• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszyła IV edycja programu Mam Haka na Raka

  24.11.2010. 14:04
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  IV edycję programu dla młodzieży "Mam Haka na Raka" dotyczącą raka płuca zainaugurowała wtorkowa konferencja prasowa w Ministerstwie Zdrowia. Organizatorzy mają nadzieję, że kreatywne podejście młodzieży pozwoli skuteczniej wykrywać i leczyć tę chorobę.

  Konferencja nieprzypadkowo odbyła się w listopadzie - na całym świecie miesiąc ten jest obchodzony, jako Miesiąc Świadomości Raka Płuca. Rak płuca to najczęstsza przyczyna zgonów wśród chorób nowotworowych - co roku odnotowuje się w naszym kraju około 24 000 zachorowań i ponad 20 000 zgonów.

  Jak mówił prof. Tadeusz Orłowski, prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, walka z tym nowotworem polega przede wszystkim na walce z paleniem - ponad 90 procent chorych to palacze. "W XIX wieku rak płuc był rzadkością. Dopiero palenie papierosów sprawiło, że stał się najbardziej niebezpiecznym z nowotworów. Coraz większa popularność tego nałogu wśród młodych kobiet sprawiła, że rak płuca wyprzedził w ostatnich latach raka piersi pod względem liczby zgonów" - mówił profesor.

  Ograniczanie palenia jest tym ważniejsze, że raka płuca bardzo trudno wykryć we wczesnej fazie, gdy szanse wyleczenia dzięki operacji sięgają 60-70 proc. W przypadku guzków o średnicy do 2 centymetrów operacja może dać nawet 95 proc. szans na wyleczenie. Kiedy już pojawią się takie objawy jak przewlekłe zakażenia, trwający tygodniami kaszel czy krwioplucie, może być za późno na operację - a chemioterapia wciąż jest mało skuteczna. Tymczasem każda przewlekła infekcja dróg oddechowych powinna być wskazaniem do wykonania zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej - przyczyną może być, bowiem uciśnięcie oskrzela przez guz.

  Niestety, świadomość pacjentów i niektórych lekarzy jest nadal niska - są powiaty, z których nie trafia na operację żaden pacjent - wszyscy mają zaawansowanego raka. Celem najnowszej edycji programu "Mam Haka na Raka" jest zaangażowanie młodzieży w działania społeczne, które mogą przynieść zmianę.

  Program skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Pierwszy etap rozpoczyna rejestracja zespołów, która potrwa do 10. grudnia. By stać się uczestnikiem, należy na stronie www.mamhakanaraka.pl zgłosić zespół składający się z 3-5 uczniów oraz nauczyciela. Uczniowie za pomocą strony internetowej zapoznają się z podstawowymi faktami na temat chorób nowotworowych, po czym w oparciu o własne plany przystępują do organizacji akcji prozdrowotnych wśród lokalnych społeczności.

  Do udziału w Warsztacie Kreatywnym zapraszanych jest sto najlepszych zespołów. Podczas jednodniowego spotkania uczniowie są szkoleni przez ekspertów reklamy i marketingu. Na podstawie zdobytej wiedzy młodzież przez kilka kolejnych tygodni przygotowuje własny projekt. Spośród nadesłanych prac wyłaniana jest najlepsza propozycja - w oparciu o nią powstaje profesjonalna kampania społeczna promująca profilaktykę nowotworową.

  Werdykt jury zostanie ogłoszony podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Zwieńczeniem każdej edycji jest ogólnopolska emisja wyprodukowanej kampanii- przy czym zarówno media publiczne, jak i komercyjne nieodpłatnie udostępniają czas antenowy i powierzchnię reklamową.

  Zalety programu i jego misję w zakresie profilaktyki nowotworowej pokreślił wiceminister zdrowia Marek Twardowski, który w zeszłym roku odebrał od młodzieży wyróżnienie "Honorowego Hakowicza".

  Organizatorem programu "Mam Haka na Raka" jest Polska Unia Onkologii, której celem statutowym jest zmniejszenie śmiertelności na nowotwory poprzez wczesną profilaktykę. Pierwsze trzy edycje poświęcone były rakowi piersi, rakowi szyjki macicy oraz rakowi prostaty.

  Od początku partnerem strategicznym programu jest firma GlaxoSmithKline, a wśród wspierających go instytucji i organizacji są między innymi Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Urologiczne, Polska Grupa Raka Płuca i Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca. W czwartej edycji do współpracy zaproszono także marszałków wszystkich województw oraz kuratoria oświaty z całej Polski.

  Szczegóły można znaleźć na stronie www. mamhakanaraka.pl

  PAP - Nauka w Polsce, Paweł Wernicki 

  krf/bsz

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Rak płuca (inaczej rak oskrzela) – najczęstszy nowotwór złośliwy, na który umiera rocznie na całym świecie 1,3 mln osób. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Stanowi najczęstszą przyczynę zgonów z powodu raka u mężczyzn i jest na 2. miejscu pod tym względem u kobiet. Obecny stan wiedzy wskazuje na to, że największy wpływ na ryzyko zachorowania na raka płuca ma długoterminowe narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy. Wydaje się, że w rzadkich przypadkach zachorowań na raka płuca u osób, które nigdy nie paliły do zachorowania dochodzi najczęściej przez połączenie czynników genetycznych oraz ekspozycji na bierne palenie. Poza tym radon oraz zanieczyszczenie powietrza, także mają wpływ na powstawanie raka płuca. Rak szyjki macicy (łac. carcinoma cervicis uteri, ang. cervical cancer) – pierwotny nowotwór złośliwy szyjki macicy. Inwazyjnego raka szyjki macicy poprzedza stan zwany wewnątrznabłonkową neoplazją szyjki macicy (ang. cervical intraepithelial neoplasia, CIN, dawniej określany jako dysplazja szyjki macicy albo rak przedinwazyjny). CIN może ulegać progresji do raka inwazyjnego, sama nie stanowiąc zagrożenia dla zdrowia kobiety; stąd tak istotne jest wczesne wykrycie tych zmian w badaniu cytologicznym rozmazu z pochwowej części szyjki macicy. Zakażenie ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) jest koniecznie do rozwinięcia się raka szyjki macicy prawie we wszystkich przypadkach. Dwa typy wirusa: 16 i 18 są odpowiedzialne za około 70% przypadków raka szyjki macicy. Rak gruczołu sutkowego (rak piersi, łac. carcinoma mammae) – najczęstszy nowotwór gruczołu sutkowego. Na świecie rak gruczołu sutkowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych płci. Rak sutka występuje także u mężczyzn, jest jednak rzadki; zwykle jest też późno rozpoznawany. Od lat 70. notowano na całym świecie wzrost zachorowań na raka sutka, tendencja utrzymywała się do lat 90. Zjawisko to mogło być spowodowane zarówno zmianami w stylu życia kobiet w krajach zachodnich, jak i wzrostem wykrywalności raka.

  Movember (zbitka angielskich słów moustache (wąsy) i November (listopad)) – coroczna, trwająca miesiąc akcja, uczestnictwo w której polega na zapuszczeniu wąsów w listopadzie. Jej celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych mężczyzn, przede wszystkim raka prostaty i innych rodzajów raka dotykająch mężczyzn („zmienić oblicze męskiego zdrowia”). Strona główna wydarzenia to Movember.com. Spirogerman (spirogermanium, S 99 A, SPG, Spiro-32) – syntetyczny, organiczny związek germanu hamujący syntezę DNA, RNA i białek, mający więc potencjalne działanie przeciwnowotworowe. Zakończone zostały badania kliniczne II fazy dotyczące zastosowania związku w chemioterapii nowotworów narządów płciowych kobiet, glejaków, zaawansowanego raka gruczołowego sutka, raka płuc innego niż drobnokomórkowy, przerzutów raka płuc, przerzutów czerniaka złośliwego, zaawansowanego raka nerkowokomórkowego, przerzutowych nowotworów przewodu pokarmowego, chłoniaków i przerzutów albo wznowy raka żołądka. Jak dotąd, nie rozpoczęto żadnego badania klinicznego III fazy. Innymi możliwymi zastosowaniami spirogermanium są leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby Chagasa. Lek wywołuje odwracalne objawy neurotoksyczne i pneumotoksyczne i podawany jest dożylnie.

  Przestrzeń przednagłośniowa, przestrzeń Boyeta - jest to przestrzeń wyróżniana przez anatomów i otolaryngologów ważna ze względu na znaczenie rokownicze w przypadku szerzenia się raka krtani, raka gardła dolnego czy raka nasady języka. Ma ona kształt trójkątny lub lejkowaty. Atypowa hiperplazja przewodowa (ADH) jest to nadmierny rozrost komórek przewodu mlecznego. Jest to zmiana łagodna, często asymptomatyczna, która może jednak wskazywać na podwyższone ryzyko zachorowania na raka gruczołu sutkowego. Morfologicznie ADH różni się ilościowo od nieinwazyjnego raka wewnątrzprzewodowego (DCIS).

  Neurologiczne zespoły paranowotworowe to odrębna pod względem klinicznym grupa zespołów paranowotworowych (paraneoplastycznych) obejmująca zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego u chorych z nowotworem umiejscowionym poza układem nerwowym, nie związane zatem z przerzutami, ani miejscowym działaniem guza. Często towarzyszy temu podostra neuropatia czuciowa z powodu zajęcia zwojów korzeni czuciowych rdzenia. U 80 % chorych przyczyną jest rak płuc, zazwyczaj z drobnokomórkowy. Około 0,4 % chorych na raka płuc ma dolegliwości neurologiczne, które poprzedzają wykrycie raka u 80 % przypadków tych dolegliwości. Polski Komitet do Zwalczania Raka – medyczna organizacja pozarządowa zajmująca się organizacją profilaktyki i leczenia nowotworów. Należy do Stowarzyszenia Europejskich Lig Zwalczania Raka. Powstał 6 lutego 1906 roku z inicjatywy Mikołaja Rejchmana i Józefa Jaworskiego. 6 czerwca 1921 w Warszawie został powołany na nowo pod obecną nazwą. Ponownie działalność Komitetu wznowiono w 1982 roku, z inicjatywy prof. Zbigniewa Wronkowskiego.

  Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego – jest to szczepionka przeciwko wirusom HPV 16 i 18 (szczepionka dwuwalentna i czterowalentna), czyli najbardziej onkogennymi typami wirusa, odpowiedzialnymi za zwiększone prawdopodobieństwo zachorowania na raka szyjki macicy i raka prącia, oraz przeciwko wirusowom HPV 6 i 11 (tylko szczepionka czterowalentna), odpowiedzialnymi za powstawanie kłykcin kończystych..

  Podziel się Posiłkiem! – program społeczny, którego celem jest walka z niedożywieniem dzieci w Polsce. Zainicjowany przez firmę Danone, jako element strategii społecznej odpowiedzialności firmy w 2003 roku. Współorganizatorem programu od 2005 roku jest Fundacja Polsat, a partnerem strategicznym od 2004 roku Banki Żywności. Do tej pory, w wyniku programu, do dzieci trafiło 10 milionów posiłków.

  Dodano: 24.11.2010. 14:04  


  Najnowsze