• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reumatoidalne zapalenie stawów wśród wielu zagadnień uwzględnianych w nowych projektach z zakresu innowacyjności leków

  11.03.2011. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dzięki ośmiu nowym projektom finansowanym przez inicjatywę Innowacyjna Medycyna (IMI), która jest podmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Unią Europejską oraz Europejską Federacją Branży i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) zostaną opracowane nowe terapie reumatoidalnego zapalenia stawów oraz nowotworów i chorób zakaźnych.

  Wymienionych osiem projektów stanowi drugi etap istotnych inwestycji prowadzonych przez IMI w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej finansowanej ze środków Siódmego Programu Ramowego (7PR). Oznacza to, że łącznie zostały uruchomione 23 projekty. Na badania i rozwój innowacyjnych leków w Europie zostało obecnie przeznaczonych 450 mln euro.

  "Wyjątkowość działań inicjatywy IMI w zakresie pobudzania innowacyjności w sektorze biofarmaceutycznym tkwi w skali wspólnych badań oraz zmianie sposobu opracowywania leków" - powiedział Michel Goldman, dyrektor wykonawczy inicjatywy IMI. "Wyraźnie widać istotną rolę IMI w pracach na rzecz opracowywania nowych rozwiązań mogących posłużyć pacjentom w całej Europie".

  Głównym elementem projektów są wspólne badania, ponieważ we wszystkich projektach finansowanych przez organizacje IMI i EFPIA biorą udział konsorcja z całej Europy. Oznacza to, że we wszystkich projektach uczestniczą zespoły badawcze pochodzące z firm farmaceutycznych, instytucji akademickich, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz organizacji zrzeszających pacjentów. Osiem nowych projektów, o łącznym budżecie w wysokości 172 mln euro, angażuje 103 zespoły akademickie, 23 małe i średnie przedsiębiorstwa oraz 2 organizacje zrzeszające pacjentów. Wszystkie wymienione organizacje prowadzą działania ukierunkowane na osiągnięcie nadrzędnego celu drugiej tury projektów, jakim jest opracowanie terapii reumatoidalnego zapalenia stawów oraz nowotworów i chorób zakaźnych.

  Jeden z nowych projektów to BTCURE ("Stworzenie leku"), który ma doprowadzić do opracowania nowych terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. W projekcie tym, o łącznym budżecie w wysokości 38 mln euro, bierze udział 34 partnerów z całej Europy. Oczekuje się, że połączenie zasobów podmiotów akademickich i biznesowych zaowocuje poszerzeniem wiedzy w zakresie procesów chorobowych i rozwojem metod terapeutycznych.

  "W ramach projektu BTCURE zostaną zbadane mechanizmy molekularne przyczyniające się do rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów. W ten sposób mamy nadzieję na wyodrębnienie różnych postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i na opracowanie nowych metod leczenia, ponieważ obecne terapie opierają się tylko na leczeniu objawowym" - poinformował Tom Huizinga, profesor z holenderskiego Centrum Medycznego Uniwersytetu w Leiden (LUMC) i jeden z dwóch koordynatorów konsorcjum BTCURE.

  Dzięki odkryciu zjawisk molekularnych wywołujących wczesne stadia choroby możliwe będzie spowolnienie tempa rozwoju objawów czynnościowych oraz ponowna regulacja układu immunologicznego, a to z kolei może doprowadzić do wyleczenia. Do głównych celów konsorcjum projektu BTCURE należy także opracowanie narzędzi mających pomóc w wyodrębnieniu różnych postaci choroby, jak podkreślił Lars Klareskog, profesor szwedzkiego instytutu Karolinska Institutet oraz koordynator zarządzający projektem.

  Badacze pobiorą próbki z biobanków i przeprowadzą ich analizę in vitro w warunkach kontrolowanego środowiska. Dzięki tym wynikom zostaną określone różne warianty choroby.

  Pozostałe trzy projekty to: PREDECT ("Nowe modele przedklinicznej oceny skuteczności leków przeciwko najczęstszym guzom litym"), ONCOTRACK ("Metody usystematyzowanego opracowywania biomarkerów onkologicznych nowej generacji") oraz QUIC-CONCEPT ("Obrazowanie ilościowe w przypadku nowotworów: dostosowanie terapii do procesów komórkowych". Skupiają się one na opracowaniu lepszych narzędzi do wykrywania i leczenia nowotworów płuc, prostaty, jajników, piersi i okrężnicy. W ramach projektów DDMORE ("Zasoby modeli chorób polekowych"), OPEN-PHACTS ("Otwarta baza danych farmakologicznych typu triple store") oraz EHR4CR ("Elektroniczne systemy danych zdrowotnych w badaniach klinicznych") zostaną opracowane nowe metody w zakresie wspólnych standardów i udostępniania danych w celu wydajniejszego rozwoju leków i terapii. W ramach projektu RAPP-ID ("Opracowanie szybkich platform testowych dla chorób zakaźnych") zostanie opracowana wiarygodna metoda testowania przyłóżkowego, pozwalająca w szybki sposób wykryć gruźlicę.

  Obecnie trawa składnie ofert w ramach trzeciej tury projektów. Tym razem projekty będą dotyczyć autyzmu, gruźlicy, cukrzycy oraz bezpieczeństwa leków i szczepionek.

  Ten rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego, jak zapewniają jego twórcy, pomaga uzyskać wyniki w znacznym stopniu zmieniające sposób opracowywania leków oraz zwiększające efektywność firm farmaceutycznych.

  Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań naukowych, innowacji i nauki, powiedziała: "Dzięki przyspieszeniu procesu opracowywania leków w Europie inwestycje dokonane przez organizację IMI ostatecznie przyczynią się do ocalenia życia wielu osób i poprawy jego jakości. Stanowią też znaczny wkład w realizację planu Unia innowacji, a także w rozwój gospodarki i zatrudnienia".

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Leflunomid (łac. Leflunomidum, ang. Leflunomide) – prolek, lek immunosupresyjny, wykazujący właściwości antyproliferacyjne względem limfocytów T i przeciwzapalne, stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych, w celu spowolnienia postępu choroby; należy do grupy wolno działających leków przeciwreumatycznych, modyfikujących przebieg choroby (ang. DMARD – disease modifying antirheumatic drugs).

  Leflunomid (łac. Leflunomidum, ang. Leflunomide) – prolek, lek immunosupresyjny, wykazujący właściwości antyproliferacyjne względem limfocytów T i przeciwzapalne, stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz łuszczycowego zapalenia stawów u dorosłych, w celu spowolnienia postępu choroby; należy do grupy wolno działających leków przeciwreumatycznych, modyfikujących przebieg choroby (ang. DMARD – disease modifying antirheumatic drugs).

  Waldekoksyb, valdecoxib – lek należący do grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, stosowany w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i objawów związanych z miesiączkowaniem.

  Zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa, zwane także spondyloartropatiami - grupa chorób, których wspólną cechą jest występowanie zapalenia stawów obwodowych, zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych, stawów kręgosłupa. U chorych nie stwierdza się czynnika reumatoidalnego, natomiast często stwierdza się obecność antygenu B27.

  Zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa, zwane także spondyloartropatiami - grupa chorób, których wspólną cechą jest występowanie zapalenia stawów obwodowych, zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych, stawów kręgosłupa. U chorych nie stwierdza się czynnika reumatoidalnego, natomiast często stwierdza się obecność antygenu B27.

  Grupa Sanofi - jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie, zajmująca się badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, skoncentrowana na potrzebach pacjentów. Główne działania Grupy Sanofi koncentrują się na dostarczaniu leków innowacyjnych oraz generycznych, szczepionek, leków bez recepty (OTC), konsumenckich produktów ochrony zdrowia (Consumer Healthcare) oraz preparatów weterynaryjnych.

  Spondyloartropatie (SpA)-zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa. To choroby, w których dochodzi do zapalenia stawów kręgosłupa i tkanek okołokręgosłupowych, stawów obwodowych, przyczepów ścięgnistych oraz zmian zapalnych w wielu innych układach i narządach.

  Dodano: 11.03.2011. 17:26  


  Najnowsze