• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Telemedycyna a świńska grypa

  30.09.2009. 20:46
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Nadchodząca zima może oznaczać dla całego świata kolejny sezonowy atak wirusa grypy. Dlatego kierownictwo służb medycznych Meksyku przygotowuje się do walki wdrażając szybkie i interaktywne systemy komunikacji firmy Polycom, światowego lidera w zakresie rozwiązań telepresence oraz komunikacji audiowizualnej.

  W kwietniu i maju, Krajowe Centrum Technologii Zdrowotnych w Meksyku ([b]CENETEC
  ) skutecznie korzystało z systemów wideokonferencyjnych firmy Polycom oraz innych dostawców w celu powstrzymania wybuchu i rozprzestrzeniania się wirusa świńskiej grypy H1N1. Eksperci Ministerstwa Zdrowia zastosowali systemy Polycom komunikacji “twarzą w twarz" z 1500 osób kierujących służbą zdrowia w celu uzgodnienia źródła grypy, dróg rozprzestrzeniał się wirusa oraz podjęcia szybkiego działania.[/b]

  W kwietniu, w początkowej fazie epidemii władze Meksyku uznały za konieczne posiadanie nowoczesnego narzędzia do komunikacji i współpracy, które pomogłoby w opanowaniu wirusa. Podjęli więc decyzję o wyposażeniu swej sieci telekomunikacyjnej w systemy Polycom.

  Komunikacja i interakcja w czasie rzeczywistym były kluczowymi czynnikami w czasie pojawienia się wirusa H1N1, a przekaz wideo stał się zasadniczym elementem wymaganym w tej kryzysowej sytuacji," powiedział Adrian Pacheco, inżynier biomedyczny i asystent dyrektora ds. telemedycyny w Ministerstwie Zdrowia. “Interaktywne wideo umożliwia wymianę informacji pomiędzy ludźmi w czasie rzeczywistym, ponieważ gdy walczy się z epidemią, nie ma czasu do stracenia."

  W walce z rozprzestrzenianiem się wirusa interaktywna komunikacja wizualna pozwoliła zaoszczędzić czas " i prawdopodobnie ludzkie życie. “Każdy widział wyraz twarzy swoich rozmówców, ludzie łatwiej zadawali pytania i naprawdę rozumieli przekazywane informacje," powiedział Pacheco. “Rozmowa twarzą w twarz podczas przekazywania istotnych informacji zapewniła lekarzom zaufanie i pewność siebie."

  Meksyk zdobył nagrodę za swoją natychmiastową i efektywną reakcję na pojawienie się wirusa świńskiej grypy. Dr Margaret Chan, dyrektor generalny WHO pochwaliła władze meksykańskie za ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, co pozwoliło innym krajom przygotować się do sytuacji kryzysowej.

  Ministerstwo Zdrowia dołożyło wszelkich wysiłków, aby wykorzystać wideokonferencje w celu uproszczenia komunikacji pomiędzy wszystkimi instytucjami," powiedział Pacheco. “Komunikacja ta stała się nieoceniona podczas kontaktów ze służbą medyczną w całym kraju."

  Przy użyciu systemów zainstalowanych w siedzibie głównej, Ministerstwo Zdrowia stworzyło komunikację audiowizualną z ośrodkami zdrowia, szpitalami i uniwersytetami w całym Meksyku. CENETEC używa sieci do komunikacji wizualnej, która obejmuje systemy do wideokonferencji firmy Polycom zlokalizowane w Mexico City oraz 12 różnych stanach. Sieć została zainstalowana przez Grupo SIO, partnera regionalnego Polycom, posiadającego doświadczenie w zakresie aplikacji tele-medycznych.

  Sesje umożliwiły bezpośrednią komunikację z 1 500 pracownikami służby zdrowia. CENETEC szacuje, że kolejne 1 500 ekspertów medycznych miało dostęp do nagrań tych sesji za pomocą retransmisji przez sieć telekomunikacyjną lub za pośrednictwem Internetu. Eksperci medyczni oczekują, że komunikacja wizualna okaże się nieoceniona również tej jesieni we wzmożonym okresie występowania grypy.

  Władze służby medycznej w Meksyku regularnie wykorzystują komunikację audiowizualną dla potrzeb telemedycyny i teleedukacji. Na przykład, aby zapewnić opiekę najuboższemu stanowi Oaxaca CENETEC wykorzystuje 15 mobilnych jednostek firmy Polycom, które podróżują z miejsca na miejsce. Systemy są uruchamiane na osiedlach, a pracownicy służby zdrowia przyjmują pacjentów przez cztery do pięciu dni. Zazwyczaj personel medyczny zajmuje się leczeniem 200 pacjentów w miesiącu. Zespoły terenowe wykorzystują łącze satelitarne 512Kbps (384 Kbps używane jest podczas wideokonferencji) do konsultacji z ekspertami w miastach Meksyku i Oaxaca.

  Przy użyciu tej infrastruktury CENETEC regularnie przeprowadzał wideokonferencje z 16 ośrodkami zdrowia, szpitalami i uniwersytetami. W początkowej fazie ataku świńskiej grypy, kierownictwo służby medycznej wykorzystało sieć do organizacji sesji edukacyjnych dotyczących patogenezy H1N1, immunologii, powikłań, edukacji w poradniach medycznych oraz porad psychologicznych dla opiekunów chorych osób. Eksperci brali również udział w dyskusjach dotyczących wybuchu epidemii grypy.

  Sieć do komunikacji audiowizualnej CENETEC musi być niezawodna i zapewniać wysoką jakość, dlatego zalecamy używanie systemów Polycom," powiedział Jorge Perafán, dyrektor generalny w Grupo SIO. “Organizacja musi łączyć się z innymi instytucjami w takich sytuacjach jak epidemia świńskiej grypy, a systemy firmy Polycom pozwalają na łatwą łączność z innymi systemami bez względu na ich producenta. Systemy zapewniają również niezawodne połączenia, nawet poprzez Internet publiczny, co dodatkowo zwiększa niezawodność sieci i wpływa na satysfakcję klienta."

  Rozwiązania Polycom instalowane i wspierane przez Grupo SIO zapewniają nam wyjątkową wydajność," powiedział Pacheco, który zwraca uwagę na opartą na standardach architekturę oferową przez firmę Polycom. Dzięki niej CENETEC może organizować wideokonferencje z szeroką gamą systemów. “Każda sesja odbywa się bez zakłóceń lub przerw w połączeniach, nawet, gdy przeprowadzamy ją przez mobilny internet i współpracujemy ze starszymi systemami i sprzętem innych dostawców."

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  H1N1 – podtyp wirusa grypy typu A, do którego odmian zalicza się m.in. wirusa tzw. hiszpanki, wirusy powodujące łagodnie przebiegającą grypę ludzką oraz wiele szczepów wirusów grypy występujących u ptaków i świń, w tym również odkrytą w kwietniu 2009 r. nową odmianę wirusa ludzkiej grypy typu H1N1/09. Pandemia grypy A/H1N1v w latach 2009 - 2010 - pandemia trwająca od 11 czerwca 2009 do 10 sierpnia 2010, spowodowana przez nowy wtedy szczep wirusa grypy A/H1N1, będącą zmutowaną wersją wirusa świńskiej grypy. Wyizolowane próbki wirusa z Meksyku okazały się identyczne z próbkami wyizolowanymi wcześniej w Kalifornii stąd wirus jest niekiedy oznaczany jako A/Kalifornia/04/2009. Obecność tego wirusa potwierdzono na wszystkich stale zamieszkałych kontynentach. Bezpośrednio na skutek pandemii zmarło 105 700 - 400 000 osób, a za sprawą powikłań dalsze 46 000 - 179 000. e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia.

  Skok antygenowy, genetyczna reasortacja (ang. antigenic shift) - zjawisko zmienności genetycznej polegające na wymianie jednego bądź kilku fragmentów jednoniciowego RNA wirusa grypy. Dochodzi do niego przy jednoczesnym zakażeniu komórki gospodarza przez dwa różne wirusy. Powstaje odrębny antygenowo szczep wirusa, o znacznych zmianach antygenowych głównie cząsteczek H (hemaglutynina) i N (neuraminidaza). Przeciwko takim szczepom wirusów grypy organizm nie ma wytworzonej uprzednio odporności, stąd często są one przyczyną epidemii lub pandemii. Miało to miejsce w wypadku kilku pandemii grypy do których doszło w XX wieku. Świńska grypa (lub grypa świń) – zakaźna choroba układu oddechowego świń, którą powodują wirusy grypy typu A lub (rzadziej) wirusy grypy typu C. Nieściśle (i formalnie niepoprawnie) świńską grypą nazywa się również chorobę wywoływaną przez tzw. nowy wirus grypy północnoamerykańskiej (nazywany również wirusem grypy meksykańskiej).

  Szczepionka prepandemiczna przeciw grypie – szczepionka nowej generacji przeciwko grypie ptasiej. Jest przeznaczona do podawania osobom dorosłym (18–60 lat) w celu ochrony przed grypą ptasią, którą wywołuje szczep wirusa grypy A oznaczony H5N1. Zawiera fragmenty inaktywowanego (zabitego) wirusa A(H5N1) oraz system adiuwantowy. Wirus ptasiej grypy H5N1 jest uważany przez WHO za odmianę wirusa, która może stać się przyczyną kolejnej pandemii, w przypadku, gdyby doszło do jego mutacji i przekształcenia w szczep zaraźliwy dla człowieka. W związku z tym szczepionka jest przeznaczona do ewentualnych szczepień masowych. Charakteryzuje się zdolnością wywoływania odporności krzyżowej oraz ochrony przed nowymi odmianami wirusa H5N1. Została dopuszczona do obrotu 26 września 2008 na terenie wszystkich krajów UE decyzją Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) po zapoznaniu się z materiałami i wynikami badań przedstawionymi przez producenta, jednocześnie zobowiązując go do monitorowania działań niepożądanych tak długo, jak szczepionka będzie znajdowała się w obrocie. Na rynku farmaceutycznym występuje pod nazwą Prepandrix® i Pandemrix®. Producentem jest firma GSK Biologicals. Szczepionka przeciw grypie – zmieniana co roku szczepionka, chroniąca przed wirusem grypy charakteryzującym się dużą zmiennością antygenową. Szczepionka przeciw grypie sezonowej zawiera trzy najczęściej występujące zabite szczepy wirusa: dwa typy wirusów A (H3N2 i H1N1) oraz jeden typ wirusa B.

  Amantadyna – lek antywirusowy, stosowany w leczeniu i profilaktyce grypy typu A u dorosłych (zwłaszcza A2; nie działa na wirus grypy typu B). Działa przez hamowanie uwalniania materiału genetycznego wirusa z nukleokapsydu do komórki i dalsze etapy jego replikacji. Obecnie obserwuje się szybkie wytwarzanie oporności wirusów na ten lek. Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych (CSWSMed) – była szkoła wojskowa Sił Zbrojnych RP kształcąca żołnierzy służby czynnej i rezerwy na potrzeby Wojskowej Służby Zdrowia.

  Komunikacja wizualna – jest to komunikacja poprzez obraz, przekazanie informacji w formie wizualnej między nadawcą a odbiorcą przy pomocy środków przekazu – tzw. mediów (np. prasy, książki, plakatu, telewizji, internetu, prezentacji multimedialnej i innych). Zasadniczo bazuje ona na takich elementach wyrazu jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film czy animacja. Za pomocą obrazu, popartego tekstem można skuteczniej oddziaływać na odbiorcę komunikatu. Ocena dobrze zaprojektowanego komunikatu wizualnego opiera się nie na estetycznych lub artystycznych upodobaniach, tylko na pomiarze zrozumienia przez odbiorców komunikatu, które obraz miał wyrażać. Ostatnie badania w tym zakresie skupiały się na projektowaniu stron www i były zorientowane na graficzną użyteczność. Graficy używają metod komunikacji wizualnej w codziennej pracy. Poprzez obraz muszą przekazywać wartości, emocje i idee, które stoją za przedmiotem, np projektując logo. Wizualna komunikacja jest prawdopodobnie najważniejszą formą komunikacji jeśli chodzi o internet. Visual Communication to również tytuł polskiego czasopisma o tematyce komunikacji wizualnej.

  (8220) Nanyou (1996 JD1) – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce w ciągu 3 lat i 150 dni w średniej odległości 2,26 j.a. Została odkryta 13 maja 1996 roku.

  Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (WOMP) - jednostka organizacyjna Wojskowej Służby Zdrowia podległa bezpośrednio Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. Telemedycyna (medycyna na odległość) – jest to najnowsza forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii pozwala ona przełamywać geograficzne bariery, pozwalając na wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy statyczne, jak i dynamiczne (przesyłanie najwyższej jakości zdjęć EKG, USG, MRI). Pozwala przeprowadzić diagnozę na odległość. Duże zastosowanie telemedycyna znajduje w środowisku chirurgicznym, które wykorzystuje ją do prowadzenia operacji "na odległość". Nowoczesna technologia, wykorzystująca szybkie procesory i algorytmy do cyfrowego przetwarzania i kompresji sygnałów, umożliwia przesyłanie obrazów o wysokiej rozdzielczości, a także interaktywną transmisję audiowizualną z wyjątkową dokładnością i w czasie rzeczywistym. Systemy wideokomunikacyjne (wideokodery) pracują na ogólnodostępnych cyfrowych liniach transmisyjnych ISDN, w ogólnoświatowej sieci Internet, a także na liniach satelitarnych.

  Narodowy Rachunek Zdrowia – system prezentacji danych na temat ekonomicznej strony systemu ochrony zdrowia. Jest to stosunkowo nowe narzędzie porównywania wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny, zapewniający porównywalność w skali międzynarodowej. Prace nad wdrożeniem metodologii rachunków zdrowia w Polsce zostały podjęte przez zespół ekspertów pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w 2001 roku, a od 2004 są prowadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym w ścisłej współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia: tj. Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów.

  Dodano: 30.09.2009. 20:46  


  Najnowsze