• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Studia prawnicze dla lekarzy

  14.06.2011. 00:40
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dwie uczelnie: Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Śląski oferują nowy kierunek studiów podyplomowych - prawo w ochronie zdrowia. Młodzi lekarze dowiedzą się o prawach jakie im przysługują, gdy dojdzie do konfliktu z pacjentem. W poniedziałek podpisano umowę o współpracy.  Program studiów podyplomowych, Prawo w ochronie zdrowia, został opracowany w szczególności z myślą o młodych lekarzach, który kończą studia medyczne. Umowę o współpracy podpisały w poniedziałek - Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Śląski oraz Śląska Izba Lekarska. "Obecnie, na młodych zdolnych lekarzy, czekają teraz równie zdolni młodzi prawnicy" - powiedziała w poniedziałek PAP prof. Ewa Małecka-Tendera, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Rektor podkreśliła, że sytuacja w ostatnich latach bardzo się zmieniła, dlatego młodzi lekarze muszą "wiedzieć jakie mają prawa i obowiązki, oraz jak należy się poruszać w ramach obowiązującego prawa". "Takim najbardziej drastycznym przykładem są USA, gdzie pozwy przeciwko lekarzom stały się sposobem na życie dla prawników" - opowiadała rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Stopień zainteresowania studiami przerósł oczekiwania organizatorów. Z ankiet jakie wysłali do lekarzy, z pytaniem czy takie studia są potrzebne, w ciągu czterech dni wpłynęło sto pozytywnych odpowiedzi. "Początkowo chcieliśmy uruchomić 40 miejsc, ale zainteresowanie jest tak duże, że postanowiliśmy podwoić liczbę miejsc" - wyjaśniała w poniedziałek prof. Krystyna Olczyk, prorektor ds. szkolenia podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

  W studiach będą mogli uczestniczyć nie tylko młodzi lekarze, ale także pracownicy niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej - wszyscy, którzy będą chcieli zapoznać się prawem stosowanym w ochronie zdrowia. Będą się uczyć umiejętności prowadzenia mediacji i negocjacji oraz radzenia sobie z problemami prawnymi, co - jak ujęła prorektor Olczyk - "pozwoli młodym ludziom sprostać nowym wyzwaniom współczesnych czasów".

  "Musimy im nie tylko wskazać drogę postępowania, ale pokazać do kogo należy się zwrócić w razie problemów, dlatego zatrudnimy wybitnych specjalistów z zakresu prawa" - dodała prof. Olczyk. W trakcie studiów podyplomowych słuchacze poznają tematykę m.in. z zakresu prawa ogólnego, prawa medycznego, medycyny sądowej oraz orzecznictwa. "To będzie kompendium, łączące wiedzę prawników, lekarzy praktyków sądowych i orzeczników z izby lekarskiej, którzy na co dzień stykają się z wieloma trudnymi sprawami" - wyjaśniała prorektor.

  W kraju działa obecnie kilka podobnych studiów z zakresu prawa w ochronie zdrowia - m.in. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, na ogół są to jednak jednowydziałowe inicjatywy organizowane w ramach wydziałów prawa. W przypadku śląskiej inicjatywy, w przedsięwzięcie zostały zaangażowane dwie uczelnie i izba lekarska. Wydział prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego wydeleguje prawników, wydział lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego - praktyków z zakresu medycyny sądowej a ośrodek kształcenia Śląskiej Izby Lekarskiej - ekspertów od orzecznictwa sądowego.

  Prof. Czesław Martysz, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Śląskiego wyjaśniał w poniedziałek, że trwają rozmowy w sprawie uruchomienia w przyszłości oddzielnego studium mediacji, co wpisuje się w obecną sytuację na rynku medycznym, czyli "postępującą komercjalizację służby zdrowia". KTP

  PAP - Nauka w Polsce

  ls/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (skrót nazwy aktualnej: SUM, d. Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach) – publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym, kształcąca lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia i in.), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Paweł Eugeniusz Buszman (ur. 23 stycznia 1961 w Rudzie Śląskiej) – profesor doktor habilitowany nauk medycznych, polski kardiolog, konsultant medyczny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Andrzej Żądło (ur. 25 kwietnia 1953 w Kielcach) – polski duchowny katolicki diecezji kieleckiej, teolog, dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2012 oraz kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki na tym wydziale, senator Uniwersytetu Śląskiego.

  Ryszard Mariusz Małajny (ur. 1953 w Krośnie Odrzańskim) – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn polityczno-prawnych oraz prawa wyznaniowego. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1975), w 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, w 1986 r. doktora habilitowanego nauk prawnych, w 1987 r. stanowisko docenta, w 1992 r. profesora uczelnianego, w 1994 r. tytuł profesora nauk prawnych, zaś w 2000 r. stanowisko profesora zwyczajnego Uniwersytetu Śląskiego. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego i Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Katowicach przy ul. Bankowej 11B.

  Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (do 2003 roku Wydział Techniki) – jednostka naukowo-dydaktyczna (jeden z 12 wydziałów) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach, w ramach których prowadzona jest edukacja na następujących kierunkach: Janusz Gruchała (ur. 1949, zm. 21 listopada 2011) – polski historyk, prof. dr hab., wieloletni wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XIX wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego.

  Muzeum Uniwersytetu Medycznego – dawne Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia (w skrócie MuzeUM Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia lub MuzeUM, inna nazwa – Muzeum Historii Medycyny UM) – muzeum w Łodzi poświęcone historii medycyny i Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia oraz polskiego szkolnictwa wojskowo-medycznego. Funkcjonuje przy Zakładzie Historii Nauk i Medycyny Wojskowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego siedziba znajduje się przy Ppl. Sejmu Śląskiego 1 w Katowicach oraz przy ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu.

  SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów – szpital wybudowany w 1937 w Łodzi, którego działalność i tradycje są związane z działalnością wojskowej służby zdrowia, obecnie stanowiąc bazę dydaktyczną m.in. dla nauki studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i szkolenia lekarzy wojskowych w ramach Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi.

  Dodano: 14.06.2011. 00:40  


  Najnowsze