonych HIV nie było świadomych zakażenia, stąd wielu z nich rozpoczynało leczenie zbyt późno.

  "Wyniki przedstawione w raporcie wskazują na problemy, ale również na oczywiste możliwości optymalizacji inwestycji i zwiększania wydajności. Dzięki wcześniejszemu rozpoczynaniu leczenia i poprawie przestrzegania reżimu w pierwszym roku, możemy uratować o wiele więcej istnień" - mówi dr Gottfried Hirnschall, Dyrektor WHO ds. HIV/AIDS. "Musimy również nie tylko dalej zwiększać dostęp do kluczowych zabiegów związanych z HIV/AIDS, ale również zwrócić uwagę na zapewnienie wyższej jakości tej opieki ratującej życie." W sumie liczba osób objętych leczeniem HIV wzrosła o 1,2 mln w porównaniu do grudnia 2008 r., co stanowi największy roczny wzrost do tej pory.

  Profilaktyka odmatczynego zakażenia (PMTCT) pozostaje szczególnym wyzwaniem. Na świecie opiekę PMTCT zapewniono 53% potrzebujących kobiet w ciąży w 2009 r., co stanowi znaczącą poprawę w stosunku do minionych lat. Jednakże nadal wiele dzieci pozostaje zagrożonych, a jedynie 15% dzieci urodzonych przez kobiety zakażone HIV korzysta z odpowiedniej diagnostyki dziecięcej. W raporcie podkreślono również, że przy stosunku 28% do 36%, leczenie dzieci zakażonych HIV na świecie utrzymuje się poniżej wskaźnika objęcia dorosłych leczeniem ART.

  "Codziennie ponad 1.000 niemowląt zaraża się HIV w czasie ciąży, porodu i karmienia piersią. Wiemy jak temu zapobiegać" - mówi Jimmy Kolker, Kierownik UNICEF ds. HIV i AIDS. "Podczas gdy wiele krajów wykazuje obecnie znaczący postęp, pilnie potrzebne są zintensyfikowane wysiłki, aby objąć wszystkie matki i dzieci najskuteczniejszym leczeniem i opieką PMTCT dla ich własnego zdrowia oraz dla ich społeczności."

  Raport wzywa międzynarodową społeczność do przyśpieszania walki z HIV/AIDS. Podkreśla potrzebę odnowienia politycznych i finansowych zobowiązań, wzmocnienia publicznych systemów opieki zdrowotnej i usunięcia barier, które stanowią przeszkodę w skutecznej profilaktyce HIV, zwłaszcza w przypadku grup objętych podwyższonym ryzykiem. Powiązania między opieką HIV/AIDS a opieką pokrewną, taką jak przeciwgruźliczą czy ochroną zdrowia matki i dziecka, zdrowia seksualnego albo ograniczaniem szkód u osób zażywających narkotyki, również wymagają poprawy.

  To naglące wezwanie do działania pokrywa się z kluczowymi strategiami zarysowanymi w opracowywanej Globalnej Strategii Sektora Zdrowia w zakresie HIV/AIDS na lata 2011-2015. Strategia jest obecnie przygotowywana przez WHO do przedłożenia w 2011 r. Światowemu Zgromadzeniu Zdrowia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  UNAIDS( z ang. The Joint United Nations Programme on HIV and AIDS, po polsku: Wspólny Program Narodów Zjednoczonych Zwalczania HIV i AIDS) jest projektem Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego celem jest koordynacja i poprawa skuteczności działań poszczególnych krajów w walce z HIV i AIDS. Krajowe Centrum ds. AIDS – państwowa jednostka budżetowa, agenda Ministerstwa Zdrowia zajmująca się szeroko pojętą problematyką AIDS/HIV i realizacją zadań z zakresu zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS. Elton John AIDS Foundation (EJAF) - jest to jedna z najważniejszych na świecie organizacji non-profit zajmująca się walką z AIDS. Została powołana do życia przez Eltona Johna w roku 1992 w USA i w 1993 w Wielkiej Brytanii wspierając nowatorską profilaktykę przeciwko HIV/AIDS, programy edukacyjne, zapewniając bezpośrednią opiekę i usługi ludziom żyjącym z HIV/AIDS.

  Światowy Dzień AIDS lub Światowy Dzień Walki z AIDS (ang. World AIDS Day) – święto obchodzone corocznie 1 grudnia z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraziło swoją troskę w związku ze skalą pandemii, podkreślając znaczenie obchodów tego dnia w swojej rezolucji 43/15 z 1988 roku. Red Hot (RHO) – międzynarodowa organizacja charytatywna działająca na rzecz walki z AIDS, której założycielem jest John Carlin. Celem organizacji jest szerzenie wiedzy na temat AIDS i HIV przy pomocy artystów popkultury. Od roku 1989 organizacja wydała czternaście albumów kompilacyjnych, z których zebrane pieniądze rzeznaczone były na organizacje walczące z AIDS. RHO zebrała około siedmiu milionów dolarów.

  GRID (ang. gay-related immune deficiency – zespół niedoboru odporności gejów) – pierwsza nazwa zaproponowana dla AIDS w 1982, w związku z zauważeniem przez naukowców zwiększonej częstości zachorowań na mięsaka Kaposiego i pneumocystowe zapalenie płuc wśród homoseksualnych mężczyzn w Kalifornii i Nowym Jorku. Później zanotowano zwiększoną częstość zachorowań tych chorób u Haitańczyków, osób chorych na hemofilię, wstrzykujących dożylnie narkotyki, partnerek seksualnych pacjentów chorych na AIDS oraz biorców krwi bez żadnych oczywistych w tamtym czasie czynników ryzyka. Homofobia – irracjonalny strach przed homoseksualizmem i homoseksualistami, awersja, nieufność, nienawiść i wrogość do nich (pobudzana przez epidemię HIV/AIDS, która pierwotnie zaatakowała tę społeczność) oraz ich dyskryminacja.

  Zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności, AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome, SIDA łac. Syndroma Immunitatis Defectus Acquisiti) – końcowe stadium zakażenia wirusem zespołu nabytego braku odporności (HIV) charakteryzujące się bardzo niskim poziomem limfocytów CD4, a więc wyniszczeniem układu immunologicznego (odpornościowego), co skutkuje zapadalnością na tzw. choroby wskaźnikowe (niektóre formy nowotworów, grzybic, nietypowe zapalenia płuc) mogące zakończyć się śmiercią pacjenta. W latach 1983–2008 na AIDS zmarło 25 mln ludzi; obecnie rocznie z tego powodu umiera 2 mln osób. Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny.

  Puppets Against AIDS (Lalki przeciwko AIDS) – to innowacyjny projekt stworzony przez organizację The African Research and Educational Puppetry Program (AREPP), który łącząc elementy teatru maskowego i teatru lalek, przekazuje widzom w sposób rozrywkowy informacje o zagrożeniach związanych z HIV/AIDS. Pomysłodawcą projektu i założycielem AREPP był Gary Friedman, lalkarz, performer, reżyser i producent teatru edukacyjnego i telewizyjnego.

  Porozumienie Zielonogórskie – federacja związków pracodawców ochrony zdrowia, głównie działających w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i specjalistyki ambulatoryjnej, które powstało w celu stworzenia jednolitej organizacji, występującej w zbiorowym interesie swoich członków, zwłaszcza wobec dysponentów publicznych funduszy na rzecz ochrony zdrowia w Polsce. Obecnie do Porozumienia należą świadczeniodawcy wszystkich województw z wyjątkiem zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, tworząc 15 związków regionalnych.

  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie istnieje od ponad czterdziestu lat. Zaspokaja potrzeby zdrowotne dzieci i młodzieży do okresu noworodkowego do 18. roku życia w zakresie diagnostyki, leczenia szpitalnego, rehabilitacji leczniczej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jeśli jest niezbędna kontynuacja leczenia Szpitalu, możliwa jest opieka nad pacjentami do wieku 25 lat. Część swojej oferty Szpital kieruje również do pacjentów dorosłych. Dotyczy to przede wszystkim badań diagnostycznych, ale także porad specjalistycznych i rehabilitacji leczniczej. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.

  Dodano: 30.09.2010. 16:26  


  Najnowsze