• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skłonność do choroby wieńcowej można odziedziczyć po ojcu

  14.02.2012. 09:53
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Mężczyźni mogą być bardziej narażeni na chorobę wieńcową z powodu cech genetycznych związanych z dziedziczonym po ojcu chromosomem Y - informuje "The Lancet". 

  Zespół doktora Macieja Tomaszewskiego z University of Leicester dokonał analizy DNA 3233 brytyjskich mężczyzn, którzy uczestniczyli w różnych projektach związanych z chorobami serca. Wśród uczestników badań 90 proc. miało jedną z dwóch wersji związanego z płcią męską chromosomu Y - które były określane jako haplogrupa I i haplogrupa R1b1b2. Ryzyko choroby wieńcowej u mężczyzn z haplogrupą I było wyższe o 50 proc. Taką ryzykowną odmianę chromosomu Y ma co piąty brytyjski mężczyzna.

  Kolejne badania mają wyjaśnić, które konkretnie geny są odpowiedzialne za wyższe ryzyko chorób serca. Na razie naukowcy przypuszczają, że chodzi o geny związane z działaniem układu odpornościowego.

  Zdaniem doktora Tomaszewskiego, odkrycie powinno umożliwić opracowanie nowych sposobów leczenia chorób serca i zapobiegania im, a także opracowanie testów, które pozwalałyby identyfikować osoby szczególnie narażone.

  Oprócz wrodzonych predyspozycji, wyraźny wpływ na rozwój chorób serca mają także związane ze stylem życia czynniki w rodzaju palenia czy podwyższonego ciśnienia. Od dawna wiadomo, że u mężczyzn choroby serca pojawiają się przeciętnie o dziesięć lat wcześniej niż u kobiet.

  PAP - Nauka w Polsce

  pmw/ krf/  bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pomostowanie aortalno-wieńcowe (ang. Coronary Artery Bypass Graft, CABG) – operacja kardiochirurgiczna wszczepienia pomostów naczyniowych (tzw. by-passów) omijających miejsce zwężenia w tętnicy wieńcowej stosowana w niektórych przypadkach zawału serca i zaawansowanej choroby wieńcowej. Żyła sercowa mała (vena cordis parva) – inaczej żyła mała serca, jest położona na ścianie tylnej serca w prawej części bruzdy wieńcowej. Uchodzi przez zatokę wieńcową do prawego przedsionka serca. Skala Antmana (ang. TIMI Risk Score for Unstable Angina/NON-ST Elevation Myocardial Infarct) – stosowana w kardiologii siedmiostopniowa skala określająca ryzyko związane z niestabilną chorobą wieńcową lub zawałem serca bez uniesienia odcinka ST.

  Koronaroplastyka - technika przezskórnych interwencji w tętnicach wieńcowych serca. Służy jako zabiegowa metoda leczenia choroby niedokrwiennej serca. Jest podstawowym sposobem leczenia ostrego zawału mięśnia sercowego. Atenolol – organiczny związek chemiczny, lek, należący do selektywnych leków beta-adrenolitycznych, bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i działania stabilizującego błonę komórkową. Atenolol jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, zaburzenia rytmu serca, w ostrej fazie zawału serca oraz w profilaktyce wtórnej zawału.

  Nikardypina (Nicardypine) – organiczny związek chemiczny, lek stosowany w terapii nadciśnienia tęniczego, choroby niedokrwiennej serca i choroby Raynauda. Należy do antagonistów kanału wapniowego z grupy pochodnych dihydropirydynowych. Jest dostępny w formie doustnej i dożylnej. Mechanizm działania jest podobny do nifedypiny i innych pochodnych dihydropirydynowych (amlodypina, felodypina), jednak nikardypina jest bardziej specyficzna w stosunku do naczyń mózgowych i wieńcowych. Dodatkowo nie upośledza kurczliwości mięśnia serca i może być użyteczna w terapii zastoinowej niewydolności serca. Nikardypina posiada również dłuższy okres półtrwania niż nifedypina. Żyła sercowa średnia (vena cordis media) – inaczej żyła średnia serca, zbiera krew od koniuszka serca i leży w bruździe międzykomorowej tylej razem z gałęzią międzykomorową tylną tętnicy wieńcowej prawej. Uchodzi przez zatokę wieńcową do prawego przedsionka serca .

  Żyły przednie serca (venae cordis anteriores) - są to 3-4 drobne naczynia, które zbierają krew z mostkowo-żebrowej powierzchni serca. Uchodzą samodzielnie (tzn. nie przez zatokę wieńcową) do prawego przedsionka serca. Kardiomiopatia przerostowa (łac. Cardiomyopathia hypetrophica, ang. hypertrophic cardiomyopathy – HCM), inaczej idiopatyczne przerostowe zwężenie podaortalne, kardiomiopatia zaporowa – genetycznie uwarunkowana choroba serca polegająca na występowania samoistnego, zwykle asymetrycznego przerostu lewej komory serca pod postacią uogólnionego lub odcinkowego pogrubienia ściany lewej komory, przy nieposzerzonej jamie lewej komory serca.
  Kardiomiopatia przerostowa, w części przypadków, zwiąże się ze zwiększoną częstością występowania nagłych zgonów sercowych u ludzi młodych, jednak z drugiej strony u innych osób z tym schorzeniem nie powoduje skrócenia przewidywanej długości życia.
  Występuje z częstością ok. 1:500 u dorosłych, z równą częstością u mężczyzn jak u kobiet.
  Kardiomiopatia przerostowa odznacza się znaczną odmiennością obrazu klinicznego i ujawnienia się zmian genetycznych leżących u podłoża choroby.

  Dodano: 14.02.2012. 09:53  


  Najnowsze