• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Specjaliści: brak kontroli jakości i limity świadczeń w okulistyce

  19.09.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Polska okulistyka pod względem nowoczesności jest zbliżona do poziomu europejskiego, ale brakuje w niej kontroli jakości. Limity świadczeń ograniczają dostęp do leczenia schorzeń grożących utratą wzroku - alarmowali specjaliści w piątek w Warszawie. 


  Według Watch Heath Care, głównego organizatora spotkania "Innowacje w okulistyce", na wizytę u okulisty czeka się średnio cztery miesiące. Jeszcze dłużej, bo od kilku miesięcy do ponad roku - w zależności od regionu kraju - trzeba czekać na operację zaćmy, czyli usunięcia zmętnienia soczewki oka. To jedna z głównych przyczyn utraty wzroku.

  "W ostatnich 30 latach aż dziesięciokrotnie zwiększyła się na świecie liczba zabiegów usuwania zaćmy. Coraz więcej tych operacji wykonuje się także w Polsce, ale nasze potrzeby w tym zakresie wciąż są znacznie większe" - podkreślił prof. Zbigniew Zagórski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przewodniczący komitetu organizacyjnego seminarium.

  Według przytoczonych na spotkaniu danych, w naszym kraju wykonuje się 165 tys. operacji zaćmy rocznie, a powinno być ich przynajmniej 240 tys., by zaspokoić jedynie najpilniejsze potrzeby. Prawie 90 proc. tych zabiegów wykonuje się w szpitalach, a nie w ambulatoriach, w ramach tzw. chirurgii jednego dnia, co niepotrzebnie podraża ich koszty.

  "Na 1 mln mieszkańców w naszym kraju powinno się wykonywać co najmniej 6 tys. operacji usunięcia zaćmy, a przeprowadza się zaledwie 4,2 tys. To stawia nas na szarym końcu w Europie, choć mamy wystarczająca liczbę okulistów, którzy mogą wykonywać takie zabiegi" - zwrócił uwagę prof. Zagórski.

  Dodał, że w Czechach wykonuje się dwukrotnie więcej operacji zaćmy niż w Polsce (w przeliczeniu na milion mieszkańców). "Niestety, Polska nawet w 2010 r. nie osiągnęła takiego poziomu tych zabiegów, jaki nasi południowi sąsiedzi uzyskali już w 1997 r." - zaakcentował.

  Jego zdaniem, głównym tego powodem jest limitowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz niewłaściwy rozdział środków na operacje zaćmy na poszczególne regiony i ośrodki okulistyczne.

  "Pieniądze nie są wydawane tam, gdzie jest największa kolejka oczekujących na operację. Nie idą one za pacjentem, lecz są przed chorym, zanim trafi on do placówki służby zdrowia. To powoduje, że szpitale zamiast walczyć o chorych, zabiegają przede wszystkim o przychylność NFZ" - powiedział Zagórski.

  Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy NFZ, powiedział w wypowiedzi dla PAP, że nigdzie na świecie nie jest możliwe uwolnienie operacji zaćmy spod limitów. Jego zdaniem, w Polsce, mimo znaczącego zwiększenia nakładów finansowych na zabiegi usunięcia zaćmy i wzrostu liczby tego rodzaju wykonywanych operacji, czas oczekiwania na nie utrzymuje się na poziomie średnio dziesięciu miesięcy w skali kraju.

  Dodał, że przypadki zaćmy określane jako pilne są operowane w okresie nie dłuższym niż trzy, cztery miesiące. Wyraził też przekonanie, że przekazywanie większych środków finansowych tym ośrodkom, gdzie są dłuższe kolejki, kosztem tych, gdzie te kolejki są krótsze, nie rozwiąże sytuacji.

  W ocenie prof. Zagórskiego, na operację zaćmy nie powinno się czekać dłużej niż sześć miesięcy, bo stan chorego się pogarsza i więcej jest powikłań pooperacyjnych, zwiększających koszty leczenia. Jako przykład podał Wielka Brytanię, gdzie na zabieg usunięcia zaćmy czeka się nie dłużej niż trzy miesiące.

  W sprawie powikłań w okulistyce wiele krytycznych uwag wypowiedział prof. Tomasz Żarnowski, konsultant w zakresie okulistyki województwa lubelskiego. Dotyczyły one zarówno leczenia zaćmy, jak i innych schorzeń oczu. Specjalista powiedział, że w naszych ośrodkach okulistycznych jest wiele powikłań, które są ukrywane zarówno przed NFZ, jak i pacjentami. Są to najczęściej uszkodzenia torebki soczewki, przesunięcie soczewki naturalnej lub sztucznej, zapalenia oraz wtórne odwarstwienie siatkówki.

  "Powikłania rozliczane są jako dodatkowo płatne procedury i to dobrze płatne, co znacznie podraża leczenie tego samego schorzenia. Zamiast przykładowo 2,5 tys. zł, NFZ wypłaca 10 tys. zł. Dzieje się tak, dlatego że NFZ nie kontroluje powikłań, a jedynie sprawdza, czy prawidłowa jest dokumentacja" - powiedział Żarnowski.

  Dodał, że niektóre ośrodki okulistyczne nie wykazują żadnych powikłań, co jest niemożliwe. "Nie kontrolujemy poziomu świadczeń usług medycznych i NFZ sam nie podlega żadnej kontroli" - podkreślił Żarnowski.

  Zagórski przyznał, że w polskiej w chirurgii okulistycznej nie ma kontroli jakości, nie ma też żadnych przyjętych standardów leczenia, choć są one stosowane w innych krajach. Dopiero czynione są zabiegi, by je wprowadzić.

  PAP - Nauka w Polsce, Zbigniew Wojtasiński 

  zbw/ agt/ jbr/ ura/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  ReSTOR – nazwa firmowa sztucznej wieloogniskowej soczewki wewnątrzgalkowej wszczepianej do oka po usunięciu naturalnej soczewki w wyniku operacji zaćmy lub zabiegu refrakcyjnego. Zabieg implantacji sztucznej soczewki odbywa się podczas tego samego zabiegu operacyjnego, co usunięcie soczewki naturalnej. Acrysof Toric - toryczna soczewka wewnątrzgałkowa przeznaczona dla pacjentów po usunięciu zaćmy w celu korekcji bezsoczewkowości oraz astygmatyzmu rogówkowego (od wartości około 0,75 do ponad 4 dioptrii). Zabieg usunięcia zmętniałej naturalnej soczewki poprzedzający implantacją soczewki torycznej nie różni się od standardowej operacji zaćmy. Natomiast wszczep soczewki Toric wymaga wcześniejszego oznaczenia osi w której soczewka ma się znaleźć na koniec operacji. Oznaczenie osi dokonuje się poprzez odciśnięcie na rogówce znaczników które pomogą chirurgowi ustawić soczewkę. Wszczep soczewki Toric dokonuje się przez równie małe cięcie jak innych zwijalnych soczewek. Amputacja (z łac. amputatio), także odjęcie – zabieg operacyjny polegający na usunięciu narządu lub jego części; nazwa ta jest używana przede wszystkim w odniesieniu do operacji usunięcia kończyny górnej lub dolnej, przebiegającej z przecięciem kości i wytworzeniem kikuta. Wskazaniem do amputacji są m.in. ciężkie przypadki zgorzeli gazowej oraz znaczne uszkodzenia spowodowane urazem. Jako że amputacja jest zabiegiem powodującym trwałe kalectwo, jest stosowana tylko wtedy, gdy brak innej możliwości leczenia i w sposób na tyle oszczędny, na ile to możliwe (szczególnie przy zabiegach w obrębie dłoni).

  Służba zdrowia we Wrocławiu: We Wrocławiu znajduje się 14 (i dwa w budowie) szpitali publicznych oraz ogromna ilość ośrodków zdrowia. Dzięki współpracy z tutejszą Akademią Medyczną 12 lutego 1958 dokonano pierwszej w Polsce operacji na otwartym sercu, a 31 marca 1966 roku pierwszej operacji przeszczepienia nerki od żywego dawcy. Były to wówczas osiągnięcia o znaczeniu europejskim. III Klinika Chirurgii, kierowana przez prof. Z. Jeziorę, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wyspecjalizowała się w operacjach wytwórczych przełyku, uzyskując w tej dziedzinie czołowe miejsce w kraju. Etap operacji - określona w czasie i przestrzeni część operacji, w trakcie której związek operacyjny wykonuje zadania na korzyść całej operacji.

  Leczenie chirurgiczne – wykonywanie zabiegów, mających na celu naprawę uszkodzeń lub leczenie chorób. W leczeniu chirurgicznym uwzględnia się okres przygotowania do operacji, operację oraz okres pooperacyjny. Leczenie chirurgiczne obejmuje także zabiegi bezkrwawe takie jak: nastawianie złamań i zwichnięć, czy leczenie stanów zapalnych. Powikłania oczodołowe zapalenia zatok przynosowych - są obok powikłań śródczaszkowych skutkiem nieleczonego zapalenia zatok. Zakażenie z ogniska w zatokach szerzy się zwykle przez ciągłość na sąsiadujące oczodoły. Wysokim ryzykiem powikłań oczodołowych obarczone są dzieci ze względu na cienkie ściany zatok. Do powikłań tych należą:

  Operacja, zabieg operacyjny, zabieg chirurgiczny – wszelkiego rodzaju zabiegi na narządach i tkankach ciała, służące poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego, bądź postępowanie diagnostyczne przeprowadzane w taki sposób. Wbrew nazwie, zabiegi chirurgiczne nie należą do kompetencji wyłącznie lekarzy chirurgów - do operacji należy m.in. cięcie cesarskie, będące jednym z podstawowych zabiegów wykonywanych przez lekarza ginekologa. Miejsca przeznaczone do wykonywania zabiegów operacyjnych to bloki (sale) operacyjne. Ścieżka audytu (ang. audit trail) oznacza złożony dokument, który powinien zawierać jak najbardziej przejrzysty opis przebiegu operacji finansowej, gospodarczej lub procesu od samego początku, w trakcie ich trwania po zakończenie, z opisem sposobu dokumentowania i kontroli tych operacji. Ścieżka audytu powinna umożliwiać śledzenie kolejnych faz zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania pojedynczej operacji lub procesu. Jest narzędziem wspomagającym zarządzanie w organizacji i jest jednym z podstawowych mechanizmów kontroli wewnętrznej, umożliwiając wykrycie luk i niesprawności w procesie.

  Koszty leczenia to koszty poniesione na badania i zabiegi ambulatoryjne i operacyjne, pobyt w placówce służby zdrowia, jak również zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.

  Operacja Sokół - to operacja prowadzona przez siły NATO, prowadzonej przez Kanadę. Operacja rozpoczęła się 15 grudnia 2006 z zamiarem wydalenia talibów z Pandżawi i Zhari, które leżą w prowincji Kandahar. Kanadyjscy żołnierze już od kilku miesięcy walczyli z talibami na tym obszarze. Operacja odbyła się w ramach brytyjskiego polecenia. Na podstawie polecenia Kanadyjczycy przygotowali się do zbrojnej operacji. 15 grudnia 2006, czyli w dzień rozpoczęcia operacji, odbywała się kampania operacyjna, dzięki helikopterom, która na celu miała ostrzec mieszkańców o operacji i o nie wychodzeniu z domów.

  Nóż gamma (ang. gamma knife) – urządzenie medyczne wykorzystywane w radiochirurgii, odmianie radioterapii stereotaktycznej – trójwymiarowej radioterapii, wykorzystującej wysokie wartości dawki (powyżej 10 Gy) w pojedynczej frakcji napromieniania, o bardzo wysokiej precyzji (z dokładnością powyżej 0,5mm). Operacja nożem gamma jest metodą konkurencyjną dla klasycznej neurochirurgii, stosowaną w najmniej inwazyjnym leczeniu guzów mózgu, w szczególności gdy przy użyciu tradycyjnej neurochirurgii usunięcie guza jest utrudnione. Nóż gamma jest również stosowany w celu uniknięcia powikłań chirurgicznych, a także u pacjentów, u których stan zdrowia wyklucza wykonanie klasycznej operacji.

  Dodano: 19.09.2011. 00:40  


  Najnowsze