• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Specjaliści z Zabrza znaleźli sposób na bezpieczniejsze operacje

  07.01.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Urządzenie zwiększające bezpieczeństwo operacji medycznych niezwiązanych z sercem opracowali specjaliści z Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu. Wynalazek utrzymuje stabilne ciśnienie tętnicze i chroni m.in. mózg przed niedokrwieniem podczas operacji.

  W Europie każdego roku wykonywanych jest w znieczuleniu ogólnym około 7 mln niekardiologicznych zabiegów chirurgicznych. U około 2-3 proc. operowanych - co w skali Europy stanowi 140 do 250 tysięcy przypadków - występują powikłania kardiologiczne stanowiące zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjentów.

  "W trakcie niekardiologicznych - nie obejmujących serca - zabiegów operacyjnych w znieczuleniu ogólnym często dochodzi do bradykardii, czyli znacznego zwolnienia akcji serca, powodowanej standardowymi procedurami medycznymi wykonywanymi przez chirurga i anestezjologa" - powiedział PAP dyrektor ITAM Adam Gacek.

  Jak wyjaśnił, wystąpienie bradykardii oraz utrata znacznej ilości krwi prowadzi do obniżenia m.in. średniego ciśnienia tętniczego w narządach tak istotnych dla życia jak mózg, serce, czy nerki. "Może to być przyczyną uszkodzenia narządów zdrowych jeszcze przed operacją, pogorszenia rokowań pacjenta i końcowego efektu przeprowadzonej operacji" - tłumaczy rozmówca PAP.

  Gacek zaznacza, że podawane w takiej sytuacji przez anestezjologa leki działają z kilkuminutowym opóźnieniem, a czasami są nieskuteczne. Zbyt duża dawka powoduje niekorzystną dla serca tachykardię (przyspieszenie akcji serca powyżej 100 uderzeń na minutę-przyp. PAP), a zbyt mała - nasilenie bradykardii. Leki te mogą być też przyczyną licznych działań niepożądanych.

  "Alternatywnymi, łatwymi do wdrożenia metodami wspomagania hemodynamiki w trakcie zabiegu operacyjnego są: przezprzełykowa stymulacja przedsionków lub komór oraz przezskórna, nieinwazyjna stymulacja komór serca" - tłumaczy dyrektor ITAM. Podkreśla, że obie te metody wykorzystuje właśnie urządzenie opracowane przez specjalistów z Zabrza.

  Jak zapewnia, szybka reakcja znacznie ogranicza następstwa zwolnienia akcji serca czy nawet jego zatrzymania, czyli niedokrwienne uszkodzenie istotnych dla życia narządów.

  "Wprowadzenie stymulacyjnego wspomagania hemodynamiki na sale operacyjne przyczyni się nie tylko do ochrony samego pacjenta, ale zapewni również większe bezpieczeństwo szpitalowi, narażonemu na roszczenia pacjentów, u których takie niepożądane efekty operacji wystąpią" - podkreśla Adam Gacek.

  W jaki sposób działa urządzenie? Na pacjencie rozmieszczane są elektrody EKG i tzw. czujnik pulsoksymetryczny. W zależności od wybranej metody pobudzania serca, elektrody stymulacyjne umieszczane są na klatce piersiowej lub wprowadzane do przełyku.

  "W przypadku pacjentów, u których prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń jest wysoce prawdopodobne, elektrody stymulacyjne mogą być założone przed rozpoczęciem operacji. Takie rozwiązanie jest najbardziej optymalne" - tłumaczy rozmówca PAP. Dodaje, że lekarze mogą również szybko założyć elektrody stymulacyjne jeśli w trakcie operacji nastąpi zwolnienie akcji serca.

  Dyrektor ITAM wyjaśnia, że urządzenie nie jest jeszcze dostępne na rynku usług medycznych, ze względu na konieczność przeprowadzenia - wymaganej dla tego typu urządzeń - złożonej procedury certyfikacyjnej. "Wprowadzenie tego nowego urządzenia na rynek usług medycznych planowane jest na rok 2012" - zapowiada.

  Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu jest placówką badawczą o 40-letniej tradycji. Prowadzi prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie techniki medycznej. Za "Urządzenie do stymulacyjnego wspomagania hemodynamiki w trakcie zabiegu operacyjnego Cardi Accel ANP-701" specjaliści z ITAM otrzymali m.in. Grand Prix Światowych Targów Wynalazczości Brussels Innova 2010.

  PAP - Nauka w Polsce, Ewelina Krajczyńska

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Urządzenie wspomagające czynność komór serca (ang. ventricular assist device, VAD) – automatyczna pompa wspomagająca pracę komory serca. Stosowana jako środek doraźny u chorych z niewydolnością serca, oczekujących na przeszczepienie lub u osób, u których przeszczepienie jest niemożliwe. VAD nie zastępuje komory serca, lecz wspomaga jego pracę. Urządzenie może być montowane wewnątrz lub na zewnątrz ciała pacjenta. Może wspomagać prawą bądź lewą komorę serca. Napędzane elektrycznie (z baterii zewnętrznej) lub pneumatycznie.

  Urządzenie wspomagające czynność komór serca (ang. ventricular assist device, VAD) – automatyczna pompa wspomagająca pracę komory serca. Stosowana jako środek doraźny u chorych z niewydolnością serca, oczekujących na przeszczepienie lub u osób, u których przeszczepienie jest niemożliwe. VAD nie zastępuje komory serca, lecz wspomaga jego pracę. Urządzenie może być montowane wewnątrz lub na zewnątrz ciała pacjenta. Może wspomagać prawą bądź lewą komorę serca. Napędzane elektrycznie (z baterii zewnętrznej) lub pneumatycznie.

  Urządzenie wspomagające czynność komór serca (ang. ventricular assist device, VAD) – automatyczna pompa wspomagająca pracę komory serca. Stosowana jako środek doraźny u chorych z niewydolnością serca, oczekujących na przeszczepienie lub u osób, u których przeszczepienie jest niemożliwe. VAD nie zastępuje komory serca, lecz wspomaga jego pracę. Urządzenie może być montowane wewnątrz lub na zewnątrz ciała pacjenta. Może wspomagać prawą bądź lewą komorę serca. Napędzane elektrycznie (z baterii zewnętrznej) lub pneumatycznie.

  Wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca (ang. ICD, implantable cardioverter defibrillator) – wszczepialne urządzenie medyczne, mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię i przywrócić rytm zatokowy serca. Wszczepienia urządzenia dokonuje się u chorych, u których pomimo leczenia farmakologicznego istnieje duże ryzyko wystąpienia groźnych dla życia (tak zwanych złośliwych) zaburzeń rytmu serca, mogących doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i śmierci sercowej.

  Wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca (ang. ICD, implantable cardioverter defibrillator) – wszczepialne urządzenie medyczne, mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię i przywrócić rytm zatokowy serca. Wszczepienia urządzenia dokonuje się u chorych, u których pomimo leczenia farmakologicznego istnieje duże ryzyko wystąpienia groźnych dla życia (tak zwanych złośliwych) zaburzeń rytmu serca, mogących doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia i śmierci sercowej.

  Niemiarowość zatokowa oddechowa – fizjologiczna, niewielka zmiana częstości akcji serca podczas wdechu i wydechu. Polega na przyspieszeniu akcji serca podczas wdechu, na skutek zwiększenia się powrotu żylnego do serca, dzięki obniżonemu ciśnieniu w klatce piersiowej. Zwiększenie ciśnienia podczas wydechu prowadzi do zmniejszenia powrotu żylnego i zwolnienia akcji serca.

  Objętość wyrzutowa serca (ang. SV - stroke volume) - ilość krwi wtłaczanej przez jedną z komór serca do odpowiedniego zbiornika tętniczego w czasie pojedynczego skurczu serca. U dorosłego mężczyzny o masie 70 kg, w spoczynku, w pozycji leżącej, każda z komór tłoczy około 80 ml krwi w czasie jednego cyklu pracy serca. W końcu skurczu w każdej komorze pozostaje około 50 ml krwi, stanowiącej objętość krwi zalegającej. Zależna jest od wielu czynników.

  Dodano: 07.01.2011. 00:11  


  Najnowsze