• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ruszyła kampania Lecz nadciśnienie skutecznie

  21.11.2009. 19:24
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Na nadciśnienie tętnicze, główny czynnik ryzyka udarów mózgu i zawałów serca, cierpi w Polsce 9 mln osób. Tylko u 20 proc. chorych uzyskuje się dobre wyniki terapii - alarmowali kardiolodzy na konferencji prasowej w Poznaniu. Zainaugurowano na niej ogólnopolską kampanię edukacyjną "Lecz nadciśnienie skutecznie", która jest skierowana do lekarzy i pacjentów i ma uwrażliwiać m.in. na problem nieprzestrzegania zaleceń lekarskich przez chorych - ważną przyczynę niskiej skuteczności leczenia nadciśnienia.

  Na świecie liczba osób z nadciśnieniem wrasta szybciej niż liczba ludności. Obecnie ma je ok. 1 mld ludzi, ale w 2025 r. będzie ich już niemal 1,6 mld.

  Jak przypomniał prof. Jerzy Głuszek z Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w Polsce na nadciśnienie tętnicze cierpi ok. 9 mln osób, a drugie tyle jest nim zagrożonych, czyli ma ciśnienie tzw. wysokie prawidłowe (tj. ciśnienie skurczowe 140-159 mm Hg, a ciśnienie rozkurczowe 90-99 mm Hg).

  Wśród głównych przyczyn, które odpowiadają za wzrost zachorowań na nadciśnienie, prof. Głuszek wymienił starzenie się społeczeństw oraz epidemię nadwagi i otyłości. Specjalista podkreślił, że czynniki dziedziczne są odpowiedzialne za 30-40 proc. przypadków nadciśnienia, podczas gdy czynniki środowiskowe - czyli nasza dieta, aktywność fizyczna, stresy - odpowiadają za 60-70 proc.

  "Nadwaga i otyłość mają silny związek z ryzykiem nadciśnienia. Wśród osób otyłych, z wskaźnikiem masy ciała 30 i więcej, odsetek cierpiących na nadciśnienie wynosi ponad 42 proc., podczas gdy w grupie osób ważących prawidłowo - nieco ponad 15 proc." - powiedziała dr hab. Anna Posadzy-Małaczyńska z Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

  Jak zaznaczyła, największe ryzyko wiąże się z otyłością brzuszną, która przekłada się na otłuszczenie narządów wewnętrznych. "Mobilizacja tłuszczów z tej tkanki jest szybsza i przyczyniają się one w większym stopniu do rozwoju miażdżycy naczyń oraz powikłań sercowo-naczyniowych" - wyjaśniła specjalistka.

  Jak podkreślali kardiolodzy, redukcja masy ciała ma ogromne znaczenie w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia. Nawet umiarkowane schudnięcie może zapobiegać nadciśnieniu u osób z nadwagą i ciśnieniem wysokim prawidłowym, a u osób z nadciśnieniem może powodować zmniejszenie dawek leków, a nawet ich odstawienie - powiedziała Małaczyńska.

  Innym ważnym elementem niefarmakologicznej terapii nadciśnienia jest ograniczenie soli w diecie (choć u osób opornych na sód nie wpływa to na spadek ciśnienia krwi), odpowiednia dieta - spożywanie minimum cztery razy dziennie warzyw i owoców, a także częste spożywanie tłuszczów rybich oraz regularna aktywność fizyczna.

  "Nadciśnienie jest określane cichym zabójcą, gdyż może długo nie dawać symptomów. Rzadko objawia się złym samopoczuciem, rozdrażnieniem, silnym pobudzeniem, bólem głowy" - powiedział prof. Głuszek. Jest to duży problem, gdyż schorzenie to znacznie zwiększa ryzyko groźnych dla życia powikłań, jak udar mózgu, zawał serca, niewydolność serca czy nerek. Z niektórych badań wynika, że umiarkowane nadciśnienie zwiększa śmiertelność wśród mężczyzn ponad dziewięć razy, a wśród kobiet ponad 19 razy.

  Zdaniem specjalisty, wszystkie osoby dorosłe powinny mierzyć poziom ciśnienia tętniczego przynajmniej raz w roku, niezależnie od wcześniej uzyskiwanych wartości. Natomiast osoby zagrożone nadciśnieniem, m.in. cierpiące na cukrzycę, chorobę nerek, z prawidłowym wysokim ciśnieniem tętniczym, rodzinnym ryzykiem chorób układu krążenia - jeszcze częściej. Pozwoliłoby to wcześnie wykrywać nadciśnienie i szybciej wdrażać terapię.

  Za poważny problem w leczeniu tego schorzenia prof. Głuszek uznał fakt, że kontrolę ciśnienia krwi udaje się uzyskać w Polsce tylko u 20 proc. chorych. Odpowiedzialność za tak słabe wyniki leży zarówno po stronie pacjentów, którzy nie przestrzegają zaleceń lekarskich, jak i lekarzy, którzy nie wprowadzają intensywniejszego leczenia, mimo braku efektów dotychczasowej terapii - podkreślił kardiolog.

  Z badań wynika np., że po dziewięciu latach od rozpoznania nadciśnienia już 90 proc. pacjentów nie przyjmuje leków. Stosowanie się do zaleceń lekarskich maleje też wraz z ilością tabletek, które pacjent musi zażyć - przy jednej 60-70 proc. pacjentów przestrzega zaleceń, przy trzech 40-50 proc., a przy ośmiu już tylko 30 proc.

  Szansą na zwiększenie współpracy pacjenta z lekarzem jest m.in. zastosowanie preparatów złożonych, czyli kombinacji dwóch leków w jednej tabletce. Ich dostępność w Polsce, ze względu na refundację, wzrosła w ostatnim czasie, ale i tak jest znacznie niższa niż w bogatszych krajach - zaznaczył prof. Głuszek.

  Aby zwiększyć skuteczność leczenia nadciśnienia w Polsce Fundacja Żyjmy Zdrowo oraz najstarsze polskie pismo dla lekarzy - "Służba Zdrowia" - zorganizowały kampanię "Lecz nadciśnienie skutecznie". W ramach kampanii odbędą się m.in. konferencje i warsztaty dla lekarzy POZ oraz spotkania edukacyjne dla pacjentów. Powstała też strona internetowa (www.lecznadcisnienieskutecznie.pl), na której można znaleźć wiele informacji o chorobie i możliwościach jej leczenia.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Nadciśnienie tętnicze oporne (NTO) – postać nadciśnienia tętniczego, w którym nie uzyskuje się docelowych wartości ciśnienia tętniczego krwi, pomimo jednoczesnego stosowania 3 leków hipotensyjnych z różnych grup, stosowanych w optymalnych dawkach, przy czym diuretyki powinny być jedną ze stosownych grup leków. Jako nadciśnienie tętnicze oporne klasyfikuje się też często trudności z obniżeniem ciśnienia skurczowego poniżej 160 mm Hg u pacjentów w podeszłym wieku. Nadciśnienie Tętnicze – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Andrzej Tykarski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Danuta Czarnecka. Choroba nadciśnieniowa: Choroba nadciśnieniowa to stan stale podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienie tętnicze), które wywołuje szereg reakcji i zmian chorobowych w całym układzie krwionośnym, a także w różnych organach, zwłaszcza w mózgu, nerkach i narządzie wzroku. W chorobie nadciśnieniowej ciśnienie tętnicze utrzymuje się powyżej 140/90 mm Hg i więcej.

  Nadciśnienie naczyniowonerkowe (NNN, ang. renovascular hypertension) – nadciśnienie tętnicze spowodowane przez niedokrwienie nerki i nadmierną aktywację układu RAA. Jest najczęstszą postacią nadciśnienia tętniczego wtórnego o potencjalnie odwracalnej przyczynie, odpowiadając za około 1-2% wszystkich przypadków nadciśnienia tętniczego. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, PTNT – stowarzyszenie medyczne zajmujące się problemami dotyczącymi patofizjologii, rozpoznawania i leczenia nadciśnienia tętniczego, a także upowszechnianiem wiedzy na ten temat i przeprowadzaniem szkoleń.

  Nadciśnienie nerkopochodne – nadciśnienie tętnicze wtórne, spowodowane chorobą miąższu nerek lub zwężeniem tętnic nerkowych (nadciśnienie naczyniowonerkowe). Nadciśnienie złośliwe (łac. hypertonia maligna, ang. malignant hypertension) – ciężka postać nadciśnienia tętniczego przebiegająca z wysokimi wartościami ciśnienia (zazwyczaj 120-140 mmHg rozkurczowego), uszkodzeniem małych naczyń w siatkówce i ostrą, szybko postępującą niewydolnością nerek i serca, a także innych narządów.

  Hipertensjologia - dziedzina medycyny zajmująca się przebiegiem i leczeniem nadciśnienia tętniczego. Jako specjalność medyczna została wprowadzona w 2006 roku przez ministra zdrowia na wniosek Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jest dostępna dla lekarzy posiadających drugi stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych albo pediatrii. Czas trwania specjalizacji wynosi 2 lata. Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (ang. European Society of Hypertension, ESH) – europejska organizacja medyczna zajmująca się problemami dotyczącymi nadciśnienia tętniczego.

  Kaptopryl – organiczny związek chemiczny, lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, stosowany w nadciśnieniu tętniczym, zastoinowej niewydolności krążenia, po zawale mięśnia sercowego, niekiedy w zespole Barttera, także w diagnostyce naczyniowonerkowego nadciśnienia tętniczego.

  Efekt białego fartucha – reakcja pacjenta w obecności personelu medycznego związana z nagłym wzrostem ciśnienia krwi. Obserwowana w przypadkach nadciśnienia tętniczego, w okresie ciąży, w cukrzycy II typu.

  Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa, za (ang.) hipertensja (łac. hypertonia arterialis, niekiedy stosowane skróty HA i AH) – przewlekła choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym). Nadciśnienie wrotne – zwiększenie ciśnienia w żyle wrotnej powyżej 13 mm Hg (>1,7 kPa). Jest najczęstszym powikłaniem marskości wątroby.

  Klasyfikacja Keitha-Wagenera-Barkera – klasyfikacja stosowana do oceny zmian na dnie oka w przebiegu nadciśnienia tętniczego. W klasyfikacji tej wyróżnia się cztery okresy zmian naczyniowych: Głowica paliwowo-powietrzna – wybuchający obłok paliwowo-powietrzny tworzy falę uderzeniową, rozprzestrzeniającą się w otaczającym powietrzu, która to fala jest głównym czynnikiem rażącym tego typu broni. Ciśnienie fali uderzeniowej zależy od ciśnienia fali detonacyjnej (wybuchowej) w obłoku oraz odległości od jego granic. Ustalono, że nadciśnienie wytwarzane w centrum obłoku osiąga wartość 30 kg/cm2, a na granicy obłoku paliwowo-powietrznego ponad 20 kg/cm.

  Nadciśnienie płucne (łac. hypertensio pulmonalis, ang. pulmonary hypertension, PH) – stan, w którym dochodzi do podwyższenia ciśnienia krwi w krążeniu małym (krążenie płucne). Prawidłowe wartości ciśnienia krwi w tętnicy płucnej wynoszą:

  Dodano: 21.11.2009. 19:24  


  Najnowsze