• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozpoczął się X Kongres Medycyny Rodzinnej

  11.06.2010. 08:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  X Kongres Medycyny Rodzinnej z udziałem prawie 1,2 tys. lekarzy tej specjalności rozpoczął się 10 czerwca w łódzkiej Manufakturze. Doroczne spotkanie lekarzy rodzinnych z całego kraju odbywa się pod hasłem "Medycyna rodzinna - opieka czy fabryka?".

  "Otoczenie do rozważania tego tematu jest znakomite. Manufaktura to przecież duży pofabryczny zespół w przemysłowym mieście" - powiedział prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr med. Maciej Godycki-Ćwirko.

  Podczas kongresu, który potrwa do niedzieli, wiele uwagi poświęcone będzie profilaktyce i diagnostyce chorób nowotworowych i układu pokarmowego. Zaplanowano m.in. wykłady poświęcone przesiewowym badaniom w onkologii, wczesnemu wykrywaniu nowotworów i dzieci oraz rozpoznawaniu i leczeniu jadłowstrętu psychicznego i bulimii nerwowej u nastolatków i młodych dorosłych.

  W czasie kongresu poszukiwana będzie również odpowiedź na pytanie, czy lekarz rodzinny może wpłynąć na modyfikację stylu życia dzieci i młodzieży w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.

  Bogaty jest program imprez towarzyszących kongresowi. Na czwartkowy wieczór inauguracyjny zaplanowano m.in. wykład rektora Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi dr. Roberta Glińskiego pt. "Przypadki medyczne na planie filmowym" i koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy. W piątek uczestnicy kongresu obejrzą występ kabaretu Hrabi, a w sobotę wezmą udział w tradycyjnym Balu Lekarzy Rodzinnych.

  Będą również wycieczki po Łodzi, m.in. zabytkowym "trambusem" - repliką zabytkowego tramwaju Herbrand jeżdżącą po głównej ulicy miasta - Piotrkowskiej. W planach są również wycieczki po XIX-wiecznych zakładach i rezydencjach łódzkich fabrykantów. DUK

  PAP - Nauka w Polsce

  bno/ gma/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Amerykański Komitet Medycyny Rodzinnej - (j. ang. American Board of Family Medicine) - non-profit, niezależna, organizacja lekarzy, certyfikująca lekarzy medycyny rodzinnej w USA. Lekarz rodzinny (lekarz pierwszego kontaktu) – specjalista medycyny rodzinnej, kluczowy element podstawowej opieki zdrowotnej. Krzysztof Bukiel (ur. 20 lutego 1962 w Szczecinie) – polski lekarz, działacz związkowy, publicysta, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL).

  Réseau Sentinelles (Sieć Wartowników) – organizacja 1323 lekarzy wolontariuszy podstawowej opieki zdrowotnej działających w metropolitalnej Francji (2,2% wszystkich lekarzy ogólnych w tej części Francji). Celem organizacji jest monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w kraju realizowane poprzez kontrolę siedmiu wskaźników związanych z chorobami zakaźnymi i trzech związanych z chorobami przewlekłymi. Medycyna nuklearna – gałąź medycyny zajmująca się leczeniem i diagnozowaniem chorób przy użyciu izotopów promieniotwórczych, zajmuje się głównie fizjologią ciała, organów, i chorób. Metody medycyny nuklearnej wykorzystywane są między innymi w onkologii, w leczeniu niektórych typów nowotworów oraz jako zabiegi paliatywne, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, związanych z występowaniem rozsianego procesu nowotworowego (np. przerzuty do kości). Stosowane są również w celu lokalizacji zmian niewidocznych przy użyciu innych środków. Medycyna nuklearna stosowana jest również jako narzędzie w diagnostyce i leczeniu chorób, np. endokrynologicznych (głównie chorób tarczycy). Zastosowanie tej techniki umożliwia zróżnicowanie między "zimnymi" i "ciepłymi" guzami.

  Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej – stowarzyszenie powstałe na początku kwietnia 2004 roku, z inicjatywy lekarzy tworzących Komitet Założycielski. Skupia wyłącznie lekarzy specjalistów seksuologii, oraz lekarzy innych specjalności o uznanym dorobku naukowym i zawodowym, którzy w swej codziennej pracy zajmują się pacjentami z problemami w życiu seksualnym. Hepatologia – dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami, budową i funkcjonowaniem wątroby oraz pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. W Polsce nie należy do specjalności lekarskich, w 2007 roku została uznana za umiejętność lekarską, ale akt prawny ustanawiający taki stan rzeczy stracił ważność w 2008 roku. Poradnictwem z zakresu hepatologii w Polsce zajmują się tradycyjnie specjaliści chorób zakaźnych, a także gastroenterolodzy. W rozporządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2006 roku widnieje zapis, że poradnie hepatologiczne powinny być prowadzone przez lekarzy gastroenterologów, natomiast specjaliści chorób zakaźnych powinni prowadzić jedynie poradnie dla chorych z wirusowym zapaleniem wątroby (poradnie WZW). Według opinii Prezesa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego z 2006 roku hepatologia to dziedzina medycyny leżąca w kręgu zainteresowania lekarzy również innych specjalności.

  Światowe Stowarzyszenie Lekarzy, ang. World Medical Association WMA – niezależna i największa organizacja lekarska na świecie, zrzeszająca krajowe organizacje lekarskie z ponad 100 państw świata. Założona 18 września 1947 roku przez przedstawicieli z 27 państw podczas pierwszego Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) w Paryżu. Od 2007 roku Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (WMA) reprezentuje 102 Krajowe Stowarzyszenia Medyczne, skupiając ponad 10 milionów lekarzy. Eksperyment łódzki – eksperyment pedagogiczny będący działalnością doświadczalną rozpoczętą w 1959 w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi. Wszelkie działania prowadzone były pod kierunkiem A. Majewskiej oraz kierowniczki szkoły I. Laskowskiej. Eksperyment polegał na gruntownym przebadaniu wszystkich dzieci z klas I przez lekarzy, psychologów i nauczycieli. Miało to na celu ustalenia ich sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia oraz rozwoju umysłowego. U uczniów wykazujących jakiekolwiek braki rozwojowe została zastosowana edukacja w szkołach specjalnych. Z pozostałej części dzieci postanowiono utworzyć nową klasę wyrównawczą. Dzieci wracały do klas macierzystych po wyrównaniu swoich braków.

  Medycyna rodzinna – dział medycyny zajmujący się kwestiami zagwarantowania wszystkim członkom rodziny, będącej pod opieką lekarza rodzinnego, kompleksowej opieki medycznej. Lekarz rodzinny jest zwykle pierwszym ogniwem w systemie, zapewniając tak zwaną podstawową opiekę zdrowotną. W swojej codziennej pracy współpracuje z lekarzami specjalistami (konsultantami), a także kieruje pacjentów do diagnostyki i leczenia w placówkach specjalistycznych.

  Rodzinny dom dziecka – ośrodek wychowawczy dla osieroconych lub pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci oraz młodzieży do 18. roku życia, który jest zorganizowany w naturalnych rodzinach zastępczych, w przystosowanych domach rodzinnych.

  Gerd Herold (ur. 1945 w Oberlungwitz) – niemiecki lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny pracy. Autor Kompendium der Inneren Medizin przetłumaczonego na wiele języków, w tym na polski (1. wydanie Medycyna wewnętrzna. Kompendium dla studentów medycyny i lekarzy w 1992 roku). Kodeks Etyki Lekarskiej (w skrócie: KEL) – uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991 z późniejszymi zmianami. Dokument, który ustanawia etyczne zasady postępowania lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, określający priorytety, jakim winni się oni kierować w pracy zawodowej, wskazujący zasady, jakie winni brać pod uwagę w stosunkach z pacjentami, z innymi lekarzami oraz resztą społeczeństwa. Był on dwukrotnie zmieniany przez kolejne Krajowe Zjazdy Lekarzy, a po każdej zmianie ujednolicany obwieszczeniami Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, które również wprowadzały zmiany do jego tekstu. Na podstawie art. 8 pkt 1 w zw. z art. 38 pkt 1 i art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), lekarze i lekarze dentyści podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z postanowieniami KEL.

  Szpital im. Józefa Babińskiego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, popularnie znany jako szpital psychiatryczny w Kochanówce – jeden z najstarszych i największych szpitali psychiatrycznych w Polsce, mieszczący się na obrzeżach Łodzi, na terenie dzielnicy Bałuty, przy ul. Aleksandrowskiej 159, na terenie dawnej podłódzkiej posiadłości Kochanówka (jej nazwa pochodzi od nazwiska Kochańskiego – dawnego jej właściciela). Szpital, pierwotnie nazwany Szpitalem dla Psychicznie i Nerwowo Chorych “Kochanówka”, otwarto 17 września 1902 roku dzięki staraniom grupy lekarzy, przemysłowców i inteligencji łódzkiej, pod kierownictwem dr med. Karola Jonschera. Obecnie wchodzi w skład Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. W chwili otwarcia był trzecią tego typu placówką w Królestwie Polskim (po szpitalu w Tworkach koło Pruszkowa i szpitalu im. Jana Bożego w Warszawie) i jednym z najnowocześniejszych szpitali psychiatrycznych w Europie, szybko stając się jednym z najważniejszych ośrodków myśli psychiatrycznej w Polsce.

  Dodano: 11.06.2010. 08:18  


  Najnowsze