• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Spożywanie ryb w młodym wieku chroni przed świszczącym oddechem - badanie

  28.11.2011. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wyniki nowych badań przeprowadzonych w Szwecji pokazują, że dzieci spożywające ryby przed dziewiątym miesiącem życia są mniej zagrożone pojawieniem się w świszczącego oddechu w wieku przedszkolnym. To jednak może ulec zmianie w przypadku przejścia terapii antybiotykami o szerokim spektrum działania w pierwszym tygodniu życia lub w przypadku zażywania przez matkę paracetamolu w czasie ciąży. Wyniki zostaną opublikowane w grudniu w czasopiśmie Acta Paediatrica.

  Naukowcy z Queen Silvia Children's Hospital przy Uniwersytecie w Gothenburgu w Szwecji zbadali grupę 4.171 losowo wybranych rodzin. Badani udzielali odpowiedzi na temat okresu, w którym ich dzieci miały 6 miesięcy, 12 miesięcy i 4,5 roku. Zespół dążył do odkrycia czynników ryzyka pojawienia się świszczącego oddechu w wieku przedszkolnym, zwłaszcza w powiązaniu ze spożyciem ryb i wczesną ekspozycją na antybiotyki. Naukowcy postawili sobie również za cel odkrycie potencjalnych różnic między świszczącym oddechem wywoływanym rozmaitymi czynnikami a epizodami świszczącego oddechu podczas wirusowych zapaleń dróg oddechowych.

  "Nawracający świszczący oddech jest niezwykle powszechnym problemem klinicznym dotykającym dzieci w wieku przedszkolnym i istnieje potrzeba udoskonalenia leczenia i pogłębienia wiedzy o mechanizmach leżących u jego podstaw" - wyjaśnia dr Emma Goksor, autorka naczelna raportu z badań. "Badania miały na celu zidentyfikowanie zarówno istotnych czynników ryzyka, jak i czynników chroniących, związanych ze schorzeniem. Nasza analiza demograficzna sugeruje, że uzyskane odpowiedzi były w dużej mierze reprezentatywne dla populacji jako całości i jesteśmy przekonani, że nasze odkrycia przynoszą użyteczne informacje na temat trzech istotnych czynników mających swój udział w świszczącym oddechu w wieku przedszkolnym."

  Naukowcy porównali dzieci, które przeszły przez co najmniej trzy epizody świszczącego oddechu w ciągu ostatniego roku z dziećmi wolnymi od świszczącego oddechu. W badaniach uwzględniono dzieci leczone i nieleczone na astmę kortykosteroidami. Zespół podzielił grupę ze świszczącym oddechem na dzieci, które doświadczały jedynie epizodów świszczącego oddechu podczas wirusowego zapalenia dróg oddechowych w trakcie przeziębienia oraz na dzieci doświadczające świszczącego oddechu w wyniku działania rozmaitych czynników, takich jak alergeny, dym tytoniowy czy gimnastyka, bez przeziębienia.

  W sumie 20% dzieci doświadczyło jednego epizodu świszczącego oddechu lub ich większej liczby, a w przypadku 5% był to nawracający świszczący oddech w ciągu ostatniego roku. Około 75% dzieci było objętych leczeniem na astmę, a u ponad 50% lekarze zdiagnozowali astmę.

  Jeżeli chodzi o spożycie ryb, to dzieci, którym podawano ryby przed dziewiątym miesiącem życia były o 50% mniej zagrożone wystąpieniem nawracającego świszczącego oddechu w wieku 4,5 lat. Na szczycie listy znajdują się ryby białe, a następnie łosoś i płastuga.

  Zdaniem naukowców poddanie terapii antybiotykami o szerokim spektrum działania w pierwszym tygodniu życia wiąże się z podwojeniem ryzyka wystąpienia nawracającego świszczącego oddechu w wielu 4,5 lat. Jedynie 3,6% dzieci wolnych od świszczącego oddechu zażywało antybiotyki wobec 10,7%, które doświadczyły co najmniej trzech epizodów. Ryzyko wzrastało w przypadku dzieci cierpiących na świszczący oddech wywoływany rozmaitymi czynnikami. Naukowcy nie stwierdzili statystycznie istotnego wzrostu ryzyka epizodów świszczącego oddechu podczas wirusowego zapalenia dróg oddechowych.

  Jeżeli chodzi o stosowanie paracetamolu, naukowcy stwierdzili, że 28,4% matek przyjmowało ten lek w czasie ciąży. Częstotliwość prenatalnej ekspozycji na paracetamol w grupie cierpiącej na świszczących oddech i objętej leczeniem na astmę wyniosła 12,4%. Zażywanie paracetamolu w czasie ciąży zwiększało ryzyko o 60%. Zespół twierdzi, że następstwa były zauważalne w grupie cierpiącej na świszczący oddech wywoływany rozmaitymi czynnikami, w której ryzyko wzrastało dwukrotnie.

  Dr Goksor stwierdziła: "Nasze odkrycia wyraźnie pokazują, że spożywanie ryb chroni przed wystąpieniem świszczącego oddechu w wieku przedszkolnym, a dzieci leczone antybiotykami w pierwszym tygodniu życia oraz takie, których matki zażywały paracetamol w czasie ciąży są objęte podwyższonym ryzykiem, zwłaszcza wystąpienia świszczącego oddechu wywoływanego rozmaitymi czynnikami."

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ropusznik beta, ropusznik świszczący (Opsanus beta) – gatunek morskiej ryby batrachokształtnej z rodziny batrachowatych (Batrachoididae). Nie ma znaczenia gospodarczego. Astma (łac. Asthma, polski termin to dychawica) – stan, w którym dominującym objawem jest ostra duszność powiązana ze świszczącym oddechem. Dychawica świszcząca - przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego (nervus laryngeus recurrens). Choroba zwierząt domowych (koni i bydła). Polega na bezgorączkowym utrudnionym oddychaniu. O dychawicy mówimy, gdy temperatura ciała nie przekracza normalnej, tj. 38,5°, a liczba oddechów w stanie odpoczynku jest większa od 14 na minutę u koni, a 20 na minutę u bydła. Przyczyną dychawicy są choroby dróg oddechowych i serca. Leczenie zależne jest od zmian patologicznych, cięższe wypadki są nieuleczalne. Dychawica należy do wad ukrytych konia (tj. wad, za które można żądać odszkodowania od osoby, która sprzedała chore zwierzę).

  Sierpiec (Bucephala islandica) - ptak z rodziny kaczkowatych. W locie widoczne skrzydła z czarnym rysunkiem, lot świszczący. Chwyt Rauteka – stosowany w pierwszej pomocy chwyt ratowniczy służący do szybkiej ewakuacji poszkodowanego z miejsca zagrożenia, np. z samochodu. Należy go stosować jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, czy to wynikającego z niebezpiecznego otoczenia (np. toksyczne opary), czy z ciężkiego stanu poszkodowanego (zatrzymanie oddechu lub krążenia, niemożność udrożnienia dróg oddechowych). W pozostałych przypadkach poszkodowanego ewaku­ują specjalistyczne służby ratownicze z zachowaniem zasad dotyczących stabilizacji kręgosłupa.

  Profil psychoedukacyjny, PEP – test oparty na rozwojowej koncepcji oceny służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Z założenia przeznaczony jest dla osób funkcjonujących na poziomie przedszkolnym i niższym – w wieku od 6 miesięcy do 7 lat. Stosowany jest w diagnostyce dzieci do 12 roku życia, jeżeli istnieje podejrzenie, że niektóre funkcje rozwojowe są poniżej poziomu siódmego roku życia. Dla osób powyżej 12 roku przeznaczony jest profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP). Pranajama – w praktykach jogi technika opanowania oddechu, mająca na celu jego maksymalne spowolnienie i zrytmizowanie. Oddech podzielony jest na trzy fazy: puraka (głęboki wdech), rećaka (wydech) oraz kumbhaka (wstrzymanie oddechu po wdechu lub wydechu). W ośmioczłonowej klasycznej jodze indyjskiej pranajama stanowi kolejny człon po asanie. Pranajama stanowi również istotną część praktyki hathajogi. Celem ćwiczeń oddechowych jest usunięcie przeszkód pojawiających się na drodze poznania. Spowalniając oddech, jogin może z pełną świadomością wniknąć w pewne stany świadomości, które podczas zwykłego czuwania są dla świadomości niedostępne, np. w stan marzeń sennych (skr.: svapna). Zgodnie z zaleceniami traktatu Hathajogapradipika, ćwiczenia oddechowe należy wykonywać cztery razy na dobę, za każdym razem 80 cykli oddechów. Odpowiednie asany to siddhāsana, vīrāsana, padmāsana i baddhakoṇāsana.

  Dzień Świszcza, również Dzień Świstaka, ang. Groundhog Day – doroczne święto obchodzone 2 lutego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, którego bohaterem jest świszcz (wbrew popularnemu w Polsce wyobrażeniu nie chodzi tu o świstaka). Jeżeli w tym dniu zwierzę zobaczy swój cień, co sprawdza się wyciągając świszcza z nory, zwiastuje to jeszcze sześć tygodni zimy. Jeśli nie, to oznacza, że wiosna jest już blisko. Zespół bezdechu śródsennego (ang. Sleep Apnoea Syndrome - SAS) – zespół objawów chorobowych spowodowanych bezdechami w czasie snu. Za bezdech uważa się ustanie wentylacji płuc przez okres dłuższy niż 10 sekund lub spłycenie oddechu poniżej 50%. Podczas bezdechu dochodzi do zmniejszenia wysycenia krwi tlenem. Cierpiący na tę chorobę mogą w trakcie nocy mieć setki takich epizodów.

  Skala Denver, The Denver Developmental Screening Test (DDST) – powszechnie używany test skyningowy wykorzystywany do wyszukiwania zaburzeń na tle rozwoju psychoruchowego u dzieci w wieku przedszkolnym. Test został skonstruowany przez Williama K. Frankenburga i po raz pierwszy wprowadzony przez Josiah B. Dobbs’a w 1967 roku. Zrewidowany Test Denver (DENVER II), który służy ocenie dzieci w wieku od urodzenia do ukończenia 5 roku życia, jest obecnie sprzedawany przez Denver Developmental Materials, Inc., w Denver w stanie Colorado.

  Dodano: 28.11.2011. 16:49  


  Najnowsze