• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sen a kolor skóry

  15.03.2010. 17:35
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Amerykanie pochodzący z różnych grup etnicznych mają odmienne obyczaje i problemy, jeśli chodzi o sen.

  Ustalili to naukowcy zaangażowani w Projekt Badania Snu z uniwersytetu Alabamy, kierowany przez profesora Kennetha Lichsteina. Przeprowadzili oni ankiety wśród ok. tysiąca Amerykanów, w których - oprócz licznych pytań na temat snu i związanych z nim czynności, zwyczajów czy problemów zdrowotnych - znalazła się też prośba o określenie przynależności ankietowanego etnicznej do jednej z czterech kategorii: czarni, biali, Latynosi i Azjaci.

  "Istnieje dosyć badań, by zasugerować, że mogą istnieć różnice etniczne w zaburzeniach snu, takich jak bezsenność czy bezdech senny, a także różnice w ilości i jakości snu czy zdrowotnych konsekwencjach takich zaburzeń" - wyjaśnia profesor Lichstein cytowany przez serwis Eurekalert.

  Jeśli chodzi o długość snu, rozbieżności były niewielkie: od 6 godz. i 14 minut wśród czarnych do 6 godz. i 52 min. u białych Amerykanów. Ci pierwsi najczęściej cierpieli na bezdech senny, ci drudzy zaś na bezsenność. Za to Azjaci twierdzili, że dobrze wysypiają się przynajmniej kilka razy w tygodniu.

  Z ankiety naukowcy dowiedzieli się m.in., co przedstawiciele każdej z czterech grup robią w czasie ostatniej godziny przed zaśnięciem. "Uderzające było to, jak bardzo ludzie są zajęci w czasie godziny przed udaniem się na spoczynek. Nigdy nie widziałem takich danych" - zauważa profesor Lichstein.

  Wśród czarnych aż 70 proc. modliło się lub brało udział w jakimś obrzędzie religijnym przed pójściem spać. Około 40 proc. Latynosów zajmowało się w tym czasie jakimiś domowymi obowiązkami. Azjaci spędzali dwa razy więcej czasu przed komputerem niż przedstawiciele trzech innych grup. Choć większość ankietowanych oglądała wieczorami telewizję, zajęcie to było najmniej popularne wśród Azjatów (robiło to 52 proc. ankietowanych), najpopularniejsze zaś wśród czarnych (75 proc. ankietowanych).

  Po 10 proc. Latynosów i czarnych Amerykanów uprawiało seks co wieczór przed snem; wśród białych odsetek ten wynosił 4 proc., a wśród Azjatów tylko 1 proc.

  Zmęczenie nie było jedynym problemem - również zmartwienia natury finansowej i zdrowotnej odciskały piętno na jakości snu badanych, zwłaszcza czarnych i Latynosów. Martica Hall, profesor psychiatrii z Uniwersytetu w Pittsburghu, cytowana przed serwis Eurekalert, radzi: "Jeśli nie możesz zasnąć, tylko leżysz i się martwisz, zrób sobie notatkę, by pomyśleć o tych sprawach nazajutrz rano, po to, by móc odsunąć od siebie takie myśli w porze snu."

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Malowanie liczbami to łamigłówka polegająca na zaczernianiu pól diagramu. Zaczernione pola utworzą rysunek. To, które pola trzeba zaczernić, wskazują liczby obok diagramu. Liczby z lewej strony każdego wiersza określają, ile grup czarnych pól jest w danym rzędzie i ile czarnych pól jest w każdej grupie. Dla przykładu liczby „1,4,2” oznaczają trzy grupy: pierwsza jest złożona z jednego, druga z czterech, a trzecia z dwóch czarnych pól. Wyodrębnienie 3 kolejnych liczb świadczy o tym, że pomiędzy grupami czarnych pól występuje przynajmniej jedno wolne (białe) pole. Analogicznie jest z liczbami u góry diagramu. Obrazki czarno białe są klasyczną wersją ale czasami można spotkać wersję z wieloma kolorami, w której pola diagramu koloruje się zgodnie z kolorem liczb. Pola z dwoma różnymi kolorami nie muszą mieć białego pola pomiędzy sobą. Występuje również inna wersja (triddler), w której diagram składa się z równobocznych trójkątów. Ubarwienie ochronne, ubarwienie kryptyczne, ubarwienie maskujące – ubarwienie zwierząt, mające za cel obronę przed wrogami, lub pomagające w zamaskowaniu się drapieżnika na tle środowiska podczas jego łowów. Ubarwienie ochronne polega na upodobnieniu się barwą ciała i jej deseniem do środowiska, w którym dane zwierzę żyje. Ubarwienie ochronne jest bardzo szeroko rozpowszechnione wśród zwierząt. U niektórych gatunków jest jedyną, bierną metodą obrony przed wrogami, u innych wspomaga inne metody (np. ucieczka, gruczoły jadowe, pancerz, itp.). Niedźwiedź polarny (Thalarctos maritimus) ma przez cały rok sierść koloru białego, jak śnieg i lód, wśród których żyje. Pasikonik żyjący wśród traw i rzekotka drzewna (Hyla arborea) żyjąca wśród liści drzew ubarwione są na zielono. Ubarwienie ochronne nie dotyczy tylko koloru, ale również deseni na ciele, które u wielu zwierząt są bardzo podobne do otoczenia w którym żyją. Np. grzbietowa powierzchnia ciała żyjącej przy dnie morskim ryby gładzicy (Pleuronectes platessa) upodabnia ją kolorem i deseniem do tego dna. Niektóre motyle mają na skrzydłach kolor i deseń identyczny, jak kora drzew, na których zwykle siadają. Skakunowate, skakuny, skaczele (Salticidae) – kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę. W skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków. W Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków, m.in.: rozciągnik mchuś, skakun arlekinowy, strojniś nadobny , czy mrówczynka. Skakuny na ogół są niewielkich rozmiarów, większość osiąga 2-12 mm, choć zdarzają się osiągające ok. 20-30 mm (np. z rodzajów Hyllus i Sandalodes) oraz takie, które nie przekraczają 1 mm (rodzaj Eupoa).

  Szmuel Rabinowitz (ur. 4 kwietnia 1970 w Jerozolimie) – izraelski rabin odpowiedzialny za opiekę nad Ścianą Płaczu. Wśród jego obowiązków jest doglądanie, czy karteczki z modlitwą umieszczone w Ścianie są prawidłowo usuwane. Zgodnie z tradycją, umieszczone w Ścianie Płaczu modlitwy usuwane są jedynie dwa razy do roku: w wigilię Święta Paschy i żydowskiego nowego roku. Są wtedy umieszczane w specjalnym miejscu by ukryć je przed ludzkimi oczyma. Innym jego obowiązkiem jest czuwanie nad porządkiem ruchu przed Ścianą Płaczu oraz doglądanie, czy pielgrzymi mają stosowny ubiór i nie robią zdjęć w czasie żydowskich świąt. Konik dulmeński: Kuce te nie wyróżniają się spośród innych ras. Głowa jest typowa dla kuca, szyja średniej długości, kłoda zwarta. Kończyny suche o mocnych kopytach. Dominują trzy rodzaje umaszczenia: jasnogniade, ciemnogniade i bułane, wskazujące na dzikich przodków rasy. Białe odmiany są bardzo rzadkie i niewielkie. Częściej występuje pręga grzbietowa i pręgowanie na stawach kończyn – typowe cechy koni prymitywnych. Dzielność użytkowa tych koni jest duża. Są wśród nich dobre konie wierzchowe i zaprzęgowe. Wysokość w kłębie 103–145 cm.

  Handicap – w go, liczba czarnych kamieni ustawianych na planszy przed rozpoczęciem partii dla wyrównania szans słabszego gracza. W przypadku graczy-amatorów określa się ją przez porównanie siły gry przeciwników (wyrażanej w stopniach kyū lub dan); różnica odpowiadająca 1 stopniowi wynosi 1 kamień. Procedura współdecydowania – (uregulowana dawnym art. 251 TWE) w okresie przed Traktatem z Lizbony była jedną z najczęściej stosowanych procedur stanowienia prawa we Wspólnocie Europejskiej, która jako jedyna z pozostałych (proc. zgody, współdecydowania, współpracy, konsultacji) nadawała Parlamentowi Europejskiemu kompetencje prawodawcze równe Radzie Unii Europejskiej. Procedura ta była wykorzystywana zwykle we wszystkich obszarach ustawodawstwa z wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa, podatków, polityki handlowej, pomocy państwa, polityki gospodarczej, konkurencji i Unii Gospodarczej i Walutowej.

  Pytanie filtrujące – rodzaj pytania kwestionariuszowego umieszczane (w kwestionariuszu) jako poprzedzające w stosunku do następnego (następnych). Najczęściej nazwę tę stosuje się wobec pytań stawianych na samym początku wywiadu i mających ustalić, czy respondent spełnia wymogi określone przez twórcę badania. Zazwyczaj jest to przynależność do populacji podlegającej badaniu (ewentualnie jednej z wielu, jeśli poszczególnym grupom przyznane zostały parytety). Wśród najczęstszych pytań tego typu są pytania o wiek, płeć, przedział dochodu, profile zachowań itp. Bardzo częste jest pytanie o badania ankietowe, w których respondent brał udział – badacze wolą unikać "zawodowych respondentów" jako mniej wiarygodnych. Oktawiusze (łac. Octavii) - senatorski ród rzymski. Mimo iż nie należeli do najbardziej znaczących rodzin, jej przedstawiciele osiągali ważne urzędy państwowe w ostatnich dwóch stuleciach przed naszą erą.

  Fedon Gizikis (gr. Φαίδων Γκιζίκης; ur. 16 czerwca 1917, zm. 27 lipca 1999) – grecki wojskowy, prezydent Grecji w czasie dyktatury czarnych pułkowników między listopadem 1973 a lipcem 1974 i tymczasowo przez dalsze cztery miesiące.

  Profesor emeritus (z łac., skrót prof. em., l. mn. professores emeriti) – profesor emerytowany, zwykle przed przejściem na emeryturę zajmujący stanowisko profesora zwyczajnego, najczęściej nadal pracujący na swojej macierzystej uczelni jako honorowy profesor pomocniczy, który prowadzi głównie seminaria magisterskie i doktorskie, rzadziej regularne wykłady dla studentów. Profesorów emerytów zatrudniają również prywatne szkoły wyższe.

  Dodano: 15.03.2010. 17:35  


  Najnowsze