• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tajemnica kurczenia się populacji komara malarycznego

  22.09.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Naukowcy z Danii i Tanzanii odkryli, że liczebność komarów przenoszących pasożyty malarii maleje w różnych wioskach. Przyczyny tego zjawiska jak dotąd były nieznane. Eksperci głowili się: nie są prowadzone zorganizowane akcje zwalczania komarów, więc jak to możliwe, że 99% populacji zniknęło? Pojawiło się wiele teorii, ale brak odpowiednich danych uniemożliwiał określenie, czy malaria trwale wycofuje się, czy też pozostaje uśpiona, by zaatakować w swoim czasie. Badanie, opisane w Malaria Journal, zostało częściowo sfinansowane ze środków UE.

  "Wielu innych badaczy malarii uważa, że spadek liczebności komarów w krajach takich jak Tanzania, Erytrea, Rwanda, Kenia i Zambia jest dowodem skuteczności programów zwalczania malarii, w szczególności dotyczących stosowania moskitier" - wyjaśnia główny autor badania prof. Dan Meyrowitsch z Wydziału Badań Służby Zdrowia na Uniwersytecie w Kopenhadze.

  "To nie jest cała prawda. Przez ponad 10 lat zbieraliśmy i określaliśmy liczebność komarów w wioskach Tanzanii. Liczba schwytanych osobników spadła z 5 300 w 2004 r. do zaledwie 14 w 2009 r., przy czym te ostatnie pochodziły z wiosek, w których używa się moskitier".

  Prof. Meyrowitsch sugeruje, że 99% spadek populacji komarów w drugiej połowie lat 90. jest powiązany ze zmniejszeniem ilości opadów atmosferycznych, prawdopodobnie wywołanym globalnymi zmianami klimatu.

  "Od 2003 do 2009 r. objętość opadów była bardziej stabilna, ale następowały one bardziej chaotycznie i wykraczały poza porę deszczową" - tłumaczy. "To mogło zakłócić naturalny cykl rozwoju komarów. Oczywiście to wspaniała wiadomość, że liczba powodowanych malarią zgonów wśród dzieci drastycznie spadła w ciągu ostatnich pięciu czy sześciu lat, ale musimy wiedzieć, dlaczego tak się dzieje!".

  Naukowcy zauważają, że skoro jako przyczynę można wykluczyć stosowanie moskitier, to trzeba wyjaśnić, czy zmniejszenie się ich liczebności wynika z choroby bądź stosowania przez mieszkańców pestycydów, czy też z nowej chaotycznej struktury opadów.

  "Dopóki nie znajdziemy odpowiedzi, nie będziemy mogli przewidzieć, kiedy komary powrócą" - mówi prof. Meyrowitsch - "a to może nagle stać się poważnym problemem".

  Zespół sugeruje, że ponieważ od 2005 r. część dzieci i dorosłych nie była narażona na działanie malarii, stracili oni lub nie rozwinęli odporności na pasożyta. Ponowne pojawienie się komarów może oznaczać wybuch poważnej epidemii malarii i wiele ofiar śmiertelnych, jeżeli władze odpowiednio się nie przygotują na taką okoliczność.

  W badaniu uczestniczyli naukowcy z Wydziału Zdrowia Międzynarodowego, Immunologii i Mikrobiologii, Wydziału Zdrowia Publicznego i Wydziału Chorób Weterynaryjnych Uniwersytetu w Kopenhadze oraz z Narodowego Instytutu Badań Medycznych w Tanzanii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Światowy Dzień Malarii (ang. World Malaria Day, fr. Journée mondiale du paludisme) – święto ustanowione przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA, WHO) w maju 2007 roku, upamiętniające globalną walkę z malarią. Obchodzone corocznie od 2008 roku w dniu 25 kwietnia. Jego celem jest wzrost świadomości społecznej dotyczącej malarii oraz redukcja skutków i skali choroby. Komarów-Osada – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Komarów-Osada. W latach 1975−1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zamojskiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Komarów-Osada. George Henry Falkiner Nuttall (ur. 5 lipca 1862 w San Francisco – zm. 16 grudnia 1937) - brytyjski bakteriolog, który prowadził badania nad pasożytami i chorobami przenoszonymi przez owady. Jego wkład naukowy obejmował także zagadnienia immunologiczne, a także życie w warunkach aseptycznych, chemiczny skład krwi, choroby przenoszone przez stawonogi (szczególnie kleszcze). Badał rozmieszczenie w Wielkiej Brytanii komarów z rodzaju Anopheles w powiązaniu z występowaniem malarii. Wraz z Williamem Welchem ustalił, że Clostridium perfringens jest drobnoustrojem odpowiedzialnym za występowanie zgorzeli gazowej. W swoich badaniach wykazał znaczenie bakterii jelitowych w procesie trawienia oraz badał bakteriobójcze działanie składników krwi.

  Giovanni Maria Lancisi (ur. 26 października 1654 w Rzymie, zm. 20 stycznia 1720 tamże) – włoski lekarz, epidemiolog i anatom. Pamiętany jest za badania nad malarią (jako pierwszy opisał związek między obecnością komarów a występowaniem choroby) i nad chorobami serca. Śmiertelność (ang. fatality rate) – liczba organizmów należących do określonej populacji, które giną w określonej jednostce czasu z różnych powodów, wyrażona najczęściej jako zmiana względna liczebności populacji (wskaźnik śmiertelności); jest jednym z czynników decydujących o dynamice liczebności populacji. Wyróżnia się śmiertelność ekologiczną, czyli faktycznie istniejącą w populacji w rzeczywistym siedlisku, zajmowanym również przez inne gatunki, np. przez populacje tworzące biocenozę (zob. oddziaływania międzygatunkowe, lub śmiertelność minimalną, która miałaby miejsce, gdyby populacja żyła w optymalnych warunkach.

  Krzywa przeżywalności – graficzna ilustracja statystycznych danych dotyczących liczebności populacji, jej struktury wiekowej i śmiertelności w poszczególnych klasach wiekowych. Dane są gromadzone w tabelach przeżywania, zawierających np. określone dla poszczególnych klas wartości liczby osobników dożywających do początku klasy i ich udział w całej populacji, liczbę należących do każdej klasy osobników umierających i wynikający z tych wartości współczynnik śmiertelności. Kształt krzywych przeżywalności wskazuje, jakie strategie życiowe stosują poszczególne gatunki dla przetrwania populacji w ekosystemie. Umożliwiają oszacowanie średniej długości życia osobników i wskazanie okresu występowania największej śmiertelności. George Monbiot (ur. 27 stycznia 1963) – dziennikarz, publicysta i działacz ekologiczny. Ma swą cotygodniową rubrykę w dzienniku "The Guardian". Pracując jako dziennikarz śledczy dla BBC, stał się persona non grata w kilkunastu krajach, w których przebywał. W Indonezji skazany został zaocznie na dożywocie za pisanie o działaniach tamtejszego rządu wobec tubylczej ludności należącej do tego państwa części Nowej Gwinei, a w Kenii orzeczono o jego śmierci klinicznej z powodu malarii.

  Oscylacje i fluktuacje liczebności populacji – zjawiska związane z dynamiką liczebności populacji; skokowe zmiany liczby osobników, oszacowywanej doświadczalnie w warunkach terenowych (zob. np. metodą wielokrotnych złowień) lub określanej metodą modelowania matematycznego, które są obserwowane po wprowadzeniu małych zmian parametrów modeli wzrostu (zob. pojęcie bifurkacji w matematyce). Małe zmiany rozrodczości lub śmiertelności mogą niekiedy wywołać duże zmiany liczebności populacji, o charakterze okresowym (cykliczne) lub wahań przypadkowych (zob. chaos deterministyczny). Gmina Komarów-Osada (dawn. gmina Komarów) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.

  Strusiowie z Komorowa h. Korczak – polski ród szlachecki wywodzący się z Komorowa (dziś – Komarów-Osada) w powiecie zamojskim, pieczętujący się herbem Korczak.

  Culex - rodzaj owadów z rodziny komarowatych. Wiele gatunków jest wektorami przenoszącymi czynniki zakaźne chorób takich jak Gorączka Zachodniego Nilu czy ptasia malaria. Jednym z najpowszechniej w Polsce występujących gatunków komarów jest komar brzęczący (Culex pipiens).

  Chlorochina (łac. Chloroquinum) – lek pierwotniakobójczy, znosi ostry atak malarii, pełzaka czerwonki i lamblii jelitowej; działa także przeciwzapalnie. Atowakwon (atovaquone, atavaquone) – lek przeciwmalaryczny należący do grupy naftalenów. Atowakwon jest analogiem ubichinonu wykazującym aktywność przeciw grzybom Pneumocystis jiroveci, zarodźcom malarii i Toxoplasma gondii.

  Leki przeciwmalaryczne to grupa leków przeciwpierwotniakowych, stosowanych w profilaktyce i leczeniu malarii. Tradycyjnymi lekami przeciwmalarycznymi są pochodne chinoliny: chlorochina, amodiachina, prymachina. W walce z tą chorobą stosuje się też nowsze, syntetyczne leki należące do następujących grup: MalariaControl.net jest aplikacją korzystającą z przetwarzania rozproszonego w celu stochastycznego modelowania epidemiologii i historii malarii. Jest częścią ogólniejszego projektu [email protected]

  Dodano: 22.09.2011. 17:37  


  Najnowsze