• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Społeczna debata o depresji w środę w Och-Teatrze w Warszawie

  21.02.2012. 18:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Debata społeczna pod hasłem ,,W związku z depresją..." odbędzie się w środę o godz. 12 w Och-Teatrze przy ul. Grójeckiej 65 w Warszawie. Wstęp wolny. Debata jest elementem ogólnopolskiej kampanii ,,Forum przeciwko depresji".

  Kampanii patronuje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W debacie zaplanowanej na 22 lutego udział wezmą eksperci w dziedzinie psychiatrii, psychoterapeuci, dziennikarze, osoby duchowne, przedstawiciele środowiska artystycznego: Ewa Szykulska i Piotr Machalica oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką depresji.

  Poruszone zostaną tematy dotyczące związków depresji z nadużywaniem alkoholu oraz depresji nawracającej. Dyskutowany będzie też wpływ depresji na związki partnerskie oraz na pracownika i jego relacje w miejscu pracy.

  Debacie towarzyszyć będzie wystawa ,,Nie jesteś sama" jaka powstała w ramach kampanii społecznej Fundacji ITAKA - ,,Nie jesteś sama w depresji" (zorganizowanej w listopadzie 2011 r.). Prezentowanych będzie 15 fotografii autorstwa Lidii Popiel oraz jej studentek z Warszawskiej Szkoły Filmowej. Autorki bezpłatnie przekazały wybrane przez siebie prace ukazujące problem depresji. Fotografie są przeplatane historiami kobiet cierpiących na depresję oraz wypowiedziami z forum antydepresyjnego www.stopdepresji.pl.

  Hasło tegorocznej edycji ,,W związku z depresją..." zwraca uwagę na negatywny wpływ depresji na relacje międzyludzkie, w jaki sposób odzyskać równowagę między chorobą, jej objawami a próbą normalnego życia w związku, rodzinie, środowisku zawodowym i społeczeństwie.

  W dyskusji mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby

  Kampania Forum Przeciw Depresji organizowana jest od 2007 roku przez firmę Servier Polska we współpracy z Fundacją ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Ma ona pomóc przełamać opór i niechęć chorych oraz ich rodzin przed zgłoszeniem się do lekarzy, terapeutów i grup wsparcia. Działania prowadzone w ramach kampanii nakierowane są zarówno na osoby chorujące, jak i ich rodziny, które na co dzień muszą zmagać się z problemem depresji.

  Strona www.forumprzeciwdepresji.pl powstała z myślą o chorych na depresję oraz osób nam bliskim i znajomym zmagającym się z tą chorobą. Od 23 lutego będzie nowa jej odsłona: artykuły tematyczne, wywiady z ekspertami, dyskusje na forum, czat z lekarzem psychiatrą, konkursy.

  Na stronie zostanie zamieszczona interaktywna aplikacja ,,Depresja w czterech ścianach". Będzie to wirtualny pokój nawiązujący do zagrożenia wykluczenia osoby chorej z aktywności społecznej. Każda ściana poświęcona innemu problemowi, a elementy wystroju i wyposażenia pokoju nawiązują do oblicza, objawów, leczenia i sposobów wyjścia z depresji.

  PAP - Nauka w Polsce

  zbw/ krf/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dystymia (depresja nerwicowa, depresyjne zaburzenie osobowości, przewlekła depresja z lękiem) – typ depresji charakteryzujący się przewlekłym (trwającym kilka lat lub dłużej) obniżeniem nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Szacuje się, że około 2-5% populacji ogólnej wykazuje objawy dystymiczne. Skala depresji Becka (ang. Beck Depression Inventory, BDI) – skala stosowana w diagnostyce depresji, autorstwa Aarona Becka. Geriatryczna Skala Depresji – jedno z najczęściej używanych przesiewowych narzędzi do samooceny depresji w wieku podeszłym.

  Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją – święto obchodzone 23 lutego po ustanowieniu przez Ministerstwo Zdrowia od 2001 roku (lub od 2002 ustanowione przez Ministra Zdrowia Mariusza Łapińskiego, według niektórych źródeł). Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. Organizowane są akcje informacyjne m.in. przez Fundację ITAKA. Atelophobia (z greckiego: ατελής, atelès, "niedoskonałe, niepełne" oraz φόβος, phóbos, "strach") - lęk przed niedoskonałością. W niektórych przypadkach może być to bardzo poważna przyczyna depresji.

  Depresja maskowana – szczególna forma depresji atypowych, polegająca na tym, że depresja jako objaw podstawowy jest mało nasilona i trudna do wykrycia, a na pierwszy plan obrazu klinicznego wysuwają się objawy somatyczne lub zaburzenia zachowania. Depresja anaklityczna - termin wprowadzony w 1940 przez R.A. Spitza na oznaczenie zaburzeń obserwowanych u części noworodków i niemowląt, które to zaburzenia mają wiązać się z izolacją od matki (np. w związku z pobytem dziecka w szpitalu, lub umieszczeniem w domu dziecka). Obraz depresji anaklitycznej obejmuje:

  Triada depresyjna – pojęcie wywodzące się z modelu poznawczego depresji, zwana także triadą poznawczą. Jest to pojęcie ukute przez Aarona Becka i oznacza występowanie negatywnych myśli w trzech obszarach: Lej depresji - obszar obniżonego statycznego zwierciadła wód gruntowych w stosunku do jego naturalnego poziomu wokół miejsca ich poboru. Przyczyną powstawania leja depresji jest wypompowywanie wody dla celów gospodarczych lub bytowych, a także podczas działalności kopalń odkrywkowych i podziemnych. Efektem tego jest zachwianie stosunków wodnych danego obszaru, przesuszenie gruntów, trudności z zaopatrzeniem w wodę na terenach wiejskich (np. wysychanie studni) itp. W Polsce leje depresji występują na obszarach dużych miast i okręgów przemysłowych, przykładowo w rejonie Gdańska ma on ok. 300 km, w rejonie Lublina ok. 250 km.

  Inhibitory monoaminooksydazy (MAO-I, IMAO) − grupa związków stosowanych w leczeniu depresji (działające na MAO-A) i niedociśnienia tętniczego (działające na MAO-B).

  Rów Balsas, Depresja Balsas (hiszp. Depresión del Balsas) - szeroki region leżący poniżej poziomu morza pomiędzy Kordylierą Wulkaniczną a pasmem górskim Sierra Madre Płd. w Meksyku. W swym najniższym punkcie depresja ta osiąga głębokość 300-500 m. Z depresji Balsas źródło bierze rzeka o tej samej nazwie. Florę tego obszaru stanowią głównie krzewiaste zarośla oraz karłowate drzewa, jak również kaktusy

  Sabcha Tah (fr. Sebkha Tah) – depresja, najniższy punkt Maroka o wysokości 55 m p.p.m. Znajduje się w południowej części kraju przy granicy z Saharą Zachodnią. W obszarze depresji położone jest miasto Tarfaja. Nördlinger Ries – kolista depresja w zachodniej części Bawarii, Niemcy. Miasto Nördlingen jest położone ok. 6 km na południowy zachód od punktu centralnego tej depresji. Jest to krater uderzeniowy powstały 14,3 – 14,5 miliona lat temu (w miocenie).

  Górny Zachód – lekko wznoszący się zachód na północnych stokach Długiego Giewontu w Tatrach Zachodnich. Zaczyna się pod gładką i niemal pionową ścianą Turni nad Białem, ciągnie pod depresją Wyżnich Wrótek, ścianą Juhaskiej Kopy i nagle urywa się nad głęboką depresją Juhaskiej Przehyby, w miejscu, w którym znajduje się najtrudniejszy próg tej depresji. Szerokość zachodu wynosi od kilkunastu do 20 m. Ingresja morza, ingresja morska - jest to proces polegający na zalewaniu nisko położonych obszarów lądowych, np. depresji przez morze w wyniku podnoszenia się poziomu wód albo też obniżania lądu.

  Zespół Cotarda – rzadko występujące zaburzenie towarzyszące czasem ciężkiej depresji, objawiające się występowaniem urojeń nihilistycznych o rozbudowanej, absurdalnej treści (zanik narządów, rozpad organizmu, przekonanie o własnej śmierci). Obserwuje się także pobudzenie psychoruchowe, silny lęk oraz obniżenie czucia bólu i skłonności samobójcze (suicydialne). Należy do obrazu chorobowego wystepującego najczęściej w depresji inwolucyjnej.

  Dodano: 21.02.2012. 18:19  


  Najnowsze