• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Świńska grypa, grypa meksykańska... nowa grypa ? (wirus A - H1N1)

  01.05.2009. 14:48
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda


     Od marca 2009 r. potwierdzono przypadki zakażeń nowym szczepem wirusa typu A/H1N1 w Kalifornii i Teksasie. W związku z niebezpieczeństwem pandemii trwa obecnie dochodzenie epidemiologiczne (które ma na celu m.in. określenie źródła zakażenia) i dalsze badania wirusologiczne. Wirusy zidentyfikowane w Meksyku i USA są genetycznie identyczne i nie były do tej pory stwierdzany u ludzi i świń.


  Do marca 2009 znane były jedynie rzadkie przypadki zakażeń ludzi tym wirusem " głównie wskutek bezpośredniego kontaktu ze świniami. W okresie od grudnia 2005 r. do lutego 2009 r. w USA (w 10 stanach) stwierdzono razem jedynie 12 przypadków zakażeń. Jednakże została stwierdzona możliwość ich przenoszenia z człowieka na człowieka.

  Zachorowania na terenie Meksyku miały miejsce głównie w Dystrykcie Federalnym oraz w następujących stanach: Baja, Kalifornia, Hidalgo, Veracruz, Tlaxcala, Chihuahua, San Luis Potosi. Zachorowania na terenie USA miały miejsce w Kalifornii i Teksasie.

  30 kwietnia 2009 WHO poinformowała o zaprzestaniu określania choroby mianem świnskiej grypy.
  Nowy wirus grypy określany będzie jako influenza A(H1N1)


  Wikipedia:Świńska grypa (lub grypa świń, grypa typu A, wywoływana przez wirus H1N1, z ang. "H1N1 influenza A" ) " choroba układu oddechowego świń, którą powodują wirusy grypy typu A. U świń wirusy te wywołują liczne zachorowania, jednak śmiertelność na skutek zakażenia jest niska. Wirus grypy świń typu A/H1N1 został wyizolowany po raz pierwszy u świń w 1930 roku.


  Grypa może przenosić się bezpośrednio ze świń na ludzi i z ludzi na świnie. Do zakażenia ludzi najczęściej dochodzi poprzez bliski kontakt z zakażonymi zwierzętami. Aktualnie może również dochodzić do przeniesienia wirusa z człowieka na człowieka.


  Objawy
  Objawy przypominają tradycyjną grypę:
  wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe oraz kostno-stawowe, ból głowy, gardła oraz suchy kaszel, uczucie wyczerpania i ogólnego rozbicia, brak apetytu, ból w okolicy ucha

  Mogą wystąpić również:
  katar, nudności, biegunka lub wymioty

  Czasami nawet:
  sztywność, utrata przytomności, dezorientacja

  Profilaktyka
  W przypadku osób udających się do krajów, w których stwierdzono przypadki zakażeń wirusem grypy świń typu A (H1N1) u ludzi należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia oraz przestrzegać reżimu sanitarnego a w szczególności:

  > Unikać bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne. W przypadku zachorowania pozostać w domu lub zachować odpowiednią odległość od innych osób, tak aby chronić je przed zachorowaniami.

  > Zapobiegać zakażenia wirusem innych osób poprzez przykrywanie ust i nosa chusteczką w czasie kaszlu i kichania.

  > Unikać dotykania oczu, nosa i ust (wirusy i bakterie często rozprzestrzeniają się gdy ludzie dotykają skażonych powierzchni, a potem oczu, nosa i ust).

  > Myć często ręce wodą z mydłem.

  > Nie można zarazić się wirusem grypy świń przez zjedzenie wieprzowiny.
  Grypa świń nie przenosi się przez żywność. Nie można zarazić się grypą świń poprzez zjedzenie mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych. Jedzenie prawidłowo przygotowanego i poddanego obróbce termicznej mięsa jest bezpieczne.

  Postępowanie
  Osoby powracające z Meksyku i USA lub mające kontakt z osobami przebywającymi na tych terenach w ostatnim czasie (u których wystąpiły symptomy choroby) posiadające następujące objawy chorobwe: podwyższoną temperaturę ciała, osłabienie, kaszel, katar, ból gardła, bólekostne i mięśniowe, nudności, biegunkę, wymioty powinny pilnie skontaktować się z lekarzem.

  W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych w okresie około 10 dni od powrotu do kraju lub kontaktu z osobą podejrzaną o zachorowanie na grypę świń należy niezwłocznie udać się do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, najbliższego szpitala zakaźnego lub innej placówki medycznej i poinformować o historii podróży.  Obecna sytuacja:

  Aktualna mapa FluTracker:


  Mniej aktualna mapa Google Maps:

  Infolinia
  Z dniem 29 kwietnia zostaje uruchomiona infolinia w sprawie świńskiej grypy. Informacji udzielą specjaliści z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH.

  Pod numerami telefonów:
  1. (22) 54 -21- 412
  2. (22) 54 -21- 413
  3. (22) 54 - 21- 414
  4. 696-498-559

  Linie te czynne są całą dobę.


  Bibliografia:
  1. Wikipedia
  2. Komunikat Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach dotyczący przypadków zakażeń wirusem grypy świń typu A (H1N1) u ludzi.

  Zasoby graficzne:
  fot.: autor, źródło (licencja GFDL)
  diagram objawów - public domain

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  H1N1 – podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09. Świńska grypa (lub grypa świń) – zakaźna choroba układu oddechowego świń, którą powodują wirusy grypy typu A lub (rzadziej) wirusy grypy typu C. Nieściśle (i formalnie niepoprawnie) świńską grypą nazywa się również chorobę wywoływaną przez tzw. nowy wirus grypy północnoamerykańskiej (nazywany również wirusem grypy meksykańskiej). Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000.

  Ptasia grypa, influenza ptaków – ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy, który należy do rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus A. Amantadyna – lek antywirusowy, stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych (zwłaszcza A2; nie działa na wirus grypy typu B). Działa przez hamowanie uwalniania materiału genetycznego wirusa z nukleokapsydu do komórki i dalsze etapy jego replikacji. Obecnie obserwuje się szybkie wytwarzanie oporności wirusów na ten lek.

  Szczepionka prepandemiczna przeciw grypie – szczepionka nowej generacji przeciwko grypie ptasiej. Jest przeznaczona do podawania osobom dorosłym (18–60 lat) w celu ochrony przed grypą ptasią, którą wywołuje szczep wirusa grypy A oznaczony H5N1. Zawiera fragmenty inaktywowanego (zabitego) wirusa A(H5N1) oraz system adiuwantowy. Wirus ptasiej grypy H5N1 jest uważany przez WHO za odmianę wirusa, która może stać się przyczyną kolejnej pandemii, w przypadku, gdyby doszło do jego mutacji i przekształcenia w szczep zaraźliwy dla człowieka. W związku z tym szczepionka jest przeznaczona do ewentualnych szczepień masowych. Charakteryzuje się zdolnością wywoływania odporności krzyżowej oraz ochrony przed nowymi odmianami wirusa H5N1. Została dopuszczona do obrotu 26 września 2008 na terenie wszystkich krajów UE decyzją Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) po zapoznaniu się z materiałami i wynikami badań przedstawionymi przez producenta, jednocześnie zobowiązując go do monitorowania działań niepożądanych tak długo, jak szczepionka będzie znajdowała się w obrocie. Na rynku farmaceutycznym występuje pod nazwą Prepandrix® i Pandemrix®. Producentem jest firma GSK Biologicals. Grypa azjatycka – pandemia grypy typu H2N2, która wybuchła w Chinach w 1957, rozprzestrzeniła się do innych krajów i trwała do 1958. Pochłonęła od 1 do 4 milionów ludzi. Po mutacji powstał wirus H3N2, który wywołał później grypę Hong-Kong.

  Skok antygenowy, genetyczna reasortacja (ang. antigenic shift) - zjawisko zmienności genetycznej polegające na wymianie jednego bądź kilku fragmentów jednoniciowego RNA wirusa grypy. Dochodzi do niego przy jednoczesnym zakażeniu komórki gospodarza przez dwa różne wirusy. Powstaje odrębny antygenowo szczep wirusa, o znacznych zmianach antygenowych głównie cząsteczek H (hemaglutynina) i N (neuraminidaza). Przeciwko takim szczepom wirusów grypy organizm nie ma wytworzonej uprzednio odporności, stąd często są one przyczyną epidemii lub pandemii. Miało to miejsce w wypadku kilku pandemii grypy do których doszło w XX wieku. Szczepionka przeciw grypie pandemicznej (syn. szczepionka pandemiczna przeciwko grypie lub szczepionka pandemiczna) – szczepionka przeciw grypie zawierająca antygen szczepu wirusa grypy, który wywołał pandemię, lub którego podejrzewa się o możliwość jej wywołania, stosowana w profilaktyce grypy w oficjalnie ogłoszonej pandemii. Szczepionkę podaje się w postaci iniekcji domięśniowej. Pierwszą dawkę wybranego dnia, a drugą co najmniej 3 tygodnie później.

  Materiał genetyczny - substancja chemiczna będąca nośnikiem informacji genetycznej. Inaczej mówiąc, materiał genetyczny jest fizycznym nośnikiem dziedziczności. U wszystkich znanych organizmów żywych materiałem genetycznym jest DNA. U niektórych wirusów, np. u wirusa grypy lub wirusa HIV, funkcję tę pełni RNA.

  Przyzakaźne zapalenie mózgu (łac. encephalitis parainfectiosa) – forma zapalenia mózgu, występująca w przebiegu różnych chorób zakaźnych, najczęściej odry, ospy wietrznej, różyczki i grypy. Nie zostało dotąd wyjaśnione, czy zachodzi tu inwazja wirusów do układu nerwowego, czy też zmiany mózgowe mają charakter odczynu alergicznego.

  Rymantadyna (nazwa handlowa Flumadine) – lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A. Pochodna adamantanu. Podostre zapalenie tarczycy (choroba de Quervaina, łac. thyroiditis subacuta) – stan zapalny tarczycy o nieznanej etiologii. Jako najbardziej prawdopodobny czynnik etiologiczny przyjmuje się infekcję wirusową (wirusy grypy, świnki, mononukleozy, adenowirusy, wirusy ECHO, Coxsackie) u osób z predyspozycją genetyczną (antygen zgodności tkankowej – HLA-Bw35).

  Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B. Myksowirusy - wirusy należące do RNA-wirusów, powodujące zlepianie się erytrocytów. Obejmują wirusy odry, świnki, grypy; te ostatnie charakteryzują się dużą zmiennością budowy antygenowej, a tym samym dużą liczbą odmian, co utrudnia dobranie skutecznej szczepionki.

  Dodano: 01.05.2009. 14:48  


  Najnowsze