• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszył system telemedycyny w leczeniu zawałów serca

  31.10.2010. 00:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W Wielkopolsce ruszył wojewódzki system telemedycyny w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. W jego ramach działają szpitale w Koninie, Lesznie, Kaliszu i Pile. W piątek zaprezentowano założenia tego systemu.  System telemedycyny w leczeniu zawałów tworzą karetki pogotowia, wyposażone w defibrylatory oraz sprzęt diagnostyczny, i stacje nadawcze do przekazywania wyników badań EKG oraz pracownie hemodynamiki ze stacjami odbiorczymi w szpitalach.

  Pacjent, do którego dociera zespół ratowniczy, może być diagnozowany na odległość przez specjalistę ze szpitala za pomocą stacji nadawczej znajdującej się w karetce, w tym czasie lekarze z ośrodka wczesnej interwencji kardiologicznej mają czas na przygotowanie się do zabiegu angioplastyki.

  "Pacjent szybciej dowieziony do szpitala ma szansę na lepszą i szybszą rehabilitację, i przez to zmniejszają się koszty społeczne leczenia chorych" - powiedział przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kardiologii Interwencyjnej dr Maciej Lesiak, podczas prezentacji systemu w Lesznie.

  Według danych samorządu wszystkie karetki w województwie wielkopolskim (114 sztuk) wyposażone są w defibrylatory, służące do działań reanimacyjnych i wykonywania EKG - dwadzieścia z tych karetek wyposażonych jest w stacje nadawcze, które wyniki EKG mogą przesyłać do szpitala, który ma odpowiednie urządzenia odbiorcze.

  W Wielkopolsce takie urządzenia mają szpitale w Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie. Wszystkie działające w ramach systemu placówki mają też specjalistyczne pracownie hemodynamiki, w których przeprowadzają zabiegi angioplastyki, czyli udrażniania naczyń krwionośnych.

  Samorząd województwa planuje w najbliższym czasie zakupić stacje odbiorcze dla szpitali w Kowanówku koło Poznania i w Poznaniu, które dołączą do systemu.

  PAP - Nauka w Polsce, Jan Koprowski

  itm/ mow/ bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  System kontroli dostępu jest to zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu do sektorów (stref) tego systemu. Identyfikowanie użytkowników przez system kontroli dostępu zależny jest od zastosowanego typu urządzenia identyfikującego. Mogą to być: Stacje polarne w Antarktyce – placówki badawcze założone przez różne państwa w Antarktyce. Stacje te składają się głównie z kontenerów badawczych i mieszkalnych oraz własnego źródła energii (generatora prądu). Do stacji polarnych zalicza się wszystkie stacje działające w ramach Komitetu Naukowego Badań Antarktycznych (Scientific Committee on Antarctic Research – SCAR). Stacje rozmieszczone są na samym kontynencie oraz na wyspach Antarktyki. Obecnie istnieje 39 całorocznych i 41 stacji czynnych tylko latem, a ponadto placówki dające bardziej ograniczone możliwości bytowe i mniej wygód: 18 obozów i 2 schronienia. Baza systemu radiotechnicznego - odległość między dwiema stacjami systemu, rozmieszczonymi w ściśle określonych punktach terenowych. Stacje systemu umożliwiają ustalenie miejsca lub kierunku położenia obiektu. Przy istnieniu w systemie kilku stacji, bazą radiotechnicznego systemu może być także odległość między dwiema dowolnymi stacjami tego systemu.

  Ogród Szpitala Świętego Pawła – tytuł cyklu 5 obrazów namalowanych przez Vincenta van Gogha w 1889 podczas jego pobytu w miejscowości Saint-Rémy. Wszystkie obrazy mają za temat ogród szpitala psychiatrycznego Saint-Paul-de-Mausole, w którym artysta przebywał na dobrowolnym leczeniu w okresie od maja 1889 do maja 1890. Obrazy przedstawiają różne fragmenty ogrodu. Warstwa abstrakcji sprzętowej (ang. hardware abstraction layer – HAL) – sterownik urządzenia dla płyty głównej. Stanowi ogniwo pośredniczące między sprzętem a jądrem systemu operacyjnego. Odseparowuje konkretną architekturę systemu komputerowego od oprogramowania użytkowego. Dla programisty jest sposobem komunikacji ze sprzętem przez udostępniane funkcje biblioteczne i sterowniki.

  Automatyczny system nawadniający – sieć rur – zwykle polietylenowych – rozprowadzona pod powierzchnią ziemi. Podstawowymi elementami systemu nawadniającego są: sprzęt zraszający (zraszacze, głowice deszczujące, mikrozraszacze, linie kroplujące) oraz elektrozawory, które najczęściej są umieszczane w dedykowanej do tych celów skrzynce. Najważniejszym elementem systemu nawadniającego jest sterownik, który kontroluje i steruje pracą systemu. Dodatkowym elementem jest czujnik opadów, dzięki któremu w przypadku deszczu system zostaje wyłączony. Całość działania automatycznego systemu nawadniającego odbywa się bez ingerencji człowieka. Zabezpieczenia systemu informatycznego - wszystkie środki, które w jakiś sposób chronią przed zagrożeniem oraz redukują ich następstwa i podatność systemu informatycznego. Głównymi funkcjami zabezpieczeń systemu informatycznego są: zapobieganie, monitorowanie, poprawianie, odstraszanie, wykrywanie, uświadamianie i ograniczanie.

  Jailbreak systemu iOS to proces usuwania ograniczeń narzuconych przez Apple na urządzenia działające pod tym systemem poprzez używanie własnych jąder systemu. Dotyczy to urządzeń: iPhone, iPod touch, iPad i Apple TV. Jailbreak umożliwia uzyskanie pełnego dostępu do urządzenia i wgrywanie aplikacji i rozszerzeń, które nie są dostępne poprzez oficjalne źródła dystrybucji Apple – App Store. Urządzenie po jailbreaku wciąż może korzystać z App Store, iTunes i innych normalnych funkcji. Proces ten został uznany za legalny w Stanach Zjednoczonych. System czasu rzeczywistego (ang. real-time system), to urządzenie techniczne, którego wynik i efekt działania jest zależny od chwili wypracowania tego wyniku. Istnieje wiele różnych definicji naukowych takiego systemu. Ich wspólną cechą jest zwrócenie uwagi na równoległość w czasie zmian w środowisku oraz obliczeń realizowanych na podstawie stanu środowiska. Z tego wyścigu dwóch stanów: zewnętrznego i wewnętrznego, wynikają kryteria ograniczające czas wypracowywania wyniku.

  Sprzęgła sterowane jest to sprzęgło wyposażone w urządzenia, za którego pomocą pracownik obsługujący maszynę lub urządzenie może dokonywać połączenia lub rozłączenia członów sprzęgła. W zależności od rodzaju pracy łączenie lub rozłączanie sprzęgła może następować w czasie spoczynku albo w ruchu. O konstrukcji tego sprzęgła może decydować również kierunek momentu i ruch obrotowy przy włączaniu oraz warunki wyłączania: przy biegu luzem czy też pod obciążeniem.

  System komputerowy (ang. computer system) – układ współdziałania dwóch składowych: sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej. Można mówić o następujących poziomach takiego systemu: sprzęt komputerowy, system operacyjny (oprogramowanie systemowe), oprogramowanie użytkowe (aplikacje). W pełni zautomatyzowany system komputerowy działa bez udziału człowieka.

  Dodano: 31.10.2010. 00:19  


  Najnowsze