• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozprawianie się z mitami na temat gimnastykowania się na bezprecedensową skalę

  24.06.2013. 13:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Międzynarodowy zespół naukowców podjął się ambitnego przedsięwzięcia, które uznaje się za najszerzej zakrojone prace badawcze tego typu. Ich przedmiotem będzie ustalenie, czy można opracować zindywidualizowane strategie trybu życia, aby zwalczać choroby metaboliczne takie jak otyłość, cukrzyca i problemy sercowo-naczyniowe oraz zapobiegać im.

  W tym celu, w ramach projektu METAPREDICT (Opracowywanie indywidualnych predyktorów korzyści zdrowotnych z gimnastykowania się) mają zostać zidentyfikowane biomarkery molekularne oraz zanalizowana reakcja na ćwiczenia fizyczne i trening. Finansowane ze środków unijnych na kwotę 6 mln EUR przedsięwzięcie jest realizowane przez multidyscyplinarną grupę badawczą, złożoną z personelu medycznego, fizjologów i ekspertów w dziedzinach genetyki, genomiki, informatyki i metabolizmu.

  Naczelnym koordynatorem projektu jest Jamie Timmons, profesor biologii systemów na Uniwersytecie w Loughborough. Jak informuje, w ramach projektu METAPREDICT postanowiono zbadać, w jaki sposób 300 osób z Finlandii, Hiszpanii, Kanady, Szwecji, USA i Zjednoczonego Królestwa zareaguje na dziesięciotygodniowy, nadzorowany program gimnastyczno-treningowy.

  "Grupa badana będzie trenować trzy dni w tygodniu przez 15 minut. Po czym przeprowadzimy liczne testy fizjologiczne w celu monitorowania apetytu, tłuszczu w organizmie, poziomu sprawności fizycznej i metabolizmu" - informuje profesor Timmons.

  Podobnie jak w przypadku wielu badań klinicznych, główne wyzwanie dla naukowców wiąże się ze zwerbowaniem ochotników, ale dla profesora Timmonsa nie stanowiło to kłopotu. Jak zauważa: "W ostatnich latach zrealizowaliśmy 10 przedsięwzięć badawczych polegających na monitorowaniu poziomu sprawności fizycznej, które były relacjonowane w prasie na całym świecie".

  Konsorcjum jest zatem szeroko znane, co oznacza, że ochotnicy zgłaszają się do partnerów, aby wziąć udział w przeprowadzanych badaniach naukowych. Nadrzędnym aspektem obecnego projektu będzie trening wysokiej intensywności (HIT) - program opracowany w toku poprzednich badań, które były prowadzone przez osiem lat i objęły setki ochotników z Kanady i Zjednoczonego Królestwa, którzy jeździli na rowerze treningowym trzy razy w tygodniu przez 20-30 sekund.

  Odkryto, że trening HIT angażuje więcej tkanki mięśniowej niż klasyczne ćwiczenia aerobowe. Celem jest zatem teraz rozszyfrowanie, komu on najbardziej służy i jak wpływa na skład ciała organizmu i inne ważne parametry zdrowotne. W świetle wyników badań profesor Timmons wezwał do skorygowania teorii gimnastykowania się, wedle której zaleca się 30 minut energicznych ćwiczeń pięć razy w tygodniu.

  Prowadzone obecnie badania mogą wesprzeć tę teorię, aczkolwiek profesor wskazuje, że poszczególne osoby różnie reagują na aktywność fizyczną. Jednakże projekt zapewni wgląd w reakcje organizmu człowieka na gimnastykę i trening, umożliwiając odkrycie potencjalnych rozwiązań alternatywnych.

  Wyniki zostaną poddane ewaluacji w drugiej połowie bieżącego roku. Zespół badawczy ma nadzieję pogłębić wiedzę na temat sieci biologicznych, jakie łączą tryb życia z zagrożeniem chorobami. Projekt ma także wygenerować dane biotechnologiczne z pomocą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), partnerów przedsięwzięcia. Nadto ma przyczynić się do rozwoju zindywidualizowanej opieki zdrowotnej, aby polepszyć ogólny dobrobyt Europejczyków.

  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach. Cambridge Python - projekt mający na celu pomoc młodzieży akademickiej w realizacji ich pomysłów na własną firmę. Działa zatem podobnie jak inkubator przedsiębiorczości. Projekt jest on realizowany z wykorzystaniem metod wypracowanych w Cambridge, w szczególności na Uniwersytecie Cambridge. Projekt udziela pomocy w realizowaniu pomysłów związanych z nowymi technologiami, tzw. hi-tech, głównie z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Głównym celem projektu jest angażowanie kapitału prywatnego w najwcześniejszych stadiach procesu inkubacji przedsięwzięć biznesowych. Struktura podziału pracy, ang. Work Breakdown Structure (WBS) - podstawowa technika w zarządzaniu przedsięwzięciami pomagająca określić i zorganizować zasięg przedsięwzięcia przy pomocy hierarchicznej struktury drzewa. Pierwsze dwa poziomy drzewa (korzeń i poziom 2.) określają zbiór oczekiwanych celów przedsięwzięcia, które przedstawiają cały zakres przedsięwzięcia. Na każdym kolejnym poziomie węzły w sumie reprezentują 100% zakresu węzła nadrzędnego. Dobrze zaprojektowana WBS opisuje oczekiwane cele, nie zaś zadania. Cele można określić z dużą dokładnością, dużo trudniej przewidzieć zadania stanowiące część planu przedsięwzięcia. Mając dobrze zaprojektowaną WBS można każdą czynność związaną z przedsięwzięciem przypisać do jednego i tylko jednego liścia drzewa WBS.

  "Wakacyjne Kadry", to festiwal filmowy, który odbywa się w Cieszynie w połowie lipca. Organizatorem festiwalu jest miasto Cieszyn. Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków unijnych w ramach projektu „Ciesz się Cieszynem – Wakacyjne Kadry". W konkursie biorą udział polskie filmy fabularne i dokumentalne, zarówno kinowe, jak i telewizyjne. Główną nagrodą jest Złota Podkowa. Trening indywidualny czyli (one by one) jest to praca trenera z tylko jednym podopiecznym, co wpływa pozytywnie na osiągane efekty treningowe. Trener podczas takiego treningu jest wstanie dużo bardziej zmobilizować podopiecznego, zintensyfikować trening oraz wyeliminować błędy treningowe i kontuzje. Trening indywidualny przeprowadzany jest w oparciu o wcześniej przygotowany plan treningowy ukierunkowany na potrzeby i możliwości psychofizyczne podopiecznego. Jest on stosowany we wszystkich dyscyplinach sportu, jak również wykorzystywany w pracy z osobami, które dopiero rozpoczynają ćwiczenia i nie mają wystarczającej wiedzy na temat prawidłowego przygotowania planu treningowego.

  PESEL2 to program rozwoju systemu dostępu obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do informacji i usług publicznych on-line, projekt przeprowadzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu realizacji koncepcji społeczeństwa informacyjnego, obejmujący w szczególności usprawnienie obsługi obywatela i przedsiębiorcy przez stworzenie możliwości świadczenia usług przez administrację publiczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, takich jak internet lub telefonia mobilna, mający uprościć systemy informatyczne i procedury administracyjne oraz poprawić wiarygodność informacji. Program PESEL2 jest przedsięwzięciem w zakresie budowy nowoczesnej e-administracji dla potrzeb zarządzania państwem. Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy państwa dla inwestora realizującego przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez BGK w wysokości 25% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia. Premia termomodernizacyjna jest spłatą części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Oznacza to, że realizując przedsięwzięcie inwestor spłaca tylko 75% kwoty wykorzystanego kredytu.

  Internetowa Telewizja Miejska (i-tvm.pl) - powstała 1 stycznia 2013 roku. Organizatorem przedsięwzięcia jest spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami jako wsparcie pomysłu młodych ludzi, którzy zgłosili się z taką inicjatywą . Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu z programów refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk ze środków Funduszu Pracy. Venture Capital – termin oznaczający inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju. Jest to forma finansowania innowacyjnych, a przez to obarczonych ryzykiem, projektów inwestycyjnych. Celem inwestowania venture capital jest zysk wynikający z wartości przedsiębiorstwa, a nie z samej działalności produkcyjnej bądź usługowej. Przybiera ona specyficzną formę. Polega ona na zasileniu kapitałowym powstającej spółki poprzez objęcie akcji lub udziałów. Działania te powodują że kapitał do firmy nie jest wprowadzany w formie kredytu, ale w formie właścicielskiej. Inwestor oferujący finansowanie typu venture capital staje się współwłaścicielem spółki, którą finansuje. Forma i ilość akcji bądź udziałów, jaką otrzyma dostawca kapitału, wynika z wcześniejszych ustaleń pomiędzy nim a właścicielami, lub pomysłodawcami nowego rozwiązania. Inwestor przedsięwzięcia podejmuje takie same ryzyko jak pozostali udziałowcy przedsięwzięcia. W przypadku powodzenia przedsięwzięcia, razem z założycielami czy pomysłodawcami uczestniczy w jego sukcesie. Występuje pomoc menadżerska, jaką otrzymuje przedsiębiorca od inwestora, który na bieżąco uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju przedsięwzięcia i w praktyce staje się on partnerem przedsiębiorcy. Współpracę reguluje umowa inwestycyjna, zawierająca postanowienia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków stron. Zakres ingerencji w działalność spółki jest większy niż w przypadku większości typów inwestycji i polegają na wzajemnym zaufaniu stron.

  Ćwiczenia kompleksowe - ćwiczenia taktycznego, operacyjnego lub strategicznego, którego celem jest przerobienie - w czasie jednorazowego przedsięwzięcia - kilku tematów szkoleniowych.

  Square Kilometre Array (SKA) – planowana sieć radioteleskopów o całkowitej powierzchni jednego kilometra kwadratowego. Będzie działać w zakresie częstotliwości od 70 MHz do 10 GHz oraz będzie 50 razy bardziej czuła niż jakikolwiek dzisiejszy radioteleskop. Będzie to wymagało bardzo wydajnych centralnych silników obliczeniowych, a także długodystansowych połączeń o przepustowości dziesięciokrotnie większej od dzisiejszego światowego ruchu internetowego. Dzięki temu będzie można badać niebo ponad dziesięć tysięcy razy szybciej niż obecnie. Sieć SKA zostanie zbudowana na półkuli południowej w Republice Południowej Afryki i Australii, gdzie obserwacja naszej galaktyki, Drogi Mlecznej jest najprostsza i gdzie emisja interferencji elektromagnetycznej jest najmniejsza. Budowa SKA ma się rozpocząć w 2016 roku, zakończyć w 2024 roku, a w międzyczasie, w 2020 roku mają zostać przeprowadzone pierwsze obserwacje. Budżet przedsięwzięcia to 1,5 mld euro.

  Czeski sen (czes. Český sen) – nazwa fałszywego przedsięwzięcia (hoax) na wielką skalę i jednocześnie tytuł filmu dokumentalnego (realizacja Vít Klusák i Filip Remunda, czas trwania 90 minut) opartego na kanwie tego przedsięwzięcia w lutym 2004. La Sagra Sky Survey – program poszukiwania małych ciał Układu Słonecznego, w szczególności obiektów bliskich Ziemi (NEO) oraz kosmicznych śmieci, realizowany przez Observatorio Astronómico de Mallorca. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie strategii i narzędzi wykrywania i śledzenia takich obiektów. Pobocznym przedsięwzięciem jest identyfikacja pozagalaktycznych supernowych zarejestrowanych w czasie przeglądu nieba.

  qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych. Zespół projektowy – jest to jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu. Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Zespoły powołuje się do zrealizowania zadania projektowego, a po jego zakończeniu są rozwiązywane.

  Spin off - przedsiębiorstwo powstałe poprzez wydzielenie się z jednostki macierzystej, którego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii. Jest to element przedsiębiorczości akademickiej. Dynamiczny rozwój tego typu przedsięwzięć nastąpił w 2 połowie XX w. w USA. Paszport do eksportu: Działanie 6.1 jest elementem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 210 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej (do 200 000 zł na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, do 10 000 zł (80% wsparcia) na zakup zewnętrznej usługi doradczej opracowania Planu Rozwoju Eksportu.

  Dodano: 24.06.2013. 13:49  


  Najnowsze