• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spotkanie polskich alergologów w Wiśle

  26.04.2010. 06:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Około 1500 alergologów, dermatologów, laryngologów, pediatrów, pulmonologów oraz lekarzy rodzinnych wzięło udział w III Konferencji Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (PTA), która odbywała się w Wiśle w dniach 21-24 kwietnia. Temat przewodni tegorocznej imprezy brzmiał: "Choroby Alergiczne - od Pediatrii do Geriatrii".

  Jak tłumaczy prezydent PTA prof. Barbara Rogala, niemal każdy człowiek chociaż raz w swoim życiu doświadcza alergii, a połowa z nas jest narażona na nią okresowo. I właśnie to miał podkreślić tytuł konferencji - że alergia to choroba, która nie wyróżnia ani nie oszczędza żadnej grupy wiekowej. I choć zdaniem prof. Rogali w większości przypadków nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia, to jej uciążliwość wywiera negatywny wpływ na jakość życia chorych i ich rodzin.

  Tematyka konferencji adresowana była jednak nie tylko do alergologów; organizatorzy podkreślali interdyscyplinarny charakter imprezy i to, że osiągnięcia współczesnej alergologii oparte są na dokonaniach wielu dyscyplin medycyny. Ich zdaniem, tylko takie - wielodziedzinowe - podejście do leczenia chorób układu oddechowego zapewnia poprawę jakości życia pacjentów. Program konferencji obejmował zresztą także zagadnienia skierowane bezpośrednio do tych ostatnich.

  Główną część czterodniowego spotkania specjalistów stanowiły sesje szkoleniowe, dotyczące przede wszystkim najnowszych metod rozpoznania i leczenia chorób alergologicznych. Podzielono je na kilka różnych bloków, m.in.: "Strategiczny sojusz przeciw astmie i nieżytowi nosa", "Trudności alergologii praktycznej", "Chory i lekarz w procesie leczenia - razem czy osobno?", "Problemy dermatologiczne w praktyce alergologa", "Czerwone oko od pediatrii do geriatrii".

  Specjaliści omawiali tematy - jak podkreślali organizatorzy - zawsze aktualne, m.in. alergie pokarmowe, alergie u dzieci czy alergie na leki. Tradycyjnie już wiele uwagi poświęcono astmie oraz niedocenianemu problemowi nieżytu osa. Podkreślano np. niebagatelny wpływ schorzeń alergicznych oraz chorób górnych dróg oddechowych na ryzyko rozwoju astmy, a także kwestie wysiłku fizycznego i otyłości u chorych na astmę.

  O interdyscyplinarnym charakterze konferencji świadczy to, że w rozważania włączono problemy okulistyczne i dermatologiczne w praktyce alergologicznej (wysypki, zespół czerwonego oka itp.), kwestie immunologiczne, związane z niedoborami odporności u dzieci z astmą, oraz aspekt psychologiczny - w szczególności terapeutyczną rolę kontaktu lekarza z pacjentem oraz problemy w nauce dzieci z alergiami.

  Poza 13 głównymi sesjami planarnymi odbyło się również wiele warsztatów szkoleniowych dla lekarzy, seminaria, dwa sympozja naukowe, tzw. "hot topics". Zorganizowano również wystawę, prezentacje najnowszego sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych, pokazy slajdów oraz imprezy towarzyszące.

  Podczas warsztatów poruszano głównie zagadnienia z zakresu spirometrii oraz najnowszych sposobów leczenia astmy. Na tym ostatnim skupiły się też wykłady z cyklu "hot topics", podczas których przedstawiono aktualne wytyczne Global Initiative for Asthma (GINA) oraz omówiono sam proces powstawania takich wytycznych - jego rys historyczny, aktualne zasady, którymi kierują się międzynarodowe gremia naukowców, oraz popełniane błędy i potrzebne modyfikacje.

  Wykłady w Wiśle poprowadzili eksperci z kraju i zagranicy, w sumie ponad 50 osób, wśród nich międzynarodowe sławy alergologii: prof. Jan L"tvall ze Szwecji - prezydent Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej (EAACI), prof. mer Kalayci z Turcji - członek komitetu wykonawczego EAACI, prof. Anna Nowak-Węgrzyn z USA oraz dr Dave Singh z Wielkiej Brytanii.

  Polskę reprezentowali profesorowie z najważniejszych krajowych ośrodków medycznych, m.in. z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Collegium Medicum UJ, uniwersytetów medycznych w Lublinie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Białymstoku. Prelekcje mieli także przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów chorych na astmę i POChP.

  Nowością tegorocznej konferencji były wideokonferencje, dzięki którym uczestnicy mogli "na żywo" wysłuchać np. prowadzonego bezpośrednio ze Szwecji wykładu prof. Jana L"tvalla.

  Tegoroczna konferencja była trzecią imprezą tego typu. Pierwsza odbyła się w 2007 roku, druga - pod hasłem "Alergia od kliniki do praktyki" - rok później.

  PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz

  agt/

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Anna Jung – (ur. 6 czerwca 1944) prof. dr hab. n. med., lekarz specjalista w dziedzinie pediatrii, nefrologii, alergologii. Kierownik Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Prezydent Europejskiego Towarzystwa Termologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termograficznej w Medycynie. Pyłkowica (pollinosis) – inaczej astma pyłkowa, jest to sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek, któremu często towarzyszą napady astmy oskrzelowej oraz objawy ze strony innych narządów, takich jak skóra lub przewód pokarmowy. "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich.

  Jadwiga Bogdaszewska-Czabanowska (ur. 2 października 1932 w Łazach koło Zawiercia, zm. 27 sierpnia 2013 w Krakowie) – polski dermatolog, prof. dr hab. med., wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Chorób Skórnych i Wenerycznych Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika oraz Katedry i Kliniki Dermatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, stanowisko to piastowała w latach 1977-2003, jako następczyni prof. Kazimierza Lejmana. Pneumonologia i Alergologia Polska – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Monika Szturmowicz. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Paweł Górski.

  Teresa Adamek-Guzik (ur. 11 września 1939 w Sułkowicach, zm. 29 kwietnia 2008 w Krakowie) – prof. dr hab. med., specjalista chorób wewnętrznych i alergologii, od 1993 roku kierowniczka Kliniki i Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która znajduje się w Szpitalu im. J. Dietla w Krakowie. Marek Jutel – profesor doktor habilitowany medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog. Kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przewodniczący Komitetu Naukowego (Scientific Program Committee) (od 2012) i członek zarządu (Executive Committee – od 2009) Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologi Klinicznej. Autor licznych publikacji, m.in. w czasopiśmie „Nature”, głównie z zakresu mechanizmów tolerancji antygenów i alergenów oraz immunoterapii swoistej. Jest pionierem badań nad zastosowaniem alergenów rekombinowanych w leczeniu chorób alergicznych.

  Acta Angiologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Arkadiusz Jawień. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Aldona Dembińska-Kieć, prof. Andrzej Dorobisz oraz prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska. Zbigniew Zdrojewski (ur. 1953) – polski profesor doktor habilitowany nauk medycznych, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie chorób wewnętrznych, koordynatorem do spraw kształcenia podyplomowego w zakresie geriatrii, specjalista interny, nefrologii, transplantologii klinicznej i hipertensjologii. Od 1 września 2008 prorektor do spraw klinicznych i szkolenia podyplomowego Akademii Medycznej w Gdańsku/Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1 października 2008 został kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Toksykologii, a po zmianach statusu jednostki - Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii tejże uczelni. Jest także redaktorem działu "Hemodializa" w czasopiśmie specjalistycznym Forum Nefrologiczne oraz członkiem zarządu Towarzystwa Internistów Polskich. Jest autorem lub współautorem ponad 100 opublikowanych prac naukowych, w tym ponad 50 oryginalnych prac twórczych. Napisał również 30 rozdziałów w podręcznikach z zakresu nefrologii, chorób wewnętrznych i leczenia nerkozastępczego. Ponadto wygłosił lub przedstawił 140 prac na naukowych zjazdach zagranicznych i krajowych. Za swoją działalność naukową, szkoleniową i organizacyjną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2003), Medalem Komisji Eudukacji Narodowej (2008), Medalem Pamiątkowym Akademii Medycznej w Gdańsku (2005) za aktywny udział i zaangażowanie w rozwój przeszczepienia nerek w Gdańskim Ośrodku Transplantacji.

  Edmund Tadeusz Rogala (zm. 25 maja 2013) – polski alergolog, prof. dr hab. nauk med., członek Polskiej Akademii Nauk (Wydział VI - Nauk Medycznych; Komitet Patofizjologii Klinicznej), kierownik Kliniki Alergologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prorektor do spraw klinicznych w latach 1984-1990, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w latach 1996-1999, konsultant ds. alergologii, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

  Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Jacek Musiał (ur. 31 lipca 1948 r. w Krakowie) – profesor dr hab. medycyny, specjalista II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, immunologii klinicznej i alergologii, kierownik Oddziału Autoimmunologii i Zaburzeń Hemostazy II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ. Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) – przewlekła, zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, która prowadzi do nawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie w nocy i nad ranem. U podłoża tych napadów leży wydzielanie przez komórki układu oddechowego licznych mediatorów doprowadzających do rozlanego, zmiennego ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, które często ustępuje samoistnie lub pod wpływem leczenia. Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób psychosomatycznych. Może być spowodowana przez przewlekły alergiczny nieżyt nosa (katar sienny), który wymaga leczenia.

  Grupy Balinta – grupy organizowane w 1950 roku w Londynie, początkowo dla lekarzy ogólnych, przez Michaela Balinta i jego trzecią żonę Enid. Miały one na celu uświadomienie lekarzom psychologicznych aspektów problemów ich pacjentów oraz umożliwienie przyjrzenia się psychologicznej stronie kontaktu z pacjentem. W dyskusjach w ramach grup Balinta główny nacisk kładzie się na relację lekarz – pacjent, a nie na problemy ściśle medyczne. Grupa taka liczy 8 do 12 osób, z czego jedna z osób prowadzi i nadzoruje przebieg spotkania, które odbywa się według ściśle określonych reguł. Początkowo grupy Balinta były prowadzone przez psychoanalityków, jednak współcześnie robią to także przeszkoleni lekarze lub psycholodzy kliniczni. Obecnie tworzy się grupy nie tylko dla lekarzy, ale także dla pielęgniarek i innego personelu medycznego. Mogą one mieć charakter homogeniczny lub obejmować osoby wykonujące różne zawody medyczne. Konferencja jałtańska (od 4 do 11 lutego 1945), zwana także krymską – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej (tzw. Wielkiej Trójki): przywódca ZSRR Józef Stalin, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt. Była to jedna z konferencji wielkiej trójki, miała miejsce po konferencji teherańskiej (listopad-grudzień 1943) a przed konferencją poczdamską (lipiec-sierpień 1945). Wielka trójka odbyła wiele konferencji, jednak na konferencjach teherańskiej, jałtańskiej oraz poczdamskiej zapadły decyzje najwyższej wagi.

  Dodano: 26.04.2010. 06:18  


  Najnowsze